Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Μέρος τρίτο

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες

(Ιούνιος 1992 έως Αύγουστος 2014)

Εισαγωγή

Τα λόγια του Χριστού καθώς εισερχόταν στις Εκκλησίες Α'

(Ιούνιος 1992 έως Οκτώβριος 1992)

1Το μονοπάτι… (1)
2Το μονοπάτι… (2)
3Το μονοπάτι… (3)
4Το μονοπάτι… (4)
5Το μονοπάτι... (5)
6Το μονοπάτι… (6)
7Το μονοπάτι… (7)
8Το μονοπάτι… (8)
9Τι απόψεις πρέπει να έχουν οι πιστοί
10Σχετικά με τα βήματα του έργου του Θεού
11Ο διεφθαρμένος άνθρωπος είναι ανίκανος να αντιπροσωπεύει τον Θεό
12Η θρησκευτική υπηρεσία πρέπει να εξυγιανθεί
13Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό
14Η δημιουργία μιας σωστής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική
15Μία φυσιολογική πνευματική ζωή οδηγεί τους ανθρώπους στον σωστό δρόμο
16Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί
17Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα
18Πώς να εισέλθεις σε μια κανονική κατάσταση
19Πώς να υπηρετήσεις σε αρμονία με το θέλημα του Θεού
20Πώς να γνωρίσεις την πραγματικότητα
21Σχετικά με μια κανονική πνευματική ζωή
22Συζητώντας για την εκκλησιαστική ζωή και την πραγματική ζωή
23Ο καθένας επιτελεί το λειτούργημά του
24Σχετικά με τη χρήση του ανθρώπου από τον Θεό
25Κάντε πράξη την αλήθεια μόλις την κατανοήσετε
26Ο άνθρωπος που επιτυγχάνει τη σωτηρία είναι εκείνος που είναι πρόθυμος να κάνει πράξη την αλήθεια
27Με τι πρέπει να εφοδιαστεί ένας επαρκής ποιμένας
28Σχετικά με την εμπειρία
29Οι εντολές της νέας εποχής
30Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει
31Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό;
32Εστιάστε περισσότερο στην πραγματικότητα
33Τηρώντας τις εντολές και κάνοντας πράξη την αλήθεια
34Πρέπει να ξέρεις πως ο πρακτικός Θεός είναι ο ίδιος ο Θεός
35Μόνο η πράξη της αλήθειας είναι η κατοχή της πραγματικότητας
36Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα
37Είναι το έργο του Θεού τόσο απλό όσο φαντάζεται ο άνθρωπος;
38Οφείλεις να ζεις για την αλήθεια αφού πιστεύεις στον Θεό
39Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν
40Η βασική διαφορά μεταξύ του ενσαρκωμένου Θεού και των ανθρώπων που χρησιμοποιεί ο Θεός
41Ξέφυγε από την επιρροή του σκότους και θα αποκτηθείς από τον Θεό
42Η πίστη στον Θεό θα πρέπει να επικεντρώνεται στην πραγματικότητα, όχι σε θρησκευτικά τελετουργικά
43Μόνον αυτοί που γνωρίζουν το έργο του Θεού σήμερα μπορούν να υπηρετούν τον Θεό
44Η αυθεντική αγάπη για τον Θεό είναι αυθόρμητη
45Σχετικά με την πράξη της προσευχής
46Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματα του Θεού
47Οι άνθρωποι, η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει, είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού
48Γαληνεύοντας την καρδιά σου ενώπιον του Θεού
49Να έχεις επίγνωση για το θέλημα του Θεού για να επιτύχεις την τελειότητα
50Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του
51Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό
52Η Εποχή της Βασιλείας είναι η εποχή του λόγου
53Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού
54Οι άνθρωποι που μπορούν να είναι απόλυτα υπάκουοι προς την πρακτικότητα του Θεού, είναι εκείνοι που αγαπούν αληθινά τον Θεό
55Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό
56Την ομορφιά του Θεού μπορείς να τη γνωρίσεις μόνο βιώνοντας επίπονες δοκιμασίες
57Μόνο αγαπώντας τον Θεό πιστεύεις αληθινά στον Θεό
58Μια σύντομη συζήτηση σχετικά με το «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει»
59Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό μπορούν να φέρουν τη μαρτυρία του Θεού
60Πώς ο Πέτρος κατάφερε να γνωρίσει τον Ιησού
61Μόνο μέσα από τον εξευγενισμό, μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει πραγματικά τον Θεό
62Αυτοί που αγαπούν τον Θεό θα ζουν για πάντα μέσα στο φως Του
63Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην πράξη μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση
64Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά
65Προειδοποίηση σε όσους δεν κάνουν πράξη την αλήθεια
66Πρέπει να διατηρήσεις την αφοσίωσή σου στον Θεό
67Ήρθες στη ζωή;
68Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό
69Όλοι οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τον Θεό είναι άνθρωποι που αντιμάχονται τον Θεό