Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μαρτυρίες για τον Χριστό των εσχάτων ημερών

(Οι είκοσι αλήθειες που καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό)

  • 1
  • 2
  • 3

Μέρος τρίτο: Ερωτήσεις και απαντήσεις πάνω στην αλήθεια

1Τι σημαίνει κρίση;
2Γιατί ο Θεός πρέπει να κρίνει και να παιδεύει τους ανθρώπους;
3Πώς θα πρέπει κάποιος να βιώνει την κρίση και το παίδεμα του Θεού, προκειμένου να επιτύχει τη σωτηρία;
4Τι σημαίνει αληθινή προσευχή;
5Πώς μπορεί να εδραιώσει κανείς μια σωστή σχέση με τον Θεό;
6Τι σημαίνει έντιμος άνθρωπος; Γιατί στον Θεό αρέσουν οι έντιμοι άνθρωποι;
7Τι σημαίνει δόλιος άνθρωπος; Γιατί οι δόλιοι άνθρωποι είναι αδύνατον να επιτύχουν τη σωτηρία;
8Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν έντιμο και έναν δόλιο άνθρωπο;
9Πώς θα πρέπει να κάνει πράξη κανείς και να εισέλθει στην κατάσταση ενός έντιμου ανθρώπου;
10Τι σημαίνει να κάνει κάποιος το καθήκον του;
11Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του να πράττει κανείς το καθήκον του και του να παρέχει υπηρεσία;
12Τι σημαίνει «αφήστε τα πάντα πίσω σας και ακολουθήστε τον Θεό»;
13Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κατανόησης της αλήθειας και κατανόησης ενός δόγματος;
14Τι σημαίνει συμμετοχή σε θρησκευτική τελετή;
15Γιατί οι εκκλησίες είναι ικανές να καταλήξουν να γίνουν θρησκεία;
16Τι σημαίνει αντίχριστος; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν αντίχριστο;
17Τι είναι ο ψευδόχριστος; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν ψευδόχριστο;
18Τι σημαίνει ψευδής ηγέτης ή ψευδής ποιμένας; Πώς μπορεί να διακρίνει κανείς έναν ψευδή ηγέτη ή έναν ψευδή ποιμένα;
19Τι σημαίνει υποκρισία;
20Τι σημαίνει άπιστος;
21Τι σημαίνει «ακολουθώ τον Θεόν»;
22Τι σημαίνει «ακολουθώ τον άνθρωπο»;
23Ποια είναι η διαφορά μεταξύ σιταριού και ήρας;
24Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός καλού και ενός κακού υπηρέτη;
25Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος; Πώς εκδηλώνεται το έργο του Αγίου Πνεύματος;
26Πώς μπορεί να αποκτήσει κανείς το έργο του Αγίου Πνεύματος;
27Ποιο είναι το έργο των κακών πνευμάτων; Πώς εκδηλώνεται το έργο των κακών πνευμάτων;
28Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του Αγίου Πνεύματος και του έργου των κακών πνευμάτων;
29Τι σημαίνει κατάληψη από δαίμονες; Πώς εκδηλώνεται η κατάληψη από δαίμονες;
30Γιατί ο Θεός δεν σώζει εκείνους που έχουν μέσα τους το έργο των κακών πνευμάτων ή εκείνους που έχουν καταληφθεί από δαίμονες;
31Ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένες; Ποιες είναι οι μωρές παρθένες;
32Ποια ανταμοιβή δίδεται στις φρόνιμες παρθένες; Οι μωρές παρθένες θα βουλιάξουν στην καταστροφή;
33Τι σημαίνει αρπαγή πριν από την καταστροφή; Τι είναι ο νικητής που δημιουργείται πριν από την καταστροφή;
34Στ’ αλήθεια θα βουλιάξουν στην καταστροφή όλοι όσοι δεν αποδεχτούν τον Παντοδύναμο Θεό;
35Γιατί ο Θεός θα τοποθετήσει εν μέσω συμφορών όσους αρνούνται να αποδεχτούν τον Παντοδύναμο Θεό;
36Πόσοι άνθρωποι εντός της θρησκείας θα επιστρέψουν στον Θεό κατά τις καταστροφές;
37Τι σημαίνει αλλαγή διάθεσης;
38Πώς εκδηλώνεται η αλλαγή διάθεσης;
39Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ αλλαγής διάθεσης και καλής συμπεριφοράς;
40Τι είναι οι καλές πράξεις; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις των καλών πράξεων;
41Τι είναι οι κακές πράξεις; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις των κακών πράξεων;
42Ποιους ανθρώπους σώζει ο Θεός; Ποιους ανθρώπους εξαλείφει Εκείνος;
43Σε τι βάση καθορίζει ο Θεός το απώτερο τέλος κάποιου ανθρώπου;
44Τι είναι ο λαός του Θεού; Τι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών;
45Ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού σε όσους έχουν επιτύχει τη σωτηρία και έχουν τελειωθεί;
  • 1
  • 2
  • 3