Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Χριστιανικά τραγούδια | Όλα επιτυγχάνονται μέσω του λόγου του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Όλα επιτυγχάνονται μέσω του λόγου του Θεού Χριστιανικά τραγούδια | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής;Χριστιανικά τραγούδια | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής; Χριστιανικά τραγούδια | Τα λόγια του Θεού είναι η οδός που πρέπει να τηρεί ο άνθρωποςΧριστιανικά τραγούδια | Τα λόγια του Θεού είναι η οδός που πρέπει να τηρεί ο άνθρωπος χριστιανικοί ύμνοι | Ο Θεός επιθυμεί να σώσει τον άνθρωπο στο μέγιστο δυνατό βαθμόχριστιανικοί ύμνοι | Ο Θεός επιθυμεί να σώσει τον άνθρωπο στο μέγιστο δυνατό βαθμό Ευαγγελικοί ύμνοι | O Θεός κρίνει και εξαγνίζει τον άνθρωπο μέσω του λόγου στις έσχατες μέρεςΕυαγγελικοί ύμνοι | O Θεός κρίνει και εξαγνίζει τον άνθρωπο μέσω του λόγου στις έσχατες μέρες Ευαγγελικοί ύμνοι | Ελευθερώσου από τις έννοιες της εθνικότητας και του έθνους για να αναζητήσεις την εμφάνιση του ΘεούΕυαγγελικοί ύμνοι | Ελευθερώσου από τις έννοιες της εθνικότητας και του έθνους για να αναζητήσεις την εμφάνιση του Θεού Ευαγγελικοί ύμνοι | Οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού είναι για τη σωτηρία του ανθρώπουΕυαγγελικοί ύμνοι | Οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου Ευαγγελικοί ύμνοι | Η δόξα του Θεού λάμπει από την ΑνατολήΕυαγγελικοί ύμνοι | Η δόξα του Θεού λάμπει από την Ανατολή Ύμνοι λατρείας και αίνου | Να είσαι κάποιος που αποδέχεται την αλήθειαΎμνοι λατρείας και αίνου | Να είσαι κάποιος που αποδέχεται την αλήθεια Ευαγγελικοί ύμνοι | Η τέλεια φροντίδα του Θεού για τα πάνταΕυαγγελικοί ύμνοι | Η τέλεια φροντίδα του Θεού για τα πάντα Ύμνοι λατρείας και αίνου | Ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει φέρει την Εποχή της ΒασιλείαςΎμνοι λατρείας και αίνου | Ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει φέρει την Εποχή της Βασιλείας Ευαγγελικοί ύμνοι | Ο ενσαρκωμένος Θεός κατά τις έσχατες ημέρες βάζει τέλος στη διαχείριση του ΘεούΕυαγγελικοί ύμνοι | Ο ενσαρκωμένος Θεός κατά τις έσχατες ημέρες βάζει τέλος στη διαχείριση του Θεού Ευαγγελικοί ύμνοι | Η σημασία του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρεςΕυαγγελικοί ύμνοι | Η σημασία του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες Ύμνοι λατρείας και αίνου | Το άγιο πνευματικό σώμα του Παντοδύναμου Θεού έχει εμφανιστείΎμνοι λατρείας και αίνου | Το άγιο πνευματικό σώμα του Παντοδύναμου Θεού έχει εμφανιστεί Ύμνος των λόγων του Θεού | Οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός έχει κερδίσει έχουν αποκτήσει την πραγματικότητα της αλήθειαςΎμνος των λόγων του Θεού | Οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός έχει κερδίσει έχουν αποκτήσει την πραγματικότητα της αλήθειας Ύμνος των λόγων του Θεού | Μόνο ο Θεός κατέχει την οδό της ζωήςΎμνος των λόγων του Θεού | Μόνο ο Θεός κατέχει την οδό της ζωής Ύμνος των λόγων του Θεού | Το συμβολικό νόημα της οργής του ΘεούΎμνος των λόγων του Θεού | Το συμβολικό νόημα της οργής του Θεού Ύμνος των λόγων του Θεού | H όψη του Βασιλέα της βασιλείας είναι ασύγκριτα λαμπρήΎμνος των λόγων του Θεού | H όψη του Βασιλέα της βασιλείας είναι ασύγκριτα λαμπρή Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός δημιουργεί ένα πιο όμορφο αύριο για την ανθρωπότηταΎμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός δημιουργεί ένα πιο όμορφο αύριο για την ανθρωπότητα Ύμνος των λόγων του Θεού | Τα σύμβολα της νίκης του ΘεούΎμνος των λόγων του Θεού | Τα σύμβολα της νίκης του Θεού Ύμνος των λόγων του Θεού | Η πλέον ουσιώδης ζωήΎμνος των λόγων του Θεού | Η πλέον ουσιώδης ζωή Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός έχει προκαθορίσει προ πολλού τη μοίρα του ανθρώπουΎμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός έχει προκαθορίσει προ πολλού τη μοίρα του ανθρώπου Ύμνος των λόγων του Θεού | Αυτοί που δεν δέχονται την αλήθεια δεν είναι άξιοι για τη σωτηρίαΎμνος των λόγων του Θεού | Αυτοί που δεν δέχονται την αλήθεια δεν είναι άξιοι για τη σωτηρία Ύμνος των λόγων του Θεού | Τα ανοιχτά διοικητικά διατάγματα του Θεού προς το σύμπανΎμνος των λόγων του Θεού | Τα ανοιχτά διοικητικά διατάγματα του Θεού προς το σύμπαν Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Παντοδύναμος Θεός κυβερνά ως βασιλιάςΎμνος των λόγων του Θεού | Ο Παντοδύναμος Θεός κυβερνά ως βασιλιάς Οι ωραιότεροι Ύμνοι | Η σημασία του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρεςΟι ωραιότεροι Ύμνοι | Η σημασία του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες Οι ωραιότεροι Ύμνοι | Μόνο ο Δημιουργός νιώθει συμπόνοια για αυτήν την ανθρωπότηταΟι ωραιότεροι Ύμνοι | Μόνο ο Δημιουργός νιώθει συμπόνοια για αυτήν την ανθρωπότητα Ύμνος των λόγων του Θεού | Όλα είναι μια έκφανση της εξουσίας του ΔημιουργούΎμνος των λόγων του Θεού | Όλα είναι μια έκφανση της εξουσίας του Δημιουργού Ύμνος των λόγων του Θεού | Η παίδευση και κρίση του Θεού είναι το φως της σωτηρίας του ανθρώπουΎμνος των λόγων του Θεού | Η παίδευση και κρίση του Θεού είναι το φως της σωτηρίας του ανθρώπου Ύμνος των λόγων του Θεού «Ο Θεός σώζει όσους λατρεύουν τον Θεό και αποφεύγουν το κακό»Ύμνος των λόγων του Θεού «Ο Θεός σώζει όσους λατρεύουν τον Θεό και αποφεύγουν το κακό» Ύμνος των λόγων του Θεού «Πώς να αναζητάς τα χνάρια του Θεού»Ύμνος των λόγων του Θεού «Πώς να αναζητάς τα χνάρια του Θεού» Ύμνος των λόγων του Θεού «Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ο πιο αγαπητός»Ύμνος των λόγων του Θεού «Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ο πιο αγαπητός» Ύμνος των λόγων του Θεού | H όψη του Βασιλέα της βασιλείας είναι ασύγκριτα λαμπρήΎμνος των λόγων του Θεού | H όψη του Βασιλέα της βασιλείας είναι ασύγκριτα λαμπρή Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο χαμένος χρόνος δεν θα επιστρέψει ποτέΎμνος των λόγων του Θεού | Ο χαμένος χρόνος δεν θα επιστρέψει ποτέ Ύμνος των λόγων του Θεού «Το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκει να επιτύχει το έργο του Θεού»Ύμνος των λόγων του Θεού «Το τελικό αποτέλεσμα που επιδιώκει να επιτύχει το έργο του Θεού» Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι υψίστης σημασίας για εσάςΎμνος των λόγων του Θεού | Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι υψίστης σημασίας για εσάς Ύμνος των λόγων του Θεού | Το όνομα του Θεού θα μεγαλυνθεί στα έθνη των ΕθνικώνΎμνος των λόγων του Θεού | Το όνομα του Θεού θα μεγαλυνθεί στα έθνη των Εθνικών Χριστιανικοί ύμνοι | Μόνο εκείνοι που αποδέχονται την αλήθεια μπορούν να ακούσουν τη φωνή του ΘεούΧριστιανικοί ύμνοι | Μόνο εκείνοι που αποδέχονται την αλήθεια μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού Ύμνος των λόγων του Θεού | Την αγάπη του Θεού δεν τη διαθέτει κανένα πλάσμαΎμνος των λόγων του Θεού | Την αγάπη του Θεού δεν τη διαθέτει κανένα πλάσμα Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών κυρίως πράττει το έργο του λόγουΎμνος των λόγων του Θεού | Ο ενσαρκωμένος Θεός των εσχάτων ημερών κυρίως πράττει το έργο του λόγου Ύμνος των λόγων του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίσεις τον Θεό μέσα απ’ το έργο ΤουΎμνος των λόγων του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίσεις τον Θεό μέσα απ’ το έργο Του Χριστιανικοί ύμνοι | Εφόσον ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, τον σώζει ολοκληρωτικάΧριστιανικοί ύμνοι | Εφόσον ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, τον σώζει ολοκληρωτικά Χριστιανικοί ύμνοι | Η εξουσία και η σημασία της ενσάρκωσης του ΘεούΧριστιανικοί ύμνοι | Η εξουσία και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού Χριστιανικοί ύμνοι | Μονάχα αυτοί που έχουν καθαρθεί θα εισέλθουν στην τελική ανάπαυσηΧριστιανικοί ύμνοι | Μονάχα αυτοί που έχουν καθαρθεί θα εισέλθουν στην τελική ανάπαυση Χριστιανικοί ύμνοι | Η σημασία του ονόματος του ΘεούΧριστιανικοί ύμνοι | Η σημασία του ονόματος του Θεού Χριστιανική μουσική | Η κατάσταση και η ταυτότητα του ίδιου του ΘεούΧριστιανική μουσική | Η κατάσταση και η ταυτότητα του ίδιου του Θεού Χριστιανικοί ύμνοι | Η ανθρωπότητα είναι ακόμα η ίδια ανθρωπότητα που δημιούργησε ο ΘεόςΧριστιανικοί ύμνοι | Η ανθρωπότητα είναι ακόμα η ίδια ανθρωπότητα που δημιούργησε ο Θεός Άφησε κατά μέρος τις θρησκευτικές αντιλήψεις για να οδηγηθείς στην τελείωση απ’ τον ΘεόΆφησε κατά μέρος τις θρησκευτικές αντιλήψεις για να οδηγηθείς στην τελείωση απ’ τον Θεό Χριστιανική μουσική | Το επιτευχθέν αποτέλεσμα του να γνωρίζεις τον ΘεόΧριστιανική μουσική | Το επιτευχθέν αποτέλεσμα του να γνωρίζεις τον Θεό Χριστιανική μουσική | Πώς θα συναντήσεις την επιστροφή του ΙησούΧριστιανική μουσική | Πώς θα συναντήσεις την επιστροφή του Ιησού Χριστιανική μουσική | Ο Θεός έχει δώσει όλη Του την αγάπη στην ανθρωπότηταΧριστιανική μουσική | Ο Θεός έχει δώσει όλη Του την αγάπη στην ανθρωπότητα Χριστιανικοί ύμνοι | Οι ελπίδες του Θεού για την ανθρωπότητα δεν έχουν αλλάξειΧριστιανικοί ύμνοι | Οι ελπίδες του Θεού για την ανθρωπότητα δεν έχουν αλλάξει Χριστιανικοί ύμνοι | Ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει φέρει την Εποχή της ΒασιλείαςΧριστιανικοί ύμνοι | Ο Χριστός των εσχάτων ημερών έχει φέρει την Εποχή της Βασιλείας Χριστιανικοί ύμνοι | Η ύπαρξη ολόκληρης της ανθρωπότητας βασίζεται στον ΘεόΧριστιανικοί ύμνοι | Η ύπαρξη ολόκληρης της ανθρωπότητας βασίζεται στον Θεό Χριστιανική μουσική | Μεγάλα είναι τα οφέλη από την πίστη στον πρακτικό ΘεόΧριστιανική μουσική | Μεγάλα είναι τα οφέλη από την πίστη στον πρακτικό Θεό Χριστιανική μουσική | O Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει την οδό της αιώνιας ζωήςΧριστιανική μουσική | O Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει την οδό της αιώνιας ζωής Χριστιανική μουσική | Αν και η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί και εξαπατηθεί από τον ΣατανάΧριστιανική μουσική | Αν και η ανθρωπότητα έχει διαφθαρεί και εξαπατηθεί από τον Σατανά Χριστιανικοί ύμνοι | Οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού είναι για τη σωτηρία του ανθρώπουΧριστιανικοί ύμνοι | Οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου Χριστιανικοί ύμνοι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής;Χριστιανικοί ύμνοι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής; Χριστιανικοί ύμνοι | Ο Θεός είναι στον ουρανό, αλλά και στη γηΧριστιανικοί ύμνοι | Ο Θεός είναι στον ουρανό, αλλά και στη γη Κατά την Εποχή της Βασιλείας ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση με τον λόγο ΤουΚατά την Εποχή της Βασιλείας ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση με τον λόγο Του Χριστιανικοί ύμνοι | H διάθεση του Θεού είναι υψιπετής και μεγαλειώδηςΧριστιανικοί ύμνοι | H διάθεση του Θεού είναι υψιπετής και μεγαλειώδης Χριστιανικοί ύμνοι | Πόσο σημαντική είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωποΧριστιανικοί ύμνοι | Πόσο σημαντική είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο Χριστιανικοί ύμνοι | Η μόνη επιθυμία του Θεού είναι ο άνθρωπος να ακούει και να υπακούειΧριστιανικοί ύμνοι | Η μόνη επιθυμία του Θεού είναι ο άνθρωπος να ακούει και να υπακούει Χριστιανικοί ύμνοι | Αυτοί που ο Θεός θα σώσει έχουν την πρώτη θέση στην καρδιά ΤουΧριστιανικοί ύμνοι | Αυτοί που ο Θεός θα σώσει έχουν την πρώτη θέση στην καρδιά Του Χριστιανικοί ύμνοι | Δώσε προσοχή στη μοίρα της ανθρωπότηταςΧριστιανικοί ύμνοι | Δώσε προσοχή στη μοίρα της ανθρωπότητας Χριστιανικά τραγούδια | Ξεσηκωθείτε, συνεργαστείτε με τον ΘεόΧριστιανικά τραγούδια | Ξεσηκωθείτε, συνεργαστείτε με τον Θεό Χριστιανικά τραγούδια | Οι πράξεις του Θεού γεμίζουν το απέραντο σύμπανΧριστιανικά τραγούδια | Οι πράξεις του Θεού γεμίζουν το απέραντο σύμπαν Χριστιανικοί ύμνοι | O ενσαρκωμένος Θεός είναι πολύ σημαντικός για την ανθρωπότηταΧριστιανικοί ύμνοι | O ενσαρκωμένος Θεός είναι πολύ σημαντικός για την ανθρωπότητα Χριστιανικά τραγούδια | Πώς ο Θεός κυβερνά επί παντόςΧριστιανικά τραγούδια | Πώς ο Θεός κυβερνά επί παντός Χριστιανικά τραγούδια | Κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει την έλευση του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει την έλευση του Θεού Χριστιανικά τραγούδια | Να είσαι κάποιος που αποδέχεται την αλήθειαΧριστιανικά τραγούδια | Να είσαι κάποιος που αποδέχεται την αλήθεια Χριστιανικά τραγούδια | Πώς να αναζητάς τα χνάρια του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Πώς να αναζητάς τα χνάρια του Θεού Χριστιανικά τραγούδια | Τα πάντα ζουν με τους νόμους και τους κανόνες που έθεσε ο ΘεόςΧριστιανικά τραγούδια | Τα πάντα ζουν με τους νόμους και τους κανόνες που έθεσε ο Θεός Χριστιανικά τραγούδια | Γνωρίζεις την αποστολή σου;Χριστιανικά τραγούδια | Γνωρίζεις την αποστολή σου; Χριστιανικά τραγούδια | Τα πάντα είναι στο χέρι του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Τα πάντα είναι στο χέρι του Θεού Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός καταφθάνει σιωπηλά ανάμεσά μας (Greek Version)Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός καταφθάνει σιωπηλά ανάμεσά μας (Greek Version) Χριστιανικά τραγούδια | Όλα τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθείΧριστιανικά τραγούδια | Όλα τα μυστήρια έχουν αποκαλυφθεί Χριστιανικά τραγούδια | Το θέλημα του Θεού για την ανθρωπότητα δεν θα αλλάξει ποτέΧριστιανικά τραγούδια | Το θέλημα του Θεού για την ανθρωπότητα δεν θα αλλάξει ποτέ Χριστιανικά τραγούδια | Η αλήθεια του αποτελέσματος της διαφθοράς του ανθρώπου από τον ΣατανάΧριστιανικά τραγούδια | Η αλήθεια του αποτελέσματος της διαφθοράς του ανθρώπου από τον Σατανά Χριστιανικά τραγούδια | Η σημασία της διαχείρισης του Θεού προς την ανθρωπότηταΧριστιανικά τραγούδια | Η σημασία της διαχείρισης του Θεού προς την ανθρωπότητα Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός έφερε τη δόξα Του στην ΑνατολήΎμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός έφερε τη δόξα Του στην Ανατολή Ύμνος των λόγων του Θεού | Οι αλλαγές στη διάθεση είναι αναπόσπαστες από το έργο του Αγίου ΠνεύματοςΎμνος των λόγων του Θεού | Οι αλλαγές στη διάθεση είναι αναπόσπαστες από το έργο του Αγίου Πνεύματος Χριστιανικά τραγούδια | Ποιος έχει γνωρίσει τον ενσαρκωμένο Θεό;Χριστιανικά τραγούδια | Ποιος έχει γνωρίσει τον ενσαρκωμένο Θεό; Χριστιανικοί ύμνοι | Ο ενσαρκωμένος Θεός εργάζεται σιωπηλά για να σώσει την ανθρωπότηταΧριστιανικοί ύμνοι | Ο ενσαρκωμένος Θεός εργάζεται σιωπηλά για να σώσει την ανθρωπότητα Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός θα επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση της πλάσηςΧριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός θα επαναφέρει την προηγούμενη κατάσταση της πλάσης Χριστιανικά τραγούδια | Ο ενσαρκωμένος Θεός αποκαλείται ΧριστόςΧριστιανικά τραγούδια | Ο ενσαρκωμένος Θεός αποκαλείται Χριστός Χριστιανικοί ύμνοι | Ο Θεός είναι αμέριστα ελεήμων και βαθύτατα οργισμένοςΧριστιανικοί ύμνοι | Ο Θεός είναι αμέριστα ελεήμων και βαθύτατα οργισμένος Χριστιανικά τραγούδια | Η βασιλεία του Θεού έχει εμφανιστεί επί γηςΧριστιανικά τραγούδια | Η βασιλεία του Θεού έχει εμφανιστεί επί γης Καμία δύναμη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σ' αυτό που επιθυμεί ο Θεός να επιτύχειΚαμία δύναμη δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σ' αυτό που επιθυμεί ο Θεός να επιτύχει Χριστιανικά τραγούδια | Το σύμβολο της διάθεσης του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Το σύμβολο της διάθεσης του Θεού Χριστιανικοί ύμνοι | Τα λόγια του Θεού είναι η αιώνια αμετάβλητη αλήθειαΧριστιανικοί ύμνοι | Τα λόγια του Θεού είναι η αιώνια αμετάβλητη αλήθεια Χριστιανικοί ύμνοι | Διαφορετική εποχή, διαφορετικό Θείο έργοΧριστιανικοί ύμνοι | Διαφορετική εποχή, διαφορετικό Θείο έργο Χριστιανικά τραγούδια | Κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει την έλευση του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Κανείς δεν έχει συνειδητοποιήσει την έλευση του Θεού Χριστιανικά τραγούδια | Να υπακούς στο έργο του Αγίου Πνεύματος ώστε να ακολουθείς μέχρι τέλουςΧριστιανικά τραγούδια | Να υπακούς στο έργο του Αγίου Πνεύματος ώστε να ακολουθείς μέχρι τέλους Χριστιανικά τραγούδια | Οι άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα τον Θεό μέσα από το έργο του λόγουΧριστιανικά τραγούδια | Οι άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα τον Θεό μέσα από το έργο του λόγου Ύμνος των λόγων του Θεού | Μονάχα αυτοί που έχουν καθαρθεί θα εισέλθουν στην τελική ανάπαυσηΎμνος των λόγων του Θεού | Μονάχα αυτοί που έχουν καθαρθεί θα εισέλθουν στην τελική ανάπαυση Χριστιανικά τραγούδια | Μιμήσου τον Κύριο ΙησούΧριστιανικά τραγούδια | Μιμήσου τον Κύριο Ιησού Χριστιανικά τραγούδια | Η ρίζα της αντίστασης των Φαρισαίων στον ΙησούΧριστιανικά τραγούδια | Η ρίζα της αντίστασης των Φαρισαίων στον Ιησού Χριστιανικά τραγούδια | Ένας ποταμός του ύδατος της ζωήςΧριστιανικά τραγούδια | Ένας ποταμός του ύδατος της ζωής Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός αναζητά την καρδιά και το πνεύμα σουΧριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός αναζητά την καρδιά και το πνεύμα σου Χριστιανικά τραγούδια | Πώς να γνωρίσετε την εμφάνιση και το έργο του Χριστού των εσχάτων ημερώνΧριστιανικά τραγούδια | Πώς να γνωρίσετε την εμφάνιση και το έργο του Χριστού των εσχάτων ημερών Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας καταρρέει καθώς οι άνθρωποι του Θεού αυξάνονταιΎμνος των λόγων του Θεού | Ο μεγάλος κόκκινος δράκοντας καταρρέει καθώς οι άνθρωποι του Θεού αυξάνονται Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός ελπίζει να κερδίσει την αληθινή πίστη και αγάπη του ανθρώπου γι 'ΑυτόνΧριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός ελπίζει να κερδίσει την αληθινή πίστη και αγάπη του ανθρώπου γι 'Αυτόν Χριστιανικά τραγούδια | Ακολουθείς το σημερινό έργο του Θεού;Χριστιανικά τραγούδια | Ακολουθείς το σημερινό έργο του Θεού; Χριστιανικά τραγούδια | Οι άνθρωποι που έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό κατέχουν την πραγματικότηταΧριστιανικά τραγούδια | Οι άνθρωποι που έχουν κερδηθεί απ’ τον Θεό κατέχουν την πραγματικότητα Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός έχει αποκαλύψει ολόκληρη τη διάθεσή Του στον άνθρωποΧριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός έχει αποκαλύψει ολόκληρη τη διάθεσή Του στον άνθρωπο Χριστιανικά τραγούδια | Ο σκοπός του έργου διαχείρισης του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Ο σκοπός του έργου διαχείρισης του Θεού Χριστιανικά τραγούδια | Ευλογημένοι είναι αυτοί που δέχονται το νέο έργο του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Ευλογημένοι είναι αυτοί που δέχονται το νέο έργο του Θεού Χριστιανικά τραγούδια | Μόνο με τον σεβασμό προς τον Θεό μπορεί να αποφευχθεί το κακόΧριστιανικά τραγούδια | Μόνο με τον σεβασμό προς τον Θεό μπορεί να αποφευχθεί το κακό Χριστιανικά τραγούδια | Το τραγούδι των νικητώνΧριστιανικά τραγούδια | Το τραγούδι των νικητών Χριστιανικά τραγούδια | Αγνή αγάπη αψεγάδιαστηΧριστιανικά τραγούδια | Αγνή αγάπη αψεγάδιαστη Ύμνος των λόγων του Θεού | Όταν ανοίγεις την καρδιά σου στον ΘεόΎμνος των λόγων του Θεού | Όταν ανοίγεις την καρδιά σου στον Θεό Χριστιανικά τραγούδια | Όλη η δημιουργία του Θεού πρέπει να έρθει υπό την κυριαρχία ΤουΧριστιανικά τραγούδια | Όλη η δημιουργία του Θεού πρέπει να έρθει υπό την κυριαρχία Του Χριστιανικά τραγούδια | Η αληθινή και στοργική φύση του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Η αληθινή και στοργική φύση του Θεού Χριστιανικοί ύμνοι | Η σημασία της εμφάνισης του ΘεούΧριστιανικοί ύμνοι | Η σημασία της εμφάνισης του Θεού Χριστιανικά τραγούδια | Η ουσία του Θεού υπάρχει πραγματικάΧριστιανικά τραγούδια | Η ουσία του Θεού υπάρχει πραγματικά Χριστιανικά τραγούδια | Ο ενσαρκωμένος Θεός οδηγεί την ανθρωπότητα σε νέα εποχήΧριστιανικά τραγούδια | Ο ενσαρκωμένος Θεός οδηγεί την ανθρωπότητα σε νέα εποχή Χριστιανικά τραγούδια | Το αληθινό νόημα της πίστης στον ΘεόΧριστιανικά τραγούδια | Το αληθινό νόημα της πίστης στον Θεό Χριστιανικά τραγούδια | Τις έσχατες μέρες ο Θεός εκπληρώνει τα πάντα κυρίως μέσα από τον λόγοΧριστιανικά τραγούδια | Τις έσχατες μέρες ο Θεός εκπληρώνει τα πάντα κυρίως μέσα από τον λόγο Χριστιανικά τραγούδια | Τα λόγια του Θεού είναι η οδός που πρέπει να τηρεί ο άνθρωποςΧριστιανικά τραγούδια | Τα λόγια του Θεού είναι η οδός που πρέπει να τηρεί ο άνθρωπος χριστιανικό τραγούδι | Γνωρίζεις το έργο του Θεού;χριστιανικό τραγούδι | Γνωρίζεις το έργο του Θεού; Μοντέρνα Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός έχει επιστρέψει νικητήςΜοντέρνα Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός έχει επιστρέψει νικητής Ύμνος των λόγων του Θεού | Η ταπεινότητα του Θεού είναι αξιολάτρευτηΎμνος των λόγων του Θεού | Η ταπεινότητα του Θεού είναι αξιολάτρευτη Ελληνικά τραγούδια | Ο Θεός έχει εμφανιστεί στην Ανατολή του κόσμου εν δόξηΕλληνικά τραγούδια | Ο Θεός έχει εμφανιστεί στην Ανατολή του κόσμου εν δόξη Greek Christian Music | Η δίκαιη διάθεση του Θεού είναι μοναδικήGreek Christian Music | Η δίκαιη διάθεση του Θεού είναι μοναδική Πρωινή ποίηση προσευχής | Η θλίψη της διεφθαρμένης ανθρωπότηταςΠρωινή ποίηση προσευχής | Η θλίψη της διεφθαρμένης ανθρωπότητας Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Ο Θεός αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως τον Μονάκριβό ΤουΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Ο Θεός αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως τον Μονάκριβό Του Χριστιανικά τραγούδια | Το έργο του Θεού προχωράΧριστιανικά τραγούδια | Το έργο του Θεού προχωρά Χριστιανική μουσική | Η μεγαλύτερη ευλογία που ο Θεός παραχωρεί στον άνθρωποΧριστιανική μουσική | Η μεγαλύτερη ευλογία που ο Θεός παραχωρεί στον άνθρωπο Ύμνος των λόγων του Θεού | Δώσε νου και σώμα για να εκπληρώσεις την αποστολή από τον ΘεόΎμνος των λόγων του Θεού | Δώσε νου και σώμα για να εκπληρώσεις την αποστολή από τον Θεό Χριστιανικά τραγούδια | Ο Σατανάς δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα υπό την εξουσία του ΘεούΧριστιανικά τραγούδια | Ο Σατανάς δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα υπό την εξουσία του Θεού Πρωινή ποίηση προσευχής | Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος του σχεδίου διαχείρισης των έξι χιλιετιώνΠρωινή ποίηση προσευχής | Ο Θεός είναι ο κυρίαρχος του σχεδίου διαχείρισης των έξι χιλιετιών Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός ελπίζει ο άνθρωπος να μπορέσει να Τον γνωρίσει και να Τον καταλάβειΎμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός ελπίζει ο άνθρωπος να μπορέσει να Τον γνωρίσει και να Τον καταλάβει Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Ο Θεός ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να συνεχίσει να ζειΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Ο Θεός ελπίζει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να συνεχίσει να ζει Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Δύο χιλιάδες χρόνια λαχτάραςΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Δύο χιλιάδες χρόνια λαχτάρας Χριστιανικά τραγούδια | Η άγνοια της θείας φύσης του Χριστού είναι η ρίζα της αντίστασης του ανθρώπου στον ΘεόΧριστιανικά τραγούδια | Η άγνοια της θείας φύσης του Χριστού είναι η ρίζα της αντίστασης του ανθρώπου στον Θεό Χριστιανική ποίηση | Η αλήθεια είναι ο ύψιστος αφορισμός της ζωήςΧριστιανική ποίηση | Η αλήθεια είναι ο ύψιστος αφορισμός της ζωής Πρωινή ποίηση προσευχής | Ο Θεός θα αποκαταστήσει το νόημα της δημιουργίας του ανθρώπουΠρωινή ποίηση προσευχής | Ο Θεός θα αποκαταστήσει το νόημα της δημιουργίας του ανθρώπου Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός εναποθέτει πλήρως την ελπίδα Του στον άνθρωποΎμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός εναποθέτει πλήρως την ελπίδα Του στον άνθρωπο Ύμνος των λόγων του Θεού | Οι αρχές της αναζήτησης της οδού της αλήθειαςΎμνος των λόγων του Θεού | Οι αρχές της αναζήτησης της οδού της αλήθειας Ύμνος των λόγων του Θεού | Το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες είναι για να τελειώσει την ΕποχήΎμνος των λόγων του Θεού | Το έργο της κρίσης τις έσχατες ημέρες είναι για να τελειώσει την Εποχή Ύμνος των λόγων του Θεού | Τα σύμβολα της νίκης του ΘεούΎμνος των λόγων του Θεού | Τα σύμβολα της νίκης του Θεού Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός κατεβαίνει με κρίσηΎμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός κατεβαίνει με κρίση Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Οι πράξεις του Θεού γεμίζουν το απέραντο σύμπανΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Οι πράξεις του Θεού γεμίζουν το απέραντο σύμπαν Χριστιανικά τραγούδια | Ο σκοπός της διαχείρισης του Θεού είναι να σώσει την ανθρωπότηταΧριστιανικά τραγούδια | Ο σκοπός της διαχείρισης του Θεού είναι να σώσει την ανθρωπότητα Ύμνος λόγων του Θεού | Ο Θεός θρηνεί το μέλλον της ανθρωπότηταςΎμνος λόγων του Θεού | Ο Θεός θρηνεί το μέλλον της ανθρωπότητας Ύμνος των λόγων του Θεού | Το να γίνει μάρτυρας του Θεού είναι καθήκον του ανθρώπουΎμνος των λόγων του Θεού | Το να γίνει μάρτυρας του Θεού είναι καθήκον του ανθρώπου Ύμνος των λόγων του Θεού | Δεν θα γνωρίσεις ποτέ τον Θεό μέσω αντίληψης και φαντασίαςΎμνος των λόγων του Θεού | Δεν θα γνωρίσεις ποτέ τον Θεό μέσω αντίληψης και φαντασίας Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Η τέλεια φροντίδα του Θεού για τα πάνταΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Η τέλεια φροντίδα του Θεού για τα πάντα Χριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο για να νικήσει τον Σατανά και να σώσει την ανθρωπότηταΧριστιανικά τραγούδια | Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο για να νικήσει τον Σατανά και να σώσει την ανθρωπότητα Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ο πιο αγαπητόςΎμνος των λόγων του Θεού | Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ο πιο αγαπητός Πρωινή ποίηση προσευχής | Η σημασία της προσευχήςΠρωινή ποίηση προσευχής | Η σημασία της προσευχής Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Η ουσία του Θεού είναι και παντοδύναμη και έμπρακτηΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Η ουσία του Θεού είναι και παντοδύναμη και έμπρακτη Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει του Θεού το έργοΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει του Θεού το έργο Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Το θέλημα του Θεού ήταν πάντα ανοικτό για όλουςΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Το θέλημα του Θεού ήταν πάντα ανοικτό για όλους Εκκλησιαστικοί ύμνοι | Ο Θεός θεωρεί πολύτιμους όσους ακούν και υπακούν σ' ΑυτόνΕκκλησιαστικοί ύμνοι | Ο Θεός θεωρεί πολύτιμους όσους ακούν και υπακούν σ' Αυτόν Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο οίκτος του Θεού για την ανθρωπότηταΎμνος των λόγων του Θεού | Ο οίκτος του Θεού για την ανθρωπότητα Ύμνος των λόγων του Θεού | Η αρχή κι η εξουσία του Θεού αποκαλύπτονται στην ενσάρκωσηΎμνος των λόγων του Θεού | Η αρχή κι η εξουσία του Θεού αποκαλύπτονται στην ενσάρκωση Ύμνος των λόγων του Θεού " Μόνο μέσω της ενσάρκωσης θα μπορέσει ο Θεός να κερδίσει την ανθρωπότητα "Ύμνος των λόγων του Θεού " Μόνο μέσω της ενσάρκωσης θα μπορέσει ο Θεός να κερδίσει την ανθρωπότητα " Ύμνος των λόγων του Θεού "Μόνο όταν ο Θεός ενσαρκωθεί μπορεί ο άνθρωπος να γίνει έμπιστός Του"Ύμνος των λόγων του Θεού "Μόνο όταν ο Θεός ενσαρκωθεί μπορεί ο άνθρωπος να γίνει έμπιστός Του" Ύμνος των λόγων του Θεού | Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα χρειάζεται τη σωτηρία του ενσαρκωμένου ΘεούΎμνος των λόγων του Θεού | Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα χρειάζεται τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού Ύμνος των λόγων του Θεού | Μόνο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο στον υπέρτατο βαθμόΎμνος των λόγων του Θεού | Μόνο ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο στον υπέρτατο βαθμό Ύμνος των λόγων του Θεού | Η ουσία του Χριστού καθορίζεται από το έργο και τις εκφράσεις ΤουΎμνος των λόγων του Θεού | Η ουσία του Χριστού καθορίζεται από το έργο και τις εκφράσεις Του Ύμνος των λόγων του Θεού«Ακολούθησε το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος και κέρδισε τον έπαινο του Θεού»Ύμνος των λόγων του Θεού«Ακολούθησε το νέο έργο του Αγίου Πνεύματος και κέρδισε τον έπαινο του Θεού» Ύμνος των λόγων του Θεού | Αληθινή προσευχή | Μάθετε πώς να προσευχόμαστε στον ΘεόΎμνος των λόγων του Θεού | Αληθινή προσευχή | Μάθετε πώς να προσευχόμαστε στον Θεό Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο μόνος δρόμος της ανθρωπότητας για την ανάπαυσηΎμνος των λόγων του Θεού | Ο μόνος δρόμος της ανθρωπότητας για την ανάπαυση Χριστιανικά τραγούδια | Η Θεία Αγάπη και Ουσία Ήταν Πάντα ΑνιδιοτελείςΧριστιανικά τραγούδια | Η Θεία Αγάπη και Ουσία Ήταν Πάντα Ανιδιοτελείς Ύμνος των λόγων του Θεού «Πώς ο Θεός κυβερνά επί παντός»Ύμνος των λόγων του Θεού «Πώς ο Θεός κυβερνά επί παντός» Ύμνος λόγων του Θεού|Οι ζωές όλων των όντων της Πλάσης προέρχονται από τον Θεό | Δοξάζουμε τον Παντοδύναμο του ΔημιουργούΎμνος λόγων του Θεού|Οι ζωές όλων των όντων της Πλάσης προέρχονται από τον Θεό | Δοξάζουμε τον Παντοδύναμο του Δημιουργού

Ύμνος των λόγων του Θεού | Δεν θα γνωρίσεις ποτέ τον Θεό μέσω αντίληψης και φαντασίας

Βίντεο ύμνων   685  

Εισαγωγή

Ύμνος των λόγων του Θεού | Δεν θα γνωρίσεις ποτέ τον Θεό μέσω αντίληψης και φαντασίας

I

Η γνώση για τον Θεό δεν βασίζεται στην εμπειρία ή στη φαντασία.

Δεν πρέπει ποτέ να επιβάλλονται αυτές στον Θεό.

Γιατί όσο πλούσια και αν είναι η εμπειρία και η φαντασία,

έχουν όρια, δεν είναι γεγονότα ή αληθινές,

είν’ επίσης ασύμβατες με την πραγματική διάθεσή του Θεού,

είν’ επίσης ασύμφωνες με την πραγματική υπόστασή Του.

Η δίκαιη διάθεσή Του, είν’ η αληθινή Του ουσία·

δεν την ορίζει άνθρωπος, ούτε έχει όμοιο στην πλάση Του.

Ο Θεός είναι Θεός, δεν είναι ποτέ, τμήμα της πλάσης Του.

Ακόμα κι αν συμμετέχει, η διάθεση κι η ουσία Του δεν θ’ αλλάξουν, δεν θ’ αλλάξουν.

II

Άρα η γνώση για τον Θεό δεν έρχεται μέσω αντίληψης πραγμάτων,

ούτε από ανάλυση θεμάτων, ούτε κατανοώντας άλλους ανθρώπους.

Η γνώση για τον Θεό δεν αποκτάται με τέτοια μέσα και τρόπους.

Η γνώση του Θεού δεν βασίζεται στην εμπειρία ή στη φαντασία.

Έχουν όρια, δεν είναι γεγονότα ούτ’ αληθινές.

Η δίκαιη διάθεσή Του, είν’ η αληθινή Του ουσία·

δεν την ορίζει άνθρωπος, ούτε έχει όμοιο στην πλάση Του.

Ο Θεός είναι Θεός, δεν είναι ποτέ, τμήμα της πλάσης Του.

Ακόμα κι αν συμμετέχει, η διάθεση κι η ουσία Του δεν αλλάζει.

Δεν θα κατανοήσει κάποιος ποτέ τον Θεό, αν βασίζεται στη φαντασία του.

Ο μόνος δρόμος να Τον γνωρίσεις είν' αυτός:

Δέξου αυτά που φέρνει Εκείνος, και βίωσέ τα λίγο λίγο.

III

Μέχρι τη μέρα που η διαφώτιση, η αληθινή γνώση,

γίνει δική σου, η ανταμοιβή σου,

το αποτέλεσμα της συνεργασίας σου με τον Θεό,

και της πείνας και της δίψας σου για την αλήθεια.

Η δίκαιη διάθεσή Του, είν’ η αληθινή Του ουσία·

δεν την ορίζει άνθρωπος, ούτε έχει όμοιο στην πλάση Του.

Ο Θεός είναι Θεός, δεν είναι ποτέ, τμήμα της πλάσης Του.

Ακόμα κι αν συμμετέχει, η διάθεση κι η ουσία Του δεν αλλάζει.

Η δίκαιη διάθεσή Του, είν’ η αληθινή Του ουσία·

δεν την ορίζει άνθρωπος, ούτε έχει όμοιο στην πλάση Του.

Ο Θεός είναι Θεός, δεν είναι ποτέ, τμήμα της πλάσης Του.

Ακόμα κι αν συμμετέχει, η διάθεση κι η ουσία Του δεν θ' αλλάξουν.

Δεν θ’ αλλάξει Αυτός.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού