Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ σωτηρίας και πλήρους σωτηρίας;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς». (Ματθ.7:21). «θέλετε λοιπόν είσθαι ά…

2019-02-14 00:04:44

Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά μεταξύ σωτηρίας και πλήρους σωτηρίας;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς». (Ματθ.7:21). «θέλετε λοιπόν είσθαι ά…

2019-02-14 00:04:44