Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η αγάπη του Θεού θα είναι πάντοτε ανάμεσά μας

Από μακριά, από κοντά, εξυψωμένοι εμπρός στον θρόνο του Θεού,

ενώπιον του Θεού συναντιόμαστε, την αγάπη Του απολαμβάνουμε.

Μέσα απ’ όλες τις εποχές ο Θεός μας έχει οδηγήσει,

κακουχίες, πόνο, υπομείναμε για να φτάσουμε εδώ.

Ουρανός και γη χαιρετίζουν του Θεού τον ερχομό.

Όλα χαίρονται κι όλα Τον δοξάζουν.

Το σήμερα εκτιμούμε,

η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Αγαπώντας ο ένας τον άλλον,

είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Στην Εποχή της Βασιλείας οδηγούμαστε.

Του Θεού τα λόγια ξυπνούν την αγάπη μας για όλους.

Η αγάπη του Θεού στενά όλους μας συνδέει·

ζώντας στον λόγο Του συνδέονται οι ψυχές μας.

Καθόλου λόγια είν’ καλύτερα απ’ τα πολλά·

η σιωπηλή αγάπη τις καρδιές μας φέρνει πιο κοντά.

Το σήμερα εκτιμούμε,

η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Αγαπώντας ο ένας τον άλλον,

είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Τις καρδιές μας δίνουμε για τον κοινό μας στόχο,

για να εκπληρώσουμε του Θεού την αποστολή.

Αγαπημένοι, είμαστε καρδιά με καρδιά, χέρι με χέρι.

Με τα λόγια του Θεού, γενναία προχωρούμε εμπρός.

Έχουμε αφήσει αντιλήψεις, προκαταλήψεις, τελετές.

Το παρελθόν δεν είναι πια φίλος μας.

Το σήμερα εκτιμούμε,

η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Αγαπώντας ο ένας τον άλλον,

είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Είμαστε όλοι συγγενείς, αδελφοί και αδελφές,

οι προπομποί διά μέσου των εποχών.

Δύσκολα έχει κερδηθεί η σημερινή επανένωση.

Για να συναντηθούμε αύριο, τώρα χωρίζουμε.

Ζεστά δάκρυα κυλούν, πλατιά είναι η φιλία μας, υψηλή.

Πάθη υψώνονται, ο ζήλος μας αποκτά φωνή.

Το σήμερα εκτιμούμε,

η αγάπη Του είναι πάντα ανάμεσά μας.

Αγαπώντας ο ένας τον άλλον,

είμαστε πάντοτε μαζί δεμένοι.

Προηγούμενο:Όσοι αγαπούν τον Θεό ζουν μέσα στο φως

Επόμενο:Έχω δει την αγάπη του Θεού

Σχετικό περιεχόμενο