1. Τι σημαίνει αλήθεια; Τι σημαίνει γνώση και δόγμα της Βίβλου;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή:

«Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Ιωάν. 1:1).

«Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών [...] πλήρης χάριτος και αληθείας» (Ιωάν. 1:14).

«Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14:6).

«Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια» (Ιωάν. 17:17).

«Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς· ότι καλώς προεφήτευσεν ο Ησαΐας περί υμών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον· Ούτος ο λαός διά των χειλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτην δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Διότι αφήσαντες την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων, πλύματα ξεστών και ποτηρίων, και άλλα παρόμοια τοιαύτα πολλά κάμνετε. Και έλεγε προς αυτούς· Καλώς αθετείτε την εντολήν του Θεού, διά να φυλάττητε την παράδοσίν σας. [...] Ακυρούντες τον λόγον του Θεού χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παρεδώκατε· και κάμνετε παρόμοια τοιαύτα πολλά» (Μάρκ. 7:6-13).

Σχετικά λόγια του Θεού:

Η αλήθεια που εκφράζεται με την ανθρώπινη γλώσσα αποτελεί τον αφορισμό του ανθρώπου· η ανθρωπότητα δεν πρόκειται ποτέ να τη βιώσει πλήρως και η ανθρωπότητα θα πρέπει να ζει βασιζόμενη σ’ αυτήν. Ένα μικρό ίχνος αλήθειας μπορεί να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να ζήσει για χιλιάδες χρόνια.

Η αλήθεια είναι η ζωή του ίδιου του Θεού, αντιπροσωπεύοντας τη δική Του διάθεση, αντιπροσωπεύοντας τη δική Του ουσία, αντιπροσωπεύοντας καθετί εντός Του.

από «Γνωρίζεις τι είναι πραγματικά η αλήθεια;» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Η αλήθεια δεν είναι τυποποιημένη, ούτε και είναι νόμος. Δεν είναι νεκρή — είναι ζωή, είναι κάτι ζωντανό και είναι ο κανόνας που πρέπει να ακολουθούν τα πλάσματα και ο κανόνας που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι στη ζωή τους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβεις περισσότερο εμπειρικά. Σε όποιο στάδιο κι αν έχεις φτάσει στην εμπειρία σου, είσαι αναπόσπαστος από τον λόγο του Θεού ή από την αλήθεια, ενώ αυτό που κατανοείς για τη διάθεση του Θεού και αυτό που γνωρίζεις γι’ αυτό που έχει και είναι ο Θεός, εκφράζονται όλα μέσα από τον λόγο του Θεού· είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την αλήθεια. Η διάθεση του Θεού και αυτό που έχει και είναι Αυτός, είναι τα ίδια η αλήθεια· η αλήθεια είναι μια αυθεντική εκδήλωση της διάθεσης του Θεού και αυτού που Αυτός έχει και είναι. Κάνει απτό αυτό που έχει και είναι ο Θεός και το δηλώνει ρητά· σου λέει πιο ευθέως τι αρέσει στον Θεό, τι δεν Του αρέσει, τι θέλει Αυτός να κάνεις και τι δε σου επιτρέπει να κάνεις, ποιους ανθρώπους απεχθάνεται και σε ποιους ανθρώπους βρίσκει ευχαρίστηση. Πίσω από τις αλήθειες που εκφράζει ο Θεός, οι άνθρωποι μπορούν να δουν την ευχαρίστηση, τον θυμό, τη λύπη και την ευτυχία Του, όπως και την ουσία Του — αυτή είναι η αποκάλυψη της διάθεσής Του.

από «Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Γ'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Η αλήθεια είναι ο πιο πραγματικός αφορισμός της ζωής, και ο υψηλότερος των αφορισμών όλης της ανθρωπότητας. Επειδή είναι η απαίτηση του Θεού από τον άνθρωπο, και είναι το έργο που έκανε προσωπικά ο Θεός, γι’ αυτό και ονομάζεται αφορισμός της ζωής. Δεν είναι ένας αφορισμός που προέκυψε από κάτι, ούτε είναι μια διάσημη ρήση από κάποια μεγάλη προσωπικότητα. Αντίθετα, είναι η ομιλία που απηύθυνε στον άνθρωπο ο Κύριος των ουρανών και της γης και όλων των πραγμάτων, και όχι κάποιες λέξεις που συνόψισε ο άνθρωπος, αλλά η έμφυτη ζωή του Θεού. Κι έτσι ονομάζεται ο υψηλότερος από όλους τους αφορισμούς της ζωής.

από «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ευχαριστήσουν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Όλα όσα κάνει ο Θεός είναι αλήθεια και ζωή. Για τους ανθρώπους, η αλήθεια είναι κάτι που δεν μπορούν να στερούνται στη ζωή τους και κάτι που ποτέ δεν μπορεί να τους λείπει· μπορείς ακόμα να πεις πως είναι το σημαντικότερο πράγμα. Παρόλο που δεν μπορείς να τη δεις ή να την αγγίξεις, η σημασία της για εσένα δεν μπορεί να αγνοηθεί· είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να φέρει ανάπαυση στην καρδιά σου.

από «Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Γ'» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ορισμένοι εργάζονται και κηρύττουν και, παρόλο που επιφανειακά φαίνεται ότι συναναστρέφονται σχετικά με τον λόγο του Θεού, το μόνο για το οποίο μιλάνε είναι το κυριολεκτικό νόημα του λόγου του Θεού, χωρίς, όμως, να αναφέρουν τίποτα το ουσιαστικό. Τα κηρύγματά τους είναι σαν διδασκαλία από βιβλίο γλώσσας, κατατάσσονται ανά στοιχείο, ανά πτυχή και, αφού τελειώσουν, όλοι τούς επαινούν, λέγοντας: «Αυτός ο άνθρωπος κατέχει την πραγματικότητα. Κήρυξε τόσο καλά και με τόση λεπτομέρεια.» Αφού τελειώσουν το κήρυγμα, λένε στους άλλους να τα βάλουν όλα μαζί και να τα στείλουν σε όλους. Οι ενέργειές τους καθίστανται εξαπάτηση των άλλων και όλα όσα κηρύττουν είναι πλάνες. Επιφανειακά, φαίνεται σαν να κηρύττουν μόνο τον λόγο του Θεού και δίνεται η εντύπωση ότι συνάδουν με την αλήθεια. Όμως, με μια πιο προσεκτική ματιά, θα δεις ότι δεν είναι παρά γράμματα και δόγματα και ψευδής συλλογιστική μαζί με κάποιες ανθρώπινες φαντασιώσεις και αντιλήψεις, καθώς και κάποια κομμάτια που οριοθετούν τον Θεό. Αυτού του είδους το κήρυγμα δεν αποτελεί διακοπή του έργου του Θεού; Είναι μια υπηρεσία που εναντιώνεται στον Θεό.

από «Μόνο αναζητώντας την αλήθεια, μπορείτε να επιτύχετε αλλαγές στη διάθεσή σας» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Έχετε παρεκκλίνει από τη σύνοψη της αλήθειας· η επίτευξη όλης αυτής της σύνοψης έχει αποφέρει μόνο κανόνες. Η «σύνοψη της αλήθειας» που κάνετε δεν αποσκοπεί στο να αποκτήσουν οι άνθρωποι ζωή ή στο να πετύχουν αλλαγές στη διάθεσή τους από την αλήθεια. Αντιθέτως, κάνει τους ανθρώπους να κατέχουν κάποιες γνώσεις και δόγματα μέσα από την αλήθεια. Δείχνουν να έχουν καταλάβει τον σκοπό πίσω από το έργο του Θεού, αλλά, στην πραγματικότητα, έχουν απλώς μάθει τέλεια κάποια λόγια και δόγματα. Δεν κατανοούν το νόημα της αλήθειας που υπονοείται· δεν διαφέρει από τις θεολογικές σπουδές ή την ανάγνωση της Βίβλου. Εσύ συγκεντρώνεις αυτά τα βιβλία ή αυτό το υλικό και αποκτάς έτσι τη μία πτυχή του δόγματος ή την άλλη πτυχή της γνώσης. Είσαι πρώτης τάξης ομιλητής περί δογμάτων, όμως τι συμβαίνει αφότου τελειώσεις την ομιλία σου; Τότε, οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να βιώσουν, δεν έχουν την παραμικρή κατανόηση για το έργο του Θεού, ούτε έχουν κάποια κατανόηση του εαυτού τους. Τελικά, το μόνο που θα έχουν αποκτήσει θα είναι τύποι και κανόνες, και μπορούν να μιλάνε γι’ αυτά τα λίγα πράγματα και για τίποτα άλλο. Αν ο Θεός έκανε κάτι καινούργιο, θα μπορούσες να ταιριάξεις όλα τα δόγματα που ξέρεις με αυτό; Αυτά τα πράγματά σου είναι απλώς κανόνες και εσύ απλώς βάζεις τους ανθρώπους να σπουδάσουν θεολογία, χωρίς να τους επιτρέπεις να βιώσουν τον λόγο του Θεού ή την αλήθεια. Συνεπώς, αυτά τα βιβλία που μαζεύεις μπορούν να φέρουν τους άλλους μόνο στη θεολογία και στη γνώση, σε νέους τύπους, και σε κανόνες και συμβάσεις. Δεν μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους ενώπιον του Θεού ή να τους δώσουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την αλήθεια ή το θέλημα του Θεού. Νομίζεις ότι κάνοντας τη μία ερώτηση μετά την άλλη, τις οποίες μετά απαντάς και για τις οποίες γράφεις περιγραφές και συνόψεις, αυτή η συμπεριφορά θα κάνει τους αδελφούς και τις αδελφές σου να καταλάβουν. Νομίζεις ότι αυτά τα ζητήματα, πέραν του ότι είναι εύκολο να τα θυμάσαι, είναι ξεκάθαρα με την πρώτη ματιά, και ότι αυτός είναι ένας υπέροχος τρόπος για να γίνονται πράγματα. Όμως, αυτό που καταλαβαίνουν δεν είναι το πραγματικό νόημα της αλήθειας που υπονοείται και δεν συγκρίνεται με την πραγματικότητα, είναι απλώς λόγια και δόγματα. Οπότε, θα ήταν καλύτερα αν δεν τα έκανες καθόλου αυτά τα πράγματα. Αν το κάνεις αυτό, οι άνθρωποι οδηγούνται στο να κατανοήσουν και να κατέχουν γνώσεις. Φέρνεις τους άλλους στα δόγματα, στη θρησκεία, και τους κάνεις να ακολουθούν τον Θεό και να πιστεύουν σ’ Αυτόν μέσα από θρησκευτικά δόγματα. Δεν είσαι ακριβώς όπως ο Παύλος; Νομίζετε ότι το να κατέχει κανείς τη γνώση της αλήθειας είναι ιδιαιτέρως σημαντικό, όπως και η αποστήθιση πολλών εδαφίων από τον λόγο του Θεού. Εντούτοις, το πώς οι άνθρωποι κατανοούν τον λόγο του Θεού δεν είναι διόλου σημαντικό. Νομίζετε ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να είναι σε θέση οι άνθρωποι να αποστηθίζουν πολλά από τα λόγια του Θεού, να είναι σε θέση να μιλούν με πολύ δόγμα και να ανακαλύπτουν πολλά μοτίβα εντός του λόγου του Θεού. Έτσι, θέλετε πάντοτε να συστηματοποιείτε αυτά τα πράγματα ώστε όλοι να τραγουδούν από το ίδιο φυλλάδιο ύμνων, να λένε τα ίδια πράγματα και να μιλάνε για τα ίδια δόγματα, ώστε να έχουν την ίδια γνώση και να τηρούν τους ίδιους κανόνες, αυτός είναι ο στόχος σας. Αυτό που κάνετε δείχνει να γίνεται προκειμένου οι άνθρωποι να αποκτήσουν κατανόηση, ενώ, αντιθέτως, δεν έχετε την παραμικρή ιδέα ότι αυτό τους φέρνει εν μέσω κανόνων που είναι έξω από την αλήθεια των λόγων του Θεού.

από «Χωρίς την αλήθεια είναι εύκολο να υβρίζεις τον Θεό» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Δεν είναι απλή υπόθεση να φτάσεις σε μια αληθινή κατανόηση του πραγματικού νοήματος που εμπεριέχει ο λόγος του Θεού. Μη σκέφτεσαι ως εξής: Μπορώ να ερμηνεύσω το κυριολεκτικό νόημα των λόγων του Θεού, και όλοι λένε ότι είναι καλό και μου κάνουν σήμα με τον αντίχειρα, άρα μετράει ως κατανόηση του λόγου του Θεού. Δεν το ίδιο με το να κατανοείς τον λόγο του Θεού. Αν έχεις κερδίσει κάποιο φως μέσα από τον λόγο του Θεού και έχεις αποκτήσει κάποια αίσθηση της πραγματικής σημασίας του λόγου του Θεού, αν μπορείς να εκφράσεις τη σημασία του λόγου του Θεού και τι είναι αυτό που θα πετύχουν τελικά, όταν όλα αυτά είναι ξεκάθαρα, τότε αυτό μετράει ως κάποιο επίπεδο κατανόησης του λόγου του Θεού. Συνεπώς, η κατανόηση του λόγου του Θεού δεν είναι και τόσο απλή. Μόνο και μόνο επειδή μπορείς να παρέχεις μια γλαφυρή εξήγηση για το γράμμα του λόγου του Θεού, δεν σημαίνει και ότι τον καταλαβαίνεις. Όσο κι αν εξηγείς το γράμμα του λόγου του Θεού, εξακολουθεί να είναι η φαντασία και ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου — είναι ανώφελο! […] Αν το ερμηνεύεις κατά λέξη ή με βάση το σκεπτικό και τη φαντασία σου, τότε η κατανόησή σου δεν είναι αληθινή, όσο εύγλωττα κι αν μπορείς να ερμηνεύεις. Είναι πιθανό να βγείτε ακόμη και εκτός θέματος και να παρερμηνεύσετε τον λόγο του Θεού, και τούτο είναι ακόμη πιο ενοχλητικό. Άρα, η αλήθεια αποκτάται κυρίως με την αποδοχή της διαφώτισης από το Άγιο Πνεύμα μέσω της γνώσης του λόγου του Θεού. Η κατανόηση της κυριολεκτικής σημασίας του λόγου Του ή η ικανότητα επεξήγησής της δεν μετρά ως απόκτηση της αλήθειας. Αν το μόνο που χρειαζόταν ήταν η ερμηνεία του γράμματος του λόγου Του, τότε ποιος θα ήταν ο λόγος για διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα; Σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να έχετε ένα ορισμένο επίπεδο μόρφωσης, και οι αμόρφωτοι θα βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση. Το έργο του Θεού δεν είναι κάτι που μπορεί να κατανοηθεί από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η πραγματική κατανόηση του λόγου του Θεού εξαρτάται κυρίως από τη διαφώτιση από το Άγιο Πνεύμα· τούτη είναι η διαδικασία απόκτησης της αλήθειας.

από «Πώς να γνωρίσουμε τη φύση του ανθρώπου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Αν έχετε διαβάσει πολλά από τα λόγια του Θεού, αλλά απλώς καταλαβαίνετε το νόημα του κειμένου και δεν διαθέτετε άμεση γνώση του λόγου του Θεού μέσω των πρακτικών εμπειριών σας, δεν θα γνωρίσεις τον λόγο του Θεού. Όσον αφορά εσένα, ο λόγος του Θεού δεν είναι ζωή, αλλά νεκρά γράμματα. Συνεπώς, αν απλώς είσαι προσκολλημένος σε νεκρά γράμματα, δεν θα μπορείς να αντιληφθείς την ουσία του λόγου του Θεού και να κατανοήσεις το θέλημά Του. Μόνο όταν βιώνεις τον λόγο Του σε πραγματικές εμπειρίες το πνευματικό νόημα του λόγου του Θεού φανερώνεται σ’ εσένα· και μόνο μέσα στην εμπειρία μπορείς να αντιληφθείς το πνευματικό νόημα πολλών αληθειών· και μόνο μέσω των εμπειριών μπορείς να ξεκλειδώσεις τα μυστήρια του λόγου του Θεού. Αν δεν το κάνεις πράξη, τότε, ανεξάρτητα πόσο σαφής είναι ο λόγος Του, είσαι προσκολλημένος μόνο σε κενά γράμματα και δόγματα, που έχουν γίνει θρησκευτικοί κανονισμοί για εσένα. Αυτό δεν είναι που έκαναν και οι Φαρισαίοι; Αν κάνετε πράξη και βιώνετε τον λόγο του Θεού, τότε αυτός γίνεται πρακτικός σε εσάς. Αν δεν επιδιώκετε να τον κάνετε πράξη, τότε ο λόγος του Θεού για σένα είναι σχεδόν σαν τον μύθο του τρίτου ουρανού. […]

[…] Η κατανόηση και μόνο του κειμένου του λόγου του Θεού είναι κάτι που ικανοποιεί τους περισσότερους ανθρώπους και επικεντρώνονται στο να εφοδιάζονται με δόγματα χωρίς να βιώνουν το βάθος του στην πράξη. Δεν είναι αυτός ο τρόπος των Φαρισαίων; Πώς γίνεται, λοιπόν, να ισχύει γι’ αυτούς η φράση «Ο λόγος του Θεού είναι ζωή»; Μόνο όταν ο άνθρωπος κάνει πράξη τον λόγο του Θεού μπορεί η ζωή του πραγματικά να ανθίσει· δεν μπορεί να εξελιχθεί απλώς διαβάζοντας τον λόγο Του. Αν πιστεύεις ότι η κατανόηση του λόγου του Θεού είναι το μόνο που χρειάζεται για να έχει κανείς ζωή, να έχετε ανάστημα, τότε έχετε στρεβλή αντίληψη. Η πραγματική κατανόηση του λόγου του Θεού προκύπτει όταν κάνεις πράξη την αλήθεια και πρέπει να κατανοήσεις ότι «μόνο όταν κάνεις πράξη την αλήθεια μπορεί αυτή να γίνει κατανοητή».

από «Κάντε πράξη την αλήθεια μόλις την κατανοήσετε» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 3. Ο ορισμός του ενός και αληθινού Θεού ως Τριαδικό αψηφά και βλασφημεί τον Θεό

Επόμενο: 2. Ποιες είναι οι συνέπειες αν κάποιος βασίζει την πίστη του στη θεολογική γνώση της Βίβλου;

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

4. Τι σημαίνει αληθινή προσευχή;

Σχετικά λόγια του Θεού: Τι σημαίνει να προσεύχεσαι πραγματικά; Σημαίνει να βγαίνουν τα λόγια μέσα από την καρδιά σου προς τον Θεό και να...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο