42. Ποιους ανθρώπους σώζει ο Θεός; Ποιους ανθρώπους εξαλείφει Εκείνος;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Εκείνοι που ανήκουν στον Σατανά δεν κατανοούν τα λόγια του Θεού, ενώ όσοι ανήκουν στον Θεό μπορούν να ακούν τη φωνή Του. Όλοι όσοι συνειδητοποιούν και κατανοούν τα λόγια Μου, είναι αυτοί που θα σωθούν και θα γίνουν μάρτυρες του Θεού· όλοι όσοι δεν κατανοούν τα λόγια Μου, δεν μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού και είναι εκείνοι που θα εξαλειφθούν.

από «Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι νεκροί είναι εκείνοι που δεν έχουν πνεύμα, όσοι είναι μουδιασμένοι στο έπακρο και όσοι αντιστρατεύονται τον Θεό. Επιπλέον, είναι εκείνοι που δεν γνωρίζουν τον Θεό. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν την παραμικρή πρόθεση να υπακούσουν τον Θεό. Μόνο επαναστατούν εναντίον Του και Τον αντιστρατεύονται και δεν έχουν την παραμικρή αφοσίωση στον Θεό. Οι ζωντανοί είναι εκείνοι των οποίων τα πνεύματα έχουν αναγεννηθεί, που υπακούουν τον Θεό και που είναι αφοσιωμένοι στον Θεό. Κατέχουν την αλήθεια και τη μαρτυρία και μόνο αυτοί οι άνθρωποι είναι ευχάριστοι στον Θεό μέσα στον οίκο Του. Ο Θεός σώζει όσους έχουν έρθει στη ζωή, όσους μπορούν να δουν τη σωτηρία του Θεού, όσους είναι αφοσιωμένοι στον Θεό και πρόθυμοι να αναζητήσουν το θέλημά Του. Σώζει όσους πιστεύουν στην ενσάρκωση του Θεού και στην εμφάνισή Του. Μερικοί άνθρωποι μπορούν να έρθουν στη ζωή, άλλοι όχι. Εξαρτάται από το αν η φύση τους μπορεί να σωθεί ή όχι. Πολλοί έχουν ακούσει πολλά λόγια του Θεού, ωστόσο δεν κατανοούν το θέλημά Του. Έχουν ακούσει πολλά λόγια του Θεού, αλλά είναι ακόμη ανίκανοι να τα κάνουν πράξη. Είναι ανίκανοι να ζήσουν την όποια αλήθεια και επίσης ηθελημένα επεμβαίνουν στο έργο του Θεού. Είναι ανίκανοι να πράξουν το οποιοδήποτε έργο για τον Θεό, δεν μπορούν να αφιερώσουν τίποτα σ’ Εκείνον κι επίσης ξοδεύουν κρυφά τα χρήματα της εκκλησίας και τρώνε στον οίκο του Θεού δωρεάν. Οι άνθρωποι αυτοί είναι νεκροί και δεν θα σωθούν. Ο Θεός σώζει όλους όσους είναι εν μέσω του έργου Του. Αλλά κάποιοι από εκείνους δεν μπορούν να λάβουν την σωτηρία Του. Μόνο λίγοι μπορούν να λάβουν την σωτηρία Του διότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό νεκροί. Είναι σε τέτοιο βαθμό νεκροί που δεν μπορούν να σωθούν, έχουν πέσει ολότελα θύματα εκμετάλλευσης απ’ τον Σατανά και από τη φύση τους είναι πολύ μοχθηροί. Κι ούτε μπόρεσαν αυτοί οι λίγοι να υπακούσουν πλήρως στον Θεό. Δεν ήταν εκείνοι που ήταν απόλυτα πιστοί στον Θεό εξαρχής ή είχαν εξαρχής την υπέρτατη αγάπη για τον Θεό. Αντίθετα, έγιναν υπάκουοι στον Θεό λόγω του έργου της κατάκτησής Του. Βλέπουν τον Θεό εξαιτίας της υπέρτατης αγάπης Του. Υπάρχουν αλλαγές στη διάθεσή τους λόγω της δίκαιης διάθεσης του Θεού και γνώρισαν τον Θεό εξαιτίας του έργου Του που είναι και πραγματικό και φυσιολογικό.

από «Ήρθες στη ζωή;» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός οδηγεί πάντα στην τελείωση εκείνους που Τον υπηρετούν. Δεν τους εκδιώκει ελαφρά τη καρδία. Αν αποδεχτείς αληθινά την κρίση και την παίδευση από τον λόγο του Θεού, αν βάλεις στην άκρη τις παλιές σου θρησκευτικές πρακτικές και κανόνες κι αν πάψεις να χρησιμοποιείς τις παλιές θρησκευτικές αντιλήψεις ως μέτρο του λόγου του Θεού σήμερα, τότε μόνον θα υπάρξει μέλλον για σένα. Μα αν προσκολληθείς στα πράγματα του παρελθόντος, αν εξακολουθήσεις να τους δίνεις μεγάλη αξία, τότε δεν υπάρχει τρόπος να σωθείς. Ο Θεός δεν ασχολείται καθόλου με τέτοιους ανθρώπους.

από «Ο θρησκευτικός τρόπος υπηρεσίας πρέπει να απαγορευτεί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Εκείνοι που πιστεύουν πραγματικά στον Θεό, είναι αυτοί που είναι πρόθυμοι να κάνουν τον λόγο του Θεού πράξη, καθώς και αυτοί που είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια. Όσοι μπορούν πραγματικά να καταθέτουν μαρτυρία για τον Θεό, είναι και πρόθυμοι να κάνουν τον λόγο Του πράξη και μπορούν πραγματικά να σταθούν στο πλευρό της αλήθειας. Όσοι χρησιμοποιούν απάτη και κάνουν αδικίες, είναι όλοι τους άνθρωποι που δεν έχουν αλήθεια και ντροπιάζουν τον Θεό. Όσοι, μέσα στους κόλπους της εκκλησίας, εμπλέκονται σε διαμάχες, είναι υπηρέτες του Σατανά και αποτελούν ενσάρκωσή του. Οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ μοχθηροί. Όσοι δεν διαθέτουν διάκριση και είναι ανίκανοι να υποστηρίξουν την αλήθεια, υποθάλπουν κακές προθέσεις και αμαυρώνουν την αλήθεια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι του Σατανά· βρίσκονται πέρα από τη λύτρωση και είναι αυτονόητο ότι όλοι τους αποτελούν αντικείμενα προς εξάλειψη. Σε όσους δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, δεν πρέπει να επιτρέπεται να παραμένουν στην οικογένεια του Θεού, ούτε και σε αυτούς που σκοπίμως καταλύουν την εκκλησία. Αλλά τώρα δεν είναι η εποχή του έργου της εκδίωξης. Απλώς θα εκτεθούν και, στο τέλος, θα εξαλειφθούν. Δεν θα γίνει άλλο ανώφελο έργο πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους· όσοι ανήκουν στον Σατανά, είναι ανίκανοι να σταθούν στο πλευρό της αλήθειας, ενώ όσοι αναζητούν την αλήθεια, μπορούν να σταθούν στο πλευρό της. Όσοι δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, είναι ανάξιοι να ακούσουν την οδό της αλήθειας και ανάξιοι να γίνουν μάρτυρές της. Κατά βάση, η αλήθεια δεν προορίζεται για τα δικά τους αυτιά, αλλά, μάλλον, για τα αυτιά όσων την κάνουν πράξη. Προτού αποκαλυφθεί το τέλος κάθε ανθρώπου, όσοι διαταράσσουν την εκκλησία και διακόπτουν το έργο, θα είναι οι πρώτοι που θα αφεθούν κατά μέρος. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι άνθρωποι αυτοί πρόκειται να εκτεθούν ο ένας μετά τον άλλο, προτού εξαλειφθούν. Κατά την εποχή της παροχής της αλήθειας, κανείς δεν τους δίνει σημασία – προς το παρόν. Μετά την αποκάλυψη ολόκληρης της αλήθειας στον άνθρωπο, οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να εξαλειφθούν· αυτή θα είναι και η εποχή κατά την οποία όλοι οι άνθρωποι θα ταξινομούνται σύμφωνα με το είδος τους. Λόγω της φτωχής νοημοσύνης τους, όσοι δεν διαθέτουν διάκριση, θα καταστραφούν στα χέρια των κακών ανθρώπων και θα παραπλανηθούν εξαιτίας τους, χωρίς να μπορούν να γυρίσουν πίσω. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον συγκεκριμένο τρόπο, καθώς δεν αγαπούν την αλήθεια, επειδή είναι ανίκανοι να σταθούν στο πλευρό της αλήθειας, επειδή ακολουθούν τους κακούς ανθρώπους και τους υποστηρίζουν, και επειδή συμπράττουν με κακούς ανθρώπους και αψηφούν τον Θεό. Ξέρουν πολύ καλά ότι οι κακοί άνθρωποι εκπέμπουν το κακό, αλλά σκληραίνουν τις καρδιές τους και τους ακολουθούν, κινούμενοι αντίθετα από την αλήθεια. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δεν κάνουν την αλήθεια πράξη, αλλά πράττουν καταστροφικά και αποτρόπαια πράγματα, δεν κάνουν το κακό; Παρόλο που ανάμεσά τους υπάρχουν εκείνοι που προσαγορεύουν τους εαυτούς τους βασιλείς κι εκείνοι που τους ακολουθούν από πίσω, οι φύσεις τους, που αψηφούν τον Θεό, δεν είναι όλες ίδιες; Ποια δικαιολογία μπορεί να έχουν για το ότι ο Θεός δεν τους σώζει; Ποια δικαιολογία μπορεί να έχουν για το ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος; Το ίδιο το δικό τους κακό δεν θα τους καταστρέψει; Η ίδια η δική τους παρακοή δεν θα τους σύρει κάτω στην κόλαση; Όσοι κάνουν πράξη την αλήθεια, τελικά θα σωθούν και θα οδηγηθούν στην τελείωση μέσα από αυτήν. Όσοι δεν κάνουν πράξη την αλήθεια, τελικά θα καλέσουν τον όλεθρο μέσα από αυτήν. Τούτη είναι η κατάληξη που περιμένει όσους κάνουν πράξη την αλήθεια και όσους δεν το κάνουν, αντίστοιχα.

από «Προειδοποίηση σε όσους δεν κάνουν πράξη την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ορισμένοι συμπεριφέρονται με τυπικό και σωστό τρόπο και φαίνονται ιδιαίτερα «καλότροποι» στην παρουσία του Θεού, ωστόσο γίνονται περιφρονητικοί και χάνουν κάθε αυτοσυγκράτηση στην παρουσία του Πνεύματος. Θα λογαριάζατε έναν τέτοιον άνθρωπο στην τάξη των ειλικρινών; Αν είσαι υποκριτής και επιδέξιος στην κοινωνικοποίηση, τότε Εγώ λέω ότι είσαι σίγουρα άνθρωπος που παίζει με τον Θεό. Αν τα λόγια σου είναι γεμάτα δικαιολογίες και αιτιολογίες χωρίς αξία, τότε Εγώ λέω ότι είσαι άνθρωπος εντελώς απρόθυμος να κάνει την αλήθεια πράξη. Αν έχεις πολλές εκμυστηρεύσεις που είσαι απρόθυμος να μοιραστείς και αν είσαι εντελώς απρόθυμος να αποκαλύψεις τα μυστικά σου – δηλαδή, τις δυσκολίες σου – μπροστά σε άλλους, ώστε να αναζητήσεις την οδό του φωτός, τότε Εγώ λέω ότι είσαι άνθρωπος που δεν θα λάβει εύκολα σωτηρία και δεν θα αναδυθεί εύκολα απ’ το σκοτάδι. Αν η αναζήτηση της οδού της αλήθειας σε ευχαριστεί πολύ, τότε είσαι άνθρωπος που κατοικεί πάντα στο φως. Αν είσαι πολύ χαρούμενος που παρέχεις υπηρεσία στον οίκο του Θεού, δουλεύοντας μεθοδικά και ευσυνείδητα στην αφάνεια, πάντοτε δίνοντας και ποτέ παίρνοντας, τότε Εγώ λέω ότι είσαι ένας πιστός άγιος, γιατί δεν αναζητάς καμία ανταμοιβή και είσαι απλώς ένας ειλικρινής άνθρωπος. Αν είσαι πρόθυμος να είσαι ειλικρινής, αν είσαι πρόθυμος να ξοδέψεις τα πάντα σου, αν είσαι ικανός να θυσιάσεις τη ζωή σου για τον Θεό και να καταθέσεις μαρτυρία, αν είσαι ειλικρινής σε σημείο που το μόνο που ξέρεις είναι να ικανοποιείς τον Θεό και όχι να σκέφτεσαι τον εαυτό σου ή να παίρνεις για τον εαυτό σου, τότε λέω ότι τέτοιοι άνθρωποι είναι εκείνοι που τρέφονται στο φως και που θα ζήσουν για πάντα στη βασιλεία.

από «Οι τρεις νουθεσίες» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Κάποιοι άνθρωποι παρατάνε τα καθήκοντά τους όταν τους βρίσκει κάτι αρνητικό, και δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους μετά από κάθε αναποδιά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι τους ανόητοι που δεν αγαπούν την αλήθεια και θα αποτύχουν να αποκτήσουν την αλήθεια, ακόμα κι αν περάσουν όλη τους τη ζωή πιστεύοντας. Πώς θα μπορούσαν τέτοιοι ανόητοι να ακολουθήσουν μέχρι τέλους; Οι ευφυείς άνθρωποι και εκείνοι που έχουν πραγματικά εσωτερική ποιότητα και κατανοούν τα πνευματικά ζητήματα, είναι αναζητητές της αλήθειας, και οκτώ φορές στις δέκα είναι ίσως ικανοί να αποκομίσουν κάποια έμπνευση, κάποιο μάθημα, κάποια διαφώτιση και πρόοδο. Όταν συμβαίνει το ίδιο σε κάποιον ανόητο που δεν καταλαβαίνει τα πνευματικά ζητήματα, ούτε μία στις δέκα δεν θα αποκομίσει κάποιο όφελος για τη ζωή, ούτε μία στις δέκα δεν θα κάνει οποιαδήποτε αλλαγή και ούτε μία στις δέκα δεν θα καταλάβει τη φύση του. Αποτυγχάνουν δέκα φορές, παραπαίουν δέκα φορές, αλλά και πάλι δεν αφυπνίζονται ούτε αναζητούν την αλήθεια για να βρουν τη ρίζα του προβλήματος. Όσο κι αν ακούν κηρύγματα, αυτού του είδους οι άνθρωποι δεν θα καταλάβουν ποτέ την αλήθεια, είναι χαμένοι από χέρι. Κάθε φορά που παραπαίουν, χρειάζονται κάποιον για να τους βοηθήσει να ορθοποδήσουν, για να τους κανακέψει. Αν δεν βρεθεί κάποιος να τους κανακέψει ή να τους δώσει ένα χεράκι, απλώς δεν θα σταθούν ξανά στα πόδια τους. Κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, υπάρχει ο κίνδυνος της πτώσης, και κάθε φορά υπάρχει ο κίνδυνος να εκφυλιστούν. Δεν είναι αυτό το τέλος τους; Υπάρχει ακόμα κάποιος λόγος για να σωθούν αυτοί οι άχρηστοι άνθρωποι; Η σωτηρία του Θεού για την ανθρωπότητα αποτελεί σωτηρία για όσους αγαπούν την αλήθεια. Αποτελεί σωτηρία για όσους έχουν δύναμη της θέλησης και αποφασιστικότητα, για όσους πασχίζουν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Για να λέγεται ότι κάποιος έχει αποφασιστικότητα, σημαίνει ότι έχει λαχτάρα για δικαιοσύνη, καλοσύνη και αλήθεια, και ότι έχει συνείδηση. Ο Θεός εργάζεται σ’ αυτούς τους ανθρώπους προκειμένου να μπορέσουν να καταλάβουν και να αποκτήσουν την αλήθεια, ώστε να καθαρθεί η διαφθορά τους και να μπορεί να μεταμορφωθεί η διάθεση της ζωής τους. Αν μέσα σου δεν υπάρχει καθόλου αγάπη για την αλήθεια ή καθόλου πάθος για δικαιοσύνη και φως, τότε, όποτε συναντάς το κακό, δεν θα έχεις τη θέληση να απαλλαχτείς από τα κακά πράγματα ούτε την αποφασιστικότητα να υποστείς κακουχίες, και αν η συνείδησή σου είναι απαθής, αν οι νοητικές σου ικανότητας να λαμβάνεις την αλήθεια είναι επίσης σε λήθαργο, αν δεν σε αγγίζει η αλήθεια ή τα όσα συμβαίνουν, αν δεν μπορείς να διακρίνεις τίποτα και δεν έχεις την παραμικρή ικανότητα να χειριστείς ή να επιλύσεις οτιδήποτε, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να σωθείς. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να προτείνει κανείς σε τέτοιου είδους ανθρώπους, δεν έχουν τίποτα πάνω στο οποίο να αξίζει να εργαστεί κανείς. Δεν ανταποκρίνονται όσο ξεκάθαρα και διάφανα κι αν μιλά ο Θεός για την αλήθεια, σαν να είναι ήδη νεκροί. Δεν έχει λήξει γι’ αυτούς; Οποιοσδήποτε αναπνέει μπορεί να σωθεί μέσω τεχνητής αναπνοής. Όμως, αν κάποιος έχει ήδη πεθάνει και η ψυχή του έχει αποδημήσει, τότε η μηχανική αναπνευστική υποστήριξη δεν θα κάνει τίποτα. Μόλις σου συμβεί κάτι, μαζεύεσαι και δεν γίνεσαι μάρτυρας, οπότε δεν θα μπορέσεις να σωθείς ποτέ και είσαι εντελώς τελειωμένος.

από «Οι μπερδεμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να σωθούν» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν καμία κατανόηση του νέου έργου, αλλά είναι γεμάτοι με ατελείωτες έννοιες. Δεν υπηρετούν κανέναν απολύτως σκοπό μέσα στην εκκλησία∙ αντίθετα, προκαλούν διχόνοιες και εξαπλώνουν αρνητικότητα παντού, μέχρι του σημείου να διαπράττουν κάθε είδους παραπτώματα και οχλήσεις μέσα στην εκκλησία, προξενώντας, έτσι, σε εκείνους που στερούνται κρίσεως, σύγχυση και αναστάτωση. Αυτοί οι ζωντανοί διάβολοι, αυτά τα κακά πνεύματα πρέπει να εγκαταλείψουν την εκκλησία το συντομότερο δυνατό, για να μην συναντήσει εμπόδια η εκκλησία για λογαριασμό σου. Μπορεί να μη φοβάσαι το έργο της σημερινής ημέρας, αλλά δεν φοβάσαι τη δίκαιη τιμωρία της αυριανής; Μέσα στην εκκλησία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι παράσιτα, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός λύκων, οι οποίοι προσπαθούν να διαταράξουν το κανονικό έργο του Θεού. Αυτά τα πράγματα είναι όλα δαίμονες σταλμένοι από τον Διάβολο, άγριοι λύκοι, που επιδιώκουν να καταβροχθίσουν τους άδολους αμνούς. Εάν δεν εκδιωχθούν αυτοί οι επονομαζόμενοι άνθρωποι, θα καταστούν παράσιτα της εκκλησίας και σκόροι που καταβροχθίζουν τις προσφορές. Αυτές οι άξιες περιφρόνησης, αμαθείς, κατώτερες και απωθητικές κάμπιες θα λάβουν μία μέρα την τιμωρία τους!

από «Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Εκείνοι που σκέφτονται μόνο τη σάρκα τους και τους αρέσουν οι ανέσεις, των οποίων η πίστη είναι διφορούμενη, που εμπλέκονται σε απόκρυφη ιατρική και μαγεία, που είναι αμφιβόλου ηθικής, κουρελήδες και ρακένδυτοι, που κλέβουν τις προσφορές για τον Ιεχωβά και τα υπάρχοντά Του, που αγαπούν τη δωροδοκία, που παθητικά ονειρεύονται να πάνε στον παράδεισο, που είναι αλαζόνες και υπερόπτες και πασχίζουν μόνο για προσωπική φήμη και πλούτη, που διαδίδουν αυθάδειες, που υβρίζουν τον ίδιο τον Θεό, που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να κρίνουν και να διαβάλουν τον ίδιο τον Θεό, που συνιστούν συμμορίες και προσπαθούν να γίνουν ανεξάρτητοι, που εξυψώνουν τους εαυτούς τους πιο ψηλά από τον Θεό, εκείνοι οι επιπόλαιοι νεαροί και νεαρές, μεσήλικοι και ηλικιωμένοι άντρες και γυναίκες που είναι δέσμιοι της ακολασίας, εκείνοι οι άντρες και οι γυναίκες που απολαμβάνουν προσωπική φήμη και πλούτη και αναζητούν προσωπικό κύρος ανάμεσα σε άλλους, εκείνοι οι αμετανόητοι άνθρωποι που είναι βουτηγμένοι στην αμαρτία, όλοι αυτοί, δεν είναι πέραν σωτηρίας; Ο εκφυλισμός, η αμαρτία, η απόκρυφη ιατρική, η μαγεία, η βωμολοχία και η αυθάδεια, όλα είναι ανεξέλεγκτα στις τάξεις σας, ποδοπατάτε τα λόγια της αλήθειας και της ζωής και βεβηλώνετε την ιερή γλώσσα. Εθνικοί, πρησμένοι από τη βρώμα και την ανυπακοή! Πού θα καταλήξετε; Πώς τολμούν όλοι εκείνοι που αγαπούν τη σάρκα, που διαπράττουν μοχθηρές πράξεις της σάρκας και που είναι μέσα στον εκφυλισμό να συνεχίσουν να ζουν; Δεν γνωρίζεις ότι άνθρωποι σαν κι εσάς είναι σκουλήκια πέραν σωτηρίας; Τι σας δίνει το δικαίωμα να ζητάτε το ένα και το άλλο; Μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή αλλαγή σ’ εκείνους που δεν αγαπούν την αλήθεια κι αγαπούν μόνο τη σάρκα. Πώς είναι δυνατόν, λοιπόν, να σωθούν αυτοί οι άνθρωποι; Ακόμα και σήμερα, εκείνοι που δεν αγαπούν την οδό της ζωής, που δεν εξυψώνουν τον Θεό και δεν γίνονται μάρτυρες για Εκείνον, που μηχανορραφούν για χάρη του κύρους τους, εκείνοι που εκθειάζουν τους εαυτούς τους, δεν εξακολουθούν να είναι ακριβώς το ίδιο; Τι αξία θα είχε η σωτηρία τους; Το αν μπορείς να σωθείς δεν εξαρτάται από το πόσο καλά έχεις ειδικευθεί ή πόσα χρόνια εργάζεσαι, πόσο μάλλον στο πόσα διαπιστευτήρια έχεις. Εξαρτάται από το αν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από την αναζήτησή σου. Οφείλεις να γνωρίζεις ότι εκείνοι που σώζονται είναι τα δέντρα που αποδίδουν καρπούς, όχι τα δέντρα που έχουν πλούσιο φύλλωμα και άφθονα άνθη, αλλά δεν αποδίδουν καρπούς. Ακόμα κι αν έχεις περάσει πολλά χρόνια περιπλανώμενος στους δρόμους, τι έγινε; Πού είναι η μαρτυρία σου; Ο φόβος Θεού που έχεις είναι πολύ μικρότερος από την αγάπη για τον εαυτό σου και τις λάγνες επιθυμίες σου. Όταν κάποιος είναι έτσι, δεν είναι έκφυλος; Πώς θα μπορούσες να αποτελέσεις υπόδειγμα και πρότυπο σωτηρίας; Η φύση σου είναι αμετάλλακτη, είσαι εξαιρετικά αντιδραστικός, δεν μπορείς να σωθείς! Δεν θα εξοντωθούν αυτού του είδους οι άνθρωποι; Η ώρα που θα τελειώσει το έργο Μου, δεν θα είναι η ώρα που θα έλθει η έσχατη ημέρα σας; Έχω κάνει τόσο έργο και έχω πει τόσα λόγια σ’ εσάς. Πόσα από αυτά έχουν φτάσει στ’ αυτιά σας; Σε πόσα από αυτά έχετε υπακούσει ποτέ; Όταν τελειώσει το έργο Μου, τότε κι εσύ θα σταματήσεις να Μου αντιστέκεσαι και να Μου αντιτάσσεσαι. Κατά την περίοδο της πραγματοποίησης του έργου Μου, εσείς ενεργείτε πάντοτε εναντίον Μου, δεν συμμορφώνεστε ποτέ με τα λόγια Μου. Εγώ κάνω το έργο Μου κι εσύ κάνεις το δικό σου, εσύ οικοδομείς το δικό σου μικρό βασίλειο. Καταραμένη αγέλη λύκων και σκύλων, ό,τι κάνετε είναι εναντίον Μου! Προσπαθείτε να ασπαστείτε εκείνους που αγαπούν μόνο εσάς. Πού είναι ο φόβος Θεού σας; Ό,τι κάνετε είναι τόσο δόλιο! Δεν δείχνετε καμία υπακοή ή φόβο Θεού, ό,τι κάνετε είναι δόλια και βλάσφημα! Είναι δυνατόν να σωθούν τέτοιου είδους άνθρωποι; Σεξουαλικά ανήθικοι, άντρες γεμάτοι λαγνεία που πάντοτε θέλουν να προσελκύουν εκείνες τις προκλητικές πόρνες για δική τους απόλαυση. Εγώ δεν θα σώσω τέτοιου είδους σεξουαλικά ανήθικους δαίμονες· σιχαμένοι δαίμονες, σας μισώ, η λαγνεία και η προκλητικότητά σας σάς έχει ρίξει στην κόλαση. Τι έχετε να πείτε για τον εαυτό σας; Σιχαμεροί δαίμονες και μοχθηρά πνεύματα, είστε τόσο ειδεχθείς! Είστε αηδιαστικοί! Πώς θα μπορούσαν να σωθούν τέτοια αποβράσματα; Θα μπορούσαν εκείνοι που είναι δέσμιοι της αμαρτίας να σωθούν; Αυτές οι αλήθειες, αυτή η οδός και αυτή η ζωή δεν σας ασκούν καμία έλξη. Εσείς ελκύεστε από την αμαρτία, τα χρήματα, το κύρος, τη φήμη και το κέρδος, τις απολαύσεις της σάρκας, την ομορφιά των αντρών και την προκλητικότητα των γυναικών. Με τι προσόντα θα εισέλθετε στη βασιλεία Μου; Η εικόνα σας είναι ακόμα σπουδαιότερη από εκείνη του Θεού, η κατάστασή σας είναι ανώτερη από του Θεού, για να μην αναφέρουμε την αίγλη σας ανάμεσα στους ανθρώπους. Έχετε γίνει ένα είδωλο που λατρεύουν οι υπόλοιποι. Δεν έχεις γίνει ο αρχάγγελος; Όταν αποκαλυφθεί το τέλος των ανθρώπων, το οποίο συμπίπτει με το τέλος του έργου της σωτηρίας, πολλοί από εσάς θα είστε πτώματα πέραν πάσας σωτηρίας και θα πρέπει να εξοντωθείτε.

από «Πράξη (7)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι άνθρωποι που αργότερα θα επιβιώσουν ώς την ανάπαυση, θα έχουν όλοι υπομείνει την ημέρα της δοκιμασίας και θα έχουν επίσης γίνει μάρτυρες του Θεού· όλοι θα είναι άνθρωποι που έχουν κάνει το καθήκον τους και σκοπεύουν να υπακούσουν στον Θεό. Όσοι απλώς επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία να υπηρετήσουν για να αποφύγουν να κάνουν πράξη την αλήθεια, δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν. Ο Θεός έχει τα κατάλληλα πρότυπα για την κατάταξη των αποτελεσμάτων όλων των ανθρώπων. Δεν παίρνει απλώς αυτές τις αποφάσεις σύμφωνα με τα λόγια και τη συμπεριφορά κάποιου, ούτε σύμφωνα με τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια μιας μόνο χρονικής περιόδου. Δεν θα είναι επιεικής προς όλη την κακή συμπεριφορά ενός ατόμου εξαιτίας της παρελθούσης υπηρεσίας του για τον Θεό, ούτε θα του χαριστεί στον θάνατο εξαιτίας μιας μοναδικής δαπάνης για τον Θεό. Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει την τιμωρία για την κακία του και κανείς δεν μπορεί να καλύψει την κακή συμπεριφορά του, ώστε να αποφύγει το μαρτύριο της καταστροφής. Εάν κάποιος μπορεί πραγματικά να κάνει το δικό του καθήκον, τότε αυτό σημαίνει ότι είναι αιώνια πιστός στον Θεό και δεν αναζητά ανταμοιβές, ανεξάρτητα από το αν λαμβάνει ευλογίες ή υποφέρει από κακοτυχία. Εάν οι άνθρωποι είναι πιστοί στον Θεό όταν βλέπουν τις ευλογίες, αλλά χάνουν την πίστη τους όταν δεν μπορούν να τις δουν, και τελικά ακόμα δεν μπορούν να γίνουν μάρτυρες του Θεού και ακόμα αδυνατούν να κάνουν το καθήκον τους όπως έπρεπε, αυτοί οι άνθρωποι που κάποτε πιστά παρείχαν υπηρεσία στον Θεό θα καταστραφούν. Εν ολίγοις, οι κακοί άνθρωποι δεν μπορούν να επιβιώσουν στην αιωνιότητα, ούτε μπορούν να εισέλθουν στην ανάπαυση· μόνο οι δίκαιοι είναι οι κύριοι της ανάπαυσης.

από «Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 41. Τι είναι οι κακές πράξεις; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις των κακών πράξεων;

Επόμενο: 43. Σε τι βάση καθορίζει ο Θεός το απώτερο τέλος κάποιου ανθρώπου;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

1. Τι σημαίνει να ακολουθεί κάποιος το θέλημα του Θεού; Ακολουθεί κάποιος το θέλημα του Θεού με το να κηρύττει μόνο και να εργάζεται για τον Κύριο;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο