Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου πίσω από την παραβολή του αφέντη και του δούλου;

Από τότε που βαπτιστήκαμε και επιστρέψαμε στον Κύριο, ακούμε συχνά τους πάστορες και τους πρεσβύτερούς μας να λένε: «Ο απόστολος Παύλος είπε: “Τον αγώνα τον καλόν ηγωνίσθην, τον δρόμον ετελείωσα, την πίστιν διετήρησα· το… Πλήρες κείμενο

Η Επί του Όρους Ομιλία, οι παραβολές του Κυρίου Ιησού και οι Εντολές

1. Η Επί του Όρους ΟμιλίαΟι Μακαρισμοί (Μτ. 5, 3-12)Άλας και Φως (Μτ. 5, 13-16)Νόμος (Μτ. 5, 17-20)Θυμός (Μτ. 5, 21-26)Μοιχεία (Μτ. 5, 27-30)Διαζύγιο (Μτ. 5, 31-32)Όρκοι (Μτ. 5, 33-37)Οφθαλμόν αντί Οφθαλμού (Μτ. 5, 38-42… Πλήρες κείμενο

Η παραβολή του απολωλότος προβάτου

Μτ. 18, 12-14 Τι σας φαίνεται; εάν άνθρωπός τις έχη εκατόν πρόβατα και πλανηθή εν εξ αυτών, δεν αφίνει τα ενενήκοντα εννέα και υπάγων επί τα όρη, ζητεί το πλανώμενον; Και εάν συμβή να εύρη αυτό, αληθώς σας λέγω ότι χαίρε… Πλήρες κείμενο