Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Recital-kingdom-selection
Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Κατηγορίες

Recital-latest-expression
Ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού (Η οδός να γνωρίσεις τον Θεό)

Ένα στάδιο του έργου των δύο προηγούμενων εποχών πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ· ένα άλλο πραγματοποιήθηκε στην Ιουδαία. Σε γενικές γραμμές, κανένα στάδιο αυτού του έργου δεν έφυγε από το Ισραήλ· Ήταν τα στάδια του έργου που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στους ανθρώπους που επιλέχθηκαν αρχικά. Συνεπώς, από την σκοπιά των Ισραηλιτών, ο Θεός Ιεχωβάς είναι μονάχα ο Θεός των Ισραηλιτών. Εξαιτίας του έργου του Ιησού στην Ιουδαία, και εξαιτίας της ολοκλήρωσης του έργου της σταύρωσης από Εκείνον, από την σκοπιά των Ιουδαίων, ο Ιησούς είναι ο Λυτρωτής του Εβραϊκού λαού. Είναι μοναχά ο Βασιλιάς των Εβραίων, και όχι άλλου λαού· δεν είναι ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Άγγλους, ούτε ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Αμερικανούς, αλλά είναι ο Κύριος που θα λυτρώσει τους Ισραηλίτες, και στο Ισραήλ είναι οι Εβραίοι που Εκείνος θα λυτρώσει. Στην πραγματικότητα, ο Θεός είναι ο Κύριος όλων των πραγμάτων. Αυτός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Δεν είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, και δεν είναι μόνο ο Θεός των Εβραίων· Αυτός είναι ο Θεός όλης της δημιουργίας. Τα δύο προηγούμενα στάδια του έργου Του πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ, και με αυτό τον τρόπο, κάποιες αντιλήψεις έχουν διαμορφωθεί στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Ιεχωβάς εργαζόταν στο Ισραήλ και ο ίδιος ο Ιησούς πραγματοποιούσε το έργο Του στην Ιουδαία – επιπλέον, ότι μέσω της ενσάρκωσης Εκείνος εργαζόταν στην Ιουδαία - και όπως και να ‘χει, αυτό το έργο δεν επεκτάθηκε πέρα από το Ισραήλ. Δεν εργαζόταν με τους Αιγύπτιους· δεν εργαζόταν με τους Ινδούς· εργαζόταν μόνο με τους Ισραηλίτες. Οι άνθρωποι με αυτό τον τρόπο σχηματίζουν διάφορες αντιλήψεις· επιπλέον, σχεδιάζουν το έργο του Θεού μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Λένε ότι όταν ο Θεός εργάζεται, αυτό πρέπει να πραγματοποιείται ανάμεσα στους επίλεκτους ανθρώπους και στο Ισραήλ· εκτός από τους Ισραηλίτες, ο Θεός δεν έχει άλλο παραλήπτη για το έργο Του, ούτε έχει άλλο σκοπό για το έργο Του· αυτοί είναι ιδιαίτερα αυστηροί στην «πειθαρχία» του ενσαρκωμένου Θεού, δίχως να Του επιτρέπουν να κινείται πέρα από το πεδίο του Ισραήλ. Δεν είναι αυτές όλες ανθρώπινες αντιλήψεις; Ο Θεός έφτιαξε όλους τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα, και έφτιαξε όλη τη δημιουργία· πώς θα μπορούσε να περιορίσει το έργο Του μόνο στο Ισραήλ; Σ’ εκείνη την περίπτωση, ποιος λόγος θα υπήρχε για Εκείνον να φτιάξει ολόκληρη τη δημιουργία Του; Αυτός δημιούργησε ολόκληρο τον κόσμο· έχει πραγματοποιήσει το έξι χιλιάδων χρόνων πλάνο διαχείρισής Του όχι μόνο στο Ισραήλ αλλά και με κάθε άνθρωπο στο σύμπαν. Ανεξάρτητα από το αν αυτοί ζουν στην Κίνα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Ρωσία, κάθε άτομο είναι απόγονος του Αδάμ· έχουν όλοι φτιαχτεί από τον Θεό. Ούτε ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει από το πεδίο της δημιουργίας του Θεού, και ούτε ένα άτομο δεν μπορεί να ξεφύγει από την ετικέτα του «απογόνου του Αδάμ». Είναι όλοι δημιούργημα του Θεού και είναι όλοι απόγονοι του Αδάμ· είναι επίσης οι διεφθαρμένοι απόγονοι των Αδάμ και Εύας. Δεν είναι μόνο οι Ισραηλίτες δημιούργημα του Θεού, αλλά όλοι οι άνθρωποι· παρόλα αυτά κάποιοι ανάμεσα στη δημιουργία είναι καταραμένοι, και κάποιοι είναι ευλογημένοι. Υπάρχουν πολλά ποθητά πράγματα σχετικά με τους Ισραηλίτες· ο Θεός εργάστηκε αρχικά μαζί τους επειδή ήταν ο λιγότερο διεφθαρμένος λαός. Οι Κινέζοι ωχριούν σε σύγκριση με αυτούς, και δεν μπορούν ούτε να ελπίζουν να είναι ισοδύναμοι με αυτούς· συνεπώς, ο Θεός αρχικά εργάστηκε ανάμεσα στο λαό του Ισραήλ, και το δεύτερο στάδιο του έργου Του πραγματοποιήθηκε μόνο στην Ιουδαία. Ως αποτέλεσμα αυτού, οι άνθρωποι διαμορφώνουν πολλές αντιλήψεις και πολλούς κανόνες. Στην πραγματικότητα, αν Εκείνος επρόκειτο να δράσει σύμφωνα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις, ο Θεός θα ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών· με αυτό τον τρόπο Αυτός δεν θα ήταν ικανός να επεκτείνει το έργο Του στα Εθνικά κράτη, επειδή θα ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών αντί ο Θεός όλης της δημιουργίας. Οι προφητείες είπαν ότι το όνομα του Ιεχωβά θα ήταν σπουδαίο στα Εθνικά κράτη και ότι το όνομα του Ιεχωβά θα εξαπλωνόταν στα Εθνικά κράτη – γιατί θα το έλεγαν αυτό; Αν ο Θεός ήταν μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, τότε θα εργαζόταν μόνο στο Ισραήλ. Επιπλέον, δεν θα επέκτεινε αυτό το έργο, και δεν θα έκανε αυτή την προφητεία. Εφόσον Αυτός έκανε αυτή την προφητεία, θα χρειαζόταν να επεκτείνει το έργο Του στα Εθνικά κράτη και σε κάθε κράτος και μέρος. Εφόσον το δήλωσε αυτό, τότε θα το έκανε έτσι. Αυτό είναι το σχέδιό Του, επειδή Αυτός είναι ο Κύριος που δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα, και ο Θεός όλης της δημιουργίας. Ανεξάρτητα από το αν Εκείνος εργάζεται με τους Ισραηλίτες ή σε όλη την Ιουδαία, το έργο που Εκείνος κάνει είναι το έργο ολόκληρου του σύμπαντος και το έργο όλης της ανθρωπότητας. Το έργο που Αυτός κάνει σήμερα στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα – σε ένα Εθνικό κράτος- είναι ακόμα το έργο όλης της ανθρωπότητας. Το Ισραήλ μπορεί να είναι η βάση για το έργο Του επί γης· παρομοίως, η Κίνα μπορεί επίσης να γίνει η βάση για το έργο Του ανάμεσα στα Εθνικά κράτη. Δεν έχει Αυτός τώρα εκπληρώσει την προφητεία ότι «το όνομα του Ιεχωβά θα είναι σπουδαίο στα Εθνικά κράτη»; Το πρώτο βήμα του έργου Του ανάμεσα στα Εθνικά κράτη αναφέρεται σε αυτό το έργο που Αυτός κάνει στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Για τον ενσαρκωμένο Θεό να εργάζεται σε αυτή τη γη και να εργάζεται ανάμεσα σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους λειτουργεί ιδιαίτερα αντίθετα με τις ανθρώπινες αντιλήψεις· αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο ταπεινοί και χωρίς καμία αξία. Αυτοί είναι όλοι άνθρωποι τους οποίους ο Ιεχωβάς αρχικά εγκατέλειψε. Οι άνθρωποι μπορούν να εγκαταλειφθούν από άλλους ανθρώπους, αλλά εάν αυτοί εγκαταλειφθούν από τον Θεό, αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έχουν καμία υπόσταση, και θα έχουν την ελάχιστη αξία. Ως ένα μέρος της δημιουργίας, η κατοχή από τον Σατανά ή η εγκατάλειψη από άλλους ανθρώπους είναι και τα δύο επίπονα πράγματα, αλλά αν ένα κομμάτι της δημιουργίας εγκαταλειφθεί από τον Κύριο της δημιουργίας, αυτό σημαίνει ότι η υπόληψή του ή η υπόληψή της είναι απόλυτα χαμηλή. Οι απόγονοι του Μοάβ ήταν καταραμένοι, και ήταν γεννημένοι μέσα σε αυτή την υποανάπτυκτη χώρα· χωρίς καμία αμφιβολία, οι απόγονοι του Μοάβ είναι οι άνθρωποι με την χαμηλότερη υπόληψη υπό την επήρεια του σκότους. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι κατείχαν την χαμηλότερη υπόληψη στο παρελθόν, το έργο που έγινε ανάμεσά τους είναι το πιο ικανό να καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις, και είναι επίσης το πιο επωφελές έργο ολόκληρου του έξι χιλιάδων χρόνων πλάνου διαχείρισής Του. Για Εκείνον το να εργαστεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους είναι η πιο ικανή πράξη για να καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις· με αυτό Εκείνος ξεκινά μια εποχή· με αυτό Εκείνος καταστρέφει όλες τις ανθρώπινες αντιλήψεις· με αυτό Εκείνος τελειώνει το έργο ολόκληρης της Εποχής της Χάριτος. Το αρχικό του έργο πραγματοποιήθηκε στην Ιουδαία, στο πλαίσιο του Ισραήλ· στα Εθνικά κράτη Εκείνος δεν έκανε απολύτως κανένα έργο ξεκινήματος εποχής. Το τελευταίο στάδιο του έργου Του δεν πραγματοποιείται μόνο ανάμεσα στους ανθρώπους των Εθνικών κρατών· ακόμα περισσότερο, πραγματοποιείται ανάμεσα σε αυτούς τους καταραμένους ανθρώπους. Αυτό το σημείο είναι η απόδειξη η πιο ικανή να ταπεινώσει τον Σατανά· έτσι, ο Θεός «γίνεται» ο Θεός όλης της δημιουργίας στο σύμπαν και γίνεται ο Κύριος όλων των πραγμάτων, το αντικείμενο λατρείας για όλα αυτά που έχουν ζωή.

Υπάρχουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι που ακόμα δεν καταλαβαίνουν τι είδος νέου έργου έχει ξεκινήσει ο Θεός. Ο Θεός έχει κάνει ένα νέο ξεκίνημα στα Εθνικά κράτη και έχει ξεκινήσει μια άλλη εποχή και έχει ξεκινήσει ένα άλλο έργο, και Εκείνος εργάζεται ανάμεσα στους απογόνους του Μοάβ. Δεν είναι αυτό το νεότερο έργο Του; Κανείς ανά τους αιώνες δεν έχει βιώσει αυτό το έργο, ούτε έχει κανένας ακούσει γι’ αυτό, πολύ λιγότερο να το εκτιμήσει. Η σοφία του Θεού, το θαύμα του Θεού, το αθέατο του Θεού, το μεγαλείο του Θεού, η αγιότητα του Θεού βασίζονται σε αυτό το στάδιο του έργου Του τις τελευταίες μέρες, για να αναδειχθεί ξεκάθαρα. Δεν είναι αυτό το νέο έργο που καταστρέφει ανθρώπινες αντιλήψεις; Υπάρχουν ακόμα εκείνοι που σκέφτονται έτσι: «Αφού ο Θεός καταράστηκε τον Μοάβ και είπε ότι Αυτός θα εγκαταλείψει τους απογόνους του Μοάβ, πώς θα μπορούσε να τους σώσει τώρα;» Είναι αυτοί οι άνθρωποι από τα Εθνικά κράτη που ήταν καταραμένοι και εξαναγκασμένοι να φύγουν από το Ισραήλ· οι Ισραηλίτες τους αποκαλούσαν «Εθνικά σκυλιά». Κατά την άποψη όλων, δεν είναι μόνο τα Εθνικά σκυλιά, αλλά ακόμη χειρότερα, οι γιοί της καταστροφής· με άλλα λόγια, δεν είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Αν και γεννήθηκαν αρχικά μέσα στο πλαίσιο του Ισραήλ, δεν είναι μέρος του λαού του Ισραήλ· εκδιώχθηκαν επίσης στα Εθνικά κράτη. Είναι οι πιο ταπεινοί άνθρωποι. Ακριβώς επειδή είναι οι πιο ταπεινοί μεταξύ της ανθρωπότητας ο Θεός πραγματοποιεί το έργο Του της αρχής μιας νέας εποχής ανάμεσά τους. Επειδή είναι αντιπροσωπευτικοί της διεφθαρμένης ανθρωπότητας και το έργο του Θεού δεν γίνεται χωρίς επιλεκτικότητα ή σκοπό, το έργο που πραγματοποιεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα είναι επίσης το έργο που πραγματοποιείται μεταξύ της δημιουργίας. Ο Νώε ήταν μέρος της δημιουργίας, όπως είναι και οι απόγονοί του. Ο καθένας στον κόσμο με σάρκα και αίμα είναι μέρος της δημιουργίας. Το έργο του Θεού απευθύνεται σε όλη την δημιουργία· δεν πραγματοποιείται σύμφωνα με το αν κάποιος έχει γίνει καταραμένος μετά την δημιουργία του. Το έργο διαχείρισής Του απευθύνεται σε όλη τη δημιουργία, όχι σε εκείνους τους επιλεγμένους ανθρώπους που δεν είναι καταραμένοι. Αφού ο Θεός επιθυμεί να πραγματοποιήσει το έργο Του μεταξύ της δημιουργίας Του, σίγουρα θα το ολοκληρώσει με επιτυχία· θα εργαστεί ανάμεσα σε εκείνους τους ανθρώπους που είναι ωφέλιμοι για το έργο Του. Επομένως, Αυτός καταστρέφει όλες τις συμβάσεις στην εργασία ανάμεσα στους ανθρώπους· για Αυτόν, οι λέξεις «καταραμένοι», «τιμωρημένοι» και «ευλογημένοι» είναι ανούσιες! Ο Εβραϊκός λαός είναι αρκετά καλός, και ούτε ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ δεν είναι κακός· είναι άνθρωποι καλής ποιότητας και ανθρωπιάς. Ο Ιεχωβάς αρχικά ξεκίνησε το έργο Του ανάμεσά τους και πραγματοποίησε το αρχικό Του έργο, αλλά θα ήταν ανούσιο εάν Αυτός επρόκειτο να τους χρησιμοποιήσει σαν παραλήπτες για το έργο κατάκτησής Του τώρα. Παρόλο που αυτοί είναι επίσης κομμάτι της δημιουργίας και έχουν πολλές θετικές πλευρές, θα ήταν ανούσιο να πραγματοποιηθεί αυτό το στάδιο του έργου μεταξύ τους. Δεν θα μπορούσε να κατακτήσει κανέναν, ούτε θα μπορούσε να πείσει όλη την δημιουργία. Αυτή είναι η σημασία της μεταβίβασης του έργου Του σε αυτούς τους ανθρώπους του έθνους του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Η βαθύτατη έννοια εδώ είναι στο ξεκίνημα από Αυτόν μιας εποχής, στην καταστροφή από Αυτόν όλων των κανόνων και όλων των ανθρώπινων αντιλήψεων και επίσης στην λήξη από Αυτόν του έργου ολόκληρης της Εποχής της Χάριτος. Εάν το τωρινό έργο Του πραγματοποιούνταν ανάμεσα στους Ισραηλίτες, μέχρι την στιγμή που το έξι χιλιάδων χρόνων σχέδιο διαχείρισής Του θα έφτανε στο τέλος, όλοι θα πίστευαν ότι ο Θεός είναι μόνο ο Θεός των Ισραηλιτών, ότι μόνο οι Ισραηλίτες είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, ότι μόνο οι Ισραηλίτες αξίζουν να κληρονομήσουν την ευλογία και την υπόσχεση του Θεού. Κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, ο Θεός είναι ενσαρκωμένος στο Εθνικό κράτος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα· Αυτός έχει πετύχει το έργο του Θεού ως ο Θεός όλης της δημιουργίας· Αυτός έχει ολοκληρώσει όλο το έργο διαχείρισής Του, και Αυτός θα τελειώσει το κεντρικό μέρος του έργου Του στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα. Ο πυρήνας αυτών των τριών σταδίων του έργου είναι η σωτηρία του ανθρώπου – δηλαδή, να κάνει όλη τη δημιουργία να λατρεύει τον Κύριο της δημιουργίας. Επομένως, κάθε στάδιο αυτού του έργου έχει πολύ νόημα· ο Θεός δεν θα έκανε σε καμία περίπτωση κάτι που δεν έχει νόημα ή αξία. Απ’ την μια πλευρά, αυτό το στάδιο του έργου αποτελείται από την έναρξη μιας εποχής και τη λήξη των δυο προηγούμενων εποχών· απ’ την άλλη πλευρά, αποτελείται από την καταστροφή όλων των ανθρώπινων αντιλήψεων και όλων των παλιών τρόπων της ανθρώπινης πίστης και γνώσης. Το έργο των δυο προηγούμενων εποχών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με διαφορετικές ανθρώπινες αντιλήψεις· αυτό το στάδιο, ωστόσο, εξαλείφει εντελώς τις ανθρώπινες αντιλήψεις, κατακτώντας έτσι εντελώς την ανθρωπότητα. Χρησιμοποιώντας την κατάκτηση των απογόνων του Μοάβ και το έργο που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους απογόνους του Μοάβ, ο Θεός θα κατακτήσει όλη την ανθρωπότητα σε ολόκληρο το σύμπαν. Αυτή είναι η βαθύτερη σημασία αυτού του σταδίου του έργου Του, και είναι η πιο πολύτιμη πτυχή αυτού του σταδίου του έργου Του. Ακόμα και αν τώρα γνωρίζεις ότι η δική σου υπόληψη είναι χαμηλή και ότι έχεις χαμηλή αξία, θα νιώθεις ακόμα ότι έχεις συναντηθεί με το πιο χαρούμενο πράγμα: Έχεις κληρονομήσει μια μεγάλη ευλογία, έχεις λάβει μια μεγάλη υπόσχεση, και μπορείς να ολοκληρώσεις αυτό το σπουδαίο έργο του Θεού, και μπορείς να δεις την πραγματική όψη του Θεού, να γνωρίσεις την έμφυτη διάθεση του Θεού, και να πραγματοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Τα δυο προηγούμενα στάδια του έργου του Θεού πραγματοποιήθηκαν στο Ισραήλ. Αν αυτό το στάδιο του έργου Του κατά την διάρκεια των εσχάτων ημερών πραγματοποιούνταν ακόμα μεταξύ των Ισραηλιτών, όχι μόνο όλη η δημιουργία θα πίστευε ότι μόνο οι Ισραηλίτες ήταν ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά και ολόκληρο το σχέδιο διαχείρισης του Θεού δεν θα είχε επίσης επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την περίοδο κατά την οποία τα δύο στάδια του έργου Του πραγματοποιήθηκαν στον Ισραήλ, κανένα νέο έργο δεν είχε ποτέ πραγματοποιηθεί και κανένα έργο ξεκινήματος εποχής από τον Θεό δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ στα Εθνικά κράτη. Αυτό το στάδιο του έργου του ξεκινήματος μιας εποχής αρχικά πραγματοποιείται στα Εθνικά κράτη, και επιπρόσθετα, αυτό αρχικά πραγματοποιείται μεταξύ των απογόνων του Μοάβ· αυτό έχει ξεκινήσει ολόκληρη την εποχή. Ο Θεός έχει καταστρέψει κάθε γνώση που περιέχεται στις ανθρώπινες αντιλήψεις και δεν έχει επιτρέψει σε καμία από αυτές να συνεχίσει να υπάρχει. Στο έργο της κατάκτησής Του Αυτός έχει καταστρέψει ανθρώπινες αντιλήψεις, εκείνους τους παλιούς, πρωτύτερους ανθρώπινους τρόπους της γνώσης. Αυτός επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν ότι με τον Θεό δεν υπάρχουν κανόνες, ότι δεν υπάρχει τίποτα παλιό σχετικά με τον Θεό, ότι το έργο που Αυτός κάνει είναι ολοκληρωτικά απελευθερωμένο, ολοκληρωτικά ελεύθερο, ότι Αυτός έχει δίκιο σε οτιδήποτε κάνει. Πρέπει να παραδοθείς ολοκληρωτικά σε κάθε έργο που Αυτός κάνει ανάμεσα στην δημιουργία. Κάθε έργο που Αυτός κάνει είναι σημαντικό και έχει γίνει σύμφωνα με την δική Του θέληση και σοφία και όχι σύμφωνα με τις ανθρώπινες επιλογές και αντιλήψεις. Κάνει αυτά τα πράγματα που είναι ωφέλιμα στο έργο Του· αν κάτι δεν είναι ωφέλιμο στο έργο Του Αυτός δεν θα το κάνει, όσο καλό και αν είναι! Αυτός εργάζεται και επιλέγει τον δέκτη και την τοποθεσία για το έργο Του σύμφωνα με την σημασία και τον σκοπό του έργου Του. Αυτός δεν επιμένει σε κανόνες του παρελθόντος, ούτε ακολουθεί παλαιά πρότυπα· αντιθέτως, Αυτός σχεδιάζει το έργο Του σύμφωνα με την σημασία του έργου· στο τέλος Αυτός θέλει να επιτύχει την σωστή επίδρασή του και τον αναμενόμενο σκοπό του. Αν δεν καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα τώρα, αυτό το έργο δεν θα καταφέρει κανένα αποτέλεσμα πάνω σου.

Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό Ο θρησκευτικός τρόπος υπηρεσίας πρέπει να απαγορευτεί Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού Πώς να Γνωρίσεις την Πραγματικότητα Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει Φτάσει Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος; Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον Θεό Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του Ήρθες στη ζωή; Όλοι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι αυτοί που αντιμάχονται τον Θεό Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σου Όταν πρόκειται για τον Θεό, ποια είναι η δική σου αντίληψη Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος Τι γνωρίζεις περί πίστης; Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο» Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου Το έργο την Εποχή του Νόμου Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο στην Εποχή της Λύτρωσης Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα (Μέρος Πρώτο) Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα (Μέρος Δεύτερο) Ονομασίες και ταυτότητα (Μέρος Πρώτο) Ονομασίες και ταυτότητα (Μέρος Δεύτερο) Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει ορίσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του, να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού; Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό (Μέρος Πρώτο) Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό (Μέρος Δεύτερο) Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και γη Θα πρέπει να αναζητήσεις τον τρόπο να συμβαδίσεις με τον Χριστό Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων; Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σου Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος; Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο μέσω της διαχείρισης του Θεού Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό (Μέρος Πρώτο) Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό (Μέρος Δεύτερο) Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης Ο Χριστός Επιτελεί το Έργο της Κρίσης Με την Αλήθεια Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (Μέρος Πρώτο) Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (Μέρος Δεύτερο) Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός Οι πονηροί πρέπει να τιμωρούνται Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού Όλα επιτυγχάνονται δια του Λόγου του Θεού (Μέρος Πρώτο) Όλα επιτυγχάνονται δια του Λόγου του Θεού (Μέρος Δεύτερο) Μόνο αγαπώντας τον Θεό πιστεύεις αληθινά στον Θεό Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον Θεό Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευση Του Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Σχετικά με τη Βίβλο» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Σχετικά με τη Βίβλο» (Μέρος Δεύτερο) Μια ανθολογία από τα τρία κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Το όραμα του έργου του Θεού» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα τρία κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Το όραμα του έργου του Θεού» (Μέρος Δεύτερο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης» (Μέρος Δεύτερο) Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Πρώτο) Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Δεύτερο) Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (Μέρος Πρώτο) Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (Μέρος Δεύτερο) Οι τρεις νουθεσίες Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου (Μέρος Πρώτο) Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου (Μέρος Δεύτερο) Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η έκτη ομιλία Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Δεύτερο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Τρίτο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Τέταρτο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Πέμπτο) Μια ανθολογία από τα δέκα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με τα «Έργο και είσοδος» (Μέρος Έκτο) Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού; Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει αληθινά στον Θεό Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η ενδέκατη ομιλία Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό Όσοι αποτελούνται από σάρκα, δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ημέρα της οργής Οι εμπειρίες του Πέτρου: Η γνώση του για την παίδευση και την κρίση (Μέρος Πρώτο) Οι εμπειρίες του Πέτρου: Η γνώση του για την παίδευση και την κρίση (Μέρος Δεύτερο) Οι εμπειρίες του Πέτρου: Η γνώση του για την παίδευση και την κρίση (Μέρος Τρίτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Πρώτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Δεύτερο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Τρίτο) Μια ανθολογία από τα τέσσερα κείμενα του λόγου του Θεού σχετικά με «Το μυστήριο της ενσάρκωσης» (Μέρος Τέταρτο) Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη τέταρτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη πέμπτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη έκτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη ένατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν (Η εικοστή ομιλία) Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή τέταρτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή πέμπτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή έβδομη ομιλία Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου (Μέρος Πρώτο) Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου (Μέρος Δεύτερο) Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή δεύτερη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή τρίτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη έβδομη ομιλία Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη τρίτη ομιλία Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δωδέκατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η ένατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η έβδομη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η δέκατη όγδοη ομιλία Οι δέκα κανονιστικές διατάξεις που πρέπει να τηρούνται από τους εκλεκτούς του Θεού στην εποχή της βασιλείας Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού Οι εντολές της νέας εποχής Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - H όγδοη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή ένατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή πρώτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η τέταρτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η πέμπτη ομιλία Υπάρχει η Αγία Τριάδα; (Μέρος Πρώτο) Υπάρχει η Αγία Τριάδα; (Μέρος Δεύτερο) Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή όγδοη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν - Η εικοστή έκτη ομιλία Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν

0αποτελέσματα αναζήτησης