Γιατί λέγεται ότι η «Τριάδα» είναι η πλέον παράλογη δήλωση;

Σχετικά λόγια του Θεού: Μόνο μετά την ενσάρκωση της αλήθειας του Ιησού, ο άνθρωπος συνειδητοποίησε το εξής: δεν είναι μόνο ο Πατέρας στον ουρανό, αλλά και ο Υιός και, επίσης, το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η συμβατική έννοι…

2019-02-16 09:29:25

Ο χαρακτηρισμός του ενός και αληθινού Θεού ως «Τριαδικό» αψηφά και βλασφημεί τον Θεό.

Σχετικά λόγια του Θεού: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι, στην πραγματικότητα, η Αγία Τριάδα δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό το σύμπαν. Ο Θεός δεν έχει Πατέρα ούτε Υιό, πολύ λιγότερο δε, υπάρχει η έννοια ενός οργάνου που χρησιμο…

2019-02-16 09:33:20

Ο αληθινός Θεός, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα πράγματα, είναι ένας ή τρεις;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:  «Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν ε…

2019-02-14 00:52:25

Γιατί λέγεται ότι η «Τριάδα» είναι η πλέον παράλογη δήλωση;

Σχετικά λόγια του Θεού: Μόνο μετά την ενσάρκωση της αλήθειας του Ιησού, ο άνθρωπος συνειδητοποίησε το εξής: δεν είναι μόνο ο Πατέρας στον ουρανό, αλλά και ο Υιός και, επίσης, το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η συμβατική έννοι…

2019-02-16 09:29:25

Ο χαρακτηρισμός του ενός και αληθινού Θεού ως «Τριαδικό» αψηφά και βλασφημεί τον Θεό.

Σχετικά λόγια του Θεού: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι, στην πραγματικότητα, η Αγία Τριάδα δεν υπάρχει πουθενά σε αυτό το σύμπαν. Ο Θεός δεν έχει Πατέρα ούτε Υιό, πολύ λιγότερο δε, υπάρχει η έννοια ενός οργάνου που χρησιμο…

2019-02-16 09:33:20

Ο αληθινός Θεός, που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και όλα τα πράγματα, είναι ένας ή τρεις;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:  «Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος· Κύριε, δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Τόσον καιρόν είμαι μεθ' υμών, και δεν με εγνώρισας, Φίλιππε; όστις είδεν ε…

2019-02-14 00:52:25