Τι σημαίνει εκκλησία του Θεού; Τι σημαίνει θρησκευτική ομάδα;

1. Τι σημαίνει εκκλησία του Θεού; Τι σημαίνει θρησκευτική ομάδα; Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Η εκκλησία είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος» (Εφεσ. 1:23). «Και εισήλθεν ο Ιησούς εις …

2019-10-12 15:20:00

Γιατί ο Θεός ευλογεί μόνο την εκκλησία που αποδέχεται και υπακούει στο έργο Του; Γιατί καταριέται τις θρησκευτικές ομάδες;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η σαφέστερη έκφραση του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι να αγκαλιάσουμε το εδώ και τώρα, χωρίς να προσκολληθούμε στο παρελθόν. Όσοι δεν έχουν συμβαδίσει με το σημερινό έργο και έχουν διαχωριστεί …

2019-10-08 18:01:30

Τι σημαίνει εκκλησία του Θεού; Τι σημαίνει θρησκευτική ομάδα;

1. Τι σημαίνει εκκλησία του Θεού; Τι σημαίνει θρησκευτική ομάδα; Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Η εκκλησία είναι το σώμα αυτού, το πλήρωμα του τα πάντα εν πάσι πληρούντος» (Εφεσ. 1:23). «Και εισήλθεν ο Ιησούς εις …

2019-10-12 15:20:00

Γιατί ο Θεός ευλογεί μόνο την εκκλησία που αποδέχεται και υπακούει στο έργο Του; Γιατί καταριέται τις θρησκευτικές ομάδες;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η σαφέστερη έκφραση του έργου του Αγίου Πνεύματος είναι να αγκαλιάσουμε το εδώ και τώρα, χωρίς να προσκολληθούμε στο παρελθόν. Όσοι δεν έχουν συμβαδίσει με το σημερινό έργο και έχουν διαχωριστεί …

2019-10-08 18:01:30