Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι πιο κατάλληλος για το έργο της σωτηρίας

Ταχύτητα

Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι πιο κατάλληλος για το έργο της σωτηρίας

Του σήμερα ο ενσαρκωμένος Θεός είναι Αυτός

που κρίνει όλη την ανθρωπότητα στις έσχατες ημέρες.

I

Ο διεφθαρμένος άνθρωπος της σάρκας

–όχι του Σατανά το πνεύμα– κρίνεται άμεσα,

γι’ αυτό το έργο της κρίσης γίνεται μες στους ανθρώπους

και όχι στο πνευματικό βασίλειο.

Αν το Πνεύμα του Θεού το έργο έκανε,

η κρίση δεν θα ήταν πλήρης.

Θα ήταν δύσκολο ο άνθρωπος να τη δεχτεί,

γιατί το Πνεύμα απευθείας δεν μπορεί να δει.

Κι έτσι το αποτέλεσμα

δεν θα ’ταν τόσο γρήγορο·

πιο δύσκολα ο άνθρωπος

την απρόσβλητη διάθεση του Θεού θα έβλεπε.

Για το έργο κρίσεως

της σαρκικής διαφθοράς,

κανένας πιο κατάλληλος

απ’ τον ενσαρκωμένο Θεό.

II

Μόνο αν ο ενσαρκωμένος Θεός κρίνει

την ανθρωπότητα, μπορεί ο Σατανάς να νικηθεί.

Αν και έχει κανονική ανθρώπινη φύση,

μπορεί να κρίνει την αδικία του ανθρώπου.

Πως είναι άγιος και διαφορετικός δείχνει αυτό.

Μόνο ο Θεός τον άνθρωπο μπορεί να κρίνει,

γιατί Αυτός κατέχει αλήθεια και δικαιοσύνη.

Χωρίς αυτά, κανείς άλλος να κρίνει δεν μπορεί.

Κρίνοντας τις αντιλήψεις, την απείθεια

του ανθρώπου, την ανυπακοή τους φανερώνει.

Τ’ αποτελέσματα του έργου Του στη σάρκα

είναι σαφέστερα απ’ του Πνεύματος το έργο.

Για το έργο κρίσεως

της σαρκικής διαφθοράς,

κανένας πιο κατάλληλος

απ’ τον ενσαρκωμένο Θεό.

III

Ο ενσαρκωμένος Θεός είν’ ορατός, μπορεί τον άνθρωπο να κατακτήσει.

Ο άνθρωπος πολεμά, μετά υποτάσσεται, διώκει, μετά δέχεται,

έχει αντιλήψεις, μετά γνώση,

απορρίπτει, μετά αγαπά.

Να το αποτέλεσμα του έργου του ενσαρκωμένου Θεού.

Σώζεται ο άνθρωπος δεχόμενος την κρίση Του,

και Τον γνωρίζει τελικά μέσω των λόγων Του

και κατακτάται, ενώ Του εναντιώνεται.

Και λαμβάνει ο άνθρωπος ζωή απ’ Αυτόν,

ενώ δέχεται την παίδευσή Του.

Απ’ τον ενσαρκωμένο Θεό γίνεται το έργο αυτό.

Δεν γίνεται απ’ τον Θεό ως Πνεύμα.

Για το έργο κρίσεως

της σαρκικής διαφθοράς,

κανένας πιο κατάλληλος

απ’ τον ενσαρκωμένο Θεό.

απ’ τον ενσαρκωμένο Θεό.

Ο ενσαρκωμένος Θεός, όχι το Πνεύμα Του,

την κρίση κάνει όλης της ανθρωπότητας.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Έχεις κερδίσει τόσα πολλά χάρη στην πίστη

Επόμενο:O Θεός ανταμείβει διπλά όσους συνεργάζονται με Αυτόν

Σχετικό περιεχόμενο