Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο Θεός πάντα εργαζόταν στην καθοδήγηση του ανθρώπου

Ταχύτητα

Ο Θεός πάντα εργαζόταν στην καθοδήγηση του ανθρώπου

Απ’ όταν ο Θεός την διαχείρισή Του άρχισε, έχει αφιερωθεί στο έργο Του.

Πάντα στο πλευρό του ανθρώπου, αν και κρυμμένος, τον καθοδηγεί με την ουσία Του.

Ο Θεός εργάζεται σ’ όλους με ισχύ, σοφία κι εξουσία,

δείχνοντας την διάθεσή Του κι έφερε τις Εποχές του Νόμου, της Χάριτος και της Βασιλείας.

Αν και με το πρόσωπο κρυμμένο, η διάθεσή και η θέλησή Του,

ό,τι έχει κι ό,τι είναι, είναι φανερά, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να τα δει και να τα νιώσει.

Αν κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει τον Θεό,

η διάθεση και η ουσία του Θεού, με τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι σ’ επαφή,

είναι πραγματικά εκφράσεις του Ίδιου του Θεού.

Τους ανθρώπους ο Θεός καθοδηγεί με τη ζωή, το είναι και τα υπάρχοντά Του.

Ανεξαρτήτως απ’ το πώς εργάζεται ο Θεός, σύμφωνα με το Ποιος είναι, τον άνθρωπο μεταχειρίζεται

λέγοντας ό,τι πρέπει να πει, πράττοντας ό,τι πρέπει να πράξει.

Παρ’ όλα αυτά, μιλάει ενσαρκωμένος, εξ’ ουρανού ή σαν άνθρωπος,

μιλάει με την καρδιά και τον νου Του, δίχως ν’ αποκρύπτει ή να εξαπατά.

Αν και με το πρόσωπο κρυμμένο, η διάθεση και η θέλησή Του,

ό,τι έχει κι ό,τι είναι, είναι φανερά, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να τα δει και να τα νιώσει.

Αν κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει τον Θεό,

η διάθεση και η ουσία του Θεού, με τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι σ’ επαφή,

είναι πραγματικά εκφράσεις του Ίδιου του Θεού.

Όταν ο Θεός εργάζεται, εκφράζει τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και το Ποιος είναι, χωρίς ενδοιασμούς.

Τους ανθρώπους ο Θεός καθοδηγεί με τη ζωή, το είναι και τα υπάρχοντά Του.

Αν και με το πρόσωπο κρυμμένο, η διάθεση και η θέλησή Του,

ό,τι έχει κι ό,τι είναι, είναι φανερά, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να τα δει και να τα νιώσει.

Αν κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει ούτε να αγγίξει τον Θεό,

η διάθεση και η ουσία του Θεού, με τις οποίες έρχονται οι άνθρωποι σ’ επαφή,

είναι πραγματικά εκφράσεις του Ίδιου του Θεού.

Τους ανθρώπους ο Θεός καθοδηγεί με τη ζωή, το είναι και τα υπάρχοντά Του.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Α'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Η απελευθέρωση αποκτάται με τη γνώση της διακυβέρνησης του Θεού

Επόμενο:Πώς βλέπει ο Θεός την ανθρωπότητα

Σχετικό περιεχόμενο