Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Γιατί ο Θεός αποκαλείται Παντοδύναμος την Εποχή της Βασιλείας;

Πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν γιατί ο Ιησούς αποκαλείται Παντοδύναμος Θεός όταν έρχεται να επιτελέσει το έργο της κρίσεως τις έσχατες ημέρες, εφόσον ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Ιησούς που επιστρέφει τις έσχατες ημέρες. Γιατί δεν συνεχίζει να αποκαλείται Ιησούς; Στην πραγματικότητα, ο Θεός αποκτά ένα νέο όνομα κάθε φορά που πραγματοποιεί ένα νέο στάδιο του έργου Του. Αυτό το νέο όνομα το ορίζει ο Ίδιος όπως αρμόζει στο έργο που επιτελεί – δεν Τον αποκαλούν οι άνθρωποι όπως αυτοί επιθυμούν. Το όνομα που ο Θεός λαμβάνει στο κάθε στάδιο του έργου Του βασίζεται στη Βίβλο. Η Βίβλος εμπεριέχει μια παλαιά προφητεία για το όνομα του Ιησού που επιστρέφει στη γη τις έσχατες ημέρες. Ο Ησαΐας είπε ότι «Και θέλουσιν ιδεί τα έθνη την δικαιοσύνην σου και πάντες οι βασιλείς την δόξαν σου· και θέλεις ονομασθή με νέον όνομα, το οποίον του Ιεχωβά το στόμα θέλει ονομάσει» (Ησ. 62:2). Το Βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρει επίσης ότι «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφεία εκκλησίας γράψον... Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον.» (Αποκ. 3:7, 12). «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ» (Αποκ. 1:8). «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων· Αλληλούϊα· διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ» (Αποκ. 19:6). Το όνομα Παντοδύναμος Θεός της Εποχής της Βασιλείας αποτελεί την απόλυτη εκπλήρωση των προφητειών που εμπεριέχονται στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Το όνομα που ο Θεός λαμβάνει σε κάθε εποχή έχει μείζονα σημασία και συνδέεται στενά με το έργο που Αυτός επιτελεί τη συγκεκριμένη εποχή. Ο Παντοδύναμος Θεός αποκάλυψε τα μυστήρια που συνδέονται με αυτό το γεγονός όταν είπε ότι «Σε κάθε εποχή, ο Θεός επιτελεί νέο έργο και καλείται με νέο όνομα. Πώς θα μπορούσε να επιτελεί το ίδιο έργο σε διαφορετικές εποχές; Πώς θα μπορούσε να μείνει προσκολλημένος στα παλιά; Το όνομα του Ιησού ελήφθη για χάρη του έργου της λύτρωσης, άρα θα εξακολουθεί να έχει το ίδιο όνομα όταν επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες; Θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο της λύτρωσης; Πώς γίνεται ο Ιεχωβά και ο Ιησούς να είναι ένα, αλλά να αποκαλούνται με διαφορετικά ονόματα σε διαφορετικές εποχές; Δεν συμβαίνει αυτό επειδή είναι διαφορετική η εποχή του έργου Τους; Μπορεί ένα και μόνο όνομα να αντιπροσωπεύει τον Θεό στην ολότητά Του; Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο Θεός πρέπει να καλείται με διαφορετικό όνομα σε διαφορετική εποχή και πρέπει να χρησιμοποιεί το όνομα για να αλλάξει την εκάστοτε εποχή και να αντιπροσωπεύει την εκάστοτε εποχή. Γιατί κανένα όνομα δεν μπορεί να εκπροσωπήσει πλήρως τον ίδιο τον Θεό και κάθε όνομα είναι ικανό να αντιπροσωπεύει μόνο τη χρονική διάσταση της διάθεσης του Θεού σε μια δεδομένη εποχή. Το μόνο που απαιτείται είναι να αντιπροσωπεύει το έργο Του. Ως εκ τούτου, ο Θεός μπορεί να επιλέγει όποιο όνομα ταιριάζει με τη διάθεσή Του ώστε να αντιπροσωπεύει ολόκληρη την εποχή. Ανεξάρτητα από το αν είναι η εποχή του Ιεχωβά ή η εποχή του Ιησού, κάθε εποχή αντιπροσωπεύεται από ένα όνομα.» («Το όραμα του έργου του Θεού (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

««Ιεχωβάς» είναι το όνομα που πήρα κατά τη διάρκεια του έργου μου στο Ισραήλ, και σημαίνει ο Θεός των Ισραηλιτών (ο εκλεκτός λαός του Θεού) ο οποίος μπορεί να λυπηθεί τον άνθρωπο, να καταραστεί τον άνθρωπο και να καθοδηγήσει τη ζωή του ανθρώπου. Σημαίνει τον Θεό που κατέχει μεγάλη δύναμη και είναι γεμάτος σοφία. Ο "Ιησούς" είναι ο Εμμανουήλ και σημαίνει την προσφορά για την αμαρτία που είναι γεμάτη αγάπη, γεμάτη συμπόνια και λυτρώνει τον άνθρωπο. Εκείνος έκανε το έργο της Εποχής της Χάριτος κι αντιπροσωπεύει την Εποχή  της Χάριτος και μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος του σχεδίου διαχείρισης. Δηλαδή, μόνο ο Ιεχωβάς είναι ο Θεός του εκλεκτού λαού του Ισραήλ, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός του Μωυσή κι ο Θεός όλου του λαού του Ισραήλ. Έτσι, στην τρέχουσα εποχή, όλοι οι Ισραηλίτες εκτός από τη φυλή του Ιούδα λατρεύουν τον Ιεχωβά. Κάνουν θυσίες σ 'Αυτόν στον βωμό και τον υπηρετούν φορώντας ιμάτια ιερέων στον ναό. Αυτό που ελπίζουν είναι η επανεμφάνιση του Ιεχωβά. Μόνο ο Ιησούς είναι ο Λυτρωτής της ανθρωπότητας. Είναι η προσφορά για την αμαρτία που λύτρωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Δηλαδή, το όνομα του Ιησού ήρθε από την Εποχή της Χάριτος και υπήρχε εξαιτίας του έργου της λύτρωσης στην Εποχή της Χάριτος. Το όνομα του Ιησού υπήρξε για να επιτρέψει στους ανθρώπους της Εποχής της Χάριτος να ξαναγεννηθούν και να σωθούν, κι είναι ένα συγκεκριμένο όνομα για τη λύτρωση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Έτσι το όνομα Ιησούς αντιπροσωπεύει το έργο της λύτρωσης και υποδηλώνει την Εποχή της Χάριτος. Το όνομα Ιεχωβάς είναι ένα συγκεκριμένο όνομα για τον λαό του Ισραήλ που έζησε κάτω από τον νόμο. Σε κάθε εποχή και σε κάθε στάδιο του έργου, το όνομά μου δεν είναι αβάσιμο, αλλά έχει αντιπροσωπευτική σημασία:  Κάθε όνομα αντιπροσωπεύει μία εποχή. Το "Ιεχωβάς" αντιπροσωπεύει την Εποχή του Νόμου και είναι τιμητικό για τον Θεό που λατρεύτηκε από τον λαό του Ισραήλ. Το "Ιησούς" αντιπροσωπεύει την Εποχή της Χάριτος και είναι το όνομα του Θεού όλων εκείνων που λυτρώθηκαν κατά την Εποχή της Χάριτος. Εάν ο άνθρωπος εξακολουθεί να περιμένει την άφιξη του Ιησού του Σωτήρα κατά τις έσχατες ημέρες, και πιστεύει ότι θα έρθει με την εμφάνιση που είχε στην Ιουδαία, τότε όλο το σχέδιο διαχείρισης των έξι χιλιάδων χρόνων θα σταματούσε στην Εποχή της Λύτρωσης και δεν θα ήταν σε θέση να προχωρήσει περαιτέρω. Επιπλέον, οι έσχατες ημέρες δεν θα έφταναν ποτέ κι η εποχή δεν θα τελείωνε ποτέ. Πήρα το όνομα του Ιησού για χάρη όλων των αμαρτωλών στην Εποχή της Χάριτος και δεν είναι το όνομα με το οποίο θα οδηγήσω σ’ ένα τέλος ολόκληρη την ανθρωπότητα. Αν και τα ονόματα Ιεχωβάς,  Ιησούς και Μεσσίας αντιπροσωπεύουν το Πνεύμα Μου, αυτά τα ονόματα υποδηλώνουν μόνο τις διαφορετικές εποχές στο σχέδιο διαχείρισής Μου και δεν Με αντιπροσωπεύουν στην ολότητά Μου. Τα ονόματα με τα οποία οι άνθρωποι στη γη Με αποκαλούν, δεν μπορούν να διατυπώσουν ολόκληρη τη διάθεσή Μου κι όλα όσα είμαι. Είναι απλώς διαφορετικά ονόματα με τα οποία ονομάζομαι κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών. Έτσι, όταν φτάσει η τελική εποχή - η εποχή των εσχάτων ημερών - το όνομά Μου θ’ αλλάξει και πάλι. Δεν θα ονομάζομαι Ιεχωβάς ή Ιησούς, πολύ λιγότερο Μεσσίας, αλλά θα ονομάζομαι ο Ίδιος ο ισχυρός Παντοδύναμος Θεός, και με αυτό το όνομα θα οδηγήσω την εποχή στο τέλος της.  Ήμουν κάποτε γνωστός ως Ιεχωβάς. Ονομάστηκα επίσης Μεσσίας και κάποτε με ονόμασαν Ιησούς ο Σωτήρας, επειδή με αγαπούσαν και με σεβόντουσαν. Αλλά σήμερα δεν είμαι ο Ιεχωβάς ή ο Ιησούς που οι άνθρωποι γνώριζαν στο παρελθόν - είμαι ο Θεός που επέστρεψε τις έσχατες ημέρες, ο Θεός που θα φέρει την εποχή στο τέλος. Είμαι ο ίδιος ο Θεός που ανεβαίνει στα άκρα της γης, γεμάτος με όλη μου τη διάθεση και γεμάτος εξουσία, τιμή και δόξα.» («Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο»» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Ο Παντοδύναμος Θεός είπε καθαρά πως το όνομα που ο Θεός λαμβάνει σε κάθε στάδιο του έργου Του έχει αντιπροσωπευτική σημασία: κάθε όνομα αντιπροσωπεύει το έργο του Θεού και την διάθεσή Του κατά τη διάρκεια μιας εποχής. Την Εποχή του Νόμου, ο Θεός χρησιμοποίησε το όνομα Ιεχωβάς για να διακηρύξει τους νόμους και τις εντολές Του, καθώς και για να καθοδηγήσει τη ζωή του ανθρώπινου γένους στη γη. Την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός χρησιμοποίησε το όνομα Ιησούς για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης του ανθρώπινου γένους. Και την Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός αποκαλείται Παντοδύναμος Θεός και επιτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, με σκοπό να εξαγνίσει, να αλλάξει και να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός σηματοδοτεί την αλλαγή μιας εποχής χρησιμοποιώντας το όνομά Του και χρησιμοποιεί το όνομά Του ως αντιπροσώπευση του έργου που επιτελεί σε κάθε εποχή. Όταν ο Θεός με το όνομα Ιεχωβάς επιτελούσε το έργο Του κατά τη διάρκεια της Εποχής του Νόμου, οι άνθρωποι μπορούσαν να προστατευθούν και να λάβουν την ευλογία του Θεού μόνο εάν προσεύχονταν στο όνομα του Ιεχωβά και υπάκουαν στους νόμους και στις εντολές Του. Όταν ήρθε η Εποχή της Χάριτος, ο Θεός χρησιμοποίησε το όνομα Ιησούς για να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης και οι άνθρωποι όφειλαν να αποδεχθούν τον Ιησού ως τον Λυτρωτή, καθώς και να προσεύχονται μετανοούντες εις το όνομα του Ιησού για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες τους και να απολαύσουν την αλήθεια και τη χάρη που Εκείνος απένειμε. Εάν οι άνθρωποι παρέμεναν προσκολλημένοι στο όνομα Ιεχωβάς και αρνούνταν να αποδεχθούν τον Ιησού, τότε δεν θα απολάμβαναν πλέον τη φροντίδα και την προστασία του Θεού και θα έπεφταν στο σκότος, λαμβάνοντας κατάρες και τιμωρίες από τον Θεό όπως οι Φαρισαίοι. Με την άφιξη των έσχατων ημερών, ο Θεός χρησιμοποιεί το όνομα Παντοδύναμος Θεός για να επιτελέσει το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Οι άνθρωποι δύνανται να κατανοήσουν και να κατακτήσουν την αλήθεια, να ξεφύγουν από την αμαρτία, να εξαγνισθούν και να λυτρωθούν από τον Θεό μόνο εάν αποδεχθούν το όνομα Παντοδύναμος Θεός, ακολουθήσουν τα βήματα του έργου του Θεού και δεχθούν την κρίση και το παίδεμά Του. Όλοι όσοι αρνηθούν να αποδεχθούν το όνομα του Παντοδύναμου Θεού και αρνηθούν το έργο της κρίσεως που Αυτός επιτελεί κατά τις έσχατες ημέρες, είναι ανίκανοι να ελευθερωθούν από τα δεσμά της αμαρτίας και δεν θα κατορθώσουν ποτέ να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών.

Σχετικό περιεχόμενο