Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Μάρτυρες για τον Χριστό των Εσχάτων Ημερών

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

44. Τι είναι οι άνθρωποι του Θεού; Τι είναι οι πάροχοι υπηρεσιών;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Οι πέντε φρόνιμες παρθένες αντιπροσωπεύουν τους υιούς και τους ανθρώπους Μου, ανάμεσα στους ανθρώπους που δημιούργησα. Το ότι τους αποκαλώ[α] «παρθένες» οφείλεται στο γεγονός ότι, παρόλο που γεννήθηκαν στη γη, έχουν αποκτηθεί από Μένα· οπότε, μπορεί να πει κανείς ότι έχουν γίνει άγιοι, γι’ αυτό αποκαλούνται «παρθένες». Το προαναφερθέν «πέντε» αντιπροσωπεύει τον αριθμό των υιών και των ανθρώπων Μου που έχω προκαθορίσει. Οι «πέντε μωρές παρθένες» αναφέρονται στους παρόχους υπηρεσιών. Μου παρέχουν υπηρεσίες χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία στη ζωή, παρά μόνον επιδιώκουν εξωτερικά πράγματα (επειδή δεν έχουν την ποιότητά Μου, ανεξαρτήτως του ότι αυτό που κάνουν είναι ένα εξωτερικό πράγμα) και δεν μπορούν να είναι οι ικανοί βοηθοί Μου, οπότε αποκαλούνται «μωρές παρθένες». Το προαναφερθέν «πέντε» αντιπροσωπεύει τον Σατανά, και το ότι αποκαλούνται[β] «παρθένες» σημαίνει ότι έχουν κατακτηθεί από Μένα και μπορούν να Μου παρέχουν υπηρεσίες, όμως, αυτού του είδους τα άτομα δεν είναι άγιοι, οπότε αποκαλούνται πάροχοι υπηρεσιών.

«Κεφάλαιο 116» από «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ως εκ τούτου, η προσέγγιση θα είναι νέα: Όσοι διαβάζουν τον λόγο Μου και τον αποδέχονται ως την ίδια τους τη ζωή, είναι ο λαός της Βασιλείας Μου. Εφόσον είναι στη Βασιλεία Μου, είναι ο λαός Μου στη Βασιλεία. Επειδή καθοδηγούνται από τον λόγο Μου, παρόλο που αναφέρονται ως λαός Μου, αυτός ο τίτλος δεν είναι διόλου κατώτερος από το να αποκαλούνταν «υιοί» Μου. Ως λαός Μου, όλοι πρέπει να είναι πιστοί στη βασιλεία Μου και να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, και όσοι υβρίζουν τα διοικητικά διατάγματά Μου, πρέπει να λαμβάνουν την τιμωρία Μου. Αυτή είναι η προειδοποίησή Μου προς όλους.

«Κεφάλαιο 1» από «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μόνο οι άνθρωποι που είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού δίνουν προσοχή στη ζωή, δίνουν προσοχή στη συναναστροφή εν πνεύματι, διψούν για τους λόγους του Θεού και επιδιώκουν την αλήθεια. Όλοι αυτοί που δεν δίνουν προσοχή στο γαλήνεμα ενώπιον του Θεού, οι οποίοι δεν εφαρμόζουν το γαλήνεμα ενώπιον του Θεού είναι μάταιοι άνθρωποι που είναι εντελώς συνδεδεμένοι με τον κόσμο, άνθρωποι χωρίς ζωή· ακόμα κι αν λένε ότι πιστεύουν στο Θεό, απλώς υποκρίνονται. Όσοι τελικά οδηγούνται στην τελείωση και ολοκληρώνονται από τον Θεό είναι άνθρωποι που μπορούν να είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού. Ως εκ τούτου, οι άνθρωποι που είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού είναι άνθρωποι που έχουν τιμηθεί με μεγάλες ευλογίες. Οι άνθρωποι που κατά τη διάρκεια της ημέρας αφιερώνουν λίγο χρόνο για να φάνε και να πιουν τους λόγους του Θεού, οι οποίοι είναι εντελώς απασχολημένοι με τις εξωτερικές υποθέσεις και δεν δίνουν προσοχή σε θέματα εισόδου στη ζωή, είναι υποκριτές που δεν έχουν καμία προοπτική ανάπτυξης στο μέλλον. Εκείνοι που μπορούν να είναι γαλήνιοι ενώπιον του Θεού και γνήσια να επικοινωνούν με τον Θεό είναι ο λαός του Θεού.

από «Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Τώρα οι περισσότεροι άνθρωποι (δηλαδή όλοι οι άνθρωποι εκτός από τους πρωτότοκους υιούς) βρίσκονται σ’ αυτή την κατάσταση. Τα λέω αυτά τόσο ξεκάθαρα και οι άνθρωποι αντιδρούν ελάχιστα και εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τις σαρκικές απολαύσεις τους — τρώνε και κατόπιν κοιμούνται. Κοιμούνται και κατόπιν τρώνε, και δεν συλλογίζονται τα λόγια Μου. Ακόμα κι αν δραστηριοποιηθούν, θα είναι μόνο για λίγο, και μετά παραμένουν ίδιοι όπως ήταν, εντελώς απαράλλαχτοι, σαν να μη Με άκουσαν καθόλου. Αυτοί είναι οι κλασικοί άχρηστοι άνθρωποι που δεν έχουν φορτίο — οι πιο προφανείς χαραμοφάηδες. Αργότερα, θα τους απαρνηθώ έναν-έναν. Μην ανησυχείτε! Έναν-έναν θα τους στείλω πίσω στο πηγάδι της αβύσσου. Το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται ποτέ σ’ αυτό το είδος του ανθρώπου, και ό,τι κάνει είναι δώρο. Όταν μιλώ γι’ αυτό το δώρο, εννοώ ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο χωρίς ζωή, ο οποίος είναι δικός Μου πάροχος υπηρεσιών. Δεν θέλω κανέναν τους και θα τους εξαλείψω (αλλά προς στιγμήν χρησιμεύουν ακόμα λίγο).

«Κεφάλαιο 102» από «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Τι σημαίνει «εκλεκτός λαός του Θεού»; Αφότου ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και δημιουργήθηκε η ανθρωπότητα, ο Θεός επέλεξε μια ομάδα ανθρώπων που Τον ακολούθησαν και ονομάστηκαν απλά «ο εκλεκτός λαός του Θεού». ... Η επιλογή τους από τον Θεό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικοί. Τουτέστιν, ο Θεός θέλει να ολοκληρώσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην τελείωση, και αφού περατωθεί το έργο διαχείρισής Του, θα κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό; Επομένως, αυτός ο εκλεκτός λαός είναι πολύ σημαντικός για τον Θεό, διότι είναι εκείνοι που σκοπεύει να κερδίσει ο Θεός. Ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών — ας φύγουμε, λοιπόν, από το πεπρωμένο που όρισε ο Θεός, και ας μιλήσουμε καταρχάς για τις καταβολές τους. Η κυριολεκτική έννοια του «παρόχου υπηρεσιών» είναι κάποιος που παρέχει υπηρεσίες. Όσοι παρέχουν υπηρεσίες είναι περαστικοί. Δεν το κάνουν μακροπρόθεσμα ή για πάντα, αλλά προσλαμβάνονται ή απασχολούνται προσωρινά. Οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγονται μεταξύ των άπιστων. ...

…………

… Και ποιος είναι ο ρόλος αυτών των παρόχων υπηρεσιών; Να υπηρετούν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Κατά κύριο λόγο, ο ρόλος τους είναι να υπηρετούν το έργο του Θεού, να συνεργάζονται με το έργο του Θεού και να συνεργάζονται ως προς την ολοκλήρωση του εκλεκτού λαού του Θεού. … Η ταυτότητα ενός παρόχου υπηρεσιών είναι πάροχος υπηρεσιών, αλλά για τον Θεό, είναι ένα από όλα όσα δημιούργησε — απλώς ο ρόλος του είναι εκείνος του παρόχου υπηρεσιών. Ως ένα από τα πλάσματα του Θεού, υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε έναν πάροχο υπηρεσιών και στον εκλεκτό λαό του Θεού; Στην ουσία, δεν υπάρχει. Θεωρητικά μιλώντας, υπάρχει διαφορά, στην ουσία υπάρχει διαφορά, όσον αφορά τον ρόλο που παίζουν υπάρχει διαφορά, αλλά ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ορίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών; Θα πρέπει να το κατανοήσετε αυτό. Οι πάροχοι υπηρεσιών προέρχονται από τους άπιστους. Όταν γίνεται αναφορά στους άπιστους καταλαβαίνουμε ότι το παρελθόν τους είναι κακό: Όλοι είναι αθεϊστές, στο παρελθόν τους υπήρξαν αθεϊστές, δεν πίστευαν στον Θεό και ήταν εχθρικοί προς τον Θεό, την αλήθεια και τα θετικά πράγματα. Δεν πίστευαν στον Θεό και δεν πίστευαν ότι υπάρχει Θεός, άραγε είναι ικανοί να κατανοήσουν τα λόγια του Θεού; Δικαίως θα λέγαμε ότι, σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι. Ακριβώς όπως τα ζώα είναι ανίκανα να κατανοήσουν τις ανθρώπινες λέξεις, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν καταλαβαίνουν τι λέει ο Θεός, τι απαιτεί, γιατί θέτει αυτές τις απαιτήσεις — δεν καταλαβαίνουν, αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα γι’ αυτούς, παραμένουν χωρίς διαφώτιση. Και για τον λόγο αυτόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν κατέχουν τη ζωή για την οποία μιλήσαμε. Χωρίς ζωή, μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν την αλήθεια; Κατέχουν την αλήθεια; Διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση των λόγων του Θεού; (Όχι.) Αυτές είναι οι καταβολές των παρόχων υπηρεσιών. Εντούτοις, από τη στιγμή που ο Θεός κάνει αυτούς τους ανθρώπους παρόχους υπηρεσιών, εξακολουθούν να υπάρχουν προδιαγραφές στις απαιτήσεις Του από αυτούς. Δεν τους υποτιμά, και δεν είναι διεκπεραιωτικός απέναντί τους. Παρόλο που δεν κατανοούν τα λόγια Του και δεν έχουν ζωή, ο Θεός εξακολουθεί να τους φέρεται με καλοσύνη, και εξακολουθούν να υπάρχουν προδιαγραφές στις απαιτήσεις Του από αυτούς. Μόλις μιλήσατε γι’ αυτές τις προδιαγραφές: να είστε πιστοί στον Θεό και να κάνετε αυτό που λέει. Στη δική σου υπηρεσία πρέπει να υπηρετείς όπου χρειάζεται και πρέπει να υπηρετείς μέχρι τέλους. Εάν μπορείς να υπηρετήσεις μέχρι τέλους, αν μπορείς να είσαι πιστός πάροχος υπηρεσιών, αν είσαι σε θέση να υπηρετήσεις μέχρι τέλους και αν είσαι σε θέση να ολοκληρώσεις τέλεια την αποστολή που σου δόθηκε από τον Θεό, τότε θα ζήσεις μια ζωή που αξίζει, άρα θα είσαι σε θέση να παραμείνεις. Αν προσπαθήσεις λίγο περισσότερο, αν προσπαθήσεις πιο σκληρά, αν είσαι σε θέση να διπλασιάσεις τις προσπάθειές σου για να γνωρίσεις τον Θεό, αν μπορείς να μιλήσεις λίγο για τη γνώση περί του Θεού, αν μπορείς να γίνεις μάρτυρας του Θεού και, επιπλέον, αν μπορείς να καταλάβεις σε κάποιον βαθμό το θέλημα του Θεού, αν μπορείς να συνεργαστείς στο έργο του Θεού και να έχεις σε κάποιον βαθμό επίγνωση του θελήματος του Θεού, τότε εσύ, ο πάροχος υπηρεσιών, θα δεις αλλαγή στην τύχη σου. Και ποια θα είναι αυτή η αλλαγή στην τύχη; Δεν θα είσαι πλέον σε θέση απλώς να παραμείνεις. Με βάση τη συμπεριφορά σου και τις προσωπικές σου προσδοκίες και επιδιώξεις, ο Θεός θα σε καταστήσει έναν από τους εκλεκτούς. Αυτή θα είναι η αλλαγή στην τύχη σου. Για τους παρόχους υπηρεσιών, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα σχετικά μ’ αυτό; Ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στον εκλεκτό λαό του Θεού. … Είναι καλό αυτό; Είναι, και είναι καλά νέα. Τουτέστιν, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διαμορφωθούν. Δε σημαίνει όμως για έναν πάροχο υπηρεσιών, όταν ο Θεός τον προορίζει να υπηρετήσει, ότι θα το κάνει για πάντα. Δεν είναι απαραιτήτως έτσι. Με βάση τη δική του συμπεριφορά, ο Θεός θα τον χειριστεί αλλιώς και θα του απαντήσει αλλιώς.

από «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός Ι'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Υποσημειώσεις:

α. Στο αρχικό κείμενο παραλείπεται η φράση «ότι τους αποκαλώ».

β. Στο αρχικό κείμενο παραλείπεται η φράση «ότι αποκαλούνται».

Προηγούμενο:Πάνω σε τι στηρίζει ο Θεός τα συμπεράσματά Του για το τέλος κάποιου ανθρώπου;

Επόμενο:Ποιες είναι οι υποσχέσεις του Θεού σε όσους έχουν σωθεί και τελειωθεί;