Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο Θεός είναι στον θρόνο

Δοξάζουμε τον ενσαρκωμένο Θεό, που τους λόγους Του εκφέρει, εμφανίζεται, εργάζεται.

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει ξεκινήσει την κρίση των εσχάτων ημερών.

Οι εκλεκτοί Του ενώπιόν Του ανυψώνονται

και όλοι πρηνηδόν Τον λατρεύουμε.

Ο Θεός είναι τώρα στον ένδοξο θρόνο!

Πόσο λαμπρός και όμορφος είναι!

Ο Παντοδύναμος, Αυτός που είναι κι ήταν, Βασιλιάς επί γης κυβερνά.

Στον σκοτεινό κόσμο φως, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό.

Όλοι ενώπιόν Του θα υποταχθούν, την έλευσή Του θα καλωσορίσουν.

Οι δοξολογίες Του στους ουρανούς φτάνουν, ο Θεός είναι στον θρόνο.

Ο λόγος Του μας δίνει το ύδωρ της ζωής.

Τρώμε, πίνουμε τον λόγο Του, ενώπιόν Του,

και στο δείπνο παρευρισκόμαστε.

Ο Θεός μάς παίρνει απ’ τον διεφθαρμένο κόσμο.

Τότε, απαλλασσόμαστε απ’ τα εγκόσμια δεσμά

και στην εκπαίδευση της βασιλείας μπαίνουμε.

Ο Παντοδύναμος, Αυτός που είναι κι ήταν, Βασιλιάς επί γης κυβερνά.

Στον σκοτεινό κόσμο φως, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό.

Όλοι ενώπιόν Του θα υποταχθούν, την έλευσή Του θα καλωσορίσουν.

Οι δοξολογίες Του στους ουρανούς φτάνουν, ο Θεός είναι στον θρόνο.

Στον οίκο του Θεού η κρίση έχει αρχίσει,

την αγιοσύνη, τη δικαιοσύνη Του αποκαλύπτοντας.

Του λόγου Του η κρίση κι η παίδευση

μας εξαγνίζουν, μας κάνουν καινούργιους ανθρώπους.

Ο Παντοδύναμος Θεός τα δάκρυά μας σκουπίζει,

για πάντα τη ζωή της βασιλείας ν’ απολαύσουμε.

Ο Παντοδύναμος, Αυτός που είναι κι ήταν, Βασιλιάς επί γης κυβερνά.

Στον σκοτεινό κόσμο φως, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό.

Όλοι ενώπιόν Του θα υποταχθούν, την έλευσή Του θα καλωσορίσουν.

Οι δοξολογίες Του στους ουρανούς φτάνουν, ο Θεός είναι στον θρόνο.

Ο Θεός σοφός και παντοδύναμος είναι στο έργο Του,

τον μεγάλο κόκκινο δράκοντα χρησιμοποιώντας.

Ο λόγος Του, τώρα, την παντοδυναμία Του δείχνει,

κατακτά, φτιάχνει μια ομάδα νικητών.

Με κακουχίες μας οδηγεί μαρτυρία να καταθέσουμε.

Ο Θεός νίκησε τον Σατανά και κέρδισε όλη τη δόξα.

Ο Παντοδύναμος, Αυτός που είναι κι ήταν, Βασιλιάς επί γης κυβερνά.

Στον σκοτεινό κόσμο φως, ο λόγος Του είναι το φως το αληθινό.

Όλοι ενώπιόν Του θα υποταχθούν, την έλευσή Του θα καλωσορίσουν.

Οι δοξολογίες Του στους ουρανούς φτάνουν, ο Θεός είναι στον θρόνο.

Προηγούμενο:Παντοδύναμος Θεός, ο Βασιλιάς της δόξας

Επόμενο:Έχει ηχήσει το κάλεσμα της σάλπιγγας της κρίσης

Σχετικό περιεχόμενο