Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Εκατό Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη Διερεύνηση της Αληθινής Οδού

Πρόλογος

Μέρος πρώτο

Οι ομιλίες του Παντοδύναμου Θεού

(Επιλεγμένα κομμάτια)

1Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής του ανθρώπου
2Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας
3Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή
4Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο εν μέσω της διαχείρισης του Θεού
5Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την παίδευσή Του
6Όταν δεις το πνευματικό σώμα του Ιησού θα είναι η στιγμή που ο Θεός θα έχει φτιάξει εκ νέου ουρανό και γη
7Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει πάνω σ’ ένα «λευκό σύννεφο»
8Πολλοί μεν οι κλητοί, λίγοι δε οι εκλεκτοί
9Θα πρέπει να αναζητήσεις την οδό της σύμπνοιας με τον Χριστό
10Είσαι ένας αληθινός πιστός του Θεού;
11Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια
12Γνωρίζεις ότι ο Θεός έχει επιτελέσει κάτι σπουδαίο μεταξύ των ανθρώπων;
13Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν
14Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή
15Πώς να γνωρίσετε τον Θεό στη γη
16Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού