Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μαρτυρίες για τον Χριστό των εσχάτων ημερών

(Οι είκοσι αλήθειες που καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό)

  • 1
  • 2
  • 3

Πρόλογος

Μέρος πρώτο: 20 Αλήθειες αναφορικά με τη διάδοση του ευαγγελίου και πώς να γίνει κανείς μάρτυρας στον Θεό

Α. Οι αλήθειες αναφορικά με την ενσάρκωση του Θεού

1Ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι ο Θεός επρόκειτο να ενσαρκωθεί κατά τις έσχατες ημέρες και να παρουσιαστεί ως ο Υιός του ανθρώπου για να επιτελέσει έργο
2Τι είναι η ενσάρκωση; Ποια είναι η ουσία της ενσάρκωσης;
3Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του ενσαρκωμένου Θεού και του έργου του Πνεύματος;
4Γιατί ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τον άνθρωπο για να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες· γιατί πρέπει να ενσαρκωθεί και να το επιτελέσει ο ίδιος;
5Οι βασικές διαφορές μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και εκείνων που χρησιμοποιεί ο Θεός
6Γιατί λέγεται ότι η διεφθαρμένη ανθρωπότητα χρειάζεται περισσότερο τη σωτηρία του Θεού που ενσαρκώνεται;
7Γιατί λέγεται ότι οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης;
8Πώς θα πρέπει να κατανοήσει κανείς ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή;
9Πώς η ενσάρκωση του Θεού, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης, φέρνει τέλος στην εποχή της πίστης της ανθρωπότητας στον ασαφή Θεό και στη σκοτεινή εποχή της σφαίρας επιρροής του Σατανά;
10Γιατί μόνο μέσα από τη βίωση και την υποταγή στο έργο του ενσαρκωμένου Θεού μπορεί κάποιος να καταφέρει να γνωρίσει τον Θεό;

Β. Οι αλήθειες αναφορικά με τα τρία στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία

Γ. Οι αλήθειες αναφορικά με το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

Δ. Οι αλήθειες αναφορικά με τη σχέση μεταξύ των τριών σταδίων του έργου του Θεού και των ονομάτων Του

Ε. Οι διαφορές μεταξύ του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και του έργου Του για τη λύτρωση κατά την Εποχή της Χάριτος

ΣΤ. Οι διαφορές μεταξύ του να σώζεται κανείς κατά την Εποχή της Χάριτος και της πλήρους σωτηρίας κατά την Εποχή της Βασιλείας

Ζ. Οι διαφορές μεταξύ της οδού της μετανοίας από την Εποχή της Χάριτος και της οδού της αιώνιας ζωής κατά τις έσχατες ημέρες

Η. Οι διαφορές μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου

Θ. Ο Χριστός είναι η εκδήλωση του ίδιου του Θεού

Ι. Οι αλήθειες αναφορικά με τον τρόπο γνώσης του Θεού

ΙΑ. Οι αλήθειες αναφορικά με τη σχέση μεταξύ Θεού και Βίβλου

1Η Βίβλος είναι μόνο ένα αρχείο των δύο σταδίων του έργου του Θεού κατά τις Εποχές του Νόμου και της Χάριτος· δεν αποτελεί αρχείο του συνολικού έργου του Θεού.
2Ο θρησκευτικός κόσμος πιστεύει ότι όλες οι Γραφές είναι θεόπνευστες και είναι τα λόγια του Θεού· πώς πρέπει να κρίνει κάποιος έναντι της συγκεκριμένης δήλωσης;
3Η Βίβλος συντάχθηκε από τον άνθρωπο, όχι από τον Θεό· η Βίβλος δεν μπορεί να εκπροσωπεί τον Θεό
4Δεν υπάρχει οδός για την αιώνια ζωή μέσα στη Βίβλο· αν ο άνθρωπος στηρίζεται στη Βίβλο και τη λατρεύει, τότε δεν θα αποκτήσει αιώνια ζωή
5Τι είναι αληθινή πίστη στον Θεό; Πώς πρέπει να πιστεύει κάποιος στον Θεό, προκειμένου να κερδίσει τον έπαινό Του;
6Πώς θα πρέπει κάποιος να προσεγγίζει και να χρησιμοποιεί τη Βίβλο κατά τρόπο που να συμμορφώνεται με το θέλημα του Θεού; Ποια είναι η έμφυτη αξία της Βίβλου;

ΙΒ. Οι αλήθειες αναφορικά με τις φρόνιμες παρθένους που άκουσαν τη φωνή του Θεού

ΙΓ. Η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού στην Κίνα κατά τις έσχατες ημέρες

ΙΔ. Οι διαφορές μεταξύ της εκκλησίας του Θεού και των θρησκευτικών ομάδων

ΙΕ. Πώς να διακρίνει κανείς την ουσία του θρησκευτικού κόσμου που αψηφά τον Θεό

1Γιατί ο Κύριος Ιησούς καταράστηκε τους Φαρισαίους; Ποια ήταν η ουσία των Φαρισαίων;
2Γιατί λέγεται ότι όλοι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων; Ποια είναι η ουσία τους;
3Γιατί κάθε νέο στάδιο του έργου του Θεού συναντά την άγρια περιφρόνηση και καταδίκη του θρησκευτικού κόσμου; Ποια είναι η βαθύτερη αιτία;
4Τους θρησκευτικούς πάστορες και πρεσβυτέρους, τους έχει, στ' αλήθεια, ορίσει όλους ο Θεός; Μπορεί η αποδοχή των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων και η υπακοή σε αυτούς να σημαίνει ότι κάποιος υπακούει και ακολουθεί τον Θεό;
5Ποιες είναι οι συνέπειες κάποιου που πιστεύει στον Θεό ως προς τη θρησκεία και υπόκειται στην εξαπάτηση και εξουσία των Φαρισαίων και των αντίχριστων; Μπορεί να σωθεί κάποιος από τον Θεό, αν πιστεύει στον Θεό με αυτόν τον τρόπο;
6Στον θρησκευτικό κόσμο, η αλήθεια και ο Θεός κατέχουν την εξουσία ή οι αντίχριστοι και ο Σατανάς;

ΙΣΤ. Ο Θεός είναι ο τριαδικός Θεός ή ο ένας και αληθινός Θεός;

ΙΖ. Πώς να διακρίνει κανείς μεταξύ της πραγματικότητας της αλήθειας και της θεολογικής γνώσης;

ΙΗ. Τι σημαίνει να ακολουθεί κάποιος το θέλημα του Θεού και τι σημαίνει αληθινή μαρτυρία;

ΙΘ. Γιατί η αληθινή οδός έχει υποστεί διωγμούς από αρχαιοτάτων χρόνων;

Κ. Η αληθινή έννοια της αρπαγής και ανύψωσης ενώπιον του θρόνου του Θεού

  • 1
  • 2
  • 3