Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μαρτυρίες για τον Χριστό των εσχάτων ημερών

(Οι είκοσι αλήθειες που καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό)

  • 1
  • 2
  • 3

Μέρος δεύτερο

Πώς διακρίνουμε τις βασικές διαφορές μεταξύ θρησκευτικών αντιλήψεων και αλήθειας

1Ερώτηση 1: Πιστεύουμε ότι η επιστροφή του Κυρίου σημαίνει ότι οι πιστοί θα ανυψωθούν απευθείας στη βασιλεία των ουρανών, διότι έτσι καταγράφεται στη Βίβλο: «Έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (1 Θεσ. 4:17). Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει – τότε γιατί βρισκόμαστε ακόμα πάνω στη γη και δεν έχουμε αρπαχθεί;
2Ερώτηση 2: Καταθέτετε ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε και κατέστη Υιός του ανθρώπου, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες, κι όμως, η πλειονότητα των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων βεβαιώνουν ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος με σύννεφα, στηρίζοντάς το κυρίως στους Βιβλικούς στίχους: «Ούτος ο Ιησούς […] θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7). Και επιπλέον, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μας διδάσκουν επίσης ότι όποιος Κύριος Ιησούς δεν έρχεται με σύννεφα, είναι ψευδής και πρέπει να εγκαταλείπεται. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η άποψη είναι σύμφωνη ή όχι με τη Βίβλο· είναι σωστό να θεωρείται κάτι τέτοιο ως αλήθεια ή όχι;
3Ερώτηση 3: Λέτε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, γιατί, λοιπόν, δεν Τον έχουμε δει; Μόνο άμα δούμε, θα πιστέψουμε. Το ότι δεν τον είδαμε, πρέπει να σημαίνει ότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα· θα το πιστέψω, όταν Τον δω. Λέτε ότι ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε, πού είναι τώρα, λοιπόν; Ποιο έργο επιτελεί; Τι είπε ο Κύριος; Εγώ θα το πιστέψω, όταν μαρτυρήσετε ξεκάθαρα επ’ αυτών των πραγμάτων.
4Ερώτηση 4: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι συχνά κηρύττουν στους πιστούς ότι κάθε κήρυγμα που λέει πως ο Κύριος έχει ενσαρκωθεί, είναι ψευδές. Και το στηρίζουν στους εξής Βιβλικούς στίχους: «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:23-24). Τούτη τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα για το πώς να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδείς, γι' αυτό, σας παρακαλώ, απαντείστε σε αυτή την ερώτηση.
5Ερώτηση 5: Ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός και κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί. Τώρα καταθέτετε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε ενσαρκωμένος, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι λένε ότι αυτό, στο οποίο πιστεύετε, είναι απλώς ένας άνθρωπος, λένε ότι έχετε εξαπατηθεί, και αδυνατούμε να κατανοήσουμε κάτι τέτοιο. Αλλά και τον καιρό εκείνο, που ο Κύριος Ιησούς ενσαρκώθηκε και ήρθε να επιτελέσει το έργο της λύτρωσης, οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι έλεγαν, και αυτοί, ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν απλά ένας άνθρωπος, λέγοντας ότι όποιος πίστευε σ' Αυτόν ήταν θύμα εξαπάτησης. Επομένως, θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τη συγκεκριμένη πτυχή της αλήθειας σχετικά με την ενσάρκωση. Τι ακριβώς είναι η ενσάρκωση; Και ποια είναι η ουσία της ενσάρκωσης; Παρακαλούμε, συναναστραφείτε το για εμάς.
6Ερώτηση 6: Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της Εποχής του Νόμου, οπότε γιατί ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, για να επιτελέσουν το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά χρειάζεται να ενσαρκωθεί, για να το επιτελέσει ο ίδιος;
7Ερώτηση 7: Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός ενσαρκώθηκε για να χρησιμεύσει ως προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα, λυτρώνοντάς τους από την αμαρτία. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε εκ νέου, για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του, προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει τον άνθρωπο ολοκληρωτικά. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός χρειάζεται να ενσαρκωθεί δύο φορές, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας; Και ποια είναι η πραγματική σημασία της διπλής ενσάρκωσης του Θεού;
8Ερώτηση 8: Είναι ξεκάθαρα γραμμένο στη Βίβλο ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο πιστεύουν επίσης ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός και ότι είναι ο Υιός του Θεού. Κι όμως, καταθέτετε ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι η φανέρωση του Θεού, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Θα μας πείτε, παρακαλώ, αν ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού ή ο ίδιος ο Θεός;
9Ερώτηση 9: Καταθέτετε ότι ο Παντοδύναμος Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσης Του των εσχάτων ημερών. Πιστεύω ότι η πίστη μας στον Κύριο Ιησού και η αποδοχή του έργου του Αγίου Πνεύματος σημαίνουν ότι έχουμε ήδη βιώσει το έργο της κρίσης του Θεού. Τούτα είναι τα λόγια του Κυρίου Ιησού που το αποδεικνύουν: «Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς· και ελθών εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως» (Ιωάν. 16:7-8). Πιστεύουμε ότι, αν και το έργο του Κυρίου Ιησού ήταν το έργο της λύτρωσης, μετά την ανάληψή Του στους ουρανούς και κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε και εργάστηκε πάνω στους ανθρώπους: «[…] θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». Πρέπει να πρόκειται για το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, έτσι, εκείνο με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ, είναι το ποιες ακριβώς είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και του έργου του Κυρίου Ιησού;
10Ερώτηση 10: Καταθέσατε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει και επιτελεί το έργο της κρίσης Του, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες. Τούτο μοιάζει διαφορετικό από την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Αυτό που πιστεύουν οι περισσότεροι άνθρωποι στη θρησκεία είναι ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου απευθύνεται στους μη-πιστούς, που ανήκουν στον διάβολο Σατανά. Όταν έρθει ο Κύριος, οι πιστοί θα αναληφθούν στους ουρανούς και, τότε, Εκείνος θα στείλει συμφορά, για να καταστρέψει τους μη-πιστούς. Τούτη είναι η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου. Εσείς βεβαιώνετε την αρχή της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά δεν έχουμε δει τον Θεό να φέρνει συμφορά για να καταστρέψει τους μη-πιστούς. Οπότε, πώς μπορεί να πρόκειται για την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου;
11Ερώτηση 11: Οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι η ρήση «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19:30) του Κυρίου Ιησού πάνω στον σταυρό, αποτελεί απόδειξη ότι το έργο της σωτηρίας του Θεού έχει ήδη τελειώσει ολοκληρωτικά. Κι όμως, εσείς καταθέτετε ότι ο Κύριος επέστρεψε ενσαρκωμένος για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, προκειμένου να σώσει απόλυτα τους ανθρώπους. Άρα, πώς ακριβώς πρέπει να κατανοήσει κάποιος το έργο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας; Δεν είμαστε ξεκάθαροι ως προς τη συγκεκριμένη πτυχή της αλήθειας, γι' αυτό, παρακαλούμε, συναναστραφείτε τη για εμάς.
12Ερώτηση 12: Η Βίβλος λέει: «διότι με την καρδίαν πιστεύει τις προς δικαιοσύνην, και με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρίαν» (Ρωμ. 10:10). Πιστεύουμε ότι ο Κύριος Ιησούς συγχώρησε τις αμαρτίες μας και μας κατέστησε δίκαιους μέσα από την πίστη. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι αν κάποιος σωθεί μία φορά, τότε έχει σωθεί εξάπαντος, και όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα αρπαχθούμε αμέσως και θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί, λοιπόν, καταθέτετε ότι πρέπει να αποδεχθούμε το έργο της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, προτού να είμαστε ικανοί να σωθούμε και να μεταφερθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών;
13Ερώτηση 13: Εμείς ακολουθούμε το παράδειγμα του Παύλου και δουλεύουμε πολύ σκληρά για τον Κύριο, κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο και καθιστάμενοι μάρτυρες του Κυρίου, και καθοδηγώντας τις εκκλησίες του Κυρίου, ακριβώς όπως ο Παύλος: «Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα» (2Τιμ. 4:7). Τούτο δεν δείχνει ότι ακολουθούμε το θέλημα του Θεού; Η, κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξάσκηση θα έπρεπε να σημαίνει ότι είμαστε κατάλληλοι να αρπαχθούμε και να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών – γιατί, λοιπόν, πρέπει να αποδεχθούμε το έργο της κρίσης και εξαγνισμού του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, προτού μπορέσουμε να μεταφερθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών;
14Ερώτηση 14: Λέτε ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό πρέπει να δεχθούν το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, και μόνο τότε μπορεί να εξαγνιστεί η διεφθαρμένη τους διάθεση και οι ίδιοι να σωθούν από τον Θεό. Αλλά εμείς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κυρίου, κάνουμε την ταπεινότητα και την καρτερία πράξη, αγαπάμε τους εχθρούς μας, κουβαλάμε τους σταυρούς μας, εγκαταλείπουμε τα εγκόσμια, και εργαζόμαστε και κηρύττουμε για τον Κύριο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν αποδεικνύουν ότι έχουμε αλλάξει; Πάντα επιδιώκαμε κατ’ αυτόν τον τρόπο, άρα κι εμείς δεν μπορούμε να επιτύχουμε τον εξαγνισμό, την αρπαγή και την είσοδο στη Βασιλεία των Ουρανών;
15Ερώτηση 15: Καταθέτετε ότι ο Κύριος ενσαρκώθηκε εκ νέου για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι πιστεύουν ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος με σύννεφα, και ότι όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο πρόκειται να αλλάξουν μορφή μέσα σε μια στιγμή και θα αρπαχθούν στα σύννεφα για να συναντηθούν με τον Κύριο, ακριβώς όπως είπε ο Παύλος: «Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν» (Φιλ. 3:20-21). Ο Κύριος είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει. Ο Θεός θα μας αλλάξει και θα μας καταστήσει αγίους, επιτυγχάνοντάς το με μία μόνο λέξη. Γιατί, λοιπόν, εξακολουθεί να πρέπει να ενσαρκωθεί, προκειμένου να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει ένα στάδιο του έργου κρίσης και εξαγνισμού του ανθρώπου;
16Ερώτηση 16: Καταθέτετε ότι, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου – πώς ακριβώς, λοιπόν, ο Θεός κρίνει, εξαγνίζει και σώζει τον άνθρωπο;
17Ερώτηση 17: Καταθέτετε ότι, κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης Του για να εξαγνίσει και να σώσει απόλυτα τον άνθρωπο, αλλά αφού διάβασα τα λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, βρίσκω ότι ορισμένα από αυτά καταδικάζουν και καταριούνται τον άνθρωπο. Αφού ο Θεός καταδικάζει και καταριέται τον άνθρωπο, δεν υποτίθεται ότι ο άνθρωπος πρόκειται να τιμωρηθεί; Και πώς μπορείτε ακόμα να λέτε ότι αυτή η κρίση εξαγνίζει και σώζει την ανθρωπότητα;
18Ερώτηση 18: Μια πτυχή του έργου της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού ήταν να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας απαλλάξει από αυτές, ενώ η άλλη πτυχή ήταν να μας χαρίσει ειρήνη, χαρά και άφθονη χάρι. Τούτο μας επιτρέπει να δούμε ότι ο Θεός είναι ένας ελεήμων και στοργικός Θεός. Αλλά καταθέτετε ότι ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες μέρες, ότι εκφράζει την αλήθεια και κρίνει και παιδεύει τον άνθρωπο, κλαδεύει και αντιμετωπίζει τον άνθρωπος, ότι τον εκθέτει και εξαλείφει όλα τα είδη των κακών ανθρώπων, κακών πνευμάτων και αντίχριστων, πράγμα που επιτρέπει στους ανθρώπους να δουν ότι η δίκαιη διάθεση του Θεού δεν ανέχεται καμία ύβρι. Γιατί η διάθεση που αποκαλύπτεται στο έργο του Κυρίου Ιησού, είναι τόσο εντελώς διαφορετική από τη διάθεση που αποκαλύπτεται στο έργο του Παντοδύναμου Θεού; Πώς ακριβώς πρέπει να κατανοήσουμε τη διάθεση του Θεού;
19Ερώτηση 19: Στη Βίβλο, είναι γραμμένο το εξής: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας» (Εβρ. 13:8). Άρα το όνομα του Κυρίου δεν αλλάζει ποτέ! Εσείς, όμως, λέτε ότι, όταν ο Κύριος επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες, θα λάβει νέο όνομα και θα ονομάζεται Παντοδύναμος Θεός. Πώς το εξηγείτε αυτό;
20Ερώτηση 20: Ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε ως προσφορά περί αμαρτίας για τον άνθρωπο, λυτρώνοντάς μας, έτσι, από την αμαρτία. Αν περιπλανηθούμε μακριά από τον Κύριο Ιησού και πιστέψουμε στον Παντοδύναμο Θεό, αυτό δεν θα ήταν προδοσία προς τον Κύριο Ιησού; Δεν θα ήταν αποστασία;
21Ερώτηση 21: Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Ιωαν. 4:14). Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Κύριος Ιησούς μας έχει ήδη δώσει την οδό της αιώνιας ζωής, αλλά εγώ διάβασα τα εξής λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή». Τι θα πει αυτό; Γιατί λέει ότι μόνον ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής;
22Ερώτηση 22: Καταθέτετε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, ο οποίος, επί του παρόντος, επιτελεί το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες. Όμως οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι λένε ότι το έργο του Παντοδύναμου Θεού είναι, στην πραγματικότητα, το έργο του ανθρώπου, αλλά και πολλοί άνθρωποι, που δεν πιστεύουν στον Κύριο Ιησού, λένε ότι ο Χριστιανισμός αποτελεί πίστη σε έναν άνθρωπο. Εξακολουθούμε να μην μπορούμε να διακρίνουμε την ακριβή διαφορά μεταξύ του έργου του Θεού και του έργου του ανθρώπου, γι' αυτό, σας παρακαλούμε συναναστραφείτε το για εμάς.
23Ερώτηση 23: Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως Παντοδύναμος Θεός, ότι εκφράζει ολόκληρη την αλήθεια που θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επιτύχουν εξαγνισμό και να σωθούν, και ότι, επί του παρόντος, επιτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, αλλά εμείς δεν τολμάμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Τούτο οφείλεται στο ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι συχνά μας διδάσκουν ότι όλα τα λόγια και το έργο του Θεού είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο και είναι αδύνατον να υπάρχουν άλλα λόγια ή έργα του Θεού εκτός της Βίβλου, και ότι όλα όσα συμβαίνουν εναντίον ή εκτός της Βίβλου αποτελούν αιρέσεις. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε το πρόβλημα αυτό, οπότε μπορείτε να μας το εξηγήσετε;
24Ερώτηση 24: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι στηρίζονται στα λόγια του Παύλου στη Βίβλο: «Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος», πιστεύοντας ότι τα πάντα στη Βίβλο είναι λόγια του Θεού. Όμως, εσείς λέτε ότι τα λόγια της Βίβλου δεν είναι απολύτως τα λόγια του Θεού, οπότε τι σημαίνει αυτό;
25Ερώτηση 25: Η Βίβλος είναι ο κανόνας του Χριστιανισμού και όσοι πιστεύουν στον Κύριο, το έπραξαν σύμφωνα με τη Βίβλο επί δύο χιλιάδες χρόνια. Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι η Βίβλος εκπροσωπεί τον Κύριο, ότι πίστη στον Κύριο σημαίνει πίστη στη Βίβλο, και ότι πίστη στη Βίβλο σημαίνει πίστη στον Κύριο, και ότι αν περιπλανηθεί κανείς μακριά από τη Βίβλο, δεν μπορεί να ονομάζεται πιστός. Μπορώ να ρωτήσω αν η πίστη ή όχι κατ’ αυτόν τον τρόπο στον Κύριο συμμορφώνεται με το θέλημα του Κυρίου;
26Ερώτηση 26: Η Βίβλος αποτελεί μαρτυρία του έργου του Θεού· μόνο μέσα από την ανάγνωση της Βίβλου μπορούν, όσοι πιστεύουν στον Κύριο, να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα και να δουν τις θαυμαστές ενέργειές Του, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Μέσα στη Βίβλο υπάρχουν πολλά από τα λόγια του Θεού και πολλές μαρτυρίες από τις εμπειρίες του ανθρώπου· μπορεί να παράσχει για τη ζωή του ανθρώπου και να είναι πολύ επωφελής για τον άνθρωπο, οπότε αυτό με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ, είναι: μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την αιώνια ζωή διαβάζοντας τη Βίβλο; Στ’ αλήθεια δεν υπάρχει οδός για την αιώνια ζωή μέσα στη Βίβλο;
27Ερώτηση 27: Επί δύο χιλιάδες χρόνια, η πίστη του ανθρώπου στον Κύριο στηρίχθηκε στη Βίβλο και η έλευση του Κυρίου Ιησού δεν αναίρεσε τη Βίβλο της Παλαιάς Διαθήκης. Αφού ο Παντοδύναμος ο Θεός επιτέλεσε το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, όποιος αποδέχεται τον Παντοδύναμο Θεό επικεντρώνεται στη βρώση και την πόση των λόγων Του και σπανίως διαβάζει πλέον τη Βίβλο. Αυτό με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ είναι: μετά την αποδοχή του έργου του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, ποια ακριβώς είναι η σωστή προσέγγιση της Βίβλου, που πρέπει να έχει κανείς, και πώς πρέπει να τη χρησιμοποιεί; Πού πρέπει να βασίζεται η πίστη κάποιου στον Θεό, προκειμένου να βαδίσει στο μονοπάτι της πίστης στον Θεό και να επιτύχει τη σωτηρία του Θεού;
28Ερώτηση 28: Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, ο οποίος εκφράζει ολόκληρη την αλήθεια που εξαγνίζει και σώζει την ανθρωπότητα και ο οποίος επιτελεί το έργο της κρίσης ξεκινώντας από την οικογένεια του Θεού – πώς μπορούμε, λοιπόν, να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού και πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πράγματι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;
29Ερώτηση 29: Καταθέτετε ότι τα λόγια που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός στο Ο Λόγος Ενσαρκώνεται είναι οι ομιλίες του ίδιου του Θεού, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι αποτελούν λόγια κάποιου που έχει διαφωτιστεί από το Άγιο Πνεύμα. Επομένως, αυτό με το οποίο θα ήθελα να ασχοληθώ είναι, ποια ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ των λόγων που εκφράζει ο Θεός ενσαρκωμένος και των λόγων που είπε κάποιος τον οποίον έχει διαφωτίσει το Άγιο Πνεύμα;
30Ερώτηση 30: Οι Φαρισαίοι ερμήνευαν συχνά τη Βίβλο στους ανθρώπους στις συναγωγές, μοιάζοντας ευσεβείς και συμπονετικοί, και δε φαινόταν να κάνουν κάτι φανερά εκτός του νόμου. Γιατί, λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς καταράστηκε τους Φαρισαίους; Πώς εκδηλώθηκε η υποκρισία τους; Γιατί λέγεται ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι βαδίζουν στο ίδιο μονοπάτι με τους υποκριτές Φαρισαίους;
31Ερώτηση 31: Τον καιρόν εκείνον, όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να επιτελέσει το έργο Του, οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι Τον αψήφησαν άγρια και Τον καταδίκασαν και Τον σταύρωσαν. Όταν ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών έρχεται να επιτελέσει το έργο Του, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι Τον αψηφούν, κι αυτοί, άγρια και Τον καταδικάζουν, σταυρώνοντας τον Θεόν εκ νέου. Γιατί οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι και οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μισούν τόσο την αλήθεια, καθιστώντας, έτσι, εαυτούς εχθρούς του Χριστού; Ποια ακριβώς είναι η έμφυτη ουσία τους;
32Ερώτηση 32: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι έχουν ισχυρή γνώση της Βίβλου, ερμηνεύοντας συχνά τη Βίβλο στους ανθρώπους και ωθώντας τους να συνεχίζουν να πιστεύουν στη Βίβλο – οπότε η ερμηνεία και εξύψωση της Βίβλου γίνεται, πράγματι, μάρτυρας του Κυρίου και τον εξυψώνει; Γιατί λέγεται ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι είναι Φαρισαίοι υποκριτές; Επειδή εμείς αδυνατούμε ακόμα να το κατανοήσουμε, μπορείτε να μας το απαντήσετε εσείς;
33Ερώτηση 33: Οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι οι πάστορες και οι πρεσβύτεροι έχουν επιλεγεί και καθιερωθεί από τον Κύριο, και ότι όλοι τους υπηρετούν τον Κύριο στις θρησκευτικές εκκλησίες· αν ακολουθούμε και υπακούμε τους πάστορες και τους πρεσβυτέρους, στην πραγματικότητα υπακούμε και ακολουθούμε τον Κύριο. Όσο για το τι ακριβώς σημαίνει «υπακούω και ακολουθώ τον άνθρωπο» και το τι ακριβώς σημαίνει «υπακούω και ακολουθώ τον Θεό», οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κατανοούν αυτή την πτυχή της αλήθειας, γι' αυτό, σας παρακαλούμε να μας το συναναστραφείτε.
34Ερώτηση 34: Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι κατέχουν τη δύναμη στον θρησκευτικό κόσμο και οι περισσότεροι άνθρωποι υπακούν σε αυτούς και τους ακολουθούν – είναι γεγονός. Λέτε ότι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι δεν αναγνωρίζουν το γεγονός της ενσάρκωσης του Θεού, ότι δεν πιστεύουν στην αλήθεια που εξέφρασε ο Θεός ενσαρκωμένος και ότι βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων – και εμείς συμφωνούμε με αυτό το σημείο. Γιατί, όμως, λέτε ότι όλοι οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι είναι Φαρισαίοι υποκριτές, όλοι αντίχριστοι, που εκτέθηκαν από το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες και ότι, τελικά, θα βυθιστούν στην καταστροφή; Προς το παρόν μας είναι αδύνατον να δεχθούμε το συγκεκριμένο σημείο. Παρακαλούμε, συναναστραφείτε το πού στηρίζετε τον ισχυρισμό αυτόν, ότι οι εν λόγω άνθρωποι δεν μπορούν να σωθούν και ότι όλοι πρέπει να βυθιστούν στην καταστροφή.
35Ερώτηση 35: Παρόλο που οι πάστορες και πρεσβύτεροι κατέχουν τη δύναμη στον θρησκευτικό κόσμο και βαδίζουν στο μονοπάτι των Φαρισαίων υποκριτών, εμείς πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού, και όχι σε πάστορες και πρεσβυτέρους – πώς μπορείτε, λοιπόν, να λέτε ότι βαδίζουμε κι εμείς στο μονοπάτι των Φαρισαίων; Είναι, στ’ αλήθεια, αδύνατον να σωθούμε, πιστεύοντας στον Θεό μέσα από τη θρησκεία;
36Ερώτηση 36: Τα τελευταία χρόνια, τα διάφορα θρησκεύματα και δόγματα στον θρησκευτικό κόσμο καθίστανται όλο και πιο ζοφερά, οι άνθρωποι έχουν χάσει την αρχική πίστη και αγάπη τους και έχουν γίνει όλο και πιο αρνητικοί και αδύναμοι. Επίσης, αντιλαμβανόμαστε τον μαρασμό του πνεύματος και νοιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτε να κηρύξουμε και ότι, όλοι μας, έχουμε απωλέσει το έργο του Αγίου Πνεύματος. Πείτε μας, παρακαλούμε, γιατί ολόκληρος ο θρησκευτικός κόσμος είναι τόσο ζοφερός; Μήπως ο Θεός τον μισεί πραγματικά και τον έχει απορρίψει; Πώς πρέπει να κατανοήσουμε την κατάρα του Θεού στον θρησκευτικό κόσμο, μέσα στο Βιβλίο της Αποκάλυψης;
37Ερώτηση 37: Επί δύο χιλιάδες χρόνια, ολόκληρος ο θρησκευτικός κόσμος πίστευε ότι ο Θεός είναι Τριάδα και η Τριάδα αποτελεί κλασική θεωρία ολόκληρου του χριστιανικού δόγματος. Άρα η ερμηνεία «Τριάδα» ισχύει στ’ αλήθεια; Υπάρχει πραγματικά η Τριάδα; Γιατί λέτε ότι η Τριάδα είναι η μεγαλύτερη πλάνη του θρησκευτικού κόσμου;
38Ερώτηση 38: Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, εκφράζει την αλήθεια και επιτελεί το έργο της κρίσης Του για να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα, και όμως συναντά την άγρια περιφρόνηση και τις κτηνώδεις καταστολές τόσο του θρησκευτικού κόσμου όσο και της Κινεζικής Κομμουνιστικής κυβέρνησης, οι οποίοι κινητοποιούν ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης και τις ένοπλες δυνάμεις τους, προκειμένου να καταδικάσουν τον Χριστό, να Τον βλασφημήσουν, να Τον αιχμαλωτίσουν και να Τον εξοντώσουν. Όταν γεννήθηκε ο Κύριος Ιησούς, ο βασιλιάς Ηρώδης άκουσε ότι είχε γεννηθεί «ο βασιλιάς του Ισραήλ» και διέταξε τους στρατιώτες του να σκοτώσουν όλα τα αρσενικά παιδιά που ήταν στη Βηθλεέμ και ήταν μικρότερα των δύο ετών̇ προτιμούσε να σκοτώσει δέκα χιλιάδες λάθος μωρά, παρά να αφήσει τον Χριστό να ζήσει. Ο Θεός ενσαρκώθηκε για να σώσει την ανθρωπότητα – γιατί, λοιπόν, ο θρησκευτικός κόσμος και η αθεϊστική κυβέρνηση καταδικάζουν άγρια και βλασφημούν την παρουσία και το έργο Του; Γιατί κάμπτουν τη δύναμη ολόκληρης της χώρας και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να σταυρώσουν τον Χριστό; Γιατί η ανθρωπότητα είναι τόσο κακή, και γιατί μισούν τόσο πολύ τον Θεό και καθίστανται εχθροί Του;
39Ερώτηση 39: Έχουμε παρακολουθήσει πολλές διαδικτυακές ομιλίες της Κινεζικής Κομμουνιστικής κυβέρνησης και του θρησκευτικού κόσμου που κακολογούν, συκοφαντούν, προσβάλλουν και δυσφημούν την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού (όπως το περιστατικό της «5.28» στο Ζαογιουάν της επαρχίας Σαντόνγκ). Γνωρίζουμε επίσης ότι το Κ.Κ.Κ. είναι κορυφαίο στα ψέματα και τα ψευδαισθήματα και στην αλλοίωση των γεγονότων για να εξαπατήσει τους ανθρώπους, καθώς και στη δυσφήμηση, την προσβολή και την επίκριση των εθνών στα οποία είναι εχθρικά προσκείμενο – έτσι, τίποτε από όσα λέει το Κ.Κ.Κ. δεν πρέπει να γίνεται πιστευτό. Πολλά, όμως, από αυτά που λένε οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι, είναι ίδια με αυτά που λέει το Κ.Κ.Κ. – οπότε, πώς ακριβώς μπορούμε να διακρίνουμε τα συκοφαντικά, δυσφημιστικά λόγια που προέρχονται από το ΚΚΚ και τον θρησκευτικό κόσμο;
  • 1
  • 2
  • 3