Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Η προέλευση και ανάπτυξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού

Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός υποσχέθηκε στους ακολούθους του, «Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ». (Κατά Ιωάν. 14:3). Προφήτευσε, επίσης, «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου». (Κατά Ματθ. 24:27). Τις έσχατες ημέρες, όπως είχε υποσχεθεί και προαναγγείλει ο ίδιος ο Θεός, ο Θεός ενσαρκώθηκε και πάλι και κατέβηκε προς την Ανατολή, την Κίνα, για να εκτελέσει το έργο της κρίσεως, του παιδέματος, της κατάκτησης και της σωτηρίας χρησιμοποιώντας τον λόγο, πάνω στη βάση του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σχετικά με αυτό, οι προφητείες από την Αγία Γραφή ότι «η κρίσις αρχίζει από του οίκου του Θεού» και «Ο έχων ώτα διά να ακούη ας ακούη» έχουν επίσης εκπληρωθεί. Το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών έχει τελειώσει την Εποχή της Χάριτος και έχει μπει στην Εποχή της Βασιλείας. Καθώς εξαπλώθηκε γρήγορα το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού στην ηπειρωτική Κίνα, έκανε την εμφάνισή της η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Όπως αποδεικνύεται από τα γεγονότα, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού εμφανίστηκε εξ ολοκλήρου ως αποτέλεσμα της εργασίας του Θεού των εσχάτων ημερών, και δεν ιδρύθηκε από κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι εκλεκτοί μέσα στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού προσεύχονται στο όνομα του Παντοδύναμου Θεού, ακολουθούν το έργο του, και αποδέχονται όλες τις αλήθειες τις οποίες εκφράζει Εκείνος. Έτσι είναι προφανές ότι αυτοί οι εκλεκτοί πιστεύουν στον Χριστό ο οποίος ενσαρκώθηκε τις έσχατες ημέρες, στον πρακτικό Θεό ο οποίος είναι το Πνεύμα με σάρκα και οστά. Δεν πιστεύουν σε έναν άνθρωπο. Εξωτερικά, ο Παντοδύναμος Θεός δεν είναι τίποτα περισσότερο από έναν συνηθισμένο Υιό του ανθρώπου, αλλά στην ουσία Εκείνος είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού, η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Το έργο Του και ο λόγος Του είναι η άμεση έκφραση του Πνεύματος του Θεού, είναι η εμφάνιση του Θεού με σάρκα και οστά. Ως εκ τούτου, Εκείνος είναι ο πρακτικός Θεός που έχει ενσαρκωθεί.

Το 1991, ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, άρχισε να εκτελεί επίσημα τη διακονία Του στην Κίνα. Στη συνέχεια, εξέφρασε εκατομμύρια λέξεις και άρχισε το έργο της κρίσεως του μεγάλου λευκού θρόνου στις έσχατες ημέρες. Όπως λέει και ο Παντοδύναμος Θεός: «Το έργο της κρίσης ανήκει στον Θεό, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση είναι η κατάκτηση της ανθρώπινης φυλής μέσω της αλήθειας, είναι αναμφισβήτητο πως ο Θεός εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ενσαρκωμένη εικόνα, ώστε να επιτελέσει αυτό το έργο ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια για να διδάξει τους ανθρώπους σε όλη τη γη και να τους γνωστοποιήσει όλες τις αλήθειες. Αυτό είναι το έργο της κρίσης του Θεού.» («Ο Χριστός Επιτελεί το Έργο της Κρίσης Με την Αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Ο Θεός επιτελεί το έργο του λόγου τις έσχατες ημέρες και αυτά τα λόγια είναι του Αγίου Πνεύματος, επειδή ο Θεός είναι το Άγιο Πνεύμα και μπορεί επίσης να ενσαρκωθεί. Συνεπώς, τα λόγια του Αγίου Πνεύματος, όπως ειπώθηκαν στο παρελθόν, είναι τα λόγια του ενσαρκωμένου Θεού σήμερα. … Για να εκφέρει ο Θεός ομιλίες, προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο Του, πρέπει να ενσαρκωθεί, διαφορετικά το έργο Του δεν θα μπορεί να επιτύχει τον στόχο Του.» («Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει ορίσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του, να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Λόγω της εμφάνισης και των ομιλιών του Χριστού των εσχάτων ημερών, όλο και περισσότεροι άνθρωποι που διψούν και αναζητούν την αλήθεια έχουν κατακτηθεί και εξαγνιστεί από τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού και έχουν δει την παρουσία του Θεού μέσα από την κρίση και το παίδεμα του Θεού και την επιστροφή του Λυτρωτή.

Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έκανε την εμφάνισή της λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού —του Κυρίου Ιησού Χριστού που έχει επιστρέψει– του Χριστού των εσχάτων ημερών, υπό την δίκαιη κρίση και παίδευσή Του. Η εκκλησία αποτελείται από όλους όσους πραγματικά αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών και τους έχει κατακτήσει και σώσει ο λόγος του Θεού. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου από τον Παντοδύναμο Θεό τον ίδιο, με οδηγό και ποιμένα τον ίδιο, και σε καμία περίπτωση δεν ιδρύθηκε από κάποιον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα γεγονός που το έχουν αναγνωρίσει όλοι οι εκλεκτοί στην Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Όποιον χρησιμοποιεί ο ενσαρκωμένος Θεός έχει έναν συγκεκριμένο προορισμό που του έχει δώσει ο Θεός, τον έχει διορίσει και πιστοποιήσει ο Θεός, ακριβώς όπως ο Ιησούς προσωπικά επέλεξε και διόρισε τους δώδεκα αποστόλους. Όσοι χρησιμοποιούνται από τον συνεργάζονται μόνο με το έργο Του, και δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού αντ᾿ Αυτού. Την εκκλησία δεν την ίδρυσαν εκείνοι που χρησιμοποιούνται από τον Θεό, ούτε πιστεύουν σ’ αυτούς ή τους ακολουθούν οι εκλεκτοί του Θεού. Οι εκκλησίες της Εποχής της Χάριτος δεν ιδρύθηκαν από τον Παύλο και τους άλλους αποστόλους, αλλά ήταν προϊόν εργασίας του Κυρίου Ιησού Χριστού – τις ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ομοίως, την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών δεν την έχει ιδρύσει ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά είναι προϊόν του έργου του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό που κάνει ο άνθρωπος που τον χρησιμοποιεί ο Θεός είναι ότι ποτίζει, προμηθεύει, και καθοδηγεί τις εκκλησίες, εκτελώντας το καθήκον του ανθρώπου. Αν και τους εκλεκτούς του Θεού τους οδηγεί, τους ποτίζει και τους προμηθεύει ο άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός, πιστεύουν σ’ Εκείνον και δεν ακολουθούν κανέναν άλλο, πέρα από τον Παντοδύναμο Θεό και δέχονται και υπακούουν στον λόγο Του και στο έργο Του. Αυτό είναι ένα γεγονός που κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί. Λόγω της εμφάνισης και του έργου του ενσαρκωμένου Θεού, πολλοί αληθινοί πιστοί του Κυρίου σε όλα τα τα δόγματα και τα θρησκεύματα άκουσαν τελικά τη φωνή του Θεού, είδαν ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έχει ήδη έρθει και εκτελέσει το έργο της κρίσεως στις έσχατες μέρες, και όλοι έχουν επιβεβαιώσει ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός που επέστρεψε. Συνεπώς, έχουν αποδεχθεί το έργο Του στις έσχατες μέρες. Όλοι όσοι κατακτώνται από τον λόγο του παντοδύναμου Θεού υποτάσσονται στο όνομά Του. Ως εκ τούτου, όλοι οι εκλεκτοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού προσεύχονται στον παντοδύναμο Θεό, και Τον ακολουθούν, Τον υπακούουν και Τον λατρεύουν. Έχοντας βιώσει το έργο της κρίσεως και του παιδέματος του Θεού, οι εκλεκτοί στην Κίνα έχουν εκτιμήσει την δίκαιη διάθεσή Του, και έχουν δει τη μεγαλοπρέπεια και την οργή Του, και έτσι τους έχει κατακτήσει πλήρως ο Θεός, έχουν γονυπετήσει μπροστά στον Παντοδύναμο Θεό, και είναι πρόθυμοι να υπακούουν και να αποδέχονται την κρίση και το παίδεμα του Θεού. Έτσι, έχουν κερδίσει τη σωτηρία του Θεού.

Ακριβώς επειδή τα λόγια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός αποκαλύπτουν τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού για να σώσει την ανθρωπότητα, ο εκλεκτός λαός του Θεού, στην αποκάλυψη των λόγων του Θεού, έχει κατανοήσει ότι ο Θεός έχει νέο όνομα σε κάθε εποχή και ότι το νέο Του όνομα συμβολίζει ότι ο Θεός εκτελεί νέο έργο και, επιπλέον, ότι ο Θεός τελειώνει μία εποχή και εισάγει μία νέα. Η έννοια του ονόματος του Θεού είναι τόσο μεγάλη και βαθιά! Περιλαμβάνει τη σημασία του έργου του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί ονόματα για να αλλάξει την εποχή και να αντιπροσωπεύσει το έργο εκείνης της εποχής. Στην Εποχή του Νόμου, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιεχωβά για να εκδώσει νόμους και εντολές και να οδηγήσει τη ζωή των ανθρώπων πάνω στη γη. Στην Εποχή της Χάριτος, χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού για να εκτελέσει το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας. Με την έλευση της Εποχής της Βασιλείας, ο Θεός χρησιμοποίησε το όνομα του Παντοδύναμου Θεού για να εκτελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας με τον οίκο του Θεού, για να εξαγνίσει τον άνθρωπο, να αλλάξει τον άνθρωπο, και να σώσει τον άνθρωπο. Το νέο όνομα του Θεού δεν είναι κάτι που του έδωσε αυθαίρετα ο άνθρωπος, αλλά το πήρε από τον ίδιο τον Θεό λόγω των αναγκών του έργου Του. Το όνομα που παίρνει ο Θεός σε κάθε στάδιο εργασίας έχει τις ρίζες του στη Βίβλο και το όνομα που θα έπαιρνε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν θα επέστρεφε τις έσχατες μέρες προφητεύτηκε από καιρό στο Βιβλίο της Αποκάλυψης: «Όστις νικά, θέλω κάμει αυτόν στύλον εν τω ναώ του Θεού μου, και δεν θέλει εξέλθει πλέον έξω, και θέλω γράψει επ’ αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της νέας Ιερουσαλήμ, ήτις καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου, και το όνομά μου το νέον.» (Αποκάλ. 3:12) «Εγώ είμαι το Α και το Ω, αρχή και τέλος, λέγει ο Κύριος, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, ο παντοκράτωρ.» (Αποκάλ. 1:8) «Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντών ισχυρών, λεγόντων· Αλληλούϊα· διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ.» (Αποκάλ. 19:6) Το όνομα του παντοδύναμου Θεού στην Εποχή της Βασιλείας εκπληρώνει ακριβώς τις προφητείες του Βιβλίου της Αποκάλυψης. Ο Θεός είναι παντοδύναμος, δημιούργησε και κυβερνά τα πάντα και Εκείνος είναι ο Πρώτος και ο Τελευταίος. Το πιο κατάλληλο είναι να τον ονομάσουμε Παντοδύναμο Θεό. Συνεπώς, οι άνθρωποι ονόμασαν τον ενσαρκωμένο Θεό «Παντοδύναμο Θεό» και επίσης ονόμασαν τον ενσαρκωμένο Χριστό «πρακτικό Θεό». Και έτσι ονομάζεται «Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού».

Όταν το ευαγγέλιο της βασιλείας εξαπλώθηκε στην ηπειρωτική Κίνα, ο Θεός αποκατέστησε όλο το έργο του Πνεύματος σε όλο το σύμπαν και επικεντρώθηκε σε αυτήν την ομάδα ανθρώπων που αποδέχτηκαν το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών και σε όσους είχαν προκαθοριστεί και επιλεγεί από τον Θεό και αναζητούσαν ειλικρινά τον αληθινό δρόμο. Επειδή μεταφέρθηκε το έργο του Αγίου Πνεύματος, όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα έχασαν το έργο του Αγίου Πνεύματος και μετατράπηκαν σε ερημιά, χωρίς να αφήσουν στους ανθρώπους καμία άλλη επιλογή παρά να αναζητήσουν την πραγματική οδό. Αυτό εκπλήρωσε με ακρίβεια την προφητεία της Βίβλου: «Iδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείναν επί την γήν· ουχί πείναν άρτου ουδέ δίψαν ύδατος, αλλ’ ακροάσεως των λόγων του Ιεχωβά.» (Αμώς 8:11). Υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, αυτοί που ακολουθούσαν διάφορα δόγματα και θρησκεύματα που επιδίωκαν την αλήθεια και πίστευαν πραγματικά στον Θεό, διέσπασαν τους περιορισμούς και τα εμπόδια των αντίχριστων και των σατανικών δούλων, και τελικά άκουσαν και αναγνώρισαν τη φωνή του Θεού, και όλο και περισσότεροι άνθρωποι επέστρεψαν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Παντού εμφανίστηκαν ευχάριστες σκηνές όπου όλα τα δόγματα γίνονται ένα και όλα τα Έθνη συρρέουν σε αυτό το βουνό. Καθώς επέστρεφαν σε μεγάλους αριθμούς στον Θεό άνθρωποι από διάφορα δόγματα και θρησκεύματα που πίστευαν πραγματικά σε Εκείνον, τα περισσότερα δόγματα και θρησκεύματα κατέρρευσαν κι εδώ και πολύ καιρό υπάρχουν μόνο κατ’ όνομα πλέον. Ποιος θα μπορούσε να σταματήσει τα βήματα του έργου του Θεού; Ποιος θα μπορούσε να εμποδίσει τους εκλεκτούς του Θεού να επιστρέψουν στον Θεό; Ήταν λες κι ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα είχε διορθωθεί. Το ρεύμα της επιστροφής ήταν σαν θεόρατα κύματα. Καμία δύναμη δεν μπορούσε να σταθεί στο δρόμο του έργου του Θεού! Από τότε που εμφανίστηκε ο Παντοδύναμος Θεός και ξεκίνησε το έργο Του, η κυβέρνηση του Κομουνιστικού Κόμματος της Κίνας καταδίωξε αδιάκοπα την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Κυνηγά με πάθος τον Χριστό των εσχάτων ημερών και εκείνους που ακολουθούν τον Θεό και μαρτυρούν την παρουσία Του, και διώκει απάνθρωπα τους εκλεκτούς του Θεού, προσπαθώντας να καταργήσει το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών. Έχει καλέσει πολλές έκτακτες συνελεύσεις για την κατάργηση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού. Έχει καταρτίσει και εκδώσει πολλά και απόρρητα έγγραφα κι έχει χρησιμοποιήσει διάφορες μεθόδους που είναι ποταπές και διαβολικές: τοιχοκολλά παντού ανακοινώσεις, εκδίδει δημόσιες ανακοινώσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες, το Διαδίκτυο και άλλα μέσα ενημέρωσης για να κατασκευάσει ψεύτικες φήμες, συκοφαντίες και ραδιουργίες, δυσφημώντας την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Έχει κάνει κατήχηση με τη βία διδάσκοντας σατανικές διδασκαλίες και πλάνες κι έχει κάνει πλύση εγκεφάλου και αφομοίωση. Έχει χρησιμοποιήσει την «Τρισυπόστατη Εκκλησία» για να επιβλέπει και να ελέγχει, να στέλνει κατασκόπους για να ερευνήσει ανοιχτά και να μαθαίνει κρυφά, χρησιμοποιώντας λαϊκό έλεγχο, απαιτώντας παρακολούθηση από τους γείτονες, και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν αναφορές υποσχόμενη μεγάλες ανταμοιβές· έχει κάνει αυθαίρετες έρευνες στα σπίτια διαφόρων ανθρώπων, έχει ψάξει εξονυχιστικά τα σπίτια τους, έχει δημεύσει την περιουσία τους, έχει αποσπάσει χρήματα μέσω προστίμων κι έχει συσσωρεύσει πλούτο με αθέμιτο τρόπο, με μυστικές συλλήψεις εκλεκτών του Θεού, κρατήσεις και φυλακίσεις τους σε στρατόπεδα εργασίας, αποσπώντας ομολογίες με βασανιστήρια, λεηλατώντας τους ψυχή τε και σώματι, ξυλοκοπώντας ανθρώπους μέχρι θανάτου με ασυδοσία, χρησιμοποιώντας ακόμα και ένοπλους αστυνομικούς και στρατεύματα για να καταστείλει την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, και άλλα τέτοια. Η κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος έχει συλλάβει απάνθρωπα και καταδιώξει Χριστιανούς από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, τους εκλεκτούς του Θεού, κάνοντάς τους να υποφέρουν την αδίστακτη καταλήστευση της περιουσίας τους, σωματικά και πνευματικά βάσανα και θλίψη, και προκαλώντας πολλούς θανάτους. Οι ενέργειες της κυβέρνησης ήταν αποτρόπαιες. Όπως τεκμηριώνεται, τουλάχιστον εβδομήντα χριστιανοί έχουν διωχθεί μέχρι θανάτου μέχρι τον Ιούλιο του 2018. Για παράδειγμα: Xie Yongjiang (43χρονος), ένας χριστιανός στην πόλη Wugou της κομητείας Suixi , της επαρχίας Anhui, συνελήφθη κρυφά από την τοπική αστυνομία τις πρώτες πρωινές ώρες της 30ής Απριλίου 1997 και κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Στις 10 Μαΐου, όταν η οικογένεια του Xie είδε το πτώμα του στο κρεματόριο, είχε μελανιές και αιματώματα σε όλο του το σώμα και είχε υποστεί αρκετά θανατηφόρα τραύματα στο κεφάλι του. Ye Aizhong (42χρονος), χριστιανός της κομητείας Shuyang, της επαρχίας Jiangsu. Συνελήφθη από την αστυνομία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στις 26 Μαρτίου 2012, ενώ έκανε αγορές για την Εκκλησία. Την τρίτη ημέρα, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Jiang Guizhi, χριστιανή από την περιφέρεια Qinghe, της κομητείας Pingyu, της επαρχίας Henan (46χρονη, ανώτερο στέλεχος της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού εκείνη την εποχή), συνελήφθη κρυφά και φυλακίστηκε από την αστυνομία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στις 4 Ιανουαρίου 2013 στην πόλη Xinmi, της επαρχίας Henan. Οι αστυνομικοί έστησαν μια παράνομη δίκη και με βασανιστήρια την έκαναν να «ομολογήσει». Το πρωί της 12ης Φεβρουαρίου, η Jiang πέθανε εξαιτίας της σωματικής κακοποίησης που υπέστη από την αστυνομία... Eπιπλέον, έχουν συλληφθεί και φυλακιστεί δεκάδες χιλιάδες άλλοι χριστιανοί από την αστυνομία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε μερικούς έκαναν ενέσεις ισχυρών φαρμάκων και το αποτέλεσμα ήταν να παρουσιάσουν συμπτώματα σχιζοφρένειας. Άλλους τους σακάτεψαν τόσο άσχημα στα βασανιστήρια που δεν είχαν τη δυνατότητα να φροντίζουν πλέον τον εαυτό τους. Μερικούς τους φυλάκισαν σε στρατόπεδα εργασίας και, μετά την απελευθέρωσή τους, τους παρακολουθούσε από κοντά η κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και τους στέρησαν την προσωπική τους ελευθερία. Σύμφωνα με κάποια στατιστικά στοιχεία, μέσα σε μόλις δύο χρόνια από το 2011 έως το 2013, 380.380 άτομα από τους εκλεκτούς του Θεού συνελήφθησαν και κρατήθηκαν από την κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην κινεζική ενδοχώρα. Μεταξύ αυτών των ανθρώπων, 43.640 υπέστησαν διαφόρων ειδών βασανιστήρια στη διάρκεια παράνομων ανακρίσεων. Σε 111.740 απήγγειλαν διάφορες κατηγορίες και επέβαλαν πρόστιμα ή τους απέσπασαν με δόλο 243.613.000 γουάν. Σε 35.330 άτομα λεηλάτησαν τα σπίτια τους και τουλάχιστον 1.000.000.000 γουάν (μαζί με προσφορές στην εκκλησία και προσωπική ιδιοκτησία) κατασχέθηκαν με βία και άνευ λόγου και αιτίας από τα όργανα δημόσιας ασφάλειας και τους υφισταμένους τους ή τα τσέπωσαν αστυνομικοί. Οι συλλήψεις και διώξεις εκ μέρους της κυβέρνησης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος των χριστιανών της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, είναι στατιστικές κατά προσέγγιση και η αναφορά στους χριστιανούς της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού αποτελεί μόνο την κορυφή του παγόβουνου. Στην πραγματικότητα, από τότε που άρχισε το έργο Του ο παντοδύναμος Θεός, έχουν συλληφθεί και διωχθεί αμέτρητοι χριστιανοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού, και τους παρακολουθεί ή τους ελέγχει από κοντά η κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχει χρησιμοποιήσει σκληρά μέτρα για να πνίξει στο αίμα την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, μετατρέποντας την κινεζική ενδοχώρα σε έναν κόσμο τρομοκρατίας. Επιπλέον, όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα έχουν δυσφημήσει, αποδοκιμάσει και επιτεθεί στην Εκκλησία. Αυτό είχε άμεσο αποτέλεσμα να εξαπλωθούν παντού φήμες και μία θύελλα από συκοφαντίες, κακοποιήσεις και κατάρες. Ολόκληρη η κοινωνία και η θρησκευτική κοινότητα γέμισαν με αρνητική δημοσιότητα. Η ανάρμοστη αντίσταση της ανθρωπότητας στον αληθινό Θεό και η δίωξη της αληθινής οδού είχαν φτάσει στο αποκορύφωμά τους.

Επειδή η ανθρωπότητα είχε διαφθαρεί από τον Σατανά, ο Θεός δεν σταμάτησε ποτέ το σχέδιο διαχείρισής Του για την σωτηρία της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα, όμως, δεν γνωρίζει την αλήθεια, και πολύ λιγότερο γνωρίζει τον Θεό. Κατά συνέπεια, κάθε φορά που ενσαρκώνεται ο Θεός για να ξεκινήσει νέο έργο, Τον απορρίπτουν και Τον διώκουν οι ιθύνοντες και οι θρησκευτικές ομάδες. Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, όταν ενσαρκώθηκε ο Ιησούς, Τον καταδίωξε και Τον συνέλαβε η ρωμαϊκή κυβέρνηση και η εβραϊκή θρησκεία, και τελικά τον σταύρωσαν. Τις έσχατες ημέρες, από τότε που ενσαρκώθηκε ο Θεός στην Κίνα για να εκτελέσει το έργο της κρίσεως, Τον έχει καταδιώξει και κυνηγήσει αμείλικτα η κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχει επίσης έρθει αντιμέτωπος με κατάρες, ραδιουργίες, αποδοκιμασίες και απόρριψη από όλα τα χριστιανικά δόγματα και θρησκεύματα. Είναι σαφής ένδειξη της διαφθοράς του ανθρώπου και της κακίας που υπάρχει. Μπορούμε να φανταστούμε πόσο δύσκολο είναι για τον Θεό να εκτελέσει το έργο Του σε ένα τέτοιο φρούριο δαιμόνων, όπου τα μαύρα σύννεφα βαραίνουν και οι διάβολοι ασκούν εξουσία. Παρόλα αυτά, ο Θεός είναι παντοδύναμος και έχει υπέρτατη εξουσία και ισχύ. Άσχετα πόσο εξαπλωμένες είναι οι δυνάμεις του Σατανά, άσχετα πόσο αντιστέκονται και επιτίθενται, όλα αυτά είναι μάταια. Μέσα σε 20 περίπου χρόνια, το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την ηπειρωτική Κίνα κάτω από σφοδρή καταπίεση. Αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες εκκλησίες έχουν ξεπεταχτεί σε όλη τη χώρα και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν υποταχθεί στο όνομα του παντοδύναμου Θεού. Σχεδόν άμεσα, όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα ερήμωσαν, επειδή οι αμνοί του Θεού άκουσαν τη φωνή Του και επέστρεψαν ήδη στον δρόμο του Θεού ακολουθώντας τη φωνή που άφησε ο Θεός, αφού ο Θεός προσωπικά τους πότισε και ήταν ο ποιμένας τους. Αυτό έχει εκπληρώσει την προφητεία της Βίβλου ότι «πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό». Είναι αναπόφευκτο ότι όλοι οι αληθινοί πιστοί στον Θεό θα στραφούν στον Παντοδύναμο Θεό στο τέλος, επειδή αυτό έχει από καιρό προγραμματιστεί και προκαθοριστεί από τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να το αλλάξει! Εκείνοι οι ψευτοπιστοί των οποίων η πίστη στον Θεό υπάρχει μόνο έτσι ώστε να φάνε εκ των άρτων και να χορτάσουν, και οι διάφοροι εχθροί που διαπράττουν κακές πράξεις, αντιστέκονται στον Παντοδύναμο Θεό και Τον αποδοκιμάζουν, έχουν εξαλειφθεί από το έργο του Θεού. Ολόκληρη η θρησκευτική κοινότητα έχει καταστραφεί και κατακερματιστεί από το έργο του Θεού. Το έργο του Παντοδύναμου Θεού τελικά τελείωσε με δόξα. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρά την ξέφρενη αντίσταση και την αιματηρή καταστολή από την κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού έχει παρόλα αυτά εξαπλωθεί με αστραπιαία ταχύτητα. Η διαπλοκή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος να εξαλείψει και να καταργήσει το έργο του Θεού κατέληξε σε αποτυχία. Όλες οι κακές δυνάμεις που αντιστέκονται στον Θεό έχουν καταστραφεί πλήρως και έχουν καταρρεύσει εν μέσω της μεγαλοπρεπούς και οργισμένης κρίσης του Θεού. Όπως λέει ο Παντοδύναμος Θεός: «Όλοι αυτοί που αγαπώ θα ζήσουν σίγουρα έως την αιωνιότητα, ενώ όσοι Μου αντιτάσσονται θα λαμβάνουν το παίδεμά Μου έως την αιωνιότητα. Επειδή είμαι ένας Θεός που νιώθει ζήλια, δεν θα λυπηθώ έτσι απλά τους ανθρώπους για όλα όσα έχουν κάνει. Θα παρακολουθώ ολόκληρη τη γη και, μέσα από την εμφάνισή μου στην Ανατολή, με δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, οργή και παίδεμα, θα αποκαλύψω τον Εαυτό μου στα πλήθη!» («Η εικοστή έκτη ομιλία» από τις ομιλίες του Θεού προς το σύμπαν στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Η βασιλεία Μου αρχίζει να σχηματίζεται επάνω από ολόκληρο το σύμπαν, ενώ ο θρόνος Μου ασκεί εξουσία στις καρδιές τρισεκατομμυρίων ανθρώπων. Με τη συνδρομή των αγγέλων, το μεγαλειώδες επίτευγμά Μου σύντομα θα ευοδωθεί. Όλοι οι γιοι και οι λαοί Μου αναμένουν την επιστροφή Μου με κομμένη την ανάσα, λαχταρούν να επανασυνδεθούν μαζί Μου, για να μην ξαναχωριστούμε ποτέ ξανά. Πώς θα μπορούσαν οι πολυπληθείς μάζες της βασιλείας Μου να μην γιορτάζουν και να μην αγκαλιάζονται από χαρά, επειδή ήρθα για να είμαι μαζί τους; Μπορεί αυτή η επανένωση να πληρωθεί χωρίς κανένα τίμημα; Είμαι αξιοσέβαστος στα μάτια όλων των ανθρώπων, έχω ανακηρυχτεί στα λόγια όλων. Όταν επιστρέψω, θα κατακτήσω ακόμα περισσότερο όλες τις δυνάμεις του εχθρού. Ήγγικεν η ώρα! Θα θέσω το έργο Μου σε εφαρμογή, θα βασιλέψω ως Βασιλέας μεταξύ των ανθρώπων! Βρίσκομαι στο σημείο της επιστροφής! Και ετοιμάζομαι να ξεκινήσω! Αυτό ελπίζουν οι πάντες, αυτό επιθυμούν. Θα επιτρέψω σε όλους τους ανθρώπους να δούνε την άφιξη της ημέρας Μου και θα τους αφήσω να υποδεχθούν τον ερχομό της ημέρας Μου με χαρά!» («Η εικοστή έβδομη ομιλία» από τις ομιλίες του Θεού προς το σύμπαν στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Καθώς εξαπλώνεται το ευαγγέλιο της βασιλείας του Θεού, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού γίνεται όλο και μεγαλύτερη και ο αριθμός των πιστών αυξάνεται αδιάκοπα. Σήμερα, ακμάζει όσο ποτέ άλλοτε. Ο λόγος που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός –ο Χριστός των εσχάτων ημερών– έχει εξαπλωθεί εδώ και καιρό σε χιλιάδες νοικοκυριά και τον αποδέχονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι. Ο λόγος του Θεού έχει καταδείξει την υπέρτατη εξουσία και ισχύ του Θεού. Αυτό το αδιαμφισβήτητο γεγονός αποδεικνύει πλήρως ότι «Όλα επιτυγχάνονται δια του Λόγου του Θεού!»

«Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος.» (Κατά Ιωάν. 1:1). Στην αρχή, ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τα πάντα μέσα τους με τον λόγο, και οδήγησε την ανθρωπότητα με τον λόγο. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός επίσης επιτυγχάνει τα πάντα με τον λόγο. Η τελειότητα των εκλεκτών του Θεού και η πραγματοποίηση της βασιλείας του Χριστού θα επιτευχθούν με τον λόγο του Θεού. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει τίποτα εξαιρετικό ως προς την προέλευση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού από το έργο του λόγου του Θεού, την ανάπτυξή της υπό την καθοδήγηση του λόγου του παντοδύναμου Θεού και, επιπλέον, την αύξησή της σε αριθμούς, παρά τη βίαιη καταστολή και καταδίωξη από την κυβέρνηση του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος και τη σφοδρή αποδοκιμασία και καταπίεση από τις δυνάμεις των αντίχριστων σε θρησκευτικές ομάδες. Αυτό καταδεικνύει την εξουσία και τη δύναμη του λόγου του Θεού. Μπορούμε να πούμε ότι χωρίς την εμφάνιση και το έργο του παντοδύναμου Θεού δεν θα υπήρχε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού και ότι χωρίς τον λόγο του Θεού, δεν θα υπήρχε και η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Σήμερα, Εκείνος ποτίζει και θρέφει τους εκλεκτούς του με εκατομμύρια λόγους που εκφράζει, και όσοι έχουν αποδεχτεί το έργο Του απολαμβάνουν την καθοδήγηση των λόγων Του και βιώνουν το έργο Του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Σε ολόκληρο το σύμπαν επιτελώ το έργο Μου, και στην Ανατολή αντηχούν βροντεροί κρότοι που , κάνουν όλα τα δόγματα και τα θρησκεύματα να σείονται συθέμελα. Είναι η δική Μου φωνή που έχει οδηγήσει όλους τους ανθρώπους στο παρόν. Θα κάνω όλους τους ανθρώπους να κατακτηθούν από τη φωνή Μου, να παρασυρθούν από αυτό το ρεύμα και να υποταχθούν σε Εμένα, γιατί από καιρό ανέκτησα τη δόξα Μου από ολόκληρη τη γη και την εξέφρασα εκ νέου στην Ανατολή. Ποιος δεν λαχταρά να δει τη δόξα Μου; Ποιος δεν περιμένει με ανυπομονησία την επιστροφή Μου; Ποιος δεν διψά για την επανεμφάνισή Μου; Ποιος δεν αποζητά το κάλλος Μου; Ποιος δεν θα έρθει στο φως; Ποιος δεν θα ατενίσει τον πλούτο της Χαναάν; Ποιος δεν καρτερά να επιστρέψει ο Λυτρωτής; Ποιος δεν λατρεύει το Μεγάλο Παντοδύναμο; Η φωνή Μου θα εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γη· Επιθυμώ να μιλήσω περισσότερο μπροστά στον εκλεκτό λαό Μου. Όπως οι ισχυροί κεραυνοί που κάνουν τα βουνά και τα ποτάμια να σείονται, έτσι εκφέρω τα λόγια Μου σε ολόκληρο το σύμπαν και την ανθρωπότητα. Ως εκ τούτου, τα λόγια από το στόμα Μου έχουν γίνει ο θησαυρός του ανθρώπου και όλοι οι άνθρωποι υπεραγαπούν τα λόγια Μου. Η αστραπή λάμπει από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Τα λόγια Μου είναι τέτοια που ο άνθρωπος διστάζει να τα εγκαταλείψει και, συγχρόνως, τα θεωρεί ακατανόητα, μα τα χαίρεται όλο και πιο πολύ. Όπως ένα νεογέννητο, όλοι οι άνθρωποι είναι ευδιάθετοι και χαρούμενοι, γιορτάζοντας τον ερχομό Μου. Μέσω της φωνής Μου, θα φέρω όλους τους ανθρώπους ενώπιόν Μου. Από τότε και στο εξής, θα εισέλθω επίσημα στο γένος των ανθρώπων, ώστε να έρθουν να Με προσκυνήσουν. Με τη δόξα που εκπέμπω και με τα λόγια από το στόμα Μου, θα πράξω έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι να σταθούν ενώπιόν Μου και να δουν την αστραπή να λάμπει από την Ανατολή και πως, επίσης, κατήλθα στο «Όρος των Ελαιών» της Ανατολής. Θα δουν πως βρίσκομαι στη γη εδώ και πολύ καιρό, όχι πια σαν Υιός των Ιουδαίων, μα σαν Αστραπή της Ανατολής. Διότι αναστήθηκα πριν από πολύ καιρό και έφυγα από την ανθρωπότητα, και έπειτα επανεμφανίστηκα ένδοξος εν μέσω των ανθρώπων. Εγώ είμαι Αυτός που λατρεύτηκε αιώνες αμέτρητους πριν, και είμαι, επίσης, το βρέφος που εγκαταλείφθηκε από τους Ισραηλίτες αμέτρητους αιώνες πριν. Επιπλέον, είμαι ο λαμπρός, Παντοδύναμος Θεός της σημερινής εποχής! Ας σταθούν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου για να αντικρύσουν την ένδοξη όψη Μου, να ακούσουν τη φωνή Μου και να δουν τις πράξεις Μου. Αυτό είναι το σύνολο της θέλησής Μου· το τέλος και η κορύφωση του σχεδίου Μου, καθώς και ο σκοπός της διαχείρισης Μου. Ας Με λατρέψει κάθε έθνος, να με αναγνωρίσει κάθε γλώσσα, κάθε άνθρωπος να εναποθέσει την πίστη του σε Εμένα και κάθε λαός να υποταχθεί σε Εμένα!» («Οι επτά κεραυνοί που προμηνύουν ότι το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Οι εκλεκτοί του Θεού έχουν δεχτεί τη μεγάλη σωτηρία εξαιτίας του λόγου του παντοδύναμου Θεού. Το έργο του Θεού στην κινεζική ενδοχώρα τελικά τελείωσε με δόξα. Τώρα οι εκλεκτοί του Θεού εξαπλώνουν τον λόγο Του και μαρτυρούν τα έργα Του σε κάθε χώρα και τόπο. Ο λόγος του Θεού θα εξαπλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο και σύντομα Εκείνος θα εμφανιστεί δημόσια σε όλα τα έθνη και σε όλους τους λαούς. Οι λαοί όλων των χωρών που επιθυμούν την εμφάνιση του Θεού ούτε που θα είχαν ονειρευτεί ποτέ ότι ο Θεός που λαχταρούν να εμφανιστεί δημόσια έχει ήδη κατέβει μυστικά στην Κίνα και έχει ήδη εκτελέσει ένα στάδιο του έργου κατάκτησης και σωτηρίας.

Τις έσχατες μέρες, όταν κοντεύει να τελειώσει η εποχή, ο Θεός ενσαρκώνεται και κατεβαίνει κρυφά στην κατοικία του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, στη μεγάλη συνάθροιση των δικτατόρων: Κίνα, ο σταθερός προμαχώνας του αθεϊσμού. Με την πολλαπλή σοφία και τη δύναμή Του, ο Θεός μάχεται εναντίον του Σατανά και εκτελεί το κεντρικό έργο στο σχέδιο διαχείρισής Του – τη βαθιά ήττα του Σατανά και τη σωτηρία ολόκληρης της ανθρωπότητας. Ωστόσο, λόγω των εξωφρενικών ισχυρισμών, της αποδοκιμασίας, των ραδιουργιών και των συκοφαντιών του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος στην εξουσία, πολλοί από αυτούς που αγνοούν τα γεγονότα πιστεύουν πραγματικά τις φήμες που έχει διαδώσει το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Οι θρησκευτικές ομάδες, ειδικότερα, συνεχίζουν να αποδοκιμάζουν και να βλασφημούν την έλευση του Θεού ακόμα και σήμερα και στέκονται στο πλευρό της αθεϊστικής κυβέρνησης του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, για να αντισταθούν στο έργο του Θεού. Πόσο τραγικό είναι αυτό! Αυτοί οι άνθρωποι δεν αναμένουν ποτέ ότι ο Παντοδύναμος Θεός, Εκείνος στον οποίον αντιστέκονται, είναι ακριβώς ο Κύριος Ιησούς Χριστός που έχει επιστρέψει. Όταν εμφανιστεί δημόσια ο Θεός, αυτοί θα κλαίνε με λυγμούς, με σφιγμένα δόντια και θα χτυπούν το στήθος τους. Αυτό εκπληρώνει πλήρως τα λόγια του Βιβλίου της Αποκάλυψης: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν.» (Αποκάλ. 1:7). Η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου, τελικά, ξεκινά! Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Εντός της βασιλείας, οι μυριάδες των στοιχείων της δημιουργίας ξεκινούν να ξαναζούν και να ανακτούν τη ζωτική τους δύναμη. Λόγω των αλλαγών στην κατάσταση της γης, τα όρια ανάμεσα στη μία και στην άλλη στεριά αρχίζουν επίσης να αλλάζουν. Είχα προφητεύσει στο παρελθόν: Όταν η στεριά χωριστεί από τη στεριά, και όταν η στεριά ενωθεί με τη στεριά, τότε θα συντρίψω όλα τα έθνη. Αυτήν τη φορά, θα ανανεώσω όλη τη δημιουργία και θα ανακατανείμω ολόκληρο το σύμπαν, βάζοντας έτσι το σύμπαν σε τάξη, μεταμορφώνοντας την παλιά κατάσταση σε μια νέα. Αυτό είναι το σχέδιό Μου. Αυτά είναι τα έργα Μου. Όταν τα έθνη κι οι λαοί του κόσμου επιστρέψουν όλοι ενώπιον του θρόνου Μου, θα πάρω όλη την αφθονία του παραδείσου και θα την προσφέρω στον κόσμο των ανθρώπων, ούτως ώστε, χάρη σ’ Εμένα, να βρίθει απαράμιλλης αφθονίας. Όμως, για όσο εξακολουθεί να υπάρχει ο παλιός κόσμος, Εγώ θα εξαπολύω την οργή μου στα έθνη του, θα διακηρύσσω ανοιχτά τα διοικητικά διατάγματά Μου σε όλο το σύμπαν και θα παιδεύω οποιονδήποτε τα παραβιάζει: Καθώς στρέφω το πρόσωπό Μου προς το σύμπαν για να μιλήσω, όλη η ανθρωπότητα ακούει τη φωνή Μου, και επ’ αυτού βλέπει όλα τα έργα που έχω εκπονήσει σε ολόκληρο το σύμπαν. Όσοι πηγαίνουν ενάντια στο θέλημά Μου, δηλαδή, όσοι Μου αντιτάσσονται με τις πράξεις του ανθρώπου, θα καταρρεύσουν υπό το βάρος του παιδέματός Μου. Θα πάρω τα πολυπληθή αστέρια του ουρανού και θα τα ξαναφτιάξω και, χάρη σ’ Εμένα, ο ήλιος κι η σελήνη θα ανανεωθούν, οι σκιές δεν θα είναι πλέον όπως ήταν, οι μυριάδες των στοιχείων επάνω στη γη θα ανανεωθούν. Και θα φτάσουν στην τελείωση μέσα από τα λόγια Μου. Τα πολυάριθμα έθνη του σύμπαντος θα διαχωριστούν εκ νέου και θα αντικατασταθούν από το έθνος Μου, ούτως ώστε όλα τα έθνη επάνω στη γη να εξαφανιστούν για πάντα και να γίνουν ένα έθνος που θα Με λατρεύει. Όλα τα έθνη επάνω στη γη θα καταστραφούν και θα πάψουν να υπάρχουν. Απ’ όλα τα ανθρώπινα όντα του σύμπαντος, όλα όσα ανήκουν στον διάβολο θα εξολοθρευτούν, όλοι όσοι λατρεύουν τον Σατανά θα εξαλειφθούν από την πυρωμένη φλόγα Μου. Εκτός από αυτούς που βρίσκονται τώρα εντός του ρεύματος, οι υπόλοιποι θα γίνουν στάχτη. Όταν παιδέψω τους λαούς, αυτοί που ανήκουν στον κόσμο της θρησκείας θα επιστρέψουν, σε διαφορετικό βαθμό, στη βασιλεία Μου, κατακτημένοι από τα έργα Μου, επειδή θα έχουν δει την έλευση του Θεού επάνω σε ένα λευκό σύννεφο. Όλοι οι άνθρωποι θα ακολουθήσουν τους ομοίους τους και θα δεχθούν παίδεμα, ανάλογα με τις πράξεις τους. Όλοι όσοι Μου εναντιώθηκαν θα αφανιστούν. Όσο για εκείνους των οποίων οι πράξεις επάνω στη γη δεν είχαν να κάνουν με Εμένα, λόγω του τρόπου με τον οποίο εξιλεώθηκαν, θα συνεχίσουν να υπάρχουν επάνω στη γη κάτω από την εξουσία των υιών Μου και των ανθρώπων Μου. Θα αποκαλύψω τον Εαυτό μου στις μυριάδες των λαών και στις μυριάδες των εθνών, ηχώντας με τη δική Μου φωνή σε ολόκληρη τη γη, για να ανακηρύξω την ολοκλήρωση του υπέροχου έργου Μου, ώστε να μπορεί να το αντικρίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα με τα ίδια της τα μάτια» («Η εικοστή έκτη ομιλία» από τις ομιλίες του Θεού προς το σύμπαν στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχουμε δει πως ο Θεός καταστρέφει όλες τις κακές δυνάμεις που αντιτάσσονται κατάφωρα στον Θεό και αντιστέκονται ξέφρενα στον Θεό. Πριν από τέσσερις χιλιάδες χρόνια, εξαιτίας των θλιβερών τους αμαρτημάτων, ο Θεός έριξε φωτιά και θειάφι από τον ουρανό, στις πόλεις Σόδομα και Γόμορρα. Και η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία καταστράφηκε από τις καταστροφές που έστειλε ο Θεός γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αντιστάθηκε στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον καταδίκασε, και μετά καταδίωκε τους χριστιανούς. Τις έσχατες ημέρες, όποια κακή δύναμη καταδικάζει τον Θεό και αντιστέκεται σε Αυτόν θα την καταραστεί ο Θεός και σίγουρα θα την καταστρέψει. Αυτή είναι, ακριβώς, η δίκαιη διάθεση του Θεού!

Ο παντοδύναμος Θεός λέει: «Η βασιλεία επεκτείνεται εν μέσω της ανθρωπότητας, διαμορφώνεται εν μέσω της ανθρωπότητας, ορθώνεται εν μέσω της ανθρωπότητας. Δεν υπάρχει καμία δύναμη ικανή να καταστρέψει τη βασιλεία Μου. … Είναι σίγουρο ότι, υπό την καθοδήγηση του φωτός Μου, θα σπάσετε αυτήν τη θηλιά με την οποία σας στραγγαλίζουν οι δυνάμεις του σκότους. Είναι σίγουρο ότι, εν μέσω του σκότους, δεν θα χάσετε το φως που σας οδηγεί. Θα είστε σίγουρα οι κυρίαρχοι όλης της δημιουργίας. Θα υπερισχύσετε σίγουρα έναντι του Σατανά. Είναι σίγουρο ότι, με την πτώση του βασιλείου του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, θα ξεχωρίσετε ανάμεσα στις ορδές των μυριάδων για να γίνετε μάρτυρες της νίκης Μου. Η στάση σας θα είναι σίγουρα αποφασιστική και ακλόνητη στη γη του Σινείμ. Μέσα από τα δεινά που περνάτε θα κληρονομήσετε τις ευλογίες που προέρχονται από Εμένα και θα ακτινοβολήσετε σίγουρα σε ολόκληρο το σύμπαν με τη δόξα Μου» («Η δέκατη ένατη ομιλία» από τις ομιλίες του Θεού προς το σύμπαν στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Όταν τα τρία στάδια του έργου φτάσουν στο τέλος τους, θα συσταθεί μια ομάδα από όσους είναι μάρτυρες του Θεού, μια ομάδα από εκείνους που γνωρίζουν τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί θα γνωρίζουν όλοι τον Θεό και θα είναι ικανοί να κάνουν την αλήθεια πράξη. Θα κατέχουν την ανθρώπινη φύση και τη λογική και όλοι θα γνωρίζουν τα τρία στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία. Τούτο είναι το έργο που θα εκπληρωθεί στο τέλος και αυτοί οι άνθρωποι είναι η αποκρυστάλλωση του έργου των 6.000 χρόνων διαχείρισης και είναι η ισχυρότερη μαρτυρία για την τελική συντριβή του Σατανά. Όσοι μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού, θα είναι ικανοί να δεχθούν την υπόσχεση και την ευλογία Του και θα είναι η ομάδα που απομένει στο τέλος, που κατέχει την εξουσία του Θεού και είναι μάρτυρας του Θεού. Ίσως όλοι σας έχετε τη δυνατότητα να γίνετε μέλη αυτής της ομάδας, ή ίσως μόνο οι μισοί ή μόνο λίγοι – εξαρτάται από την επιθυμία και την επιδίωξή σας» («Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι η οδός για να γνωρίσεις τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Ο λόγος του Θεού θα πραγματωθεί και αυτό που θα πραγματωθεί θα διαρκέσει για πάντα. Το μέλλον της βασιλείας είναι υπέρλαμπρο και μεγαλοπρεπές! Ο παντοδύναμος Θεός έχει ήδη δημιουργήσει μια ομάδα υπέρμαχων στην ηπειρωτική Κίνα. Το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών έχει ήδη πραγματωθεί! Τώρα, το πιλοτικό έργο που έκανε ο Θεός κατά την μυστική έλευση Του στην Κίνα τελείωσε με δόξα και σύντομα θα εμφανιστεί δημοσίως σε όλα τα έθνη και μέρη. Οι εκλεκτοί της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού είναι μια ομάδα υπερμάχων που τους έχει δημιουργήσει ο Θεός στην Κίνα. Έχουν επωμιστεί την ευθύνη για την ιερή αποστολή, επιτελούν το έργο της μαρτυρίας του Θεού και διακηρύσσουν το άγιο όνομα του Θεού σε όλα τα έθνη και τους τόπους. Το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού εξαπλώνεται γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο. Το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» διατίθεται δωρεάν στο Διαδίκτυο για να το αναζητήσουν και να το ερευνήσουν όλα τα έθνη του κόσμου. Κανείς δεν τολμά να αρνηθεί ότι είναι λόγια του Θεού και κανείς δεν τολμά να αρνηθεί ότι είναι αληθινά. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι που διψούν για την αλήθεια και λαχταρούν το φως αναζητούν και διερευνούν το έργο του παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών. Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού έχει καθιερωθεί σε δεκάδες μεγάλες χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στον παντοδύναμο Θεό. Η ανθρωπότητα σιγά-σιγά ξυπνάει εν μέσω του λόγου του Θεού και έχει αρχίσει να δέχεται και να γνωρίζει την αλήθεια. Ο λόγος του Θεού θα καθοδηγήσει όλη την ανθρωπότητα και θα πραγματώσει όλους τους στόχους. Όσοι πιστεύουν πραγματικά στον Θεό και αναζητούν τον αληθινό δρόμο σίγουρα θα επιστρέψουν στον Θεό και θα υποκλιθούν ενώπιον του θρόνου Του, και ολόκληρη η ανθρωπότητα θα μάθει για την έλευση και εμφάνιση του Θεού, και το όνομά Του σίγουρα θα δοξαστεί απ’ όλη την ανθρωπότητα.

Σχετικό περιεχόμενο