Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών

Ταχύτητα

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών

Σαν αστραπή που λάμπει από Ανατολή σε Δύση,

έτσι κι ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει.

Στην Ανατολή έχει εμφανιστεί,

ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός.

Ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει όλη την αλήθεια,

ώστε ο άνθρωπος να σωθεί, να εξαγνιστεί.

Ο Λόγος ενσαρκώνεται, εκπέμπει φως

και φωτίζει την εποχή του σκότους.

Η κρίση αρχίζει με τον οίκο του Θεού,

έργο που ξεκινά στις έσχατες ημέρες.

Ο λόγος του Θεού κρίνει, αποκαλύπτει

την πηγή της διαφθοράς του ανθρώπου, το αληθινό της πρόσωπο.

Σαν ξίφος, τα λόγια του Θεού ανατέμνουν, φανερώνουν

τη σατανική φύση του ανθρώπου.

Η παίδευση κι η κρίση εξαγνίζουν και σώζουν

όσους εξυψώνονται ενώπιον του θρόνου του Θεού.

Όλα γεννιούνται, γίνονται από τον λόγο του Θεού.

Η εξουσία των λόγων Του, υπέρτατη.

Κάθε λόγος του Παντοδύναμου Θεού

είναι αλήθεια και θα εκπληρωθεί.

Ο Παντοδύναμος Θεός, Βασιλιάς, νικητής,

κάθεται στον θρόνο της δόξας.

Όλα τα έθνη, οι λαοί, κατακτιούνται από τα λόγια Του,

λατρεύουν τον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών,

τον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών.

Με δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια κι οργή,

κρίνει ο Θεός τον κόσμο τον κακό.

Ο Θεός δεν είναι μόνο έλεος κι αγάπη,

είναι και μεγαλοπρέπεια, δικαιοσύνη.

Τα λόγια Του όλα τα ολοκληρώνουν στις έσχατες ημέρες,

Αυτός δείχνει τη σοφία Του, την παντοδυναμία Του.

Εκφράζοντας την αλήθεια, νικά τον Σατανά

και οι άνθρωποι σώζονται, εξαγνίζονται.

Ο Χριστός των εσχάτων ημερών μιλά με του Θεού τη φωνή,

ο Λόγος έχει ενσαρκωθεί.

Ο Θεός μιλά σ' όλη την ανθρωπότητα,

αυτή είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου.

Ο Παντοδύναμος Θεός είναι η μόνη ελπίδα του ανθρώπου.

Αυτός φέρνει την οδό της αιώνιας ζωής.

Τα λόγια Του είναι η αλήθεια, η οδός, η ζωή

σώζουν όλη την ανθρωπότητα.

Όλα γεννιούνται, γίνονται από τον λόγο του Θεού.

Η εξουσία των λόγων Του, υπέρτατη.

Κάθε λόγος του Παντοδύναμου Θεού

είναι αλήθεια και θα εκπληρωθεί.

Ο Παντοδύναμος Θεός, Βασιλιάς, νικητής,

κάθεται στον θρόνο της δόξας.

Όλα τα έθνη, οι λαοί, κατακτιούνται από τα λόγια Του,

λατρεύουν τον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών,

τον Παντοδύναμο Θεό, τον Χριστό των εσχάτων ημερών.

Ο Θεός προόρισε μια ομάδα ανθρώπων να γίνουν νικητές.

Οι μοχθηρές δυνάμεις του μεγάλου κόκκινου δράκοντα

έχουν νικηθεί, μα παλεύουν ακόμα.

Κάθε τι κακό πλήρως καταστρέφεται,

η κρίση των εσχάτων ημερών έχει συμβεί.

Στη γη, η βασιλεία του Χριστού έχει εμφανιστεί,

η βασιλεία του Χριστού έχει εμφανιστεί.

Προηγούμενο:Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Πρώτος και ο Έσχατος

Επόμενο:Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εμφανιστεί στην Ανατολή του κόσμου

Σχετικό περιεχόμενο