Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

  • 1
  • 2

Μέρος τρίτο

Ερωτήσεις και Απαντήσεις πάνω στην Αλήθεια για Νέους Πιστούς

1Τι σημαίνει κρίση;
2Γιατί ο Θεός πρέπει να κρίνει και να παιδεύει τους ανθρώπους;
3Πώς πρέπει οι άνθρωποι να βιώνουν την κρίση και το παίδεμα του Θεού, προκειμένου να σωθούν;
4Τι σημαίνει να προσεύχεται κάποιος πραγματικά;
5Πώς μπορεί να εδραιώσει κανείς μια κανονική σχέση με τον Θεό;
6Τι σημαίνει έντιμος άνθρωπος; Γιατί στον Θεό αρέσουν οι έντιμοι άνθρωποι;
7Τι σημαίνει δόλιος άνθρωπος; Γιατί οι δόλιοι άνθρωποι είναι αδύνατον να σωθούν;
8Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν έντιμο και έναν δόλιο άνθρωπο;
9Πώς πρέπει να ασκεί κανείς την είσοδο για να καταστεί έντιμος;
10Τι σημαίνει κάνω το καθήκον μου;
11Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του «πράττω το καθήκον μου» και του «παρέχω υπηρεσία»;
12Τι σημαίνει «αφήστε τα πάντα πίσω σας και ακολουθήστε τον Θεό»;
13Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κατανόησης της αλήθειας και κατανόησης ενός δόγματος;
14Τι σημαίνει συμμετοχή σε θρησκευτική τελετή;
15Γιατί οι εκκλησίες είναι ικανές να εκφυλιστούν σε θρησκεία;
16Τι σημαίνει αντίχριστος;
17Τι είναι ο ψευδόχριστος;
18Τι σημαίνει ψευδής ηγέτης ή ψευδής ποιμένας;
19Τι σημαίνει υποκρισία;
20Τι σημαίνει άπιστος;
21Τι σημαίνει «ακολουθώ τον Θεόν»;
22Τι σημαίνει «ακολουθώ τον άνθρωπο»;
23Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σιταριού και βίκου;
24Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καλού και ενός κακού υπηρέτη;
25Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος; Πώς εκδηλώνεται το έργο του Αγίου Πνεύματος;
26Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς το έργο του Αγίου Πνεύματος;
27Ποιο είναι το έργο των κακών πνευμάτων; Πώς εκδηλώνεται το έργο των κακών πνευμάτων;
28Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και του έργου των κακών πνευμάτων;
29Τι σημαίνει κατάληψη από δαίμονες; Πώς εκδηλώνεται η κατάληψη από δαίμονες;
30Γιατί ο Θεός δεν σώζει εκείνους, πάνω στους οποίους, εργάζονται τα κακά πνεύματα και εκείνους που έχουν καταληφθεί από δαίμονες;
31Ποιες είναι οι σοφές παρθένοι; Ποιες είναι οι μωρές παρθένοι;
32Ποια ανταμοιβή δίδεται στις σοφές παρθένους; Οι μωρές παρθένοι θα περιπέσουν σε καταστροφή;
33Τι σημαίνει αρπαγή πριν από την καταστροφή; Τι είναι ο νικητής, που ολοκληρώνεται πριν από την καταστροφή;
34Στ’ αλήθεια περιπίπτουν σε καταστροφή όλοι όσοι δεν αποδέχονται τον Παντοδύναμο Θεό;
35Γιατί ο Θεός θα τοποθετήσει στις καταστροφές όσους αρνούνται να αποδεχτούν τον Παντοδύναμο Θεό;
36Πόσοι θρησκευτικοί άνθρωποι θα επιστρέψουν στον Θεό κατά τις καταστροφές;
37Πώς εκδηλώνεται η αλλαγή διάθεσης;
38Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αλλαγής διάθεσης και καλής συμπεριφοράς;
39Τι είναι οι καλές πράξεις; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις των καλών πράξεων;
40Τι είναι οι κακές πράξεις; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις των κακών πράξεων;
41Ποιους ανθρώπους σώζει ο Θεός; Ποιους ανθρώπους εξαλείφει Εκείνος;
42Πάνω σε τι στηρίζει ο Θεός τα συμπεράσματά Του για το τέλος κάποιου ανθρώπου;
43Τι είναι οι άνθρωποι του Θεού; Τι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών;
44Ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού σε όσους έχουν σωθεί και τελειωθεί;
  • 1
  • 2