Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση με πολλούς τρόπους

1 Το Άγιο Πνεύμα έχει ένα μονοπάτι που πρέπει να περπατήσει μέσα σε κάθε άνθρωπο, και δίνει σε κάθε άνθρωπο ευκαιρίες για να οδηγηθεί στην τελείωση. Η αρνητικότητά σου σε ωθεί να γνωρίσεις την προσωπική σου διαφθορά και, στη συνέχεια, αποτινάσσοντας την αρνητικότητα, θα ανακαλύψεις ένα μονοπάτι προς την πράξη, και τούτη είναι η δική σου τελείωση. Επιπλέον, μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση και τη φώτιση ορισμένων θετικών στοιχείων μέσα σου, θα εκπληρώσεις το καθήκον σου εκ των προτέρων, ενώ θα αναπτυχθείς σε ενόραση και θα αποκτήσεις διάκριση. Όταν οι συνθήκες της ζωής σου είναι καλές, είσαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαβάζεις τον λόγο του Θεού και να προσεύχεσαι σε Αυτόν, ενώ μπορείς και συσχετίζεις τα κηρύγματα που ακούς με την προσωπική σου κατάσταση. Σε τέτοιες στιγμές, ο Θεός σε διαφωτίζει και σε φωτίζει μέσα σου, κάνοντάς σε να συνειδητοποιείς κάποια στοιχεία της θετικής πλευράς. Τούτη είναι η τελείωσή σου από θετικής πλευράς.

2 Σε αρνητικές καταστάσεις, είσαι αδύναμος και αρνητικός, και νιώθεις ότι δεν έχεις τον Θεό στην καρδιά σου· κι όμως, ο Θεός σε φωτίζει, βοηθώντας σε να ανακαλύψεις ένα μονοπάτι προς την πράξη. Η έξοδος από αυτό αποτελεί επίτευξη της τελείωσης από αρνητικής πλευράς. Ο Θεός μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, τόσο από θετικής, όσο και από αρνητικής πλευράς. Εξαρτάται από το αν είσαι ικανός να βιώνεις, κι από το αν επιδιώκεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Αν πραγματικά επιδιώκεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, τότε η αρνητική πλευρά δεν μπορεί να σου κοστίσει κάποια απώλεια, αλλά μπορεί να σου φέρει πράγματα πιο αληθινά, ενώ μπορεί να σε καταστήσει ικανότερο να γνωρίζεις αυτό που λείπει από μέσα σου, ικανότερο να αντιμετωπίζεις τις πραγματικές καταστάσεις σου και να αντιληφθείς ότι ο άνθρωπος δεν έχει τίποτα και δεν είναι τίποτα. Αν δεν βιώσεις δοκιμασίες, πάντα θα νιώθεις ανώτερος από τους άλλους, καλύτερος από όλους. Μέσα από όλα αυτά, θα κατανοήσεις ότι όλα όσα προηγήθηκαν, επιτελέστηκαν από τον Θεό και είχαν τη δική Του προστασία.

3 Η είσοδος στις δοκιμασίες σε αφήνει χωρίς αγάπη ή πίστη, δεν προσεύχεσαι και είσαι ανίκανος να ψάλλεις ύμνους – και, χωρίς να το συνειδητοποιείς, στο μέσον αυτού, τελικά, γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ο Θεός έχει πολλά μέσα για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση. Χρησιμοποιεί όλα τα περιβάλλοντα, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου, και χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους για να ξεγυμνώσει τον άνθρωπο˙ από τη μια πλευρά, αντιμετωπίζει τον άνθρωπο, από μια άλλη, τον ξεγυμνώνει και, από μια τρίτη, τον αποκαλύπτει, σκάβοντας και αποκαλύπτοντας τα «μυστήρια» στα βάθη της καρδιάς του ανθρώπου και δείχνοντας στον άνθρωπο τη φύση του, με την αποκάλυψη πολλών από τις καταστάσεις του. Ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση μέσω πολλών μεθόδων – αποκάλυψη, αντιμετώπιση, εξευγενισμό και παίδευση – έτσι ώστε ο άνθρωπος να μάθει ότι ο Θεός είναι πρακτικός.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην πράξη μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Είσαι κάποιος που έχει κερδίσει παίδευση και κρίση;

Επόμενο:Ο Θεός χρησιμοποιεί πραγματικά περιβάλλοντα για να αλλάξει τους ανθρώπους

Σχετικό περιεχόμενο