Τι σημαίνει να ακολουθεί κάποιος το θέλημα του Θεού; Αν κάποιος πραγματοποιεί μονάχα ιεραποστολικό έργο για τον Κύριο, τούτο σημαίνει ότι ακολουθεί το θέλημα του Θεού;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκεί…

2019-02-14 00:58:01

Είναι αληθινή μαρτυρία της πίστης στον Θεό, αν κάποιος μόνο απολαμβάνει τη χάρη Του;

Σχετικά λόγια του Θεού: Εάν απλά και μόνο απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού, με μια ήσυχη οικογενειακή ζωή ή με υλικές ευλογίες, τότε δεν έχεις κερδίσει τον Θεό και η πίστη σου στον Θεό έχει αποτύχει. Ο Θεός έχει ήδη κάνει …

2019-03-05 18:15:14

Τι ακριβώς είναι κάποιος που ακολουθεί το θέλημα του Θεού; Και τι σημαίνει αληθινή μαρτυρία της πίστης στον Θεό;

3. Τι ακριβώς είναι κάποιος που ακολουθεί το θέλημα του Θεού; Και τι σημαίνει αληθινή μαρτυρία της πίστης στον Θεό; Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τότε σηκωθείς ο Ιώβ διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την κεφ…

2019-03-08 22:59:03

Τι σημαίνει να ακολουθεί κάποιος το θέλημα του Θεού; Αν κάποιος πραγματοποιεί μονάχα ιεραποστολικό έργο για τον Κύριο, τούτο σημαίνει ότι ακολουθεί το θέλημα του Θεού;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκεί…

2019-02-14 00:58:01

Είναι αληθινή μαρτυρία της πίστης στον Θεό, αν κάποιος μόνο απολαμβάνει τη χάρη Του;

Σχετικά λόγια του Θεού: Εάν απλά και μόνο απολαμβάνεις τη χάρη του Θεού, με μια ήσυχη οικογενειακή ζωή ή με υλικές ευλογίες, τότε δεν έχεις κερδίσει τον Θεό και η πίστη σου στον Θεό έχει αποτύχει. Ο Θεός έχει ήδη κάνει …

2019-03-05 18:15:14

Τι ακριβώς είναι κάποιος που ακολουθεί το θέλημα του Θεού; Και τι σημαίνει αληθινή μαρτυρία της πίστης στον Θεό;

3. Τι ακριβώς είναι κάποιος που ακολουθεί το θέλημα του Θεού; Και τι σημαίνει αληθινή μαρτυρία της πίστης στον Θεό; Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Τότε σηκωθείς ο Ιώβ διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την κεφ…

2019-03-08 22:59:03