Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η διάθεση του Θεού αποκαλύπτεται σταδιακά στον άνθρωπο την Εποχή της Βασιλείας

Κανείς ως τώρα δεν έχει εισέλθει στη βασιλεία,

ούτ' έχει δεχτεί τη χάρη, στην Εποχή της Βασιλείας.

Κανείς δεν έχει δει τον Βασιλέα της βασιλείας.

Κάποιοι προφήτευσαν την ομορφιά της στο φως του Θείου Πνεύματος.

Μόνο απ’ έξω τη γνωρίζουν, τι 'ναι μέσα αγνοούν.

Καθώς σήμερα η βασιλεία έρχεται στη γη,

οι περισσότεροι δεν ξέρουν τι θα επιτευχθεί,

πού θα οδηγηθεί ο άνθρωπος την Εποχή της Βασιλείας.

Το θείο έργο του Θεού ξεκινά επίσημα

την Εποχή της Βασιλείας.

Με το ξεκίνημα της εποχής,

η διάθεση του Θεού φανερώνεται στον άνθρωπο.

Έτσι, η άγια σάλπιγγα αρχίζει να ηχεί

διακηρύσσοντάς το σε όλους, σε όλους.

Όταν ο Θεός ασκήσει την εξουσία Του στη βασιλεία,

εν καιρώ θα τελειοποιήσει τον λαό Του.

Όταν όλα τα έθνη συντριβούν, θα ’ναι η στιγμή

που η βασιλεία Του θα εδραιωθεί και θα διαμορφωθεί

κι Αυτός θα μεταμορφωθεί και θα αντικρύσει το σύμπαν.

Ο άνθρωπος θα δει το αληθινό κι ένδοξο πρόσωπό Του.

Το θείο έργο του Θεού ξεκινά επίσημα

την Εποχή της Βασιλείας.

Με το ξεκίνημα της εποχής,

η διάθεση του Θεού φανερώνεται στον άνθρωπο.

Έτσι, η άγια σάλπιγγα αρχίζει να ηχεί

διακηρύσσοντάς το σε όλους, σε όλους.

Το θείο έργο του Θεού ξεκινά επίσημα

την Εποχή της Βασιλείας.

Με το ξεκίνημα της εποχής,

η διάθεση του Θεού φανερώνεται στον άνθρωπο.

Έτσι, η άγια σάλπιγγα αρχίζει να ηχεί

διακηρύσσοντάς το σε όλους, σε όλους.

Διασκευασμένο από το «Κεφάλαιο 14» του «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Τα τρία στάδια του έργου επιτελούνται από έναν Θεό

Επόμενο:Ο ενσαρκωμένος Θεός κατά τις έσχατες ημέρες βάζει τέλος στη διαχείριση του Θεού

Σχετικό περιεχόμενο