Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Κατανοείτε πραγματικά το θέλημα του Θεού;

Ταχύτητα

Κατανοείτε πραγματικά το θέλημα του Θεού;

Δεν είν’ εύκολο να αναπτυχθεί η ζωή·

μια διαδικασία απαιτείται·

το κόστος να πληρώσετε απαιτείται,

με τον Θεό να συνεργαστείτε ομόθυμα.

Τον έπαινό Του, έτσι, θα λάβετε.

Οι ουρανοί κι η γη, τα πάντα

πλήρη και σταθερά,

χάρη στα λόγια απ’ το στόμα του Θεού.

Καταλαβαίνεις, τώρα;

Με τον Θεό τίποτα δεν είναι ανέφικτο.

Μα το θέλημά Του ακόμη δεν κατανοείτε.

Το φορτίο Tου δεν συνειδητοποιείτε.

Των λόγων Του τη δύναμη αρνείστε,

κατά τον λόγο Του δεν ενεργείτε.

Του εαυτού σας θέλετε κύριοι να είστε!

Σας ενδιαφέρει ο εαυτός σας μοναχά,

τα βάρη Του να ελαφρύνετε αρνείστε.

Κατανοείτε, άραγε, το θέλημα του Θεού;

Αυτό μονάχα επιθυμεί ο Θεός:

Γρήγορα να ωριμάσετε,

το βάρος απ’ τους ώμους Tου να πάρετε,

σαν να ’τανε δικό σας,

τους κόπους Του να αναλάβετε, ώστε η καρδιά Του να ευφρανθεί.

Μα το θέλημά Του ακόμη δεν κατανοείτε.

Το φορτίο Tου δεν συνειδητοποιείτε.

Των λόγων Του τη δύναμη αρνείστε,

κατά τον λόγο Του δεν ενεργείτε.

Του εαυτού σας θέλετε κύριοι να είστε!

Σας ενδιαφέρει ο εαυτός σας μοναχά,

τα βάρη Του να ελαφρύνετε αρνείστε.

Κατανοείτε, άραγε, το θέλημα του Θεού;

Ποιος γιος θα αρνηθεί του πατέρα του τα βάρη;

Ποιος πατέρας δεν θα κοπιάσει για τον γιο του μέρα-νύχτα;

Ποιος γιος θα αρνηθεί του πατέρα του τα βάρη;

Ποιος πατέρας δεν θα κοπιάσει για τον γιο του μέρα-νύχτα;

Ποιος γιος θα αρνηθεί του πατέρα του τα βάρη;

Ποιος πατέρας δεν θα κοπιάσει για τον γιο του μέρα-νύχτα;

Ποιος γιος θα αρνηθεί του πατέρα του τα βάρη;

Ποιος πατέρας δεν θα κοπιάσει για τον γιο του μέρα-νύχτα;

Μα το θέλημά Του ακόμη δεν κατανοείτε.

Το φορτίο Tου δεν συνειδητοποιείτε.

Των λόγων Του τη δύναμη αρνείστε,

κατά τον λόγο Του δεν ενεργείτε.

Του εαυτού σας θέλετε κύριοι να είστε!

Σας ενδιαφέρει ο εαυτός σας μοναχά,

τα βάρη Του να ελαφρύνετε αρνείστε.

Κατανοείτε, άραγε, το θέλημα του Θεού;

Κατανοείτε, άραγε, το θέλημα του Θεού;

Διασκευασμένο από το «Κεφάλαιο 60» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Εάν πιστεύεις στον Θεό, δώσε την καρδιά σου ενώπιόν Του

Επόμενο:Ο Θεός θα διαφωτίσει και θα φωτίσει αυτούς που αναζητούν την αλήθεια

Σχετικό περιεχόμενο