Ερώτηση 2: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε ως ο Υιός του ανθρώπου, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες, κι όμως, η πλειονότητα των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων ισχυρίζονται ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών. Αυτό το στηρίζουν κυρίως στους Βιβλικούς στίχους: «Ούτος ο Ιησούς […] θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί Αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7). Και επιπλέον, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μάς διδάσκουν επίσης ότι όποιος Κύριος Ιησούς δεν έρχεται μετά νεφελών είναι ψευδής και πρέπει να απορριφθεί. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η άποψη συνάδει ή όχι με τη Βίβλο· είναι ορθή αυτή του είδους η κατανόηση ή όχι;

21 Ιουνίου 2019

Απαντήση:

Σε ό,τι αφορά την αναμονή του Κυρίου να κατέλθει με τα σύννεφα, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε ανθρώπινες αντιλήψεις και δοξασίες! Οι Φαρισαίοι διέπραξαν ένα τεράστιο λάθος αναμένοντας τον ερχομό του Μεσσία. Χρησιμοποίησαν ανθρώπινες αντιλήψεις και δοξασίες για να αξιολογήσουν τον Κύριο Ιησού που είχε ήδη έρθει. Και τελικά, κάρφωσαν τον Κύριο Ιησού στον σταυρό. Δεν αληθεύει αυτό; Είναι τόσο απλή όσο νομίζουμε η αναμονή του ερχομού του Κυρίου; Αν ο Κύριος επιστρέψει και εργαστεί ανάμεσα στους ανθρώπους, όπως είχε κάνει ο ενσαρκωμένος Κύριος Ιησούς, και δεν Τον αναγνωρίσουμε, τότε μήπως και εμείς, όπως οι Φαρισαίοι, θα Τον κρίνουμε, θα Τον καταδικάσουμε και θα Τον σταυρώσουμε ξανά; Μπορεί να συμβεί αυτό; Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι θα επιστρέψει, και είπε πολλά επ' αυτού, αλλά εσείς μένετε προσηλωμένοι στην προφητεία ότι ο Κύριος θα κατέλθει με τα σύννεφα, δίχως να εξετάζετε και να ερευνάτε άλλες, σημαντικότερες προφητείες που διατύπωσε ο Κύριος. Είναι εύκολο έτσι να οδηγηθείτε σε λάθος δρόμο και να εγκαταλειφθείτε από τον Κύριο! Στη Βίβλο δεν υπάρχει μόνο η προφητεία «ερχόμενος εν νεφέλαις». Υπάρχουν και πολλές προφητείες που λένε ότι ο Κύριος θα έρθει κρυφά και σαν κλέφτης. Για παράδειγμα, στην Αποκάλυψη 16:15: «Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης». Στο Κατά Ματθαίον 25:6: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού». Και στην Αποκάλυψη 3:20: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Όλες αυτές οι προφητείες αναφέρονται στην ενσάρκωση του Θεού σε Υιό του ανθρώπου και στην κρυφή κάθοδό Του. Η φράση «ως κλέπτης» σημαίνει ότι έρχεται αθόρυβα, κρυφά. Οι άνθρωποι δεν θα γνωρίζουν ότι είναι ο Θεός, ακόμα και αν Τον δουν και Τον ακούσουν, όπως συνέβη τότε που ο Κύριος Ιησούς εμφανίστηκε και επιτέλεσε το έργο Του. Φαινομενικά, ο Κύριος Ιησούς έμοιαζε ένας απλός Υιός του ανθρώπου και κανείς δεν γνώριζε ότι ήταν ο Θεός. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς παρομοιάζει την εμφάνιση και το έργο του Υιού του ανθρώπου με τη φράση «ως κλέπτης». Είναι απόλυτα ταιριαστό. Εκείνοι που δεν αγαπούν την αλήθεια, όσο κι αν μιλά κι εργάζεται ο ενσαρκωμένος Θεός ή όσες αλήθειες κι αν εκφράζει, δεν Τον ασπάζονται. Αντίθετα, αντιμετωπίζουν τον ενσαρκωμένο Θεό σαν κανονικό άνθρωπο, Τον καταδικάζουν και Τον εγκαταλείπουν. Γι' αυτό προφήτευσε ο Κύριος Ιησούςπως όταν επιστρέψει: «Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ' ουρανόν λάμπει εις την υπ' ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Λουκ. 17:24-25). Βάσει της προφητείας του Κυρίου, η επιστροφή Του θα είναι «ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου». Η φράση «Υιός του ανθρώπου» αναφέρεται στον ενσαρκωμένο Θεό, όχι στο πνευματικό σώμα του αναστημένου Κυρίου Ιησού που κατήλθε με τα σύννεφα για να εμφανιστεί στους ανθρώπους. Γιατί ισχύει αυτό; Αν το πνευματικό σώμα του αναστημένου Κυρίου Ιησού κατέβαινε δημοσίως, πάνω στα σύννεφα, ο αντίκτυπος θα ήταν πανίσχυρος κι ο κόσμος θα σειόταν συθέμελα. Όλοι θα σωριάζονταν χάμω και κανείς δεν θα τολμούσε να αντισταθεί. Ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε, θα υπέμενε και πάλι πολλά δεινά και θα τον απέρριπτε η γενιά αυτή; Να γιατί ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι η επιστροφή Του θα είναι «ο ερχομός του Υιού του ανθρώπου» και «ως κλέφτης». Στην πραγματικότητα, αναφέρεται στον Θεό που ενσαρκώθηκε στον Υιό του ανθρώπου που καταφτάνει κρυφά.

Ποια, λοιπόν, είναι η σχέση μεταξύ του Υιού του ανθρώπου που κατέρχεται κρυφά για να εμφανιστεί και να τελέσει το έργο Του, και του Θεού που θα φανερωθεί κατερχόμενος με τα σύννεφα; Τι περιλαμβάνει αυτή η διαδικασία; Ας επικοινωνήσουμε για αυτό με απλά λόγια. Τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώνεται και κατέρχεται κρυφά ανάμεσα στους ανθρώπους για να μιλήσει και να τελέσει το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον Οίκο του Θεού, εξαγνίζει και οδηγεί στην τελείωση όσους ακούν τη φωνή Του κι επιστρέφουν ενώπιον του θρόνου Του, και με αυτούς δημιουργεί μια ομάδα νικητών. Τότε, ο Θεός προκαλεί τη μεγάλη καταστροφή, εξευγενίζοντας και παιδεύοντας όλους εκείνους που δεν αποδέχονται την κρίση Του κατά τις έσχατες ημέρες. Κατόπιν, ο Θεός κατέρχεται με τα σύννεφα για να εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους. Έτσι, εκπληρώνεται πλήρως η προφητεία στην Αποκάλυψη 1:7: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης». Την κάθοδο του Κυρίου με τα σύννεφα θα μπορέσουν να τη δουν ακόμα και εκείνοι που Τον κάρφωσαν; Ποιοι είναι αυτοί που Tον κάρφωσαν; Κάποιοι λένε ότι είναι εκείνοι που κάρφωσαν τον Κύριο Ιησού στον σταυρό. Είναι πράγματι έτσι; Εκείνους που σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού δεν τους καταράστηκε και τους κατέστρεψε ο Θεός πριν από πολύ καιρό; Στην πραγματικότητα, οι σταυρωτές Του είναι εκείνοι που, ενώ ο ενσαρκωμένος Θεός έχει κατέλθει κρυφά τις έσχατες ημέρες για να εργαστεί, δεν αναζητούν τη φωνή του Θεού, μα καταδικάζουν τον Παντοδύναμο Θεό και Του αντιστέκονται. Τη στιγμή εκείνη, θα δουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός τον οποίο καταδίκαζαν και απέρριπταν, είναι ο Σωτήρας Ιησούς τον οποίο προσμένουν εναγωνίως όλα αυτά τα χρόνια. Θα χτυπούν τα στήθη τους, θα θρηνούν και θα οδύρονται. Μόνο οι φρόνιμοι παρθένοι που ακούν τη φωνή του Θεού θα έχουν την ευκαιρία να υποδεχτούν την επιστροφή του Κυρίου, να οδηγηθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού για να παραστούν στο γαμήλιο δείπνο του Αμνού, και να τελειωθούν από τον Θεό γενόμενοι νικητές. Έτσι εκπληρώνεται η προφητεία στην Αποκάλυψη 14:4: «Ούτοι είναι οι μη μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν και εις το Αρνίον». Κι όσοι εμμένουν στην αντίληψη ότι ο Κύριος θα κατέλθει με τα σύννεφα, μα δεν εξετάζουν και δεν ερευνούν το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών, είναι οι μωρές παρθένες. Ειδικά εκείνοι που με μένος αντιστέκονται στον Παντοδύναμο Θεό και Τον καταδικάζουν, είναι οι Φαρισαίοι και οι αντίχριστοι τους οποίους αποκάλυψε το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Έχουν όλοι τους ξανασταυρώσει τον Θεό. Όλοι αυτοί θα πέσουν σε τεράστιες καταστροφές και θα λάβουν τιμωρία.

Ας δούμε πώς ανέμεναν οι Φαρισαίοι τον ερχομό του Μεσσία και γιατί σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού. Αρχικά, οι Ιουδαίοι Φαρισαίοι είχαν άφθονες αντιλήψεις και δοξασίες για τον Μεσσία. Είδαν τη βιβλική προφητεία: «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού» (Ησ. 9:6). «Και συ, Βηθλεέμ Εφραθά, η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ διά να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ· του οποίου αι έξοδοι είναι απ' αρχής, από ημερών αιώνος» (Μιχ. 5:2). Βασιζόμενοι στα λόγια των βιβλικών προφητειών και σε διάφορες παλαιές φαντασίες και συμπεράσματα σχετικά με τον ερχομό του Μεσσία, οι Φαρισαίοι αποφάσισαν ότι, το δίχως άλλο, ο Κύριος θα λεγόταν Μεσσίας και θα γεννιόταν σε μια πλούσια οικογένεια. Επιπλέον, θα γινόταν Βασιλιάς του Ισραήλ, όπως ο Δαυίδ, και θα τους ελευθέρωνε από τον ζυγό της ρωμαϊκής διοίκησης. Έτσι πρέπει να σκέφτονταν οι περισσότεροι Ισραηλίτες. Όμως ο Θεός δεν εκπλήρωσε τις προφητείες αυτές σύμφωνα με τις αντιλήψεις και τις δοξασίες τους. Έτσι, οι Φαρισαίοι προσπάθησαν να προσάψουν ένα σωρό κατηγορίες στον Κύριο Ιησού, καταδικάζοντας και βλαστημώντας Τον. Παρότι τον καιρό εκείνο ο Κύριος Ιησούς εξέφραζε πολλές αλήθειες και τελούσε πολλά θαύματα, αποδεικνύοντας πλήρως την εξουσία και τη δύναμη του Θεού, οι Φαρισαίοι δεν νοιάζονταν για τη σημασία των λόγων του Κυρίου Ιησού, ούτε για τη μεγάλη Του εξουσία. Εφόσον δεν ταίριαζε με τις αντιλήψεις και τις δοξασίες τους, εφόσον δεν είχε γεννηθεί σε μια πλούσια οικογένεια, το παρουσιαστικό Του δεν ήταν αρχοντικό και το όνομά Του δεν ήταν Μεσσίας, εκείνοι θα Τον καταδίκαζαν και θα Του αντιστέκονταν. Εξαιτίας της φύσης τους που μισούσε την αλήθεια, τελικώς σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού, ο οποίος εξέφραζε αλήθειες και εκτελούσε το έργο της λύτρωσης! Είναι απεχθείς οι Φαρισαίοι; Θα έπρεπε να αναθεματιστούν! Οι αμαρτίες που διέπραξαν οι Φαρισαίοι που αντιστάθηκαν στον Κύριο Ιησού και Τον καταδίκασαν, ξεσκέπασαν τη σατανική τους φύση που απεχθάνεται και μισεί την αλήθεια. Αυτό δείχνει ότι οι καρδιές τους δεν πρόσμεναν γνήσια να τους σώσει ο Μεσσίας από την αμαρτία, μα, αντίθετα, τι πρόσμεναν; Πρόσμεναν να τους βοηθήσει ο Βασιλιάς των Ιουδαίων να ελευθερωθούν από τον ζυγό της ρωμαϊκής διοίκησης, για να μην υπομένουν άλλο τη σκλαβιά! Πίστευαν στον Θεό και προσδοκούσαν τον ερχομό του Μεσσία, μοναχά για να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους επιθυμίες και να διαφυλάξουν το κύρος τους. Ποιο λάθος διέπραξαν οι Φαρισαίοι αναμένοντας τον ερχομό του Μεσσία; Γιατί τους καταράστηκε και τους τιμώρησε ο Θεός; Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα! Γιατί οι Φαρισαίοι αντιστάθηκαν στον Κύριο Ιησού και Τον καταδίκασαν, όταν εμφανίστηκε για να τελέσει το έργο Του; Ποια φύση και ποια υπόσταση επέδειξαν εδώ οι Φαρισαίοι; Αυτά είναι ζητήματα που όσοι λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού, θα έπρεπε να κατανοούν! Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε αυτά τα ζητήματα, τότε, όταν έρθει η ώρα να υποδεχτούμε την επιστροφή του Κυρίου Ιησού, μπορεί και εμείς να πάρουμε τον ίδιο δρόμο ενάντια στον Θεό που πήραν οι Φαρισαίοι.

Πώς ανέμεναν οι Φαρισαίοι την έλευση του Μεσσία; Γιατί σταύρωσαν τον Κύριο Ιησού; Ποια ακριβώς είναι η πηγή αυτών των ερωτημάτων; Ας δούμε τι λέει ο Παντοδύναμος Θεός! Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Θέλετε να μάθετε τον λόγο για τον οποίο οι Φαρισαίοι αντιτάχθηκαν στον Ιησού; Επιθυμείτε να μάθετε την υπόσταση των Φαρισαίων; Φαντάζονταν πολλά πράγματα σχετικά με τον Μεσσία. Επιπλέον, πίστευαν μονάχα στον ερχομό του Μεσσία, αλλά δεν αναζητούσαν την αλήθεια της ζωής. Κι έτσι, ακόμη και σήμερα περιμένουν τον Μεσσία επειδή δεν γνωρίζουν την οδό της ζωής και δεν ξέρουν ποιος είναι ο δρόμος της αλήθειας. Πώς, πιστεύετε εσείς, τέτοιοι ανόητοι, ισχυρογνώμονες και αδαείς άνθρωποι μπορούν να κερδίσουν την ευλογία του Θεού; Πώς θα μπορούσαν να αντικρύσουν τον Μεσσία; Αντιτάχθηκαν στον Ιησού γιατί δεν γνώριζαν την κατεύθυνση του έργου του Αγίου Πνεύματος, διότι δεν ήξεραν την αλήθεια που είπε ο Ιησούς, κι επιπλέον, διότι δεν καταλάβαιναν τον Μεσσία. Και δεδομένου ότι δεν είχαν δει ποτέ τον Μεσσία και δεν ανήκαν ποτέ στη συντροφιά Του, έκαναν το λάθος να αποτίσουν κενό φόρο τιμής εν ονόματι του Μεσσία, ενώ αντιτίθονταν στην υπόσταση του Μεσσία με κάθε τρόπο. Αυτοί οι Φαρισαίοι ουσιαστικά ήταν ισχυρογνώμονες, αλαζόνες και δεν υπάκουαν στην αλήθεια. Η αρχή της πίστης τους στον Θεό είναι: Ανεξαρτήτως από το πόσο βαθυστόχαστο είναι το κήρυγμα Σου, από το πόσο μεγάλη είναι η εξουσία Σου, Εσύ δεν είσαι ο Χριστός, εκτός κι αν Σε αποκαλούν Μεσσία. Δεν είναι παράλογες και γελοίες αυτές οι απόψεις;» (από «Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»). Τώρα που διαβάσαμε τα λόγια Του η ουσία και η πηγή της αντίστασης των Φαρισαίων στον Κύριο Ιησού καθώς ανέμεναν τον Μεσσία, πρέπει να μας είναι πλέον σαφείς. Επομένως, σχετικά με την υποδοχή της επιστροφής του Κυρίου, αν οι άνθρωποι βασίζονται στις αντιλήψεις και τις δοξασίες τους και αναμένουν ως ανόητοι τον Κύριο να κατέλθει με τα σύννεφα, αντί να αναζητούν την αλήθεια και να ακούν τη φωνή του Θεού, δεν θα πορεύονται στον ίδιο δρόμο ενάντια στον Θεό που διάβηκαν οι Φαρισαίοι; Ποια, λοιπόν, θα είναι η κατάληξή τους; Φαίνεται πως είναι ξεκάθαρο σε όλους.

Το ευαγγέλιο της βασιλείας του Παντοδύναμου Θεού εξαπλώνεται στην κινεζική ενδοχώρα εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Έχει από καιρό διαδοθεί σε διάφορα θρησκεύματα και δόγματα. Την περίοδο αυτή, εξαιτίας της οργισμένης καταστολής του ΚΚΚ σε συνδυασμό με την προπαγανδιστική καμπάνια των μέσων, ο Παντοδύναμος Θεός είναι ήδη γνωστός. Στη συνέχεια, όλες οι αλήθειες που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, τα βίντεο και οι ταινίες που παρήγαγε η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού, δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, και διαδόθηκαν σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα όλοι οι θρησκευτικοί κύκλοι έχουν πλέον ακούσει όσα μαρτυρά η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού. Τόσοι άνθρωποι μαρτυρούν ότι ο Θεός έχει έλθει. Έτσι εκπληρώνεται με ακρίβεια η προφητεία του Κυρίου Ιησού: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Ματθ. 25:6). Τότε, γιατί οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι με μένος καταδικάζουν και αντιστέκονται στο έργο του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες; Υπάρχουν πάρα πολλές προφητείες στη Βίβλο για την επιστροφή του Κυρίου, επομένως γιατί εμμένουν στην προφητεία της καθόδου του Κυρίου με τα σύννεφα; Γιατί δεν ερευνούν όταν ακούν ότι υπάρχουν μαρτυρίες του ερχομού του Κυρίου; Γιατί, ενώ ξέρουν ότι ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει πολλές αλήθειες και έχουν δει την πραγματικότητα του έργου του Θεού, εξακολουθούν να εμμένουν πεισματικά στις αντιλήψεις και τις δοξασίες τους, και να αντιστέκονται στο έργο του Θεού των εσχάτων ημερών; Είναι γνήσια η αγάπη τους για την αλήθεια και η προσμονή για τον ερχομό του Κυρίου; Είναι σοφοί ή ανόητοι παρθένοι; Αν είναι σοφοί παρθένοι και γνήσια προσμένουν την επιστροφή του Κυρίου, τότε γιατί, όταν ακούν τη φωνή του Θεού και βλέπουν το ευαγγέλιο της βασιλείας να ανθεί, συνεχίζουν πεισματικά να καταδικάζουν και να αντιστέκονται; Είναι αυτή γνήσια λαχτάρα και ελπίδα για την εμφάνιση του Κυρίου; Είναι αυτή ειλικρινής έκφραση χαράς για την επιστροφή του Κυρίου; Ουσιαστικά, για να είμαστε ειλικρινείς, η πίστη τους στον Κύριο και η λαχτάρα τους για την επιστροφή Του είναι ψευδείς, μα η λαχτάρα να ευλογηθούν και να εισέλθουν στην βασιλεία των ουρανών είναι αληθινή! Δεν πιστεύουν στον Κύριο για να επιδιώξουν την αλήθεια και να κερδίσουν τη ζωή, ούτε για να κερδίσουν την αλήθεια και να ξεφύγουν από την αμαρτία. Τι τους νοιάζει πρωτίστως; Να τους ανυψώσει απευθείας στη βασιλεία των ουρανών ο Κύριος, γλιτώνοντάς τους από τα μαρτύρια της σάρκας και χαρίζοντάς τους τις ευλογίες της βασιλείας των ουρανών. Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που πιστεύουν στον Θεό! Ποιον άλλον λόγο έχουν για να απορρίπτουν τον Παντοδύναμο Θεό, ο οποίος εκφράζει αλήθειες για να σώσει την ανθρωπότητα; Ας το σκεφτούμε όλοι. Κάποιος που αγαπά την αλήθεια και γνήσια λαχταρά την εμφάνιση του Θεού, πώς θα αντιδρούσε αν άκουγε ότι ο Κύριος έχει έρθει; Θα αρνιόταν να ακούσει, να δει, να έρθει σε επαφή; Θα αρνιόταν τυφλά, θα καταδίκαζε και θα αντιστεκόταν; Σίγουρα όχι. Διότι ένας άνθρωπος που λαχταρά ειλικρινά την εμφάνιση του Θεού και καλωσορίζει τον ερχομό Του, αδημονεί να εμφανιστεί το αληθινό φως, να κυβερνήσουν στην καρδιά του η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αδημονεί να έρθει ο Θεός να σώσει τους ανθρώπους, να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από την αμαρτία για να καθαριστούν και να αποκτηθούν από τον Θεό. Μα εκείνοι που αναμένουν τον Κύριο να κατέλθει με τα σύννεφα, ενώ απαρνούνται και απορρίπτουν τον Παντοδύναμο Θεό, ειδικά οι θρησκευτικοί ηγέτες που με μένος καταδικάζουν και αντιστέκονται στον Παντοδύναμο Θεό για να διαφυλάξουν το κύρος και το βιός τους αυτοί απεχθάνονται και μισούν την αλήθεια. Είναι όλοι τους άπιστοι και αντίχριστοι τους οποίους αποκάλυψε το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών. Αφότου ο ενσαρκωμένος Θεός ολοκληρώσει το έργο της σωτηρίας, αυτοί οι άνθρωποι θα πέσουν στην καταστροφή που λαμβάνει χώρα κάθε ένα εκατομμύριο χρόνια, με θρήνους και οδυρμούς. Τότε, η προφητεία για την κάθοδο του Κυρίου πάνω στα σύννεφα ώστε να εμφανιστεί δημόσια θα έχει εκπληρωθεί: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ' αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης» (Αποκ. 1:7).

Ας εξετάσουμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Άνθρωποι που δεν αποδέχονται την αλήθεια, αλλά περιμένουν τυφλά την επιστροφή του Ιησού πάνω σε λευκά σύννεφα, σίγουρα βλασφημούν απέναντι στο Άγιο Πνεύμα και είναι η κατηγορία που θα καταστραφεί. Απλά επιθυμείτε τη χάρη του Ιησού και απλώς θέλετε να απολαύσετε το γαλήνιο βασίλειο των ουρανών, κι όμως, ποτέ δεν έχετε υπακούσει στα λόγια του Ιησού και ποτέ δεν έχετε αποδεχτεί την αλήθεια που εκφράζει ο Ιησούς καθώς επιστρέφει ενσαρκωμένος. Τι θα προσφέρετε ως αντάλλαγμα για το γεγονός της επιστροφής του Ιησού πάνω σε ένα λευκό σύννεφο; Είναι η ειλικρίνεια με την οποία επανειλημμένως αμαρτάνετε και μετά εξομολογείστε, ξανά και ξανά; Τι θα θυσιάσετε για τον Ιησού που επιστρέφει πάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο; Είναι τα χρόνια δουλειάς με τα οποία κολακεύετε τον εαυτό σας; Τι θα προσφέρετε ώστε να σας εμπιστευτεί ο Ιησούς που έχει επιστρέψει; Είναι η αλαζονική σας φύση που δεν υπακούει σε καμία αλήθεια;

[…] Σας λέω, αυτοί που πιστεύουν στον Θεό λόγω των σημείων, ανήκουν σίγουρα στην κατηγορία που θα υποστεί καταστροφή. Αυτοί που δεν είναι ικανοί να αποδεχτούν τα λόγια του Ιησού που επέστρεψε ενσαρκωμένος είναι σίγουρα τα τέκνα της κολάσεως, οι απόγονοι του αρχαγγέλου, η κατηγορία που θα υποβληθεί σε αιώνια καταστροφή. Πολλοί μπορεί να μην ενδιαφέρονται γι’ αυτά που λέω, μα εξακολουθώ να θέλω να πω σε κάθε αυτοαποκαλούμενο άγιο που ακολουθεί τον Ιησού πως, όταν δείτε τον Ιησού με τα ίδια σας τα μάτια να κατεβαίνει από τον ουρανό επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο, αυτή θα είναι η δημόσια εμφάνιση του Ηλίου της δικαιοσύνης. Αυτή ίσως να είναι μια στιγμή μεγάλου ενθουσιασμού για εσένα, όμως θα πρέπει να γνωρίζεις πως η στιγμή που θα γίνεις μάρτυρας της καθόδου του Ιησού από τον ουρανό, θα είναι επίσης η στιγμή που θα πας στην κόλαση για να τιμωρηθείς. Θα προαναγγείλει το τέλος του σχεδίου διαχείρισης του Θεού και θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα επιβραβεύσει τον καλό και θα τιμωρήσει τον πονηρό. Διότι η κρίση του Θεού θα έχει ολοκληρωθεί πριν ο άνθρωπος διακρίνει τα σημεία, όταν θα υπάρχει μόνο η έκφραση της αλήθειας. Αυτοί που αποδέχονται την αλήθεια και δεν αναζητούν σημεία και, συνεπώς, έχουν εξαγνιστεί, θα έχουν επιστρέψει ενώπιον του θρόνου του Θεού και θα έχουν μπει στην αγκάλη του Δημιουργού. Μονάχα αυτοί που εμμένουν στην πεποίθηση πως “ο Ιησούς που δεν επιβαίνει ένα λευκό σύννεφο, είναι ένας ψευδόχριστος”, θα υποβληθούν σε αιώνια τιμωρία, επειδή πιστεύουν μονάχα στον Ιησού που επιδεικνύει σημεία, αλλά δεν αναγνωρίζουν τον Ιησού που διακηρύσσει αυστηρή κρίση και απελευθερώνει την αληθινή οδό της ζωής. Κι έτσι, ο Ιησούς θα ασχοληθεί μαζί τους μονάχα όταν θα επιστρέψει φανερά επάνω σ’ ένα λευκό σύννεφο. Είναι πολύ ισχυρογνώμονες, με μεγάλη αυτοπεποίθηση και πολύ αλαζόνες. Πώς μπορεί ο Ιησούς να επιβραβεύσει τέτοιους αχρείους;» (από «Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

από το βιβλίο «Κλασικές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 6: Όλοι ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ολοκλήρωσε το έργο Του, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, εμφανίστηκε σε όλους τους μαθητές Του, και ανέβηκε στον ουρανό με ένα ένδοξο πνευματικό σώμα. Όπως το λέει και η Βίβλος: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ' υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ' ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις 1:11). Οπότε, η βιβλική γραφή εδώ επιβεβαιώνει πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα είναι το Αναστημένο και πνευματικό σώμα Του που θα εμφανιστεί σε εμάς. Στις έσχατες ημέρες, γιατί ο Θεός να ενσαρκωθεί με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου για να κάνει το έργο της κρίσης; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αναστημένου πνευματικού σώματος του Κυρίου Ιησού και της ενσάρκωσης ως Υιού του ανθρώπου;

Απαντήση: Οι περισσότεροι πιστοί πιστεύουν ότι ο Κύριος που επέστρεψε, θα εμφανιστεί με το πνευματικό σώμα Του, δηλαδή, με το πνευματικό...

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger