Γιατί ο Θεός έχει διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικές εποχές; Ποιες είναι οι έννοιες πίσω από τα ονόματα του Θεού;

Σχετικά λόγια του Θεού: Θα μπορούσε το όνομα του Ιησού — «ο Θεός μαζί μας» — να αντιπροσωπεύει τη διάθεση του Θεού στην ολότητά της; Θα μπορούσε να εκφράσει πλήρως τον Θεό; Αν ο άνθρωπος λέει ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλ…

2019-10-09 01:16:41

Η σχέση μεταξύ κάθε σταδίου του έργου του Θεού και του ονόματός Του

(1) Η σημασία της απόκτησης του ονόματος Ιεχωβά από τον Θεό κατά την Εποχή του Νόμου Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και είπεν έτι ο Θεός προς τον Μωϋσήν, Ούτω θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ· Ιεχωβά ο Θεός των π…

2019-10-09 01:16:36

Το όνομα του Θεού μπορεί να αλλάξει, αλλά η ουσία Του, ποτέ.

Σχετικά λόγια του Θεού: Κάποιοι λένε ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος. Αυτό είναι σωστό, αλλά αναφέρεται στην αμετάβλητη διάθεση του Θεού και στην ουσία Του. Οι αλλαγές στο όνομα και το έργο Του δεν αποδεικνύουν ότι η ουσία…

2019-10-09 01:16:46

Ποια είναι η φύση του προβλήματος αν δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τη σημασία του ονόματος του Θεού ή δεν αποδέχεται το νέο Του όνομα;

4. Ποια είναι η φύση του προβλήματος αν δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τη σημασία του ονόματος του Θεού ή δεν αποδέχεται το νέο Του όνομα; Σχετικά λόγια του Θεού: Σε κάθε χρονική περίοδο, ο Θεός θα ξεκινήσει νέο έργο, και σε …

2019-10-09 01:16:30

Γιατί ο Θεός έχει διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικές εποχές; Ποιες είναι οι έννοιες πίσω από τα ονόματα του Θεού;

Σχετικά λόγια του Θεού: Θα μπορούσε το όνομα του Ιησού — «ο Θεός μαζί μας» — να αντιπροσωπεύει τη διάθεση του Θεού στην ολότητά της; Θα μπορούσε να εκφράσει πλήρως τον Θεό; Αν ο άνθρωπος λέει ότι ο Θεός μπορεί να αποκαλ…

2019-10-09 01:16:41

Η σχέση μεταξύ κάθε σταδίου του έργου του Θεού και του ονόματός Του

(1) Η σημασία της απόκτησης του ονόματος Ιεχωβά από τον Θεό κατά την Εποχή του Νόμου Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Και είπεν έτι ο Θεός προς τον Μωϋσήν, Ούτω θέλεις ειπεί προς τους υιούς Ισραήλ· Ιεχωβά ο Θεός των π…

2019-10-09 01:16:36

Το όνομα του Θεού μπορεί να αλλάξει, αλλά η ουσία Του, ποτέ.

Σχετικά λόγια του Θεού: Κάποιοι λένε ότι ο Θεός είναι αμετάβλητος. Αυτό είναι σωστό, αλλά αναφέρεται στην αμετάβλητη διάθεση του Θεού και στην ουσία Του. Οι αλλαγές στο όνομα και το έργο Του δεν αποδεικνύουν ότι η ουσία…

2019-10-09 01:16:46

Ποια είναι η φύση του προβλήματος αν δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τη σημασία του ονόματος του Θεού ή δεν αποδέχεται το νέο Του όνομα;

4. Ποια είναι η φύση του προβλήματος αν δεν γνωρίζει ο άνθρωπος τη σημασία του ονόματος του Θεού ή δεν αποδέχεται το νέο Του όνομα; Σχετικά λόγια του Θεού: Σε κάθε χρονική περίοδο, ο Θεός θα ξεκινήσει νέο έργο, και σε …

2019-10-09 01:16:30