Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Αποκαλύφθηκε η Δίωξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί το ΚΚΚ Διώκει τις Θρησκευτικές Πεποιθήσεις;

169

Στις 19 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της τριακοστής όγδοης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, ο κύριος Τιερί Βαλ, Πρόεδρος του Συντονισμού Συνδέσμων και Ιδιωτών για την Ελευθερία Συνείδησης (CAP, LC), εκ μέρους 7 μη κυβερνητικών οργανισμών, έκανε προφορική δήλωση στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή η δήλωση στρέφει την προσοχή στη διαρκή δίωξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας (ΚΚΚ) και καλεί την κινεζική κυβέρνηση να σεβαστεί τη θρησκευτική ελευθερία και να σταματήσει τη δίωξη της Εκκλησίας του Παντοδύναμου Θεού.

Σχετικό περιεχόμενο