Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Περιεχόμενα

Ο Κύριος το είπε σ’ εμάς εδώ και πολύ καιρό: «υπάγω να σας ετοιμάσω τόπον· και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, όπου είμαι εγώ» (Ιωάν. 14:2-3). Ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη εξασφαλίσει μια θέση για μας στον ουρανό. Όταν επιστρέψει, θα μας ανυψώσει κατευθείαν στη βασιλεία των ουρανών. Αν ο Κύριος έχει ήδη επιστρέψει, γιατί όλοι οι άγιοί Του είναι ακόμα στη γη; Γιατί δεν έχουν αναληφθεί;

Απαντήση: Ο Κύριος έχει ετοιμάσει έναν τόπο για τους πιστούς Του. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτός ο τόπος είναι στη γη ή στον ουρανό; Δεν είμαστε σίγουροι επ' αυτού. Πιστεύουμε πως η βασιλεία των ουρανών είναι στους ουρανούς, μα αυτό πηγάζει από δικές μας αντιλήψεις. Είναι, όμως, αλήθεια; Ας δούμε τι είπε ο Κύριος Ιησούς: «Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς· αγιασθήτω το όνομά σου· ελθέτω η βασιλεία σου· γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γής» (Ματθαίος 6:9-10). Ο Κύριος Ιησούς είπε ξεκάθαρα ότι η βασιλεία του Θεού είναι στη γη, όχι στους ουρανούς. Το θέλημα του Θεού θα γίνει· όπως στον ουρανό, έτσι και πάνω στη γη. Ας διαβάσουμε την Αποκάλυψη 21:2-3: «Και εγώ ο Ιωάννης είδον την πόλιν την αγίαν, την νέαν Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού. … Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός αυτών». Ας γυρίσουμε στην Αποκάλυψη, 11:15: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώνων». Στις προφητείες αυτές αναφέρεται: «η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων», «…νέα Ιερουσαλήμ καταβαίνουσαν από του Θεού εκ του ουρανού», «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών και του Χριστού αυτού». Αποδεικνύεται πως στη γη θα χτίσει ο Θεός τη βασιλεία Του και εκεί θα κατοικήσει, ανάμεσά μας. Οι απανταχού βασιλείες θα γίνουν βασιλείες του Χριστού και θα είναι παντοτινές. Αν πιστεύουμε πως η βασιλεία του Θεού είναι στον ουρανό βάσει δικών μας δοξασιών και αντιλήψεων και πως όταν έρθει ο Θεός, θα μας ανεβάσει στους ουρανούς, δεν ακυρώνουμε τα λόγια Του; Ο απώτερος σκοπός του σχεδίου διαχείρισης του Θεού να σώσει την ανθρωπότητα είναι η εγκαθίδρυση της βασιλείας του Θεού στη γη. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, κρίνει και καθαίρει την ανθρωπότητα, για να δημιουργήσει μια ομάδα νικητών στη γη. Κερδίζουν τη σωτηρία του Θεού, τελειώνονται και γίνονται νικητές όσοι κάνουν πράξη τα λόγια Του και ακολουθούν την οδό Του στη γη. Είναι ο λαός της βασιλείας Του. Όταν δημιουργηθεί η ομάδα νικητών, το θέλημα του Θεού στη γη θα έχει εκπληρωθεί. Η βασιλεία του Χριστού στη γη θα έχει εγκαθιδρυθεί και ο Θεός θα έχει απόλυτη δόξα. Στο τέλος, ο Θεός θα εκπληρώσει τις προφητείες του Βιβλίου της Αποκάλυψης. Είναι τώρα σαφή αυτά τα ζητήματα; Ποιον τόπο έχει ετοιμάσει για εμάς ο Κύριος Ιησούς; Προκαθόρισε ότι θα γεννηθούμε τις έσχατες ημέρες, θα υποδεχτούμε την επιστροφή Του στη γη, θα καθαρθούμε, θα τελειωθούμε και θα γίνουμε νικητές, για να πράττουμε το θέλημα του Θεού και πως οι επίγειες βασιλείες θα γίνουν βασιλείες του Χριστού. Να το θέλημα του Θεού. Ο Θεός έρχεται στη γη, κι εμείς προσπαθούμε να πάμε στους ουρανούς. Αν μας ανυψώσει στους αιθέρες, όπου δεν υπάρχει τροφή ούτε στέγη για να ζήσουμε, πώς θα επιβιώσουμε; Αυτά είναι δικές μας δοξασίες και αντιλήψεις. Θα έκανε τέτοιο πράγμα ο Κύριος; Σκεφτόμαστε ανώριμα. Λες και πετάμε στα σύννεφα!

από το σενάριο της ταινίας «ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ»

Σχετικό περιεχόμενο