Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ομιλία του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έκτη ομιλίαΟμιλία του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έκτη ομιλία Η ομιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γηΗ ομιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη Λόγος του Θεού | Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του (Απόσπασμα Α' )Λόγος του Θεού | Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του (Απόσπασμα Α' ) Λόγος του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» | Η τέταρτη ομιλίαΛόγος του Θεού | «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» | Η τέταρτη ομιλία Η ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;Η ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος; Ο ομιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθειαΟ ομιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια Ομιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπουΟμιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου Ο λόγος του Θεού | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»Ο λόγος του Θεού | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο» Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχήΗ εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή Ομιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοίΟμιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί Ομιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοίΟμιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί Ομιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και γηΟμιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει δημιουργήσει έναν νέο ουρανό και γη Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπουΗ διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου Ομιλία του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον ΘεόΟμιλία του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό Ομιλία του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσειΟμιλία του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει Ο Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τρίτη ομιλίαΟ Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τρίτη ομιλία Ο Ομιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος δεύτεροΟ Ομιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη έκτη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη έκτη ομιλία Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» H όγδοη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» H όγδοη ομιλία Ομιλία του Θεού «Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό»Ομιλία του Θεού «Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό» Ομιλία του Θεού «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού»Ομιλία του Θεού «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού» Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη ένατη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η δέκατη ένατη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τέταρτη ομιλίαΟι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η δέκατη τέταρτη ομιλία Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή τρίτη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή τρίτη ομιλία Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή δεύτερη ομιλίαΟι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή δεύτερη ομιλία Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος δεύτερο)Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος δεύτερο) Ομιλία του Θεού - Μέρος δεύτεροΟμιλία του Θεού - Μέρος δεύτερο Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικάΗ πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά Ομιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή όγδοη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή όγδοη ομιλία Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Πρώτο)Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού (Μέρος Πρώτο) Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή πέμπτη ομιλίαΟμιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η εικοστή πέμπτη ομιλία Ο λόγος του Θεού | Οι τρεις νουθεσίεςΟ λόγος του Θεού | Οι τρεις νουθεσίες Ομιλία του Θεού | Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον ΙησούΟμιλία του Θεού | Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό να συμβαδίσεις με τον ΧριστόΟμιλία του Θεού | Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό να συμβαδίσεις με τον Χριστό Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σ' όλο το σύμπανΟ κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σ' όλο το σύμπαν Ο λόγος του Θεού «Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του»Ο λόγος του Θεού «Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του» Ομιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έβδομη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος δεύτεροΟμιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος πρώτοΟμιλία του Θεού «Υπάρχει η Αγία Τριάδα;» Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού «Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό» Μέρος δεύτεροΟμιλία του Θεού «Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό» Μέρος δεύτερο Ο λόγος του Θεού«Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό»Ο λόγος του Θεού«Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό» Ο λόγος του Θεού | Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου | Μέρος πρώτοΟ λόγος του Θεού | Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου | Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή έβδομη ομιλίαΟμιλία του Θεού «Οι Ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» Η εικοστή έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος δεύτεροΟμιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος δεύτερο Ομιλία του Θεού «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» Δεύτερο ΜέροςΟμιλία του Θεού «Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου» Δεύτερο Μέρος Ομιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος ΠρώτοΟμιλία του Θεού «Ονομασίες και ταυτότητα» Μέρος Πρώτο Ομιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος πρώτοΟμιλία του Θεού «Tο έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» Μέρος πρώτο Ομιλία του Θεού | Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσηςΟμιλία του Θεού | Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης Ομιλία του Θεού | Το έργο την Εποχή του ΝόμουΟμιλία του Θεού | Το έργο την Εποχή του Νόμου Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότηταστο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα (Μέρος Δεύτερο)Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότηταστο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα (Μέρος Δεύτερο) Ομιλία του Θεού | Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον ΘεόΟμιλία του Θεού | Όσοι δεν συμβαδίζουν με τον Χριστό, σίγουρα εναντιώνονται στον Θεό Ομιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γηΟμιλία του Θεού | Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη Ομιλία του Θεού | Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχήΟμιλία του Θεού | Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή Ομιλία του Θεού | Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον ΘεόΟμιλία του Θεού | Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό Ομιλία του Θεού | Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει αληθινά στον ΘεόΟμιλία του Θεού | Μόνο αυτός που βιώνει το έργο του Θεού πιστεύει αληθινά στον Θεό Ομιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η ενδέκατη ομιλίαΟμιλία του Θεού | Οι ομιλίες του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν Η ενδέκατη ομιλία Ομιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπουΟμιλία του Θεού | Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου Ομιλία του Θεού | Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού;Ομιλία του Θεού | Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού; Ομιλία του Θεού | Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (1)Ομιλία του Θεού | Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (1) Ομιλία του Θεού | Η δέκατη έβδομη ομιλίαΟμιλία του Θεού | Η δέκατη έβδομη ομιλία Ομιλία του Θεού | Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωποςΟμιλία του Θεού | Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος Ο λόγος του Θεού | Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του ΘεούΟ λόγος του Θεού | Είναι πολύ σημαντική η κατανόηση της διάθεσης του Θεού Ομιλία του Θεού | Οι πονηροί πρέπει να τιμωρούνταιΟμιλία του Θεού | Οι πονηροί πρέπει να τιμωρούνται Ομιλία του Θεού | Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (2)Ομιλία του Θεού | Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (2) Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπουΗ διαφορά μεταξύ της διακονίας του ενσαρκωμένου Θεού και του καθήκοντος του ανθρώπου Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο ΘεόςΗ βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός Ομιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθειαΟμιλία του Θεού | Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια Ομιλία του Θεού | Πώς να Γνωρίσεις την ΠραγματικότηταΟμιλία του Θεού | Πώς να Γνωρίσεις την Πραγματικότητα Ομιλία του Θεού | Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σαςΟμιλία του Θεού | Πρέπει να σκέφτεστε τις πράξεις σας Ομιλία του Θεού | Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του ΘεούΟμιλία του Θεού | Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού Ο λόγος του Θεού | Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σουΟ λόγος του Θεού | Οφείλεις να ετοιμάσεις επαρκείς καλές πράξεις για τον προορισμό σου Ομιλία του Θεού | Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;Ομιλία του Θεού | Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων; Ο λόγος του Θεού | Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότηταςΟ λόγος του Θεού | Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας Ο λόγος του Θεού | Ο αναστεναγμός του ΠαντοδύναμουΟ λόγος του Θεού | Ο αναστεναγμός του Παντοδύναμου Ομιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοίΟμιλία του Θεού | Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί Ομιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέραΟμιλία του Θεού | Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα Ομιλία του Θεού | Τι γνωρίζεις περί πίστης;Ομιλία του Θεού | Τι γνωρίζεις περί πίστης; Ομιλία του Θεού | Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγουΟμιλία του Θεού | Η εποχή της βασιλείας είναι η εποχή του λόγου Ομιλία του Θεού | Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθείΟμιλία του Θεού | Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί Ομιλία του Θεού | Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου ΠατέραΟμιλία του Θεού | Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα Ομιλία του Θεού | Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο ΘεόςΟμιλία του Θεού | Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός Ομιλία του Θεού | Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο  στην Εποχή της ΛύτρωσηςΟμιλία του Θεού | Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο στην Εποχή της Λύτρωσης Ομιλία του Θεού | Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπουΟμιλία του Θεού | Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου Ομιλία του Θεού | Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον ΘεόΟμιλία του Θεού | Μόνον Αυτοί Που Γνωρίζουν το Έργο του Θεού Σήμερα Μπορούν να Υπηρετούν τον Θεό Ο λόγος του Θεού | Όταν πρόκειται για τον Θεό, ποια είναι η δική σου αντίληψηΟ λόγος του Θεού | Όταν πρόκειται για τον Θεό, ποια είναι η δική σου αντίληψη Ομιλία του Θεού | Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον ΘεόΟμιλία του Θεού | Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό Ομιλία του Θεού | Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωήΟμιλία του Θεού | Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή Ο λόγος του Θεού | Ήρθες στη ζωή;Ο λόγος του Θεού | Ήρθες στη ζωή; Ο λόγος του Θεού | Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίαςΟ λόγος του Θεού | Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας Ομιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού τότε ο Θεός θα έχει δημιουργήσει εκ νέου ουρανό και γηΟμιλία του Θεού | Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού τότε ο Θεός θα έχει δημιουργήσει εκ νέου ουρανό και γη Ο λόγος του Θεού | Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει»Ο λόγος του Θεού | Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» Ομιλία του Θεού |Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον ΘεόΟμιλία του Θεού |Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό Ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος;Ομιλία του Θεού | Σε ποιον είσαι αφοσιωμένος; Ομιλία του Θεού | Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωήΟμιλία του Θεού | Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή Ο λόγος του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον ΘεόΟ λόγος του Θεού | Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό Ο λόγος του Θεού | Ο Θρησκευτικός Τρόπος Υπηρεσίας Πρέπει να ΑπαγορευτείΟ λόγος του Θεού | Ο Θρησκευτικός Τρόπος Υπηρεσίας Πρέπει να Απαγορευτεί Ομιλία του Θεού | Δευτέρα Παρουσία | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο»Ομιλία του Θεού | Δευτέρα Παρουσία | Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σε ένα «Λευκό Σύννεφο» Ομιλία του Θεού | Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουνΟμιλία του Θεού | Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν Ο λόγος του Θεού | Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμεραΟ λόγος του Θεού | Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα Ο λόγος του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει ΦτάσειΟ λόγος του Θεού | Η Χιλιετής Βασιλεία Έχει Φτάσει Ομιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοίΟμιλία του Θεού | Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί Ομιλία του Θεού | Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;Ομιλία του Θεού | Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό, όσο φαντάζεται ο άνθρωπος; Ομιλία του Θεού | Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σουΟμιλία του Θεού | Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σου

Ομιλία του Θεού | Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (1)

Ανάγνωση των λόγων του Θεού   984  

Εισαγωγή

Ομιλία του Θεού | Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί (1)

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού