Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Β'

(Νοέμβριος 1992 έως Ιούνιος 1993)

1Έργο και είσοδος (1)
2Έργο και είσοδος (2)
3Έργο και είσοδος (3)
4Έργο και είσοδος (4)
5Έργο και είσοδος (5)
6Έργο και είσοδος (6)
7Έργο και είσοδος (7)
8Έργο και είσοδος (8)
9Έργο και είσοδος (9)
10Έργο και είσοδος (10)
11Το όραμα του έργου του Θεού (1)
12Το όραμα του έργου του Θεού (2)
13Το όραμα του έργου του Θεού (3)
14Σχετικά με τη Βίβλο (1)
15Σχετικά με τη Βίβλο (2)
16Σχετικά με τη Βίβλο (3)
17Σχετικά με τη Βίβλο (4)
18Πράξη (1)
19Πράξη (2)
20Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)
21Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)
22Το μυστήριο της ενσάρκωσης (3)
23Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)
24Οι δύο ενσαρκώσεις ολοκληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης
25Υπάρχει η Αγία Τριάδα;
26Πράξη (3)
27Πράξη (4)
28Πράξη (5)
29Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (1)
30Γιατί δεν θέλεις να είσαι αντιθετικό στοιχείο;
31Πώς το δεύτερο στάδιο του έργου της κατάκτησης αποδίδει καρπούς
32Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (2)
33Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (3)
34Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)
35Πράξη (7)
36Πράξη (8)
37Υπηρετήστε όπως οι Ισραηλίτες
38Η βελτίωση του επιπέδου είναι για την αποδοχή της σωτηρίας του Θεού
39Η σημασία της σωτηρίας των απογόνων του Μωάβ
40Οι εμπειρίες του Πέτρου: η γνώση του για την παίδευση και την κρίση
41Πρέπει να κατανοήσετε το έργο∙ μην ακολουθείτε ενώ είστε σε σύγχυση!
42Πώς πρέπει να πορευτείς στο τελευταίο τμήμα του μονοπατιού