Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ομιλία του Θεού «Ο ίδιος ο Θεός, ο μοναδικός (Η') Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για όλα τα πράγματα (Β')» Μέρος Πρώτο

Ομιλίες του Χριστού   1436  

Εισαγωγή

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Θεός δημιούργησε όλα τα πράγματα και χρησιμοποίησε τις δικές Του μεθόδους για να καθορίσει τους νόμους για την ανάπτυξή τους, καθώς και τις τροχιές και τα μοτίβα για την ανάπτυξή τους. Όρισε, επίσης, τους τρόπους με τους οποίους επιβιώνουν τα πάντα σ’ αυτόν τον τόπο, έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να πολλαπλασιάζονται και να βασίζονται το ένα στο άλλο για την επιβίωσή τους. Με τέτοιες μεθόδους και νόμους, όλα τα πράγματα είναι ικανά να ζουν και να αναπτύσσονται με επιτυχία και ειρηνικά πάνω σε τούτη τη γη. Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ο άνθρωπος είναι ικανός να έχει σταθερό σπίτι και περιβάλλον διαβίωσης και, υπό την καθοδήγηση του Θεού, να συνεχίσει να εξελίσσεται και να προχωρά, να εξελίσσεται και να προχωρά».

Αστραπή της Ανατολής, η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού δημιουργήθηκε λόγω της εμφάνισης και του έργου του Παντοδύναμου Θεού, της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Απαρτίζεται από όλους εκείνους που αποδέχονται το έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες κι έχουν κυριευτεί και λυτρωθεί από τα λόγια Του. Ιδρύθηκε εξ ολοκλήρου  από τον ίδιο τον Παντοδύναμο Θεό και είναι Αυτός ο Ποιμένας της που την καθοδηγεί. Σίγουρα δεν έχει δημιουργηθεί από κάποιο πρόσωπο. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός κι η ζωή. Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή Του. Αρκεί να διαβάσετε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού για να δείτε ότι ο Θεός έχει εμφανιστεί.

Ειδική δήλωση: Η παραγωγή αυτού του βίντεο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, κι έγινε από την Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Αυτό το βίντεο δεν μπορεί να διανεμηθεί έναντι κέρδους σε τρίτους, και ελπίζουμε ότι όλοι θα το μοιραστούν και θα το διανείμουν ελεύθερα. Όταν το διανέμετε, παρακαλούμε να επισημαίνετε την πηγή. Κανείς οργανισμός, κοινωνική ομάδα ή άτομο δεν μπορεί να αλλοιώσει ή να παρερμηνεύσει τα περιεχόμενα αυτού του βίντεο χωρίς τη συναίνεση της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού

Μεταφορτώστε την εφαρμογή δωρεάν

Υπέροχα βίντεο σάς καθοδηγούν να κατανοήσετε το έργο του Θεού