Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Γ'

(Ιούλιος 1993 έως Μάρτιος 1994)

1Πώς πρέπει να αντιμετωπίσεις τη μελλοντική αποστολή σου;
2Ο σκοπός της διαχείρισης της ανθρωπότητας
3Η ουσία και η ταυτότητα του ανθρώπου
4Ποια είναι η έμφυτη ταυτότητα του ανθρώπου και η αξία του;
5Εκείνοι που δεν μαθαίνουν και δεν γνωρίζουν, δεν είναι παρά μόνο θηρία;
6Οι εκλεκτοί άνθρωποι της Κίνας δεν μπορούν να αντιπροσωπεύουν καμία φυλή του Ισραήλ
7Πώς αντιλαμβάνεστε τις ευλογίες;
8Πώς κατανοείς εσύ τον Θεό;
9Τι σημαίνει να είσαι αληθινός άνθρωπος
10Τι γνωρίζεις περί πίστης;
11Όταν τα φύλλα που πέφτουν επιστρέψουν στις ρίζες τους, θα μετανιώσεις για όλα τα κακά που έκανες
12Όσοι αποτελούνται από σάρκα δεν μπορούν να ξεφύγουν από την ημέρα της οργής
13Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»
14Το έργο της διάδοσης του ευαγγελίου είναι επίσης το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου
15Ο χαρακτήρας όλων σας είναι τόσο ποταπός!
16Το έργο την Εποχή του Νόμου
17Η αληθινή ιστορία πίσω από το έργο της Εποχής της Λύτρωσης
18Λόγια προς τους νέους αλλά και τους μεγαλύτερους
19Θα πρέπει να γνωρίζεις πώς εξελίχθηκε η ανθρωπότητα στο σύνολό της μέχρι την σήμερον ημέρα
20Περί ονομασιών και ταυτότητας
21Μόνο όσοι οδηγηθούν στην τελείωση μπορούν να ζήσουν μια ουσιαστική ζωή
22Οφείλετε να αφήσετε κατά μέρος τις ευλογίες της κατάστασης και να κατανοήσετε το θέλημα του Θεού να φέρει τη σωτηρία στον άνθρωπο
23Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει οριοθετήσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;
24Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν
25Η διαφορά μεταξύ της διακονίας του Θεού ενσαρκωμένου και του καθήκοντος του ανθρώπου
26Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας
27Ποια είναι η άποψή σου σχετικά με τις δεκατρείς επιστολές;
28Η επιτυχία ή η αποτυχία εξαρτάται από το μονοπάτι που βαδίζει ο άνθρωπος
29Το έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου
30Η γνώση των τριών σταδίων του έργου του Θεού είναι το μονοπάτι για να γνωρίσεις τον Θεό
31Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού
32Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό
33Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου
34Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα
35Αποκαθιστώντας τη σωστή ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό
36Ο Θεός και ο άνθρωπος θα εισέλθουν στην ανάπαυση μαζί