Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Ε'

(17 Οκτωβρίου 2013 έως 18 Αυγούστου 2014)

Παράρτημα: Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την παίδευσή Του

Επίλογος