Θέλεις να αρπαχτείς πριν από την καταστροφή και να παρευρεθείς στο δείπνο με τον Κύριο;