ΙΑ) Κλασικά λόγια σχετικά με την είσοδο στην πραγματικότητα της αλήθειας

221. Σε τι αναφέρεται η μεταβολή της διάθεσης; Λαμβάνει χώρα όταν ένας λάτρης της αλήθειας δέχεται την κρίση και το παίδεμα του λόγου του Θεού, ενώ βιώνει το έργο του Θεού, και υποβάλλεται σε κάθε είδους βάσανα και εξευγενισμό. Ένας τέτοιος άνθρωπος καθαίρεται από τα σατανικά δηλητήρια που βρίσκονται μέσα του και απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από τις διεφθαρμένες διαθέσεις του, έτσι ώστε να μπορεί να υπακούσει στα λόγια του Θεού και σε όλες τις ενορχηστρώσεις και διευθετήσεις Του, δίχως να επαναστατήσει ποτέ ξανά εναντίον Του ή να Του αντισταθεί. Αυτή είναι μεταβολή της διάθεσης. […] Μεταβολή της διάθεσης σημαίνει ότι κάποιος, επειδή αγαπά και μπορεί να αποδεχτεί την αλήθεια, τελικά φτάνει να γνωρίσει την ανυπάκουη φύση του που έρχεται σε αντίθεση με τον Θεό· κατανοεί ότι η διαφθορά του ανθρώπου είναι υπερβολικά βαθιά και αναγνωρίζει τον παραλογισμό και τη δολιότητα του ανθρώπου. Αναγνωρίζει την πενία και την οικτρότητα του ανθρώπου και, τελικά, κατανοεί τη φύση και την ουσία του ανθρώπου. Γνωρίζοντας όλα αυτά, μπορεί να απαρνηθεί και να εγκαταλείψει πλήρως τον εαυτό του, να ζει με τον λόγο του Θεού και να κάνει παντού πράξη την αλήθεια. Αυτός ο άνθρωπος είναι κάποιος που γνωρίζει τον Θεό· είναι κάποιος, του οποίου η διάθεσή έχει μεταμορφωθεί.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να γνωρίσουμε τη φύση του ανθρώπου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

222. Μια μεταμόρφωση στη διάθεση αναφέρεται κυρίως σε μεταμόρφωση στη φύση των ανθρώπων. Τα συστατικά της φύσης κάποιου δεν μπορούν να διαφανούν από την εξωτερική συμπεριφορά· σχετίζονται άμεσα με την αξία και τη σημασία της ύπαρξής τους. Δηλαδή, περιλαμβάνουν άμεσα τις απόψεις κάποιου για τη ζωή και τις αξίες του, τα πράγματα βαθιά μέσα στην ψυχή του, καθώς και την ουσία του. Κάποιος που δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί την αλήθεια, δεν θα έχει καμία μεταμόρφωση σε αυτές τις πτυχές. Μόνο με το να βιώσει το έργο του Θεού, να εισέλθει πλήρως στην αλήθεια, να αλλάξει τις αξίες και τη στάση του για την ύπαρξη και τη ζωή, να εναρμονίσει τις απόψεις του με αυτές του Θεού και να γίνει ικανός να υποταχθεί πλήρως και να αφιερωθεί στον Θεό, μπορεί να ειπωθεί πως έχει αλλάξει η διάθεσή του.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Τι πρέπει να γνωρίζει κανείς για την αλλαγή της διάθεσής του» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

223. Η διάθεση του ανθρώπου πρέπει να μεταβληθεί ξεκινώντας από τη γνώση της υπόστασής του και μέσω αλλαγών στη σκέψη, τη φύση και τις διανοητικές του προοπτικές μέσα από θεμελιώδεις αλλαγές. Μονάχα έτσι θα επιτευχθούν πραγματικές αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου. Η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου πηγάζει από το ότι ο Σατανάς έχει ποδοπατήσει και δηλητηριάσει την ύπαρξή του, από την ανήκουστη βλάβη που έχει προξενήσει ο Σατανάς στη σκέψη του, στην ηθική του, στην αντίληψη και τη λογική του. Ακριβώς επειδή αυτά τα βασικά πράγματα του ανθρώπου τα έχει διαφθείρει ο Σατανάς και είναι τελείως διαφορετικά από το πώς ήταν όταν ο Θεός τα δημιούργησε αρχικά, εναντιώνεται ο άνθρωπος στον Θεό και δεν καταλαβαίνει την αλήθεια. Έτσι, οι αλλαγές στη διάθεση του ανθρώπου θα πρέπει να ξεκινήσουν με αλλαγή στη σκέψη, τη λογική και την αντίληψη του, οι οποίες θα αλλάξουν τη γνώση του για τον Θεό και τη γνώση του για την αλήθεια.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το να έχετε μία αμετάβλητη διάθεση σημαίνει πως είστε εχθρικοί προς τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

224. Κατά την πίστη στον Θεό, αν ο άνθρωπος επιθυμεί μεταμόρφωση στη δική του διάθεση, τότε δεν πρέπει να αποσυνδεθεί από την πραγματική ζωή. Στην πραγματική ζωή, πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου, να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να κάνεις πράξη την αλήθεια καθώς και να μάθεις τις αρχές, να έχεις κοινή λογική και κανόνες αυτοελέγχου σε όλα τα πράγματα πριν μπορέσεις να επιτύχεις τη σταδιακή μεταμόρφωση. Αν επικεντρώνεσαι μόνο στη γνώση για τις θεωρίες και ζεις μόνο ανάμεσα σε θρησκευτικές τελετές χωρίς να μπαίνεις βαθιά μέσα στην πραγματικότητα, χωρίς να εισέρχεσαι στην πραγματική ζωή, τότε δεν θα εισέλθεις ποτέ στην πραγματικότητα, δεν θα γνωρίσεις ποτέ τον εαυτό σου, την αλήθεια ή τον Θεό, και θα είσαι πάντοτε τυφλός και αδαής. […] Πρέπει να κάνεις πράξη την είσοδό σου στην πραγματική ζωή, να γνωρίζεις τις δικές σου ελλείψεις, την ανυπακοή και την άγνοια, και να γνωρίζεις την αντικανονική ανθρώπινη φύση σου και τις αδυναμίες σου. Με αυτόν τον τρόπο, όλη η γνώση σου θα ενσωματωθεί στην πραγματική σου κατάσταση και στις δυσκολίες σου. Μόνο αυτό το είδος της γνώσης είναι πραγματικό και θα σου επιτρέψει να αντιληφθείς στ’ αλήθεια τη δική σου κατάσταση και να επιτύχεις τη μεταμόρφωση της διάθεσής σου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Συζητώντας για την εκκλησιαστική ζωή και την πραγματική ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

225. Όταν επιζητείς να αλλάξεις τη διάθεσή σου, πρέπει να φτάσεις σε ένα συγκεκριμένο στάδιο κατανόησης του εαυτού σου, όπου μπορείς να ανακαλύψεις τα σατανικά δηλητήρια που βρίσκονται εντός της δικής σου φύσης. Πρέπει να ξέρεις τι σημαίνει να αψηφάς τον Θεό, καθώς και τι σημαίνει να επαναστατείς κατά του Θεού, και πρέπει να μάθεις πώς να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με την αλήθεια σε όλα τα θέματα. Πρέπει, επίσης, να αποκτήσεις κάποια κατανόηση όσον αφορά το θέλημα του Θεού και τις απαιτήσεις Του από την ανθρωπότητα. Πρέπει να κατέχεις συνείδηση και λογική ενώπιον του Θεού, δεν πρέπει να κομπάζεις ή να εξαπατάς τον Θεό και δεν πρέπει πλέον να κάνεις τίποτα για να αντιστέκεσαι στον Θεό. Ως εκ τούτου, θα έχεις αλλάξει τη διάθεσή σου. Εκείνοι των οποίων η διάθεση έχει μεταμορφωθεί, αισθάνονται ευλάβεια για τον Θεό βαθιά μέσα τους, και η ανυπακοή τους εναντίον του Θεού μειώνεται σταδιακά. Επιπλέον, κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, δεν χρειάζεται πλέον οι άλλοι να ανησυχούν γι’ αυτούς, ούτε το Άγιο Πνεύμα χρειάζεται να εργάζεται διαρκώς πάνω τους για να τους πειθαρχεί. Ουσιαστικά, μπορούν να υποταχθούν στον Θεό, και η αλήθεια είναι παρούσα στις απόψεις τους για τα πράγματα. Όλα αυτά ισοδυναμούν με το να συμβαδίζει κανείς με τον Θεό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο αναζητώντας την αλήθεια, μπορείτε να επιτύχετε αλλαγές στη διάθεσή σας» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

226. Αυτοί που έχουν βιώσει μια αλλαγή στη διάθεσή τους έχουν κατανοήσει την αλήθεια, μπορούν να κρίνουν όλα τα θέματα, γνωρίζουν πώς να ενεργούν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, πώς να ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της αλήθειας, πώς να ενεργούν ώστε να ικανοποιήσουν τον Θεό και αντιλαμβάνονται τη φύση της διαφθοράς που αποκαλύπτουν. Όταν οι δικές τους ιδέες και συλλήψεις αποκαλύπτονται, είναι σε θέση να κρίνουν και να απαρνηθούν τη σάρκα. Έτσι εκφράζεται μια αλλαγή στη διάθεση. Το κυριότερο σχετικά με μια αλλαγή στη διάθεση είναι πως έχουν κατανοήσει ξεκάθαρα την αλήθεια, κι όταν υλοποιούν πράγματα, κάνουν πράξη την αλήθεια με σχετική ακρίβεια και η διαφθορά τους δεν αποκαλύπτεται τόσο συχνά. Γενικά, οι άνθρωποι των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει, φαίνονται ιδιαίτερα λογικοί και οξυδερκείς και, λόγω του ότι κατανοούν την αλήθεια, δεν επιδεικνύουν τόση αυταρέσκεια και αλαζονεία. Μπορούν να διακρίνουν και να αντιλαμβάνονται πολλή από τη διαφθορά που αποκαλύπτεται, κι έτσι δεν γίνονται αλαζονικοί. Είναι σε θέση να έχουν μετρημένη κατανόηση του ποια είναι η θέση του ανθρώπου, πώς να συμπεριφέρεται λογικά, πώς να είναι ευσυνείδητος, τι να λέει και τι όχι, και τι να λέει και να κάνει ανάλογα με το άτομο. Γι’ αυτό και λέγεται πως τέτοιου είδους άνθρωποι είναι σχετικά λογικοί. Όσοι έχουν αλλαγή στη διάθεσή τους πραγματικά βιώνουν την ομοιότητα ενός ανθρώπου και κατέχουν την αλήθεια. Είναι πάντα σε θέση να μιλούν και να βλέπουν τα πράγματα σύμφωνα με την αλήθεια, και έχουν αρχές σε οτιδήποτε κάνουν· δεν υπόκεινται στην επιρροή κανενός ανθρώπου, ζητήματος ή πράγματος, έχουν όλοι τις δικές τους απόψεις και μπορούν να διατηρούν τις αρχές της αλήθειας. Η διάθεσή τους είναι σχετικά σταθερή, εκείνοι δεν αμφιταλαντεύονται, και ανεξάρτητα από την κατάστασή τους, κατανοούν πώς να κάνουν το καθήκον τους όπως αρμόζει και πώς να ενεργούν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει δεν επικεντρώνονται στο τι να κάνουν ώστε να φαίνονται καλοί σε επιφανειακό επίπεδο – έχουν εσωτερική διαύγεια στο τι να κάνουν για να ικανοποιήσουν τον Θεό. Συνεπώς, μπορεί εξωτερικά να μη φαίνονται τόσο ενθουσιώδεις ούτε σαν να έχουν κάνει κάτι σπουδαίο, μα όλα όσα κάνουν είναι γεμάτα νόημα, είναι πολύτιμα κι έχουν πρακτικά αποτελέσματα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η διαφορά μεταξύ των εξωτερικών αλλαγών και των αλλαγών στη διάθεση» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

227. Αυτοί των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει είναι βέβαιο πως κατέχουν μεγάλο μέρος της αλήθειας – αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από την οπτική τους στα ζητήματα και τις αρχές τους στις πράξεις τους. Όσοι δεν κατέχουν την αλήθεια δεν υπέστησαν απολύτως καμία αλλαγή στη διάθεσή τους. Αυτό δεν σημαίνει πως οι άνθρωποι που είναι ώριμοι και έμπειροι ως προς την ανθρώπινη φύση τους θα βιώσουν απαραίτητα αλλαγή στη διάθεση· αναφέρεται κυρίως στις περιπτώσεις στις οποίες κάποια από τα σατανικά δηλητήρια μέσα στη φύση των ανθρώπων αλλάζουν λόγω της γνώσης του Θεού και της κατανόησης της αλήθειας. Δηλαδή, τα σατανικά αυτά δηλητήρια καθαίρονται, και η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό ριζώνει μέσα στους ανθρώπους αυτούς, γίνεται η ζωή τους και γίνεται το θεμέλιο της ύπαρξής τους. Μόνο τότε γίνονται νέοι άνθρωποι και, ως εκ τούτου, αλλάζει η διάθεσή τους. Μια αλλαγή στη διάθεση δεν σημαίνει πως η εξωτερική διάθεση των ανθρώπων είναι ταπεινότερη από πριν, πως ήταν αλαζόνες αλλά τώρα μιλούν λογικά ή πως δεν άκουγαν κανέναν αλλά τώρα είναι σε θέση να ακούν τους άλλους – τέτοιες εξωτερικές αλλαγές δεν μπορεί να χαρακτηριστούν μεταμορφώσεις της διάθεσης. Φυσικά, και οι αλλαγές στη διάθεση περιλαμβάνουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι πως έχει αλλάξει εσωτερικά η ζωή τους. Η αλήθεια που εκφράζεται από τον Θεό γίνεται η ίδια τους η ζωή, τα σατανικά δηλητήρια μέσα τους εξαλείφονται, οι απόψεις τους έχουν αλλάξει εντελώς και καμιά τους δεν βρίσκεται σε αρμονία με αυτές του κόσμου. Βλέπουν τις μηχανορραφίες και τα δηλητήρια του μεγάλου κόκκινου δράκοντα ξεκάθαρα· έχουν κατανοήσει την πραγματική ουσία της ζωής. Έτσι οι αξίες της ζωής τους έχουν αλλάξει –αυτή είναι και η πιο θεμελιώδης αλλαγή και η ουσία μιας αλλαγής στη διάθεση.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η διαφορά μεταξύ των εξωτερικών αλλαγών και των αλλαγών στη διάθεση» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

228. Για να αναζητήσει να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό, πρέπει κανείς να καταλάβει τι σημαίνει να οδηγείται στην τελείωση από Αυτόν, ποιες προϋποθέσεις πρέπει κανείς να πληροί για να οδηγηθεί στην τελείωση και έπειτα να αναζητήσει το μονοπάτι της άσκησης, αφότου καταλάβει αυτά τα ζητήματα. Πρέπει κανείς να έχει κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο για να οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό. Πολλοί από εσάς δεν έχουν το απαραίτητο επίπεδο, κάτι που απαιτεί συγκεκριμένο τίμημα και υποκειμενική προσπάθεια. Όσο μικρότερο το επίπεδο, τόση μεγαλύτερη η υποκειμενική προσπάθεια που απαιτείται. Όσο μεγαλύτερη είναι η κατανόηση των λόγων του Θεού και όσο περισσότερο τα κάνεις πράξη, τόσο πιο γρήγορα μπορείς να εισέλθεις στο μονοπάτι της τελείωσης από τον Θεό. Μέσω της προσευχής, μπορείς να τελειωθείς εν μέσω προσευχών· μέσω του να τρως και να πίνεις τα λόγια του Θεού, του να αντιλαμβάνεσαι την ουσία των λόγων του Θεού και του να βιώνεις την πραγματικότητα των λόγων του Θεού, μπορείς να οδηγηθείς στην τελείωση. Μέσω του βιώματος των λόγων του Θεού σε καθημερινή βάση, μαθαίνεις σε τι υπολείπεσαι και, επιπλέον, μαθαίνεις την αχίλλειο πτέρνα σου και τις αδυναμίες σου. Μετά προσφέρεις προσευχή στον Θεό, κάτι που σταδιακά θα σε οδηγήσει στην τελείωση. Τα μονοπάτια που οδηγούν στην τελείωση είναι τα εξής: η προσευχή, η βρώση και η πόση των λόγων του Θεού, η κατανόηση της ουσίας των λόγων Του, η είσοδος στην εμπειρία των λόγων του Θεού, το να γνωρίζεις σε τι υπολείπεσαι, η υπακοή στο έργο του Θεού, η επίγνωση του φορτίου του Θεού και η αποκήρυξη της σάρκας σου μέσω της αγάπης σου για τον Θεό, όπως επίσης και η συχνή συντροφιά με τα αδέλφια σου, η οποία εμπλουτίζει τις εμπειρίες σου. Είτε πρόκειται για κοινωνική ζωή, είτε για προσωπική και είτε για μεγάλες ή μικρές συγκεντρώσεις, όλα μπορούν να σου φέρουν εμπειρίες και εκπαίδευση, ώστε η καρδιά σου να είναι ήσυχη ενώπιων του Θεού και να επιστρέψει στον Θεό. Όλα αυτά συντελούν τη διαδικασία της τελείωσης. Η βίωση των λόγων του Θεού που προαναφέρθηκε σημαίνει να μπορείς να γευτείς πραγματικά τα λόγια του Θεού και να τους επιτρέπεις σου γίνουν βίωμα, ώστε να αποκτήσεις μεγαλύτερη πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Με τον τρόπο αυτόν, σταδιακά θα απαλλαχτείς από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση, θα αποστασιοποιηθείς από αθέμιτες καινοτομίες και θα βιώσεις την ομοιότητα ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη του Θεού μέσα σου – που σημαίνει όσο περισσότερο έχεις οδηγηθεί προς την τελείωση από τον Θεό – τόσο λιγότερο διαφθείρεσαι από τον Σατανά. Μέσω των πρακτικών εμπειριών σου, θα εισέλθεις σταδιακά στο μονοπάτι της τελείωσης. Έτσι, αν επιθυμείς να οδηγηθείς στην τελείωση, το να προσέχεις και να έχεις επίγνωση του θελήματος του Θεού και το βίωμα των λόγων του Θεού είναι ιδιαιτέρως σημαντικά.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Να έχεις επίγνωση για το θέλημα του Θεού για να επιτύχεις την τελειότητα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

229. Θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς; Αν θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς από τον Θεό, τότε θα έχεις και το θάρρος να παραμερίσεις τη σάρκα σου και θα είσαι ικανός να εκτελέσεις τα λόγια του Θεού και να μην είσαι παθητικός ή αδύναμος. Θα είσαι σε θέση να υπακούς σε όλα όσα προέρχονται από τον Θεό και όλες οι ενέργειές σου, δημόσιες ή ιδιωτικές, θα δύνανται να παρουσιαστούν στον Θεό. Εάν είσαι έντιμος άνθρωπος και ασκείς την αλήθεια σε όλα τα πράγματα, τότε θα τελειωθείς. Οι δόλιοι άνθρωποι, που ενεργούν με έναν τρόπο μπροστά στους άλλους και με άλλον πίσω από την πλάτη τους, δεν επιθυμούν να τελειωθούν. Είναι όλοι τους παιδιά της απωλείας και της καταστροφής∙ δεν ανήκουν στον Θεό, αλλά στον Σατανά. Δεν είναι το είδος του ανθρώπου που έχει επιλέξει ο Θεός! Εάν οι ενέργειες κι η συμπεριφορά σου δεν δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού ή να εξεταστούν από το Πνεύμα του Θεού, τούτο αποτελεί απόδειξη ότι κάτι κακό συμβαίνει με εσένα. Μόνον αν αποδέχεσαι την κρίση και το παίδεμα του Θεού και δίνεις σημασία στη μεταμόρφωση της διάθεσής σου, θα είσαι ικανός να εισέλθεις στο μονοπάτι προς την τελείωση. Αν θέλεις στ’ αλήθεια να τελειωθείς από τον Θεό και να κάνεις το θέλημα του Θεού, τότε πρέπει να είσαι υπάκουος στο έργο του Θεού καθ’ ολοκληρίαν, χωρίς να εκφράζεις το παραμικρό παράπονο, χωρίς να αποτολμάς να αξιολογείς ή να κρίνεις το έργο του Θεού. Αυτές είναι οι ελάχιστες υποχρεώσεις προκειμένου να τελειωθείς από τον Θεό. Η απαραίτητη υποχρέωση για εκείνους που επιδιώκουν να τελειωθούν από τον Θεό, είναι η εξής: πράττετε, με την καρδιά σας γεμάτη αγάπη για τον Θεό. Τι σημαίνει «πράττετε, με την καρδιά σας γεμάτη αγάπη για τον Θεό»; Σημαίνει ότι όλες οι ενέργειες κι η συμπεριφορά σου δύνανται να παρουσιαστούν ενώπιον του Θεού. Αν εσύ έχεις ορθές προθέσεις, είτε οι πράξεις σου είναι σωστές είτε λανθασμένες, δεν φοβάσαι μήπως παρουσιαστούν στον Θεό ή στους αδελφούς και τις αδελφές σου∙ τολμάς να πάρεις όρκο ενώπιον του Θεού. Πρέπει να παρουσιάζετε την κάθε πρόθεση, σκέψη και ιδέα σας ενώπιον του Θεού για να τις ελέγχει εξονυχιστικά∙ εάν πράττεις και μετέχεις με αυτόν τον τρόπο, τότε η πρόοδος στη ζωή σου θα είναι ταχεία.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

230. Για την ώρα, αυτό που πρέπει αρχικά να επιδιώξετε είναι να τελειοποιηθείτε από τον Θεό σε καθετί, όπως και να τελειοποιηθείτε από τον Θεό μέσω όλων των ανθρώπων, ζητημάτων και πραγμάτων που αντιμετωπίζετε, έτσι ώστε να ενσωματωθεί σε εσάς περισσότερο από το Είναι του Θεού. Πρέπει πρώτα να λάβετε την κληρονομία του Θεού επί της γης πριν να δικαιούστε να κληρονομήσετε περισσότερες και μεγαλύτερες ευλογίες του Θεού. Αυτά είναι όσα πρέπει να επιδιώξετε και να κατανοήσετε αρχικά. Όσο περισσότερο αναζητάς να τελειοποιηθείς από τον Θεό στο καθετί, τόσο πιο ικανός θα είσαι να διακρίνεις το χέρι του Θεού στο καθετί και μ’ αυτόν τον τρόπο θα επιδιώκεις ενεργά να εισέλθεις στο Είναι του λόγου του Θεού και στην πραγματικότητα του λόγου Του μέσω διαφορετικών οπτικών και σε διαφορετικά θέματα. Δεν μπορεί να νιώθεις ικανοποιημένος με αρνητικές καταστάσεις όπως απλά να μην κάνεις αμαρτίες, να μην έχεις αντιλήψεις, καμία φιλοσοφία για τη ζωή και καμία ανθρώπινη θέληση. Ο Θεός τελειοποιεί τον άνθρωπο με ποικίλους τρόπους και, ως αποτέλεσμα, είναι πιθανό να τελειοποιηθείς κι εσύ στο καθετί. Μπορεί να τελειοποιηθείς όσον αφορά τα θετικά αλλά και τα αρνητικά, κι έτσι να εμπλουτιστούν αυτά που αποκτάς. Κάθε μέρα υπάρχουν ευκαιρίες να τελειοποιηθείς και χρόνος για να αποκτηθείς από τον Θεό. Μετά από μια περίοδο τέτοιας εμπειρίας θα έχεις αλλάξει πραγματικά. Πλέον θα μπορείς εκ φύσεως να καταλαβαίνεις καλύτερα πράγματα που πρότερα δεν κατανοούσες· δίχως να χρειάζεσαι άλλους να σε διδάξουν, χωρίς να το ξέρεις θα σε έχει διαφωτίσει ο Θεός έτσι ώστε να έχεις διαφώτιση σε καθετί και όλες οι εμπειρίες σου να είναι πιο λεπτομερείς. Ο Θεός θα σε καθοδηγήσει ώστε να μην παρεκκλίνεις προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Έπειτα Αυτός θα σε βάλει στο μονοπάτι προς την τελείωση.

Η τελειοποίηση από τον Θεό δεν μπορεί να περιορίζεται στην τελειοποίηση μέσω του να τρως και να πίνεις τον λόγο του Θεού. Τέτοιου είδους εμπειρία είναι υπερβολικά μονόπλευρη και δεν περιλαμβάνει αρκετά, απλά περιορίζει τον άνθρωπο σε ένα πολύ μικρό πεδίο. Σε αυτήν την περίπτωση, ο άνθρωπος στερείται της άκρως αναγκαίας πνευματικής τροφής. Εάν επιθυμείτε να τελειοποιηθείτε από τον Θεό, πρέπει να μάθετε να βιώνετε το καθετί και να διαφωτίζεστε σε καθετί που αντιμετωπίζετε. Όποτε αντιμετωπίζεις κάτι, είτε καλό είτε κακό, πρέπει να επωφελείσαι από αυτό και δεν θα πρέπει να σε κάνει παθητικό. Πρέπει πάση θυσία να είσαι σε θέση να το περιεργαστείς βρισκόμενος στην πλευρά του Θεού και όχι να το αναλύσεις και να το μελετήσεις από την οπτική του ανθρώπου (αυτό αποτελεί παρέκκλιση από την εμπειρία σου). Εάν αυτός είναι ο τρόπος της εμπειρίας σου, τότε στην καρδιά σου θα κυριαρχούν τα φορτία της ζωής σου, θα ζεις μονίμως υπό το φως της όψης του Θεού και δεν θα παρεκκλίνεις εύκολα από την πρακτική σου. Αυτό το είδος ανθρώπου έχει μεγάλες προοπτικές.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

231. Ο Θεός θέλει τώρα να αποκτήσει μια ομάδα ανθρώπων — είναι αυτοί που πασχίζουν να συνεργαστούν μαζί Του, που μπορούν να υπακούσουν στο έργο Του, οι οποίοι πιστεύουν ότι ο λόγος που εκφράζει ο Θεός είναι αληθινός και που μπορούν να κάνουν τις απαιτήσεις του Θεού πράξη. Είναι αυτοί που έχουν αληθινή κατανόηση στις καρδιές τους. Είναι αυτοί που μπορούν να τελειωθούν και αναπόφευκτα θα βαδίσουν το μονοπάτι της τελείωσης. Εκείνοι που δεν έχουν σαφή κατανόηση του έργου του Θεού, που δεν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, που δεν δίνουν σημασία στα λόγια Του και δεν έχουν αγάπη για τον Θεό στις καρδιές τους, άνθρωποι όπως αυτοί, δεν μπορούν να τελειωθούν. Όσοι αμφισβητούν τον ενσαρκωμένο Θεό, που παραμένουν αβέβαιοι γι’ Αυτόν, και που δεν παίρνουν ποτέ σοβαρά τα λόγια Του και που πάντα Τον εξαπατούν, αντιστέκονται στον Θεό και είναι του Σατανά — δεν υπάρχει τρόπος να οδηγηθούν στην τελείωση τέτοιοι άνθρωποι.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Ο Θεός οδηγεί στην τελείωση αυτούς που επιθυμεί η καρδιά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

232. Το Άγιο Πνεύμα δεν εργάζεται μονάχα μέσα σε ορισμένους ανθρώπους τους οποίους χρησιμοποιεί ο Θεός, αλλά ακόμα περισσότερο μέσα στην εκκλησία. Εκείνος θα μπορούσε να εργάζεται μέσα στον οποιονδήποτε. Μπορεί να εργάζεται μέσα σε εσένα προς το παρόν, κι όταν εσύ πλέον θα το έχεις βιώσει, Εκείνος μπορεί να συνεχίσει το έργο Του μέσα σε κάποιον άλλον. Βιαστείτε να ακολουθήσετε∙ όσο πιο στενά ακολουθείτε το παρόν φως, τόσο περισσότερο δύναται να αναπτυχθεί η ζωή σας. Ό,τι είδος ανθρώπου κι αν είναι, από τη στιγμή που το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα του, φροντίστε να ακολουθήσετε. Δέξου τις εμπειρίες του μέσα από τις δικές σου και θα λάβεις ακόμη υψηλότερα πράγματα. Έτσι, η πρόοδός σου θα είναι ταχύτερη. Τούτο είναι το μονοπάτι της τελείωσης για τον άνθρωπο, καθώς κι ένας τρόπος μέσα από τον οποίο αναπτύσσεται η ζωή. Το μονοπάτι προς την τελείωση κατακτάται μέσω της υπακοής σου στο έργο του Αγίου Πνεύματος. Εσύ δεν γνωρίζεις μέσω τίνος ανθρώπου ο Θεός θα εργαστεί για την τελείωσή σου, ούτε μέσα από ποιο άτομο, περιστατικό ή πράγμα θα σε καταστήσει Εκείνος ικανό να περιέλθει στην κατοχή σου και να αποκτήσεις γνώση. Εάν είσαι ικανός να περπατήσεις σε αυτόν τον σωστό δρόμο, τούτο δείχνει ότι έχεις πολλές ελπίδες να τελειωθείς από τον Θεό. Εάν είσαι ανίκανος να το πράξεις, τούτο δείχνει ότι το μέλλον σου είναι ζοφερό και στερείται φωτός. Από τη στιγμή που θα μπεις στον σωστό δρόμο, θα σου αποκαλυφθούν τα πάντα. Ανεξάρτητα από το τι μπορεί να αποκαλύψει το Άγιο Πνεύμα σε άλλους, αν εσύ προχωράς με βάση τη γνώση τους προκειμένου να βιώσεις πράγματα αφ’ εαυτού σου, τότε αυτή η εμπειρία θα καταστεί μέρος της ζωής σου και θα είσαι ικανός να εξοπλίσεις άλλους μέσα από αυτή την εμπειρία. Εκείνοι που εξοπλίζουν άλλους παπαγαλίζοντας λόγια, είναι άνθρωποι που δεν έχουν καμία εμπειρία∙ πρέπει να μάθεις να ανακαλύπτεις, μέσα από τη διαφώτιση και τη φώτιση των άλλων, έναν τρόπο εξάσκησης, προτού να μπορέσεις να αρχίσεις να μιλάς για τη δική σου προσωπική εμπειρία και γνώση. Αυτό θα έχει και το μεγαλύτερο όφελος στη ζωή σου. Πρέπει να βιώνεις με τον συγκεκριμένο τρόπο, υπακούοντας σε όλα όσα προέρχονται από τον Θεό. Πρέπει να αναζητάς το θέλημα του Θεού παντού και να μελετάς τις διδαχές σε όλα τα πράγματα, ώστε η ζωή σου να δύναται να αναπτυχθεί. Αυτή η πρακτική παρέχει την ταχύτερη πρόοδο.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Εκείνοι που υπακούουν στον Θεό με ειλικρινή καρδιά θα κερδηθούν σίγουρα από τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

233. Αν θέλεις να σε χρησιμοποιήσει και να σε οδηγήσει στην τελείωση ο Θεός, πρέπει να διακατέχεσαι από τα πάντα: τη θέληση να υποφέρεις, πίστη, αντοχή, υπακοή, καθώς και την ικανότητα να βιώνεις το έργο του Θεού, να κατανοείς το θέλημά Του, να δείχνεις κατανόηση στη θλίψη του, και ούτω καθεξής. Η τελείωση του ανθρώπου δεν είναι εύκολη και κάθε εξευγενισμός που βιώνεις απαιτεί πίστη και αγάπη. Αν θέλεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, το να βγεις απλώς στους δρόμους δεν είναι αρκετό, όπως και δεν είναι αρκετό απλώς να δαπανάς τον εαυτό σου για τον Θεό. Πρέπει να κατέχεις πολλά πράγματα για να μπορέσεις να γίνεις κάποιος που θα οδηγηθεί στην τελείωση από τον Θεό. Όταν είσαι αντιμέτωπος με βάσανα, πρέπει να είσαι ικανός να μη λογαριάζεις τη σάρκα και να μην παραπονιέσαι για τον Θεό. Όταν ο Θεός σού κρύβεται, πρέπει να είσαι ικανός να έχεις την πίστη να Τον ακολουθήσεις και να διατηρήσεις την πρότερη αγάπη σου χωρίς να της επιτρέψεις να εξασθενήσει ή να εξαφανιστεί. Ανεξάρτητα απ’ ό,τι κάνει ο Θεός, πρέπει να παραδίνεσαι στο σχέδιό Του και να είσαι πιο πρόθυμος να καταραστείς την ίδια σου τη σάρκα παρά να παραπονεθείς γι’ Αυτόν. Όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με δοκιμασίες, πρέπει να ικανοποιείς τον Θεό παρά την όποια απροθυμία σου να αποχωριστείς κάτι που αγαπάς ή παρά το πικρό σου κλάμα. Μόνο αυτό μπορεί να λέγεται πραγματική αγάπη και πίστη. Όποιο κι αν είναι το πραγματικό σου ανάστημα, πρέπει πρώτα να κατέχεις τη θέληση να υποστείς κακουχίες, να έχεις πραγματική πίστη, καθώς και τη θέληση να απαρνηθείς τη σάρκα. Πρέπει να είσαι πρόθυμος να υπομένεις προσωπικά κακουχίες και να υποστείς απώλειες στα προσωπικά σου συμφέροντα για να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Πρέπει να έχεις επίσης μια καρδιά που μετανοεί· δεν μπόρεσες να ικανοποιήσεις τον Θεό στο παρελθόν, μα τώρα είσαι ικανός να μετανοήσεις. Κανένα απ’ αυτά δεν μπορεί να υστερεί και ο Θεός θα σε οδηγήσει στην τελείωση μέσω των πραγμάτων αυτών. Αν στερείσαι των προϋποθέσεων αυτών, δεν μπορείς να τελειωθείς.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση, πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

234. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, ο Πέτρος έζησε την εμπειρία του εξευγενισμού εκατοντάδες φορές, ενώ υποβλήθηκε σε πολλά οδυνηρά μαρτύρια. Ο εξευγενισμός αυτός έγινε το θεμέλιο της ανώτερης αγάπης του για τον Θεό, καθώς και η σημαντικότερη εμπειρία ολόκληρης της ζωής του. Το γεγονός πως ήταν ικανός να διακατέχεται από ανώτερη αγάπη για τον Θεό οφειλόταν, κατά μία έννοια, στη βούλησή του να αγαπά τον Θεό· κυρίως, ωστόσο, οφειλόταν στον εξευγενισμό και την ταλαιπωρία που υπέστη. Η ταλαιπωρία αυτή έγινε ο οδηγός του στο μονοπάτι της αγάπης για τον Θεό, όπως και το πιο αξιομνημόνευτο πράγμα γι' αυτόν. Αν οι άνθρωποι δεν υποστούν τον πόνο του εξευγενισμού, όταν αγαπούν τον Θεό, τότε η αγάπη τους διακατέχεται από φυσικότητα και από τις προτιμήσεις τους· μια αγάπη όπως αυτή είναι γεμάτη ιδέες του Σατανά και είναι τελείως ανίκανη να ικανοποιήσει το θέλημα του Θεού. Το να έχεις τη βούληση να αγαπάς τον Θεό δεν είναι το ίδιο με το να αγαπάς πραγματικά τον Θεό. Παρόλο που το μόνο που σκέφτονται στις καρδιές τους είναι να αγαπούν και να ικανοποιούν τον Θεό, λες και οι σκέψεις τους είναι απαλλαγμένες από ανθρώπινες ιδέες και αφορούν μόνο τον Θεό, όταν οι σκέψεις τους αυτές παρουσιάζονται ενώπιον του Θεού δεν επιδοκιμάζονται, ούτε και ευλογούνται από τον Αυτόν. Ακόμη κι όταν οι άνθρωποι έχουν κατανοήσει πλήρως όλες τις αλήθειες, δηλαδή όταν έχουν φτάσει σε επίπεδο να τις γνωρίζουν όλες, δεν μπορεί να ειπωθεί πως αυτό είναι σημάδι πως αγαπούν τον Θεό, ούτε και να ειπωθεί πως οι άνθρωποι αυτοί όντως αγαπούν τον Θεό. Παρόλο που έχουν κατανοήσει πολλές αλήθειες, χωρίς να υποβληθούν σε εξευγενισμό, οι άνθρωποι αδυνατούν να κάνουν πράξη τις αλήθειες αυτές. Μόνο κατά τη διάρκεια του εξευγενισμού μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν το πραγματικό νόημα αυτών των αληθειών και μόνο τότε μπορούν να εκτιμήσουν αληθινά το εσωτερικό τους νόημα. Τη δεδομένη στιγμή, όταν προσπαθήσουν ξανά, θα είναι ικανοί να κάνουν πράξη τις αλήθειες σωστά και σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Τότε, οι ανθρώπινες ιδέες τους ελαττώνονται, η ανθρώπινη φυσικότητά τους μειώνεται και τα ανθρώπινα συναισθήματά τους περιορίζονται. Μόνο τότε είναι η πράξη τους μια πραγματική εκδήλωση αγάπης για τον Θεό. Το αποτέλεσμα της αλήθειας της αγάπης για τον Θεό δεν επιτυγχάνεται μέσω προφορικής γνώσης ή πνευματικής θέλησης, ούτε και μπορεί να επιτευχθεί απλώς επειδή έχει κατανοηθεί. Προϋποθέτει να πληρώσουν οι άνθρωποι κάποιο τίμημα και να υποστούν πολλή πίκρα κατά τον εξευγενισμό· μόνο τότε θα γίνει η αγάπη τους αγνή και θα αναζητά την καρδιά του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο μέσα από τον εξευγενισμό, μπορεί ο άνθρωπος να αγαπήσει πραγματικά τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

235. Αυτό που επιζητούσε ο Πέτρος ήταν να καταφέρει να γνωρίσει τον εαυτό του και να δει τι αποκαλύφθηκε μέσα του μέσω του εξευγενισμού με τα λόγια του Θεού και μέσα στις διάφορες δοκιμασίες που ο Θεός τού παρείχε. Στο τέλος, όταν κατάφερε να γνωρίσει πραγματικά τον εαυτό του, ο Πέτρος συνειδητοποίησε πόσο βαθιά διεφθαρμένος είναι ο άνθρωπος και πόσο άχρηστος και ανάξιος να υπηρετεί τον Θεό, και ότι ο άνθρωπος δεν αξίζει να ζει ενώπιον του Θεού. Κατόπιν, ο Πέτρος πρόσπεσε ενώπιον του Θεού. Τελικά, ο Πέτρος ένιωσε το εξής: «Το να γνωρίζει κανείς τον Θεό είναι ό,τι πολυτιμότερο! Αν δεν μπορούσα να γνωρίσω τον Θεό, τότε ο θάνατός μου θα ήταν μεγάλο κρίμα. Αισθάνομαι ότι το να γνωρίζει κανείς τον Θεό είναι ό,τι πιο ουσιαστικό, ό,τι πιο σπουδαίο. Εάν ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό, τότε δεν αξίζει να ζει και δεν έχει ζωή». Όταν η εμπειρία του Πέτρου είχε φτάσει σε αυτό το σημείο, είχε γνωρίσει αρκετά καλά τη φύση του και την είχε κατανοήσει σχετικά καλά. Παρόλο που πιθανώς δεν θα μπορούσε να την ερμηνεύσει πλήρως, όπως ίσως θα φαντάζονταν οι άνθρωποι, είχε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Συνεπώς, ο δρόμος της αναζήτησης της ζωής και της επίτευξης της τελείωσης από τον Θεό προϋποθέτει από κάποιον την απόκτηση βαθύτερης κατανόησης της φύσης του μέσα από τα λόγια του Θεού, καθώς και την κατανόηση των πτυχών της φύσης του και την ακριβή περιγραφή της με λόγια. Το να κατανοεί κανείς πλήρως την παλιά του ζωή —τη ζωή της παλιάς σατανικής φύσης— σημαίνει να έχει επιτύχει τα αποτελέσματα που απαιτεί ο Θεός. Εάν οι γνώσεις σου δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο, εντούτοις ισχυρίζεσαι ότι κατανοείς τον εαυτό σου και ότι έχεις κερδίσει τη ζωή, δεν κοκορεύεσαι απλώς; Δεν γνωρίζεις τον εαυτό σου, ούτε γνωρίζεις τι είσαι ενώπιον του Θεού, κατά πόσο πράγματι πληροίς τις προδιαγραφές ενός ανθρώπινου όντος ή πόσα σατανικά στοιχεία εξακολουθείς να περιέχεις. Ακόμα δεν ξέρεις σαφώς σε ποιον ανήκεις, και δεν έχεις καν ούτε ίχνος αυτογνωσίας, άρα πώς μπορείς να κατέχεις λογική ενώπιον του Θεού; Όταν ο Πέτρος επιδίωκε τη ζωή, επικεντρώθηκε στην κατανόηση του εαυτού του και στην αλλαγή της διάθεσής του κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του. Μόχθησε για να γνωρίσει τον Θεό και, στο τέλος, ένιωσε το εξής: «Οι άνθρωποι πρέπει να επιζητούν να κατανοήσουν τον Θεό στη ζωή· το να Τον γνωρίσουν είναι ό,τι πιο κρίσιμο. Αν δεν γνωρίζω τον Θεό, τότε δεν θα μπορώ να αναπαυτώ όταν πεθάνω. Αν, μόλις Τον γνωρίσω, ο Θεός ορίσει να πεθάνω, και πάλι θα το δεχθώ με μεγάλη ευχαρίστηση. Δεν θα διαμαρτυρηθώ καθόλου και όλη η ζωή μου θα έχει εκπληρωθεί». Ο Πέτρος δεν μπόρεσε να αποκτήσει αυτήν την κατανόηση ή να φτάσει σε αυτό το επίπεδο με το που άρχισε να πιστεύει στον Θεό· έπρεπε πρώτα να υποβληθεί σε πολλές δοκιμασίες. Η εμπειρία του έπρεπε να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κι εκείνος έπρεπε να κατανοήσει πλήρως τον εαυτό του προτού μπορέσει να αντιληφθεί την αξία του να γνωρίζει κανείς τον Θεό. Ως εκ τούτου, το μονοπάτι που πήρε ο Πέτρος ήταν το μονοπάτι μέσω του οποίου κέρδισε τη ζωή και οδηγήθηκε στην τελείωση· ο συγκεκριμένος τρόπος που ασκούνταν επικεντρώθηκε κυρίως σε αυτήν την πτυχή.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να ακολουθήσετε το μονοπάτι του Πέτρου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

236. Όταν οι άνθρωποι βαδίζουν το μονοπάτι της τελείωσης, η παλιά τους διάθεση είναι δυνατόν να αλλάξει. Επιπροσθέτως, η ζωή τους συνεχίζει να εξελίσσεται και εισέρχονται σταδιακά όλο και πιο βαθιά στην αλήθεια. Έχουν την ικανότητα να απεχθάνονται τον κόσμο και όλους εκείνους που δεν επιδιώκουν την αλήθεια. Απεχθάνονται ειδικά τους ίδιους τους εαυτούς τους, αλλά ακόμα περισσότερο, γνωρίζουν ξεκάθαρα τους εαυτούς τους. Είναι πρόθυμοι να ζήσουν με βάση την αλήθεια και θέτουν ως στόχο τους την επιδίωξη της αλήθειας. Δεν είναι πρόθυμοι να ζήσουν με τις σκέψεις που παράγει το ίδιο τους το μυαλό και νιώθουν απέχθεια για την αυταρέσκεια, την ξιπασιά και την υπεροψία του ανθρώπου. Ομιλούν με μια έντονη αίσθηση της ευπρέπειας, χειρίζονται τα όποια θέματα με διάκριση και σοφία, και είναι πιστοί και υπάκουοι στον Θεό. Αν βιώσουν μια περίπτωση παίδευσης και κρίσης, όχι μόνο δεν καθίστανται παθητικοί και αδύναμοι, αλλά αντιθέτως είναι ευγνώμονες για την παίδευση και την κρίση από τον Θεό. Πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την παίδευση και την κρίση του Θεού· μέσα από αυτά τα στοιχεία μπορούν και έχουν την προστασία Του. Δεν επιδιώκουν μια πίστη ειρήνης και χαράς ή αναζήτησης του άρτου του επιούσιου. Ούτε και κυνηγάνε τις προσωρινές σαρκικές απολαύσεις. Αυτά χαρακτηρίζουν εκείνους που έχουν οδηγηθεί στην τελείωση.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

237. Αν μπορεί κανείς να ικανοποιήσει τον Θεό ενώ εκπληρώνει το καθήκον του, αν τα λόγια και οι πράξεις του βασίζονται σε αρχές κι εκείνος μπορεί να εισέλθει στην πραγματικότητα όλων των πτυχών της αλήθειας, τότε είναι άνθρωπος που οδηγείται στην τελείωση από τον Θεό. Μπορεί να ειπωθεί ότι το έργο και τα λόγια του Θεού έχουν υπάρξει πλήρως αποτελεσματικά γι’ αυτούς τους ανθρώπους, ότι τα λόγια του Θεού έχουν γίνει η ζωή τους, ότι έχουν αποκτήσει την αλήθεια και ότι είναι σε θέση να ζουν σύμφωνα με τα λόγια του Θεού. Κατόπιν τούτου, η φύση της σάρκας τους, δηλαδή το ίδιο το θεμέλιο της αρχικής τους ύπαρξης, θα σειστεί συθέμελα και θα καταρρεύσει. Όταν οι άνθρωποι κατέχουν τα λόγια του Θεού ως τη ζωή τους, γίνονται νέοι άνθρωποι. Αν τα λόγια του Θεού γίνουν η ζωή τους, αν το όραμα του έργου του Θεού, οι απαιτήσεις Του από την ανθρωπότητα, οι αποκαλύψεις Του στους ανθρώπους και τα πρότυπα για μια αληθινή ζωή, τα οποία ο Θεός απαιτεί από εκείνους να πληρούν, γίνουν η ζωή τους, αν ζουν σύμφωνα με αυτά τα λόγια και τις αλήθειες, τότε οδηγούνται στην τελείωση από τα λόγια του Θεού. Αυτοί οι άνθρωποι αναγεννιούνται κι έχουν γίνει νέοι άνθρωποι μέσα από τα λόγια του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να ακολουθήσετε το μονοπάτι του Πέτρου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

238. Αν οι άνθρωποι έχουν αληθινή κατανόηση της διάθεσης του Θεού και μπορούν να αποδώσουν εγκάρδιο αίνο στην αγιοσύνη και τη δικαιοσύνη Του, τότε γνωρίζουν πραγματικά τον Θεό και κατέχουν την αλήθεια· μόνο τότε ζουν μέσα στο φως. Μόνο όταν αλλάξει η άποψη των ανθρώπων για τον κόσμο και τη ζωή, μεταμορφώνονται και αυτοί θεμελιωδώς. Όταν έχει κανείς κάποιον στόχο στη ζωή και συμπεριφέρεται σύμφωνα με την αλήθεια, όταν υποτάσσεται απόλυτα στον Θεό και ζει σύμφωνα με τον λόγο Του, όταν νοιώθει γαλήνιος και φωτίζεται βαθιά μέσα στην ψυχή του, όταν η καρδιά του έχει απαλλαγεί από το σκοτάδι και όταν ζει εντελώς ελεύθερα και δίχως περιορισμούς μέσα στην παρουσία του Θεού, τότε μόνο βιώνει αληθινή ανθρώπινη ζωή και καθίσταται άνθρωπος που κατέχει την αλήθεια. Εκτός αυτού, όλες οι αλήθειες που κατέχεις προέρχονται από τον λόγο του Θεού και από τον ίδιο τον Θεό. Ο Κυβερνήτης ολόκληρου του σύμπαντος και των πάντων, ο Ύψιστος Θεός, σε επιδοκιμάζει ως πραγματικό άτομο που βιώνει την αληθινή ανθρώπινη ζωή. Τι θα μπορούσε να έχει περισσότερο νόημα από την επιδοκιμασία του Θεού; Έτσι είναι ο άνθρωπος που κατέχει την αλήθεια.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Πώς να γνωρίσουμε τη φύση του ανθρώπου» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Προηγούμενο: (ΙΣΤ) Λόγια σχετικά με το πώς να αποτάξεις την επιρροή του Σατανά και να επιτύχεις σωτηρία

Επόμενο: ΙΒ) Λόγια σχετικά με τις απαιτήσεις, τις προτροπές, την παρηγορία και τις προειδοποιήσεις του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Το όραμα του έργου του Θεού (2)

Το ευαγγέλιο της μετάνοιας κηρύχθηκε κατά την Εποχή της Χάριτος και, εφόσον ο άνθρωπος πίστευε, τότε θα σωζόταν. Σήμερα, στη θέση της...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο