Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου πίσω από την παραβολή του αφέντη και του δούλου;

Από τότε που βαπτιστήκαμε και επιστρέψαμε στον Κύριο, ακούμε συχνά τους πάστορες και τους πρεσβύτερούς μας να λένε: «Ο απόστολος Παύλος είπε: “Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα· το… Πλήρες κείμενο

Η Επί του Όρους Ομιλία, οι παραβολές του Κυρίου Ιησού και οι Εντολές

1. Η Επί του Όρους ΟμιλίαΟι Μακαρισμοί (Μτ. 5, 3-12)Άλας και Φως (Μτ. 5, 13-16)Νόμος (Μτ. 5, 17-20)Θυμός (Μτ. 5, 21-26)Μοιχεία (Μτ. 5, 27-30)Διαζύγιο (Μτ. 5, 31-32)Όρκοι (Μτ. 5, 33-37)Οφθαλμόν αντί Οφθαλμού (Μτ. 5, 38-42… Πλήρες κείμενο

Η παραβολή του απολωλότος προβάτου

Μτ. 18, 12-14 Τι σας φαίνεται; εάν άνθρωπός τις έχη εκατόν πρόβατα και πλανηθή εν εξ αυτών, δεν αφίνει τα ενενήκοντα εννέα και υπάγων επί τα όρη, ζητεί το πλανώμενον; Και εάν συμβή να εύρη αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρε… Πλήρες κείμενο