Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Χριστιανικές Ταινίες «Κήρυκας Ευαγγελίου» Κλιπ 2 - Ο Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός

Αποσπάσματα ταινιών   1015  

Εισαγωγή

Κατά τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια, παρόλο που οι πιστοί στον Κύριο γνωρίζουν ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ότι είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, κανένας δεν έχει καταφέρει να κατανοήσει τα μυστήρια της αλήθειας σχετικά με το τι είναι πραγματικά η ενσάρκωση του Θεού και με το πώς θα πρέπει να γνωρίσουμε τον ενσαρκωμένο Θεό. Γι’ αυτό, όταν ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών ενσαρκώθηκε ώστε να έρθει να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσεώς Του, ορισμένοι άνθρωποι Τον αντιμετώπισαν σαν να ήταν απλώς ένας συνηθισμένος άνθρωπος και αρνήθηκαν να αποδεχθούν το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών. Με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ πιθανό οι άνθρωποι να χάσουν τη σωτηρία του Θεού των εσχάτων ημερών. Είναι προφανές ότι η κατανόηση της αλήθειας της ενσάρκωσης είναι κρίσιμη για την υποδοχή της επιστροφής του Κυρίου.

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Οι ηθοποιοί που εμφανίζονται σ’ αυτήν την παραγωγή ερμηνεύουν σε μη κερδοσκοπική βάση και δεν έχουν λάβει κανενός είδους πληρωμή. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Εκτενής συλλογή βίντεο  Δείτε τις πράξεις του Θεού

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Εκτενής συλλογή βίντεο  Δείτε τις πράξεις του Θεού