Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο ενσαρκωμένος Θεός οδηγεί την ανθρωπότητα σε νέα εποχή

Ταχύτητα

Ο ενσαρκωμένος Θεός οδηγεί την ανθρωπότητα σε νέα εποχή

I

Ο ενσαρκωμένος Θεός, φέρνει στο τέλος την εποχή

που μόνο η πλάτη του Ιεχωβά φαινόταν.

Επίσης τελειώνει και της πίστης την εποχή

που με ασάφεια γινόταν αντιληπτός.

Το έργο του τελευταίου ενσαρκωμένου

φέρνει τον άνθρωπο σε πρακτική εποχή.

Το έργο Του φέρνει την ανθρωπότητα

σε μια εποχή ευχάριστη, πιο ρεαλιστική.

Ω, την εποχή της ασάφειας την λήγει,

την εποχή που ο άνθρωπος

ήθελε να δει το πρόσωπό Του μα δεν μπορούσε.

Προς τον Σάτανα την υπηρεσία,

σε μια νέα ο άνθρωπος εποχή.

Όλ’ αυτά με το έργο του ενσαρκωμένου Θεού,

κι όχι με το έργο μόνο του Πνεύματός Του.

II

Την εποχή του νόμου και του δόγματος τελειώνει,

στον άνθρωπο δείχνει τον Θεό τον αληθινό,

Θεό κανονικό, δίκαιο και άγιο,

που ξεκλειδώνει το σχέδιο διαχείρισης,

επιδεικνύει τα μυστήρια,

του ανθρώπου τον προορισμό,

που έφτιαξε τον άνθρωπο και τελειώνει

το σχέδιο διαχείρισης το κρυφό.

Ω, την εποχή της ασάφειας την λήγει,

την εποχή που ο άνθρωπος

ήθελε να δει το πρόσωπό Του μα δεν μπορούσε.

Προς τον Σάτανα την υπηρεσία,

σε μια νέα ο άνθρωπος εποχή.

Οδηγείται με το έργο του ενσαρκωμένου Θεού.

Ω, την εποχή της ασάφειας την λήγει,

την εποχή που ο άνθρωπος

ήθελε να δει το πρόσωπό Του μα δεν μπορούσε.

Προς τον Σάτανα την υπηρεσία,

σε μια νέα ο άνθρωπος εποχή.

Οδηγείται με το έργο του ενσαρκωμένου Θεού.

Όλ’ αυτά με το έργο του ενσαρκωμένου Θεού,

κι όχι με το έργο μόνο του Πνεύματός Του.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο απαρχή της ασθένειας είναι η αγάπη του Θεού

Επόμενο:Εφόσον δεν εγκαταλείπεις τον Θεό

Σχετικό περιεχόμενο