Πλάνη: Κάποιος είπε: «Κηρύσσετε ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί και ότι ονομάζεται Παντοδύναμος Θεός. Τον έχετε δει; Αν όχι, πού βασίζεται ο ισχυρισμός σας ότι ο Θεός έχει επιστρέψει;»

28 Απριλίου 2019

Απάντηση: Κηρύσσουμε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός και ότι έχει έρθει για να εκτελέσει ένα στάδιο του έργου, κατά το οποίο χρησιμοποιεί τα λόγια Του για να κρίνει και να εξαγνίσει τον άνθρωπο. Αυτή δεν είναι μια αβάσιμη δήλωση, και το να δει κανείς τον Θεό ενσαρκωμένο δεν είναι ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιώσει ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Η Βίβλος λέει: «Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Προς Ρωμαίους 10:17). Λόγω του ότι βλέπουμε τα λόγια του Θεού με τα ίδια μας τα μάτια και ακούμε τις ομιλίες Του με τα ίδια μας τα αυτιά, από τα λόγια και τις ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού, μπορούμε συνεπώς να αναγνωρίσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος, και αυτό αρκεί. Μπορεί κανείς να υποθέσει με ασφάλεια ότι κανένας αδελφός ή αδελφή που πιστεύει στον Κύριο Ιησού δεν άρχισε να πιστεύει μόνο αφού Τον είδε ενσαρκωμένο. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στον Κύριο Ιησού αποκλειστικά λόγω του έργου και των λόγων Του που είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο; Όλοι δεν πιστεύουν σ’ Αυτόν επειδή, κατά τη διαδικασία του να ακολουθούν τον Κύριο Ιησού, κερδίζουν τη χάρη του Κυρίου, βιώνουν τη συμπόνοια και το έλεός Του και βλέπουν τις θαυμάσιες πράξεις Του, και μόνο τότε σιγουρεύονται ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο αληθινός Θεός και ξεκινούν να Τον ακολουθούν αποφασιστικά; Στην πραγματικότητα, ως πιστοί στον Θεό, δεν έχει σημασία το αν έχουμε δει ή όχι τον Θεό ενσαρκωμένο και δεν επηρεάζει καθόλου τη δική μας αναζήτηση και μελέτη της αληθινής οδού. Ο Θεός ενσαρκώνεται για να ολοκληρώσει το έργο Του και να διευκολύνει τους ανθρώπους να αποκτήσουν τη σωτηρία Του, όχι για να αποκαλύψει τη μορφή της σάρκας Του στην ανθρωπότητα. Ο στόχος της πρώτης ενσάρκωσης του Θεού ήταν να ολοκληρώσει το έργο της λύτρωσης όλης της ανθρωπότητας με τη σταύρωσή Του. Όταν αυτό το έργο τελείωσε, έφυγε από τη γη· δεν ενσαρκώθηκε για να μπορέσουν να δουν όλοι οι άνθρωποι πώς ήταν η σάρκα Του. Ο Κύριος Ιησούς εργάστηκε στη γη μόνο για τριάμισι χρόνια και το εύρος του έργου Του ήταν αρκετά περιορισμένο και οριοθετημένο μόνο στην Ιουδαία και στη Γαλιλαία. Ο Κύριος αποκαλύφθηκε μόνο σε μια περιορισμένη και μικρή μερίδα ανθρώπων και ξεκίνησε το έργο Του ενσαρκωμένος ανάμεσα σε αυτή τη μικρή και περιορισμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν αποκάλυψε δημόσια τη μορφή της σάρκας Του σε όλους τους ανθρώπους. Αργότερα, το ευαγγέλιό Του εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι κηρύσσοντας πώς έμοιαζε, αλλά κηρύσσοντας τα λόγια του Κυρίου Ιησού και τη σωτηρία Του από τον σταυρό. Προφανώς, δεν υπήρχαν πολλά να πει κανείς για τη μορφή της σάρκας Του. Αν υπήρχαν και αν αυτά μπορούσαν να διευκολύνουν τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό και να αποκτήσουν τη σωτηρία Του, τότε γιατί δεν ταξίδεψε ο Κύριος Ιησούς σε ολόκληρο τον κόσμο, ώστε να μπορέσουν όλοι να δουν τη σάρκα Του; Γιατί εργάστηκε μόνο σε τόσο περιορισμένο εύρος και αποκαλύφθηκε μόνο σε μια τόσο μικρή ομάδα ανθρώπων; Είναι προφανές ότι ο Θεός ήρθε στη γη ενσαρκωμένος όχι για να αποκαλύψει στην ανθρωπότητα τη μορφή της σάρκας Του, καθώς αυτό δεν είχε πραγματική σημασία και δεν βοηθούσε καθόλου στο να γνωρίσει κανείς τον Θεό. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Θεός ενσαρκώνεται όχι με την πρόθεση να αφήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει τη σάρκα Του ή να επιτρέψει στον άνθρωπο να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ της σάρκας του ενσαρκωμένου Θεού και της σάρκας του ανθρώπου. Ο Θεός δεν ενσαρκώνεται για να βελτιώσει την ικανότητα του ανθρώπου να διακρίνει, πολύ λιγότερο δε, με την πρόθεση να λατρέψει ο άνθρωπος την ενσάρκωση του Θεού, από την οποία Αυτός θα λάβει μεγάλη δόξα. Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί το πρωταρχικό θέλημα του ενσαρκωμένου Θεού. […] Ο Θεός έρχεται στη γη μόνο όταν απαιτείται από το έργο Του και πάντα όταν κρίνεται απαραίτητο. Δεν έρχεται στη γη με την πρόθεση να περιπλανηθεί, αλλά να επιτελέσει το έργο ως οφείλει. Γιατί αλλιώς θα αναλάμβανε ένα τόσο μεγάλο βάρος και θα αντιμετώπιζε τόσο μεγάλους κινδύνους για να επιτελέσει αυτό το έργο; Η ενσάρκωση του Θεού υλοποιείται μόνο όταν απαιτείται και το γεγονός αυτό έχει πάντα μοναδική σημασία. Αν είχε στόχο μόνο και μόνο να επιτρέψει στους ανθρώπους να Τον δουν και να τους ανοίξει τα μάτια, τότε, με απόλυτη βεβαιότητα, δεν θα ερχόταν ποτέ μεταξύ των ανθρώπων τόσο επιπόλαια. Έρχεται στη γη χάριν της διαχείρισής Του και του μεγαλύτερου έργου Του και για να μπορέσει να αποκτήσει περισσότερους ανθρώπους. Έρχεται για να αντιπροσωπεύσει την εποχή και να κατατροπώσει τον Σατανά και εντός της σάρκας έρχεται για να κατατροπώσει τον Σατανά. Επιπλέον, έρχεται να καθοδηγήσει όλους τους ανθρώπους στη ζωή τους. Όλα αυτά αφορούν τη διαχείρισή Του και αφορούν το έργο σε όλο το σύμπαν. Αν ο Θεός ενσαρκώθηκε απλώς και μόνο για να επιτρέψει στον άνθρωπο να γνωρίσει τη σάρκα Του και να ανοίξει τα μάτια του ανθρώπου, τότε γιατί δεν ταξίδεψε σε κάθε έθνος; Δεν θα ήταν αυτό υπερβολικά εύκολο; Εντούτοις, δεν το έπραξε, αλλά αντιθέτως, επέλεξε έναν κατάλληλο τόπο για να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει το έργο που όφειλε να επιτελέσει» (από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Μπορεί να δει κανείς ότι ο Θεός ενσαρκώνεται για να εκτελέσει ένα μεγαλύτερο έργο, να νικήσει τον Σατανά και να καθοδηγήσει τη ζωή όλης της ανθρωπότητας στη γη. Δεν ενσαρκώνεται ώστε να δουν όλοι τη μορφή της σάρκας Του. Αυτό, το οποίο ο ενσαρκωμένος Θεός αφήνει στους ανθρώπους, είναι το έργο Του και τα λόγια Του, ενώ αυτό που τους επιτρέπει να γνωρίσουν είναι επίσης το έργο και τα λόγια Του. Μέσω αυτών, επιτρέπει στους ανθρώπους να γνωρίσουν τη διάθεσή Του και αυτό που είναι και να κατανοήσουν το θέλημα και τις απαιτήσεις Του, αποκτώντας έτσι τη σωτηρία του Θεού. Ο Θεός ενσαρκώνεται και εργάζεται κατά τις έσχατες ημέρες προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με το οποίο «ο Λόγος ενσαρκώνεται», για να κατακτήσει και να σώσει όσους λυτρώθηκαν από Αυτόν, μα δεν έχουν επιτύχει τον εξαγνισμό, και να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους να κερδίσουν την αλήθεια και να εξαγνιστούν μέσα στην κρίση και την παίδευση του λόγου Του. Το αν Τον έχει δει κανείς ενσαρκωμένο ή όχι δεν καθορίζει το αν μπορεί να κερδίσει τη σωτηρία Του. Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλοί Ιουδαίοι και Φαρισαίοι που είδαν όλοι τον Κύριο Ιησού ενσαρκωμένο, μα δεν πίστεψαν σ’ Αυτόν, ενώ μάλιστα καταδίκασαν και βλασφήμησαν τον Κύριο Ιησού. Έτσι, ο Θεός τούς καταράστηκε και τους τιμώρησε. Κάποιοι από τους εθνικούς έξω από την Ιουδαία και τη Γαλιλαία δεν είχαν δει τον Κύριο Ιησού ενσαρκωμένο, μα, αφού άκουσαν ανθρώπους να κηρύσσουν σχετικά με το έργο του Κυρίου Ιησού, πίστεψαν σ’ Αυτόν και Τον ακολούθησαν, αποκτώντας έτσι τη σωτηρία Του. Όλοι εμείς, που έχουμε γεννηθεί κατά τις έσχατες ημέρες, δεν πιστεύουμε στον Κύριο Ιησού και δεν Τον ακολουθούμε βάσει αυτών που κηρύσσουν οι άνθρωποι για το έργο του Κυρίου Ιησού που είναι καταγεγραμμένο στη Βίβλο; Υπάρχει κανείς που πιστεύει στον Κύριο Ιησού μόνο και μόνο επειδή Τον έχει δει ενσαρκωμένο; Σίγουρα κανείς. Αφού επιστρέψαμε σ’ Αυτόν μόνο μέσω του έργου Του και των λόγων Του χωρίς να δούμε τον Κύριο Ιησού ενσαρκωμένο, τότε γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε το γεγονός ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί κατά τις έσχατες ημέρες, χωρίς πρώτα να έχουμε εξετάσει τη σάρκα Του; Μήπως αυτό που λαχταράτε και για το οποίο ελπίζετε δεν είναι το έργο και η αλήθεια που μπορούν να σας σώσουν, τα οποία έφερε η μετενσάρκωση του Κυρίου Ιησού, και είναι απλώς το να μπορείτε να δείτε τη μορφή του Κυρίου Ιησού που μετενσαρκώθηκε, ώστε να χορτάσουν τα μάτια σας; Αν είναι έτσι, τότε δεν θα δείτε ποτέ τον Θεό, επειδή ο Θεός εμφανίζεται μόνο σε όσους λαχταρούν και αναζητούν την αλήθεια και σε όσους λαχταρούν να γνωρίσουν το έργο και τα λόγια Του, όχι σε ανθρώπους που θέλουν μόνο να δουν τη σάρκα Του για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους, και φυσικά όχι σε εκείνους που σκοπίμως δοκιμάζουν τον Θεό επειδή οι καρδιές τους είναι γεμάτες αμφιβολία.

Ποιος είναι ο στόχος και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού στην Κίνα προκειμένου να εργαστεί κατά τις έσχατες ημέρες;

Στην πραγματικότητα, είχαμε κι εμείς μια τέτοια εσφαλμένη άποψη όταν πρωτοακούσαμε ανθρώπους να κηρύσσουν ότι ο Θεός έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος, κι έτσι τους αμφισβητούσαμε, λέγοντας: «Κηρύσσετε ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί. Τον έχετε δει; Αν όχι, πού βασίζεται ο ισχυρισμός σας ότι ο Θεός έχει επιστρέψει;» Έτσι, η ανοησία, η άγνοια, η ένδεια και η ποταπότητά μας φανερώθηκαν. Ακούγοντας στις συναναστροφές με τους κήρυκες και διαβάζοντας τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού, αποκτήσαμε σταδιακά κάποια γνώση για το μυστήριο και τη σημασία της ενσάρκωσης του Θεού, και οι αντιλήψεις μας σταδιακά διορθώθηκαν. Αναφορικά με αυτή την πτυχή της αλήθειας, ας διαβάσουμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο για να ολοκληρώσει το έργο της σάρκας, όχι απλώς για να επιτρέψει σε όλους τους ανθρώπους να Τον δουν. Αντιθέτως, αφήνει το έργο Του να επιβεβαιώσει την ταυτότητά Του και επιτρέπει αυτά που Αυτός αποκαλύπτει να πιστοποιήσουν την υπόστασή Του. Η υπόστασή Του δεν είναι αθεμελίωτη· η ταυτότητά Του δεν κατασχέθηκε από τη χείρα Του· καθορίζεται από το έργο Του και την υπόστασή Του» (από «Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Προκειμένου να προσδιοριστεί[α] αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, το σημαντικότερο είναι να δίνουμε προσοχή στην ουσία Του (στο έργο Του, τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και πολλά άλλα), παρά στην εξωτερική εμφάνιση. Αν ο άνθρωπος κοιτάζει μόνο την εξωτερική εμφάνισή Του και παραβλέπει την ουσία Του, τότε αυτό καταδεικνύει την άγνοια και την αφέλεια του ανθρώπου. Η εξωτερική εμφάνιση δεν προσδιορίζει την ουσία. Επιπλέον, το έργο του Θεού δεν μπορεί να συμβαδίζει ποτέ με τις αντιλήψεις του ανθρώπου. Μήπως η εξωτερική εμφάνιση του Ιησού δεν ερχόταν σε αντίθεση με τις αντιλήψεις του ανθρώπου; Δεν αληθεύει ότι η εμφάνιση και η ενδυμασία Του δεν παρείχαν κανένα απολύτως στοιχείο, σχετικά με την πραγματική ταυτότητά Του; Δεν ήταν αυτός ο λόγος που οι πρώτοι Φαρισαίοι αντιτάχθηκαν στον Ιησού, επειδή κοιτούσαν απλώς την εξωτερική εμφάνισή Του, χωρίς να ακούνε προσεκτικά τα λόγια που Αυτός έλεγε; Ελπίζω ότι οι αδερφοί κι οι αδερφές που αναζητούν την εμφάνιση του Θεού δεν θα επαναλάβουν την ίδια ιστορική τραγωδία. Εσείς δεν πρέπει να γίνετε σύγχρονοι Φαρισαίοι και να ξανασταυρώσετε τον Θεό. Εσείς πρέπει να σκεφτείτε προσεκτικά πώς θα υποδεχθείτε την επιστροφή του Θεού, και πρέπει να σας είναι ξεκάθαρο με ποιον τρόπο θα γίνετε αυτοί που υποτάσσονται στην αλήθεια. Αυτή είναι η ευθύνη όλων όσοι περιμένουν την επιστροφή του Ιησού από τα σύνεφα» (από «Πρόλογος» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Ο Θεός έρχεται στη γη, τουτέστιν ο Λόγος ενσαρκώνεται. Απλώς επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τον λόγο Του και να δει τον λόγο Του, δηλαδή επιτρέπει στον άνθρωπο να δει το έργο που επιτελείται από τη σάρκα. Η πρόθεσή Του δεν είναι να μεταχειριστούν οι άνθρωποι τη σάρκα Του με έναν ορισμένο τρόπο, αλλά μόνο να είναι ο άνθρωπος υπάκουος μέχρι τέλους, δηλαδή να υπακούει σε ό,τι εκφράζει το στόμα Του και να υποτάσσεται στο συνολικό έργο που Αυτός επιτελεί. Εργάζεται μόνο στη σάρκα: Δεν ζητάει σκόπιμα να αναδείξει το μεγαλείο και την αγιότητα της σάρκας Του ο άνθρωπος, αλλά δείχνει στον άνθρωπο τη σοφία του έργου Του και όλη την εξουσία που ασκεί» (από «Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). «Αυτός ενσαρκώνεται μόνο, έτσι ώστε το Πνεύμα να βρει ένα κατάλληλο μέρος για να διαμένει καθώς επιτελεί το έργο Του, για να επιτύχει το έργο Του στη σάρκα πιο αποτελεσματικά — έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να δουν το έργο Του, να έρθουν σε επαφή με τη διάθεσή Του, να ακούσουν τον λόγο Του και να γνωρίσουν το θαύμα του έργου Του. […] Η εμφάνισή Του στη σάρκα δεν έχει καμιά σχέση με τη διαχείρισή Του, υπάρχει απλώς χάριν του έργου Του εκείνη τη στιγμή. Ωστόσο, είναι αδύνατον ο ενσαρκωμένος Θεός να μην έχει συγκεκριμένη εμφάνιση και έτσι επιλέγει την κατάλληλη οικογένεια για να καθορίσει την εμφάνισή Του. Αν η εμφάνιση του Θεού είχε αντιπροσωπευτική σημασία, τότε όλοι εκείνοι που τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους μοιάζουν με τα δικά Του επίσης θα αντιπροσώπευαν τον Θεό. Δεν θα ήταν αυτό άραγε μέγα σφάλμα;» (από «Το όραμα του έργου του Θεού (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Αργότερα, καθώς βιώσαμε τα λόγια και το έργο του Παντοδύναμου Θεού, σιγουρευτήκαμε ακόμα περισσότερο ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο μόνος αληθινός Θεός και ότι έχει ήδη έρθει στη γη ενσαρκωμένος και ζει ανάμεσά μας. Αν και η σάρκα Του δεν αποκαλύπτεται σε όλους τους ανθρώπους, το έργο και τα λόγια Του είναι ανοιχτά σε όλους όσοι λαχταρούν και επιδιώκουν την αλήθεια. Μέσω της ανάγνωσης των λόγων του Παντοδύναμου Θεού και βιώνοντας το αληθινό έργο της κρίσεως και της παίδευσης του Παντοδύναμου Θεού, κατανοούμε πολλές αλήθειες που προηγουμένως δεν κατανοούσαμε, βρίσκουμε το μονοπάτι ώστε να αποτινάξουμε τη διαφθορά και να εξαγνιστούμε, και αναγνωρίζουμε στους εαυτούς μας τις διεφθαρμένες διαθέσεις και μια φύση και ουσία που αψηφά τον Θεό, κάτι που αλλιώς θα ήταν αδύνατο να ανακαλύψουμε. Ταυτόχρονα, καταφέρνουμε να γνωρίσουμε τη μεγαλοπρεπή και δίκαιη διάθεση του Θεού που δεν ανέχεται καμία προσβολή και φτάνουμε σε σημείο να εκτιμήσουμε το γεγονός ότι, ενώ ο Θεός μισεί και απεχθάνεται τις σατανικές, διεφθαρμένες διαθέσεις μας, ελπίζει διαρκώς ότι θα αλλάξουμε σύντομα και θα επιτύχουμε τη σωτηρία Του. Το να αποδίδουμε ευχαριστίες για την αγάπη του Θεού στις καρδιές μας, το να μισούμε την παρακοή και τη διαφθορά μας, το να κάνουμε το παν για να επιδιώξουμε την αλήθεια, το να αφήνουμε σταδιακά πίσω μας το σκοτεινό βασίλειο των δεσμών της αμαρτίας και το να αλλάζουμε όλο και περισσότερο τις διεφθαρμένες διαθέσεις μας, όλα αυτά είναι αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από το έργο του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των εσχάτων ημερών. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αν μπορέσετε να βάλετε στην άκρη τις αντιλήψεις σας και να αναζητήσετε και να μελετήσετε με ανοιχτό μυαλό τα λόγια και το έργο του Παντοδύναμου Θεού, είμαστε σίγουροι ότι κι εσείς θα έχετε την τύχη να δείτε την εμφάνιση του Θεού και να κερδίσετε τη σωτηρία Του των εσχάτων ημερών.

Υποσημειώσεις:

α. Το πρωτότυπο κείμενο γράφει «όσον αφορά».

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Πλάνη: Κάποιος είπε: «Οι Γραφές λένε: “διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν” και ότι “Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας”. Το όνομα του Θεού είναι αμετάβλητο και θα πρέπει να μείνουμε για πάντα πιστοί στο όνομα του Κυρίου Ιησού, μα εσείς πιστεύετε στον Παντοδύναμο Θεό — δεν είναι αυτό προδοσία απέναντι στον Κύριο Ιησού;

Απάντηση: Απλά και μόνο επειδή η Βίβλος αναφέρει ότι «διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» και ότι «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας», ορισμένοι άνθρωποι αποφασίζουν ότι το όνομα του Θεού μπορεί να είναι μόνο Ιησούς και όχι Παντοδύναμος Θεός και ότι το να πιστεύει κανείς στον Παντοδύναμο Θεό σημαίνει ότι προδίδει τον Κύριο Ιησού.