Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Αποσπάσματα ταινιών «Το μυστήριο της ευσέβειας» (3) - Το μυστήριο της ενσάρκωσης του Θεού

Αποσπάσματα ταινιών   1120  

Εισαγωγή

Ο Θεός ενσαρκώθηκε κι έγινε ο Κύριος Ιησούς κατά την Εποχή της Χάριτος, και ήρθε για να λυτρώσει την ανθρωπότητα, και οι Φαρισαίοι είπαν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ένας απλός άνθρωπος. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε κι έγινε ο Παντοδύναμος Θεός που έχει έρθει να εκτελέσει το έργο Του της κρίσεως, και οι πάστορες κι οι πρεσβύτεροι του θρησκευτικού κόσμου λένε κι αυτοί ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ένας απλός άνθρωπος, οπότε τι συμβαίνει εδώ; Εξωτερικά, ο ενσαρκωμένος Θεός φαίνεται πως είναι ένας συνηθισμένος, κανονικός άνθρωπος. Μέσα Του, όμως, κατοικεί το πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι σε θέση να εκφράσει την αλήθεια, να εκφράσει τη φωνή του Θεού και να εκτελέσει το έργο του Θεού, οπότε ο ενσαρκωμένος Θεός είναι άνθρωπος ή Θεός;

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Οι ηθοποιοί που εμφανίζονται σ’ αυτήν την παραγωγή ερμηνεύουν σε μη κερδοσκοπική βάση και δεν έχουν λάβει κανενός είδους πληρωμή. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού