Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

(Οι Είκοσι Αλήθειες που Μαρτυρούν τον Θεό)

  • 1
  • 2

Μέρος πρώτο

Πρέπει να Εστιάσουμε στη Συναναστροφή 20 Αλήθειες-Κλειδιά Κατά την Κήρυξη του Ευαγγελίου και τη Μαρτυρία του Θεού

I. Πρέπει να Γίνουμε Μάρτυρες της Πτυχής της Αλήθειας που Αφορά στην Ενσάρκωση του Θεού

1Ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι ο Θεός επρόκειτο να ενσαρκωθεί κατά τις έσχατες ημέρες και να παρουσιαστεί ως ο Υιός του ανθρώπου για να επιτελέσει έργο.
2Τι Είναι η Ενσάρκωση; Ποια Είναι η Ουσία της Ενσάρκωσης;
3Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού ενσαρκωμένου και του έργου του Πνεύματος;
4Γιατί ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες αλλά, αντ' αυτού, πρέπει να ενσαρκωθεί και να το επιτελέσει ο Ίδιος;
5Ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ του Θεού ενσαρκωμένου και εκείνων των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός;
6Γιατί λέγεται ότι η διεφθαρμένη ανθρωπότητα χρειάζεται περισσότερο τη σωτηρία του Θεού που ενσαρκώνεται;
7Γιατί λέγεται ότι οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης;
8Πώς θα γίνει να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, ο δρόμος και η ζωή;
9Πώς η ενσάρκωση του Θεού, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης, φέρνει τέλος στην πίστη της ανθρωπότητας στον ασαφή Θεό και στη σκοτεινή εποχή του κράτους του Σατανά;
10Γιατί μόνο μέσα από τη βίωση και την υπακοή στο έργο του Θεού ενσαρκωμένου μπορεί κάποιος να γνωρίσει τον Θεό;

II. Πρέπει να Γίνουμε Μάρτυρες της Πτυχής της Αλήθειας που Αφορά στα Τρία Στάδια του Έργου του Θεού για τη Σωτηρία της Ανθρωπότητας

III. Πρέπει να Γίνουμε Μάρτυρες της Πτυχής της Αλήθειας που Αφορά στο Έργο της Κρίσης του Θεού κατά τις Έσχατες Ημέρες

IV. Πρέπει να Γίνουμε Μάρτυρες της Πτυχής της Αλήθειας που Αφορά στη Σχέση Μεταξύ των Τριών Σταδίων του Έργου του Θεού και των Ονομάτων Του

VII. Πρέπει να Συναναστρεφόμαστε Ξεκάθαρα Ότι Μόνον Αυτό Που Φέρει ο Χριστός των Εσχάτων Ημερών Είναι ο Δρόμος της Αιώνιας Ζωής

XI. Πρέπει να Συναναστρεφόμαστε Ξεκάθαρα την Πτυχή της Αλήθειας που Αφορά στη Σχέση μεταξύ Θεού και Βίβλου

XII. Πρέπει να Συναναστρεφόμαστε Ξεκάθαρα την Πτυχή της Αλήθειας που Αφορά τους Σοφές Παρθένους που Άκουσαν τη Φωνή του Θεού

XX. Πρέπει να Συναναστρεφόμαστε Ξεκάθαρα το Τι Σημαίνει Αρπαγή και Την Αληθινή Έννοια της Ανύψωσης Μπροστά στον Θρόνο του Θεού

  • 1
  • 2