Πλάνη: Κάποιος είπε: «Οι Γραφές λένε: “διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν” και ότι “Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας”. Το όνομα του Θεού είναι αμετάβλητο και θα πρέπει να μείνουμε για πάντα πιστοί στο όνομα του Κυρίου Ιησού, μα εσείς πιστεύετε στον Παντοδύναμο Θεό — δεν είναι αυτό προδοσία απέναντι στον Κύριο Ιησού;

Απάντηση: Απλά και μόνο επειδή η Βίβλος αναφέρει ότι «διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» και ότι «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθές και σήμερον και εις τους αιώνας», ορισμένοι άνθρωποι αποφασίζουν ότι το όνομα του Θεού μπορεί να είναι μόνο Ιησούς και όχι Παντοδύναμος Θεός και ότι το να πιστεύει κανείς στον Παντοδύναμο Θεό σημαίνει ότι προδίδει τον Κύριο Ιησού.

Πλάνη: Κάποιος είπε: «Κηρύσσετε ότι ο Θεός έχει ενσαρκωθεί και ότι ονομάζεται Παντοδύναμος Θεός. Τον έχετε δει; Αν όχι, πού βασίζεται ο ισχυρισμός σας ότι ο Θεός έχει επιστρέψει;»

Απάντηση: Κηρύσσουμε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός και ότι έχει έρθει για να εκτελέσει ένα στάδιο του έργου,…