Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Ε'

(17 Οκτώβριος 2013 έως 18 Αύγουστος 2014)

Επίλογος

Παράρτημα: Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευσή Του